† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1889|Trả lời: 0

Yonggi Cho, Báp-tem trong Đức Thánh Linh

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13-10-2014 21:04:55 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Yonggi Cho, Báp-tem trong Đức Thánh Linh

† Welcome you to nguonsusong.com, xin Chúa ban phước cho bạn!

GMT+8, 24-2-2018 12:14 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách