† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2807|Trả lời: 0

Yonggi Cho, Báp-tem trong Đức Thánh Linh

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13-10-2014 21:04:55 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Yonggi Cho, Báp-tem trong Đức Thánh Linh

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 26-10-2021 08:18 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách