† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1274|Trả lời: 0

Alpha English 15 - How Can I Meke the Most of the Rest of My Life?

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13-10-2014 20:43:04 | Xem tất |Chế độ đọc


Alpha English 15 - How Can I Meke the Most of the Rest of My Life?

Giáo Trình Alpha là một tài liệu giới thiệu một số niềm tin căn bản của người tin Chúa. Tài liệu do Mục sư Charles Marnham, thuộc Hội Thánh Tin Lành Anh Quốc, biên soạn vào năm 1977 nhằm giúp các tín hữu trong chi hội của ông tại nhà thờ Holy Trinity, Brompton, London học biết, hoặc ôn lại, những niềm tin căn bản của người tin Chúa.
Năm 1990, Mục sư Nicky Gumbel được trao trách nhiệm điều hành và giới thiệu Giáo Trình Alpha cho cộng đồng Cơ Đốc khắp thế giới.

† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 15-11-2018 01:49 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách