† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1395|Trả lời: 0

Đức Thánh Linh - John Bevere

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-11-2014 06:30:59 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đức Thánh Linh
Phần Căn Bản
Tác giả:
John Bevere
Dịch giả: Ngô Minh Hòa

Ngoài những phần Kinh Thánh được trích có chú thích, tất cả phần
Kinh Thánh đã trích trong sách này lấy từ BẢN DỊCH MỚI (BDM)
Sách này được dịch và phổ biến tại Việt Nam bởi sự cho phép của
tác giả.
The Holy Spirit (Đức Thánh Linh) in Vietnamese
Của John Bevere với Addison Bevere © 2014 Messenger International
www.MessengerInternational.org
Sách này xuất bản đầu tiên trong tiếng Anh
Các sách vở khác trong tiếng Việt đều được cung cấp miễn phí tại:
www.CloudLibrary.org
Liên hệ tác giả: JohnBevere@ymail.com

Lời cảm ơn
Đến với vợ, các con và các cháu. Cả gia đình ta đều là món
quà của Chúa và đã làm cho cuộc đời ba và cũng là ông nội vô
cùng mãn nguyện.
Đến với con trai tôi là Addison, đức tin và công khó của con
đã làm cho sứ điệp về Đức Thánh Linh thêm phong phú. Nếu
không có sự giúp đỡ của con thì sách này sẽ không được viết ra.
Đến với Jaylynn, cảm ơn bạn đã bỏ công sức chỉnh sửa sứ
điệp này bởi tài biên tập của bạn. Bạn đã giúp cho câu cú sáng
sủa và rõ ràng hơn.
Đến với Vincent, cảm ơn anh vì công khó của anh đã giúp
chúng tôi viết ra phần tỉnh nguyện. Công việc của anh thật
đáng khen ngợi.
Đến với tất cả thành viên và ân nhân của chức vụ
Messenger Intenational, cảm ơn các bạn đã kề vai sát cánh với
vợ tôi và tôi. Chúng tôi đã xin Chúa để có thêm những người
bạn trung thành đứng với chúng tôi để giảng tin lành vinh hiển
của Chúa Giê-su Christ cho tất cả các nước trên thế giới.
Trên hết, cảm ơn Chúa Cha về tình yêu đời đời của Ngài;
và Chúa Giê-su là Vua của con vì đã phó dâng mạng sống quí
báu của Ngài và cảm ơn Đức Thánh Linh về quyền năng, sự
an ủi, sự dạy dỗ và sự thông công thân mật của Ngài. Cảm ơn
Ngài vì không hề lìa hay bỏ chúng con.

MỤC LỤC
Vài Nét Về Cuốn Sách Tương Tác Này ....................VII
Lời Giới Thiệu ............................................................. IX
1. Đức Thánh Linh Là Ai? ........................................... 1
2. Thân Vị Của Thánh Linh....................................... 49
3. Ba Mức Độ Quan Hệ ............................................... 99
4. Được Thánh Linh Ban Quyền Năng .................... 141
5. Ngôn Ngữ Của Thánh Linh ................................. 195
6. Hỏi & Đáp ............................................................. 251
Phụ Lục ...................................................................... 281


Vài Nét Về Cuốn Sách Tương Tác Này
Độc giả có thể đọc sách này từ đầu đến cuối như bất kỳ
cuốn sách nào khác. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích
bạn hãy khai thác yếu tố tương tác để có thêm những
kinh nghiệm cá nhân :
Mỗi chương của sách này được chia làm năm phần
đọc suy gẫm mỗi ngày kèm với phần tỉnh nguyện ở cuối
chương. Bạn có thể đọc trọn hết phần suy gẫm và phần
tỉnh nguyện mỗi ngày, hay bạn có thể đọc tách ra là tùy
bạn. Chúng tôi đề nghị những ai tham gia nhóm học Kinh
Thánh nên đọc phần suy gẫm và phần tỉnh nguyện của
một chương cho mỗi tuần.
Nếu bạn đọc sách này nằm trong chương trình học
loạt bài về Đức Thánh Linh : Phần Căn Bản của the
Messenger Series thì chúng tôi khuyên bạn hãy xem hoặc
nghe phần giảng dạy hàng tuần và câu hỏi thảo luận
nhóm. Sau đó hãy đọc mỗi chương của sách và đọc hết
phần tỉnh nguyện. Mỗi chương của sách này đều có bài
dạy. Phần câu hỏi thảo luận cho mỗi chương được đặt sau
phần tỉnh nguyện mỗi ngày.
Hãy thưởng ngoạn cuốn sách này!

Lời giới thiệu
Khi ba tôi lần đầu tiên bảo tôi giúp ông viết sách này, tôi
liền khựng lại vì không thể tin nổi. Tôi tự nhủ, Ba mình
có lẽ chưa cầu nguyện về chuyện này. Thẳng thắn mà nói
tôi thấy mình không phải là "ứng viên" xứng đáng. Thật
ra, suy nghĩ mãi về lời mời của ba tôi đã làm cho tôi thấy
căng thẳng ra thêm, như thể là đang chuẩn bị tranh tài.
Tôi lịch sự bảo ba tôi hãy nghĩ đến chuyện mời ai
khác viết chung và hãy để thì giờ cầu nguyện thêm về vấn
đề này (có thể là một hai năm gì đó). Tuy nhiên sau một
ngày cầu nguyện, ông tin chắc rằng tôi là người đảm trách
việc này. Ba tôi cho rằng điều quan trọng là Đức Thánh
Linh không phải là một Đấng "tối kị" đối với thế hệ trẻ,
và ba tôi đánh giá cao sự góp ý của tôi như là một người
trẻ tuổi. Ba tôi và tôi đều biết rằng rất nhiều người - cả
trẻ lẫn già - đều tránh chủ đề này một khi mà họ không
hiểu Đức Thánh Linh là ai và cách Ngài hành động.
Dù tôi có hiểu như thế nào đi nữa, làm sao tôi từ
chối lời yêu cầu của ba tôi? Tôi buộc phải đồng í. Kể từ đó
thì viết sách này là một hành trình đã thay đổi cuộc đời
tôi. Tôi bắt đầu nhìn Kinh Thánh theo một ánh sáng mới
khi mà Chúa mở mắt tôi thấy được nhiều điều kỳ diệu về
Đức Thánh Linh. Tôi liền khám phá ra rằng Đức Thánh
Linh là một Thân Vị bị hiểu lầm nhiều nhất trong hội
thánh. Người ta đã gán cho Ngài nhiều "tên gọi" và "nhản
mác" khác nhau, nhưng rất ít người trong chúng ta thực
sự hiểu Ngài là ai.
Mục đích của sách này là nhằm giới thiệu Thân Vị
Đức Thánh Linh khi dẫn bạn đi qua một hành trình
xuyên suốt Kinh Thánh. Nhiều khía cạnh trong sách này
có thể thách thức bạn, nhưng tôi cam đoan với bạn rằng
đây là một hành trình đáng để bạn bỏ thời gian và công
sức ra để đọc.

Khi bạn đọc những lời chia sẻ trong sách này, hãy xin
Đức Thánh Linh dẫn dắt bạn vào mọi lẽ thật. Ngài sẽ
cất đi mọi vô tín nào mà không có trong Lời Ngài. Bạn
sẽ khám phá ra rằng Ngài không "thuộc" về bất kỳ giáo
phái hay phong trào nào - và Ngài không thể bị giam
trong một thế hệ hay thời kỳ nào. Ngài luôn luôn được sai
đến để khải thị Chúa Giê-su và ban năng quyền cho hội
thánh Chúa. Ngài biến tấm lòng chúng ta thành nơi ngự
của Ngài, và Ngài hứa sẽ làm nhiều điều tốt đẹp trong
đời sống chúng ta. Điều chúng ta cần làm là để Ngài kiểm
soát chúng ta.
Khó có thể tìm thấy được một người bạn tốt. Nhưng
Đức Thánh Linh sẽ trung tín đi cùng bạn suốt những
năm tháng thăng trầm của cuộc đời. Ngài hứa không
bao giờ lìa hay bỏ bạn vì bạn là nỗi khát khao và niềm
vui của Ngài. Hãy chuẩn bị để khám phá Đấng Thật Oai
Nghi này!
- Addison Bevere, COO, Messenger International
Vì nhờ Ngài mà cả hai chúng ta đều đến với Đức Chúa
Cha trong một Đức Thánh Linh.
(Ê-phê-sô 2:18)

Đức Thánh Linh Là Ai?
Nhưng khi Đấng Phù Hộ đến, tức là Thánh Linh
mà Cha nhân danh Ta phái đến, Ngài sẽ dạy dỗ
mọi điều và nhắc lại cho các con nhớ tất cả những gì
Ta đã truyền dạy các con.
Giăng 14: 26

Ngày 1
Đó là vào lúc đầu năm mới. Tôi được thôi thúc để
kiêng ăn và cầu nguyện. Tôi hỏi Chúa, “Con nên
đọc sách nào trong Kinh Thánh?” Tôi rất ngạc
nhiên khi nghe, “Sách Công Vụ.”
Tại sao tôi lại ngạc nhiên? Bởi vì lần kiêng ăn và cầu
nguyện trước của tôi cũng được hướng dẫn tương tự: “Hãy
đọc sách Công Vụ.” Trong lần kiêng ăn trước, điểm nổi
bật trong sách Công Vụ đó là sự tránh chiến giữa mục
đích và định hướng trong cuộc đời của sứ đồ Phao-lô, và
hậu quả tất yếu là gặp thử thách. Hãy để tôi giải thích.
Phao-lô được Chúa chọn để giảng Phúc âm cho dân
ngoại. Ông nói, “Ta được lập làm một nhà truyền đạo,
một sứ đồ, và một giáo sư cho dân ngoại” (2Ti-mô-thê
1:11). Đây là một mạng lệnh cụ thể và đúng trọng tâm.
Ông đã lặp lại sự ủy thác này vài lần trong suốt quãng
đời của ông. Ngay trong giai đoạn đầu của hành trình
truyên giáo của mình, ông đã nói với những người Dothái,
“Chúng tôi quay qua các dân ngoại. Vì Chúa cũng
truyền cho chúng tôi rằng: ‘Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng
cho các dân ngoại’”(Công Vụ 13:46-47). Trong hành trình
thứ hai, ông dạn dĩ nói, “Từ nay tôi sẽ đến với các dân
ngoại” (Công Vụ 18:6). Đối với người Rô-ma thì ông viết,
“Tôi là sứ đồ cho các dân ngoại” (11:13). Những lời này
được lặp lại liên tục trong các thư tín của ông.
Tuy nhiên, phát xuất từ tình yêu thương và khát khao
nhìn thấy những người Do-thái đồng hương được cứu, ông
cứ luôn tìm các nhà hội trong mỗi thành phố mà ông đến
thăm. Ông thường đến với người Do-thái trước khi ông
giảng cho dân ngoại; thật ra, chính việc người Do-thái
thường xuyên khước từ sứ điệp của ông đã đẩy ông đến
với các dân ngoại. Hóa ra chính những người Do-thái
là nguyên nhân gây ra bắt bớ và rắc rối lớn nhất cho
Phao-lô. Họ kích động công chúng và tạo ra hận thù giữa
Phao-lô và các lãnh đạo dân ngoại. Các âm mưu gây chia
rẽ đứng đằng sau hầu hết những sự náo loạn, bắt bớ,
đánh đập và thử thách mà Phao-lô đối diện. Một điểm
lưu ý quan trọng: Đức Chúa Trời quan tâm sâu sắc người
Do-thái. Đây là lý do Gia-cơ, Phi-e-rơ, và Giăng được sai
đến với họ: “ Gia-cơ, Phi-e-rơ và Giăng, những vị được
xem như cột trụ của hội thánh…đã khích lệ chúng tôi cứ
giảng cho các dân ngoại, còn họ tiếp tục công việc mình
với những người Do-thái” (Ga-la-ti 2:9).
Sứ điệp được mặc khải cho tôi trong lần kiêng ăn
trước rất là rõ ràng: “Hỡi con, hãy cứ ở trong phạm vi
ân sủng mà Ta đã gọi con bước vào. Đừng để cho những
tình cảm tự nhiên kéo con ra khỏi nhiệm vụ thiên thượng
trong cuộc đời con.” Nhớ lại sự bày tỏ rõ ràng của Chúa
lần trước, tôi hơi ngạc nhiên khi Chúa bảo tôi đọc lại hết
cả sách Công Vụ. Nói cho cùng, vẫn còn sáu mươi lăm
sách khác để chọn đọc.

Tôi rất vui là tôi đã vâng lời, vì lần này khi tôi đọc
qua sách Công Vụ, một điều gì đó hoàn toàn khác hiện
ra với tôi (chứng tỏ Lời Chúa quả thật là sống động). Lần
này, nét nổi bật hiện ra trong từng trang Kinh Thánh
chính là các lãnh đạo và tín hữu của hội thánh đầu tiên
đã trông đợi, thông công, nhờ cậy và nói chuyện với Đức
Thánh Linh. Ngài là một phần trọng yếu trong đời sống
của họ và can dự vào mọi việc họ làm. Ngài luôn nắm vai
trò lãnh đạo trong các chức vụ truyền giáo, trong các buổi
nhóm, và trong các cuộc họp phát thảo chiến lược của họ,
và Ngài luôn luôn tham gia vào các hoạt động của họ. Đây
là vài câu Kinh Thánh nổi bật:
_ “Sao ông để Sa-tan đầy dẫy lòng ông, khiến ông
nói dối Đức Thánh Linh?” (Công Vụ 5:3)
_ “Tại sao ông bà đồng lòng với nhau thử Đức Thánh
Linh của Chúa?” (Công Vụ 5:9)
_ “Chúng tôi là nhân chứng cho những điều ấy, và
Đức Thánh Linh.” (Công Vụ 5:32)
_ “Quý vị cứ chống lại Đức Thánh Linh mãi.” (Công
Vụ 7:51)
_ “Đức Thánh Linh bảo tôi hãy đi với họ.” (Công Vụ
11:12)
_ “Một người trong số họ…được Thánh Linh hướng
dẫn, đứng dậy báo trước rằng sẽ có một nạn đói
lớn…” (Công Vụ 11:28)
_ “Được Thánh Linh sai phái…” (Công Vụ 13:4)
_ “Vì Đức Thánh Linh và chúng tôi thấy rằng tốt nhất
là…” (Công Vụ 15:28)
_ “Bị Đức Thánh Linh ngăn trở họ giảng đạo trong
vùng A-si-a.” (Công Vụ 16:6)
_ “Họ muốn vào vùng Bi-thy-ni-a, nhưng Thánh Linh
của Đức Chúa Giê-su không cho phép.” (Công Vụ
16:7) ?? “Phao-lô được Thánh Linh thúc dục và làm chứng…”
(Công Vụ 18:5)
_ “Từ khi anh chị em tin, anh chị em đã nhận lãnh Đức
Thánh Linh chưa?” (Công Vụ 19:2)
_ “Phao-lô được Thánh Linh thúc dục đi qua các miền
Ma-xê-đô-ni-a.” (Công Vụ 19:21)
_“Trong mỗi thành Thánh Linh đều cho tôi biết…”
(Công Vụ 20:23)
_ “Anh chị em hãy giữ lấy mình và cả đàn chiên mà
Đức Thánh Linh đã lập anh chị em làm những người
coi sóc.” (Công Vụ 20:28)
Những lời như thế này cứ liên tục hiện ra trong từng
trang Kinh Thánh. Sự thật đau buồn là chúng ta không
có thấy cùng khuôn mẫu này trong hội thánh ngày nay.
Những gì mà trước đây là phổ biến giữa vòng các tín hữu
trong sách Công Vụ dường như bây giờ lại rất hiếm thấy.
Tôi không chỉ nói những biểu hiện này thiếu vắng trong
đời sống người khác, mà trước hết là thiếu vắng trong
chính đời sống của tôi. Khi tôi đọc, tôi nhận ra rằng tôi
không còn thích thú, tìm kiếm và lệ thuộc sự lãnh đạo, sự
thân thiết, sự thông công và sự ảnh hưởng mạnh mẽ của
Thánh Linh. Một khi tôi đã hiểu rõ điều này thì không có
lí do gì mà mà tôi lại không chia sẻ lẽ thật này cho bạn?

Câu tiền đề
Hãy để tôi đưa ra một số câu tiền đề sẽ làm sáng tỏ vấn
đề khi chúng ta đào sâu vào phần thảo luận quan trọng
này:
Trước tiên, hầu như không thể sống đời sống Cơ Đốc
nếu không có Thánh Linh.
_ Không có Thánh Linh, Cơ Đốc Giáo sẽ trở nên khô
khan, đơn điệu và thế tục.
_ Không có Thánh Linh, việc làm chúng ta sẽ trở nên
mệt mỏi và cạn kiệt.
_ Không có Thánh Linh, không có sự thông công với
Đức Chúa Trời.
Đẩy Thánh Linh ra khỏi hội thánh thì một trong hai điều
này sẽ xảy ra:
_ Hội thánh sẽ biến thành một câu lạc bộ xã hội.
_ Hội thánh sẽ trở thành một tổ chức tôn giáo.
Sự thật là…
_ Không có sự khải thị nếu không có Đức Thánh Linh.
Thật vậy, không có Thánh Linh thì Kinh Thánh sẽ
trở nên tai hại; vì chúng ta được biết, “Văn tự làm
cho chết, nhưng Thánh Linh ban cho sự sống” (2
Cô-rinh-tô 3:6).
_ Không có Thánh Linh thì không có khải tượng.
_ Không có Thánh Linh thì không có sự vui mừng.
_ Không có Thánh Linh thì không có sự bình an.
_ Không có Thánh Linh thì không có sự tự do.
Chúa là Thánh Linh, nơi nào Thánh Linh là Chúa
thì nơi đó có sự tự do. (2Cô-rinh-tô 3:17)
Hãy xem những chữ “Nơi nào có Thánh Linh của Đức
Chúa Trời.” Hãy suy nghĩ kỹ điều này. Thánh Linh Đức
Chúa Trời là toàn tại - Ngài ở mọi lúc mọi nơi. Vua Đavít
nói, “Con có thể đi đâu để tránh khỏi Thần của Ngài?
Con sẽ trốn ở đâu hầu thoát khỏi sự hiện diện của Ngài?”
(Thi Thiên 139:7). Câu trả lời dứt khoát không trốn đâu
được. Đa-vít viết tiếp, “Nếu con lên trời, Ngài đang ngự
tại đó! Nếu con xuống âm phủ, kìa, Ngài cũng hiện hữu
ở đó! Nếu con lấy cánh bình minh bay đến những nơi xa
xăm tận chân trời góc bể, trong giây phút Chúa sẽ tìm
thấy con – Ngài đã ở đó chờ đợi con rồi!” (Thi Thiên
139:8-10 theo bản dịch The Message). Điều này quá rõ
ràng, Ngài hiện diện khắp mọi nơi trong mọi lúc.
Câu hỏi tiếp theo chúng ta cần phải hỏi là, “Có sự
tự do ở khắp mọi nơi chăng?” Hãy xem lại những lời của
Phao-lô: “Nơi nào có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, nơi
đó có sự tự do.” Chúng ta đã chứng minh rằng Ngài hiện
diện khắp mọi nơi; nên một lần nữa, liệu có sự tự do ở
mọi nơi? Câu trả lời hẳn nhiên là không. Không có sự tự
do nào trong các nhà chứa, quán ba, nhà tù hay bệnh viện
đâu. Tôi đã đến những vùng lân cận, những trường học,
nhiều gia đình và thậm chí là nhiều hội thánh không có
sự tự do gì cả. Kinh Thánh đang nói gì ở đây? Tôi thiết
nghĩ nên dịch chính hơn là:
Nơi nào có Thánh Linh là Chúa, đó là nơi có sự tự
do. (2Cô-rinh-tô 3:17, tác giả diễn ý)
Từ Chúa trong tiếng Hy-lạp là Kyrios. Nó được định
nghĩa là “Quyền tối cao.” Trong hầu hết các quán rượu, nhà
tù, bệnh viện, hay gia đình và thậm chí trong các hội thánh
Thánh Linh không được tự do nắm quyền. Nơi nào Thánh
Linh được chào đón như là Đấng có thẩm quyền tối cao, đó
là nơi bạn sẽ tìm thấy sự tự do và công lý cho mọi người.

Mục đích của sứ điệp này
Mục đích của sứ điệp này là giới thiệu với bạn thân vị
của Đức Thánh Linh. Có thể cần nhiều sách viết về Ngài.
Có thể cần nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm
nói về Ngài.
Tôi đã cưới Lisa làm vợ trong hơn 30 năm qua. Dù
tôi có biết vợ tôi, nhưng tôi vẫn còn đang khám phá ra
những khía cạnh về nhân cách, sở thích, khát khao và
phong cách của vợ tôi mà tôi chưa biết trước đây. Mới đây
chúng tôi đã dành ít ngày ở riêng tư với nhau để kỷ niệm
30 năm ngày cưới. Trong thời gian đó, tôi học được nhiều
khía cạnh về ước mơ, sở thích và thậm chí là những khả
năng mà tôi chưa hề biết là vợ tôi có.
Xét về khả năng, tôi đã không biết vợ tôi chơi gôn rất
giỏi. Cô ấy biết tôi rất thích thể thao, nên cô ấy đề nghị
đi chơi gôn với tôi. (Tôi chỉ chơi một vòng bởi vì đó là
thời gian chúng tôi chơi với nhau.) Có một cái trũng lớn
ở lỗ thứ mười bảy. Vợ tôi luôn thích mạo hiểm, nên tôi
hỏi xem cô ấy có muốn đưa trái bóng qua cái trũng không.
Cần phải thực hiện một cú đánh xa khoảng 140 mét để
tránh cái trũng sâu khoảng 60 mét; nếu cú đánh của cô ấy
rơi gần, trái bóng sẽ biến mất dưới biển. Tôi tìm một trái
bóng cũ cho Lisa sử dụng (bởi vì tôi nghĩ sẽ không thấy
trái bóng nữa). Cô ấy đứng trên chỗ đánh bóng và đánh
một cú xuất sắc đi xa gần 140 mét vào sân gôn phía bên
kia. Chúa ôi, sau 30 năm kết hôn, tôi mới khá phá một
tài năng mới nơi vợ tôi.
Trong lúc ăn tối hàng đêm, vợ tôi đã chia sẻ kiến
thức, sự khôn ngoan, sở thích và những khát khao mà
vợ tôi chưa hề chia sẻ với tôi trước đây. Nói tóm lại, tôi
kinh ngạc về sự sâu nhiệm ở người phụ nữ tuyệt vời mà
tôi gọi là vợ này.
Không thể nào chia sẻ tất cả những gì tôi biết về vợ tôi
trong một vài chương ngắn ngủi, cũng không thể nào viết
hết thành sách. Tuy nhiên, những gì tôi có thể làm là nói
cho bạn biết cách để chuyện trò và tiếp xúc với vợ tôi. Tôi
có thể chia sẻ những gì vợ tôi thích và cách để làm việc
và nói chuyện với vợ tôi. Tôi có thể nói cho bạn biết điểm
mạnh, điểm yếu của vợ tôi, và những gì vợ tôi thích hay
không thích. Chính những hiểu biết căn bản đó sẽ dùng
làm chất xúc tác để có một mối quan hệ sâu hơn vợ tôi.
Nếu không tài nào nói hết cho bạn biết về vợ tôi là
Lisa, người phàm, thì làm sao tôi có thể nói hết cho bạn
biết về Đức Thánh Linh, khi mà Ngài hiện hữu từ đời
đời đến đời đời? Đơn giản là tôi không thể nào làm được!
Nhưng những gì tôi có thể làm là giới thiệu cho bạn biết
Ngài là ai. Tôi có thể nói cho bạn về nhân cách của Ngài,
điều gì làm cho Ngài vui và điều gì Ngài yêu thích. Tôi
có thể định nghĩa mối quan hệ của chúng ta với Ngài và
chia sẻ một số cách mà chúng ta có thể tương tác và thông
công với Ngài. Tôi có thể nói cho bạn tại sao mối quan
hệ của chúng ta với Thánh Linh lại rất quan trọng và thể
nào Ngài ban quyền năng cho chúng ta để làm trọn những
ước muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống của chúng ta.
Những sự hiểu biết căn bản này sẽ thôi thúc bạn bước vào
một mối quan hệ sâu nhiệm, có ý nghĩa với Ngài.

Ngày 2
Một quan niệm sai trầm trọng
Có một lỗi lầm mà nhiều người phạm phải: Họ cố gắng
hiểu công việc và quyền năng của Đức Thánh Linh mà
trước hết không có hiểu biết Ngài là một thân vị.
Điều quan trọng là chúng ta cần nhớ trong lòng và
trí của mình rằng chúng ta có tin Đức Thánh Linh là
một Thân Vị thiên thượng hay không – một Đấng thánh
khiết, khôn ngoan, có năng lực nhưng cũng rất là mềm
mại, nhạy cảm và đầy lòng trắc ẩn. Chúng ta có tin Ngài
là Đấng đáng nhận được sự tôn kính, sự tôn thờ, đức tin,
tình yêu thương, sự tận hiến và sự đầu phục hoàn toàn
từ chúng ta không? Hay là chúng ta tin rằng Đức Thánh
Linh chỉ là một ảnh hưởng phát xuất từ Đức Chúa Trời –
một thứ quyền lực huyền bí siêu nhiên, không giống như
những gì chúng ta nghĩ khi chúng ta nói tới “tinh thần
hào phóng” hay “tinh thần cạnh tranh”?
Quan điểm sau thật nông cạn, thô thiển và thuộc tà
giáo. Nếu chúng ta tin như vậy, chúng ta rất dễ bị ảnh
hưởng bởi sự kiêu ngạo hay ngạo mạn thuộc linh, điều
này sẽ dẫn chúng ta đến chỗ vênh váo như thể là chúng
ta thuộc về nhóm người “thiêng liêng” hơn người khác.
Tuy nhiên, nếu chúng ta xem Ngài là Đấng uy nghi,
vinh hiển, tuyệt vời, khôn ngoan, tri thức và thánh khiết,
và nếu chúng ta tin rằng Thánh Linh, là một Thân Vị,
hiệp một với Chúa Cha và Chúa Con nhằm chiếm hữu đời
sống chúng ta và chúc phước cho chúng ta thì chúng ta sẽ
sấp mặt xuống mà tôn thờ Ngài.
Ai mà xem Thánh Linh của Đức Chúa Trời như là một
ảnh hưởng hay là quyền lực tối cao sẽ cứ nói, “Tôi muốn
có thêm Thánh Linh.” Ngược lại, người mà xem Ngài là
một Thân Vị tuyệt vời sẽ nói, “Làm sao tôi có thể dâng
mình hơn nữa cho Ngài?”
Nhận thức của chúng ta về Ngài
Một trong những lý do nhiều người nhận thức về Thánh
Linh Đức Chúa Trời chỉ là một ảnh hưởng, thay vì là một
thân vị chính là do cách mà Thánh Linh được nói đến.
Bạn đã từng nghe ai đó nói đến Đức Thánh Linh như là
“nó” chưa? Tôi đã ở trong chức vụ hơn 30 năm; nếu người
ta cho tôi một đô-la mỗi lần tôi nghe ai đó nói Thánh
Linh là “nó,” thì có lẽ tôi giàu to rồi. Không may thay,
nhiều người trong chúng ta đã bỏ lỡ sự hiện diện đầy dẫy
của Thánh Linh bởi vì chúng ta đã không tôn trọng Ngài
như là một Thân Vị. Thánh Linh Đức Chúa Trời sẽ không
bày tỏ nơi nào Ngài không được tôn trọng (xem Ma-thi-ơ
13:54-58; Thi Thiên 89:7).
Tôi muốn lưu í rằng khi gọi Thánh Linh là một “Thân
Vị”, tôi không có gọi Ngài là người phàm. Tôi chỉ muốn
nói rằng Ngài có những thuộc tính thuộc về nhân cách
con người. Thánh Linh là Chân Thần, chứ không phải là
con người. Nhưng chúng ta phải nhớ, con người được tạo
dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Nên Ngài không
giống chúng ta; chúng ta giống Ngài.
Nhiều hội thánh đã xem Ngài là một “thực thể thánh
khiết” thay vì là một Đấng vô cùng thánh khiết. Ngài
khát khao trở thành người bạn thân nhất của chúng ta,
nhưng chúng ta lại hạn chế sự can thiệp của Ngài trong
đời sống chúng ta. Sự thật đáng buồn là chúng ta đã vô
tình khướt từ mối quan hệ thỏa lòng nhất mà Ngài muốn
dành cho chúng ta.
Chúng ta hãy xem một số câu Kinh Thánh minh họa
đầy đủ thân vị của Thánh Linh:
_Ngài có tâm trí (Xem Rô-ma 8:27).
_Ngài có ý chí (Xem 1 Cô-rinh-tô 12:11).
_Ngài có tình cảm, như tình yêu và vui mừng (Xem
Rô-ma 15:30; Ga-la-ti 5:22).
_ Ngài an ủi (Xem Công Vụ 9:31).
_ Ngài phán (Xem Hê-bơ-rơ 3:7); Ngài phán rõ ràng
(Xem 1 Ti-mô-thê 4:1).
_ Ngài dạy dỗ (Xem 1 Cô-rinh-tô 2:13).
_ Ngài có thể bị làm buồn (Xem Ê-phê-sô 4:30).
_ Ngài có thể bị xúc phạm (Xem Hê-bơ-rơ 10:29).
_ Ngài có thể bị chống cự (Xem Công Vụ 7:51).
_ Ngài có thể bị nói dối (Xem Công Vụ 5:1-11).
Nếu những thuộc tính này được nói rõ ràng trong Kinh
Thánh, thì chúng ta phải hỏi, Tại sao Thánh Linh lại bị
hiểu nhầm nhiều như vậy?

Chim bồ câu
Khi nhiều người nghĩ về Đức Thánh Linh, tâm trí họ
lập tức liên hệ tới chim bồ câu. Tại sao đây thường là
mối liên hệ đầu tiên? Đức Thánh Linh có bao giờ bày tỏ
dưới dạng hình chim bồ câu không? Câu trả lời rõ ràng
là không. Trong tất cả bốn sách Phúc Âm chúng ta thấy
rằng Thánh Linh Đức Chúa Trời ngự xuống trên Chúa
Giê-su giống như hình chim bồ câu (Xem Ma-thi-ơ 3:16;
Mác 1:10; Lu-ca 3:22; Giăng 1:32).
Nhưng chúng thường không đưa ra những câu nhận
xét như “cô ta chạy nhanh như gió” hay “anh ta khỏe như
trâu” đúng không? Nếu tôi nói rằng con trai tôi khỏe như
trâu, nói thế có biến con tôi thành một động vật bốn chân
không? Chắc chắn là không! Tương tự, nói Thánh Linh
ngự xuống như chim bồ câu thì không có nghĩa rằng nói
Ngài là chim bồ câu.
Có người sẽ nói, “Vâng, nhưng mục sư John ơi, trước
Ngai Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh được mô tả như
ngọn lửa” (xem Khải Thị 4:5). Vâng điều này đúng, nhưng
Kinh Thánh cũng nói, “Kế đó tôi thấy một chiên con
dường như đã bị giết đứng giữa ngai và bốn sinh vật và
bốn trưởng lão…” (Khải Thị 5:6). Đây là sự miêu tả của
Giăng về Chúa Giê-su. Bạn và tôi đều biết rằng Chúa
Giê-su chắc chắn không phải là một động vật bốn chân.
Tương tự, Thánh Linh không phải là ngọn lửa thần bí
đang cháy trước ngai Đức Chúa Trời.
Vậy, Đức Thánh Linh là ai?
Kinh Thánh nói rất rõ rằng Đức Thánh Linh là Ngôi Ba
trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Sáng Thế 1:26 nói, “Đức
Chúa Trời phán, ‘Chúng Ta hãy dựng nên loài người theo
hình thể Chúng Ta, và giống như Chúng Ta.” Hãy chú ý

Đức Chúa Trời không có phán, “Nào Ta hãy tạo dựng con
người.” Vở kịch của công cuộc sáng tạo cần có ba Diễn
Viên khác nhau đóng ba vai khác nhau; Đức Chúa Trời
nói về chính Ngài là Cha, Con và Thánh Linh.
Chúng ta xem Công Vụ 10:38 để thấy sự phân biệt
khác nhau của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh.
Đức Chúa Trời đã xức dầu Chúa Giê-su người Naxa-
rét bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, Ngài
đi khắp nơi làm việc thiện và chữa lành mọi người
bị ác quỷ khống chế, vì Đức Chúa Trời ở với Ngài.
Trong câu này, chúng ta chứng kiến Chúa Cha xức dầu
cho Chúa Giê-su bằng Thánh Linh – ba Thân vị khác
nhau làm việc cùng nhau vì một mục đích chung.
Chúng ta xem một thí dụ khác:
Sau khi chịu báp-tem, Đức Chúa Giê-su bước lên
khỏi nước, kìa, các từng trời mở ra; Ngài thấy
Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như
một chim bồ câu và đậu trên Ngài. Kìa, có tiếng
từ trời phán rằng, ‘Đây là con yêu dấu của Ta, đẹp
lòng Ta hoàn toàn.'
(Ma-thi-ơ 3:16-17)
Trong câu chuyện Chúa Giê-su chịu báp-tem này, một lần
nữa bạn sẽ thấy rằng các thành viên của Đức Chúa Trời
Ba Ngôi bày tỏ như là ba Thân Vị khác nhau. Đầu tiên,
Chúa Giê-su được Giăng làm phép báp-tem, rồi đến Đức
Thánh Linh ngự xuống trên Ngài, và cuối cùng Cha là
Đức Chúa Trời từ trên thiên đàng tuyên bố, “Đây là Con
yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn.” Cả ba thành viên
làm việc cùng nhau vì một mục đích chung.
Tôi sẽ cho bạn một thí dụ căn bản giúp minh họa
lẽ thật này. Nước (H20) có thể bày tỏ qua ba hình thức
khác nhau. Nhiệt độ sẽ quyết định việc nước ở dạng cứng,
lỏng và hơi. Thực thể nước – cấu trúc phân tử của nó –
không bao giờ thay đổi dù chỉ một chút, nhưng biểu hiện
của nó sẽ thay đổi tùy theo môi trường của nước (nhiệt
độ). Tương tự, bản chất trọng tâm của Đức Chúa Trời
không thay đổi. Khi bạn thấy Đức Chúa Con, tức là bạn
thấy Chúa Cha; và Thánh Linh được sai đến để khải thị
Chúa Con cho chúng ta (xem Giăng 17:21; Ê-phê-sô 1:17-
18). Đức Chúa Trời có cùng một mục đích, nhưng Ngài
có ba biểu hiện khác nhau (Thân Vị), mỗi thân vị thưc
hiện những chức năng độc nhất. Mặc dầu có ba Thân Vị,
nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời. Phục Truyền 6:4 nói,
“Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy lắng nghe: Chúa, Đức Chúa Trời của
chúng ta, là Chúa độc nhất vô nhị!” Rô-ma 3:30 nói, “Chỉ
có một Đức Chúa Trời, Đấng sẽ xưng công bình.” Gia-cơ
2:19 cũng nói tương tự, “Bạn tin rằng chỉ có một Đức
Chúa Trời; bạn tin đúng.” Lẽ thật nền tảng cho phần còn
lại của cuốn sách này: có ba Thân Vị thiên thượng khác
nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời.

Ngày 3
Thân vị thứ nhất
Đức Thánh Linh thật ra là thành viên đầu tiên của Đức
Chúa Trời Ba Ngôi xuất hiện trong Kinh Thánh. Sáng
Thế đoạn 1 nói, “Ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng trời và
đất” (câu 1). Bây giờ, chúng ta xem câu 2: “Thuở ấy đất
hoang vắng và trống không. Bóng tối bao trùm trên mặt
vực thẳm. Thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt
nước.” Thánh Linh xuất hiện ngay ở Sáng Thế 1:2; Ngài
là thành viên đầu tiên của Đức Chúa Trời Ba Ngôi được
nói tên đến.
Người ta có thể hỏi, “Nhưng mục sư John ơi, trong
câu 1 Kinh Thánh nói, ‘Ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng
trời và đất.’ Làm sao ông có thể nói Thánh Linh là thành
viên đầu tiên của Đức Chúa Trời Ba Ngôi được đề cập
đến trong Kinh Thánh nếu câu đầu tiên đề cập Đức Chúa
Trời là Cha?” Đó là một câu hỏi hay. Nhưng hãy nhớ,
Đức Chúa Trời phán, “Chúng ta hãy tạo dựng con người
theo ảnh tượng của chúng ta.” Câu 1 nói đến Đức Chúa
Trời trong câu một là nói về Đức Chúa Trời Ba Ngôi, chứ
không phải là một thành viên cụ thể của Đức Chúa Trời
Ba Ngôi. Chính vì vậy, thành viên đầu tiên của Đức Chúa
Trời Ba Ngôi được xác định theo chức năng của thành
viên đó chính là Đức Thánh Linh. Trong câu hai chúng ta
đọc thấy “Thánh Linh của Đức Chúa Trời vận hành trên
mặt nước.”
Một lần nữa, chúng ta quay trở lại với câu hỏi ban
đầu: Đức Thánh Linh là ai? Tôi có thể chứng thực rằng
Ngài là Thân Vị lạ lùng, tuyệt vời, nhân từ, mềm mại,
nhạy cảm, có năng lực nhất trên đất này. Rồi bạn hỏi lại,
“Mục sư John ơi, trên đất này hả?” Vâng, trên đất này.
Điều chúng ta cần phải hiểu đó là Đức Chúa Cha không
ở trên đất này. Ngài hiện ở trên ngai ở thiên đàng. Cũng
vậy, Chúa Giê-su hiện tại cũng không ở trên đất này. Tôi
cứ nghe người ta nói, “Chúa Giê-su hiện ở trong lòng tôi,”
thế nhưng Kinh Thánh nói rất rõ rằng Ngài hiện ngồi
bên tay hữu của Đức Chúa Trời (Xem Mác 16:19). Trong
Công Vụ 1:9-11 chúng ta đọc:
Khi họ nhìn theo, và một đám mây tiếp Ngài khuất
khỏi mắt họ. Đang khi Ngài ngự lên và họ chăm
chú nhìn theo lên trời, đột nhiên, có hai người mặc
y phục trắng đứng bên họ. Hai vị đó nói với họ,
“Hỡi những người Ga-li-lê, tại sao các ngươi đứng
nhìn lên trời như vậy? Đức Chúa Giê-su này, Đấng
vừa được cất lên khỏi các ngươi, sẽ trở lại y như
cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy.”
Hai người đàn ông thật ra là thiên sứ, nói rõ ràng với
các môn đồ rằng Chúa Giê-su sẽ trở lại y như cách Ngài
được cất lên. Nói cách khác, Ngài sẽ không quay trở lại
quả đất cho đến khi Ngài đến giữa các đám mây. Chúa
Giê-su đã trở lại trong đám mây chưa? Câu trả lời rõ ràng
là chưa. Điều này có nghĩa Chúa Giê-su hiện vẫn còn bên
hữu của Đức Chúa Trời ở thiên đàng.
Hãy nghĩ đến lúc Ê-tiên bị ném đá. Chúng ta đọc
trong Công Vụ 7:55-56, “Nhưng ông được đầy dẫy Thánh
Linh, ngước mắt nhìn chăm lên trời và thấy vinh quang
của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-su đứng bên phải
Đức Chúa Trời, ông nói, kìa, tôi thấy trời mở ra và con
người đứng bên phải Đức Chúa Trời!” Hãy tượng tượng
Chúa Giê-su trong tất cả vinh hiển của Ngài đang đứng
để tôn trọng người tuận đạo của Ngài, biết trước rằng
giây phút thánh thiện này sẽ được kể lại cho những thế
hệ tương lai. Câu chuyện này là một sự mô tả tuyệt đẹp
về một cuộc hội ngộ đầy vinh hiển, điều này cũng dùng để
nhắc nhở về sự thật không thể chối cãi rằng Chúa Giê-su
hiện đang ở bên Cha Ngài.
Sự thật thì Chúa Giê-su đã ở vị trí vinh hiển này hơn
2000 năm qua. Ngài hiện không ở trên đất này. Tôi biết
chúng ta thích nói Ngài sống trong lòng chúng ta, nhưng
trong thực tế, Đức Thánh Linh; Thánh Linh của Giê-su
Christ, mới là Đấng biến tấm lòng chúng ta thành nơi
ngự của Ngài.
Điều quan trọng chúng ta cần nhận biết rằng Thánh
Linh được nói đến vừa là Thánh Linh của Đức Chúa Cha
và Thánh Linh của Chúa Giê-su Christ (Chúa Con). Chúng
ta xem một số thí dụ về điều này.
Trong Phi-líp 1:19 Phao-lô nói, “Vì tôi biết rằng nhờ
lời cầu nguyện của anh chị em và nhờ sự giúp đỡ của
Đức Thánh Linh của Đức Chúa Giê-su Christ, tôi sẽ sớm
được giải thoát.” Chúa Giê-su nói rõ rằng Ngài phải đi
để Thánh Linh có thể đến thay thế chỗ của Ngài. Ở đây
Phao-lô nói rõ về Thánh Linh (Đấng Giúp Đỡ), chứ không
phải là hiện thân của Chúa Giê-su, bởi vì Chúa Giê-su
không còn ở trên đất này.
Trong Ma-thi-ơ 10:20 Chúa Giê-su tuyên bố, “Vì chẳng
phải các ngươi sẽ tự mình nói, bèn là Đức Thánh Linh
của Cha các ngươi sẽ nói qua các ngươi.” Chúa Giê-su
đang nói về thời điểm trong tương lai khi các môn đồ
chịu sự bắt bớ và thử thách vì cớ Phúc âm. Thánh Linh
của Cha (Đức Thánh Linh) sẽ dẫn dắt họ và đặt vào môi
miệng họ đúng lời cần nói.
Ngay cả bây giờ khi tôi viết sách này, những lời này
không phải là kết quả của sự hiểu biết hay kinh nghiệm
của tôi. Thánh Linh của Cha đang dạy dỗ qua tôi. Tôi đã
cố gắng giảng dạy bởi sức riêng của mình; tôi nói thật
đấy, điều đó cuối cùng chỉ là thất bại thê thảm mà thôi.
Ấy là bởi ân sủng của Ngài, sự mặc lấy quyền năng của
Đức Thánh Linh, mà tôi mới có thể trở thành người như
hiện tại. Tin mừng là Ngài chưa bao giờ để tôi “cạn tàu
ráo máng” – Ngài luôn luôn xuất hiện. Khi tôi khiêm
nhường phục mình dưới Thánh Linh của ân sủng (xem
Hê-bơ-rơ 10:29), Ngài rất là thành tín biến những yếu
đuối của tôi thành sức mạnh.
Ba ngôi làm việc như thế nào?
Khái niệm “ba trong một” này có thể rất khó hiểu bởi
vì nó thách thức sự hiểu biết hữu hạn của con người. 1Côrinh-
tô 12:5-7 đưa ra cho chúng ta sự hiểu biết về cách Ba
Ngôi làm việc cùng nhau như Một.
Có nhiều cách phục vụ khác nhau, nhưng chỉ cùng
một Chúa, có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng
chỉ cùng một Đức Chúa Trời, Đấng làm mọi sự
trong mọi người. Vì lợi ích chung, sự ban cho của
Đức Thánh Linh thể hiện qua mỗi người khác.
(1Cô-rinh-tô 12:5-7)
Khi chúng ta đọc phân đoạn này, chúng ta thấy rằng
Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh đều có những
vai trò khác nhau. Chúa Cha vận hành hay khởi sự (câu
6), Chúa Con cai quản (câu 5), và Chúa Thánh Linh bày
tỏ (câu 7); thế nhưng cả Ba Ngôi làm việc cùng nhau vì
cùng một mục đích.
Nếu bạn và tôi xây một căn nhà, chúng ta cần phải
làm gì? Chúng ta cần thuê một kiến trúc sư, một quản
đốc và công nhân (nhà thầu phụ) để xây ngôi nhà. Trong
phần minh họa này, Chúa Cha là kiến trúc sư, Chúa Giêsu
là quản đốc và Thánh Linh là công nhân xây dựng
ngôi nhà – Ngài là Đấng “bày tỏ” sự sáng tạo. Cả ba vai
trò đều quan trọng trong việc xây dựng bất kỳ một căn
nhà nào.
Ngón tay của Đức Chúa Trời
Chúng ta xem hai câu chuyện khác nhau của Kinh Thánh
nhưng lại nói về cùng một sự việc. Chúa Giê-su vừa mới
chữa lành một người đàn ông bị quỷ ám. Người ta rất
ngạc nhiên, nhưng những người Pha-ri-si tự nhủ, Ông ấy
chỉ cậy quyền của quỷ vương để trừ quỷ đó thôi (Xem Mathi-
ơ 12:23-24). Trong câu 28 chúng ta đọc phản ứng của
Chúa Giê-su với suy nghĩ của họ: “Nhưng nếu Ta cậy Đức
Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỷ, thì vương quốc
Đức Chúa Trời đã đến với các ngươi.”
Lu-ca cũng ghi lại câu chuyền về lời tuyên bố này của
Chúa Giê-su, nhưng hơi khác so với trong sách Ma-thi-ơ.
Lu-ca 11:20 nói, “Nhưng nếu Ta cậy ngón tay của Đức
Chúa Trời để đuổi quỷ thì vương quốc Đức Chúa Trời đã
đến với các ngươi.” Cả Lu-ca và Ma-thi-ơ đều nói đến Đức
Thánh Linh. Giống như các trước giả thường làm, Luca
mô tả chức năng của Thánh Linh, chứ không phải là
Thân Vị của Ngài. Chính vì vậy chúng ta có thể suy luận
rằng Đức Thánh Linh có thể được miêu tả như là “Ngón
tay của Đức Chúa Trời.”
Chức năng của Đức Thánh Linh không chỉ được nhận
biết như là ngón tay của Đức Chúa Trời, mà cũng là cánh
tay của Đức Chúa Trời, hay bàn tay của Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời đã giải cứu dân sự
Ngài “bằng cánh tay quyền năng” (Thi Thiên 136:12). Thi
Thiên 8:3 công bố, “Khi con lặng ngắm cõi trời cao, công
việc của ngón tay Ngài, mặt trăng và các ngôi sao mà
Ngài đã đặt trên không trung…” Hầu hết tín hữu không
nhận ra rằng Đức Thánh Linh chính là Đấng đặt các ngôi
sao và hành tinh trên các tầng trời; Ngài là Đấng bày tỏ
tất cả sự sáng tạo. Trong Sáng Thế 1:2, “Thần của Đức
Chúa Trời vận hành trên mặt nước.” Ngài chờ đợi Chúa
Cha khởi sự. Sau đó Chúa Con phải quản trị bằng cách
nói, “Hãy có sự sáng,” bởi vì Chúa Giê-su là Ngôi Lời của
Đức Chúa Trời. Khi nói ra những lời, “Hãy có sự sáng,”
Chúa Con quản trị ý muốn của Chúa Cha và Đức Thánh
Linh tạo dựng theo những gì được phán ra.
Một trong những đoạn Kinh Thánh yêu thích của tôi
nói về sự oai nghi lớn lao và vinh hiển của Thánh Linh
Đức Chúa Trời là Ê-sai 40:12-15. Kinh Thánh nói:
Ai đã dùng lòng bàn tay lường nước biển, dùng
gang tay đo các tầng trời, lấy cái đấu đong bụi
đất? Ai lấy bàn cân cân núi lớn, hoặc dùng dĩa cân
cân các đồi cao? Ai có thể hướng dẫn được Thần
của Chúa, hoặc làm quân sư để chỉ dạy Ngài? Ngài
đã tham khảo mưu kế của ai? Ai đã chỉ dạy Ngài?
Ai đã dạy Ngài con đường công lý? Ai đã dạy Ngài
tri thức vô biên? Ai đã chỉ Ngài đường nào để được
trí tuệ? Nầy, các quốc gia khác nào giọt nước trong
thùng, họ bị xem như chút bụi dính nơi đĩa cân;
này, Ngài nhấc bổng các đảo như một vật bé nhỏ.
Trong câu 12 chúng ta thấy, “Đấng dùng gang tay đo
các từng trời?” Bạn có thể thấy Đức Thánh Linh được nhận
biết bởi chức năng của Ngài. Bạn hãy suy nghĩ về điều
đó. Thánh Linh của Chúa kiểm soát toàn bộ đại dương.
Bạn có thấy Ngài có năng lực mạnh mẽ hay không? Thế
nhưng Ngài đã hạ mình xuống bằng cách đồng ý với Chúa
Cha và Chúa Con để đến và cư ngự trong chúng ta. Thật
là một thực tại lạ lùng và đầy kinh ngạc!

Ngày 4
Thánh Linh là Đức Chúa Trời
Chúng ta xem vai trò của Thánh Linh trong sự sáng tạo
con người. Chúng ta đọc, “Chúa Đức Chúa Trời dùng bụi
đất nắn nên con người, rồi hà sinh khí vào lỗ mũi, con
người trở nên một sinh vật có linh hồn” (Sáng Thế 2:7).
Thánh Linh chính là Đấng đã nắn A-đam và hà hơi vào
lỗ mũi của ông. Tại sao tôi biết điều này là đúng? Gióp
33:4 nói, “Thần của Đức Chúa Trời đã tạo nên tôi, hơi
thở của Đấng Toàn Năng đã ban cho tôi sự sống.” Đức
Thánh Linh không chỉ nắn và thổi sự sống vào lỗ mũi
của A-đam, Ngài cũng nắn và thổi sự sống vào trong bạn
và tôi. Thi Thiên 139:13 nói, “Vì chính Ngài đã dựng nên
hình hài của con, Ngài đã tạo thành con trong dạ của mẹ
con.” Thật vậy, Thánh Linh Đức Chúa Trời tạo thành
mọi thứ mà chúng ta thấy, vì Kinh Thánh nói, “Đức Chúa
Trời vĩ đại tạo dựng mọi sự…” Sự sáng tạo mà chúng ta
thấy được bày tỏ bởi vì Thánh Linh đã thi hành ước muốn
sáng tạo của Chúa Cha.
Tôi hy vọng đó là bằng chứng để cho bạn thấy Đức
Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy xem một số
danh xưng khác nhau được dùng để nói về Thánh Linh
trong Kinh Thánh. Ngài được gọi là:
_ Đức Thánh Linh (96 lần)
_ Thánh Linh của Chúa (28 lần)
_ Thánh Linh của Đức Chúa Trời (26 lần)
_ Thánh Linh đời đời (Hê-bơ-rơ 9:14)
_ Đấng giúp đỡ (Chúa Giê-su nói 4 lần trong Phúc
Âm Giăng)
_ Đấng an ủi (được dùng trong bản dịch Kinh Thánh
The Amplified Bible)
_ Đấng Thánh (Thi Thiên 78:41)
_ Chúa (2Cô-rinh-tô 3:17)
_ Thần lẽ thật (4 lần )
_Thánh Linh của Đấng Christ (Rô-ma 8:9; 1 Phi-e-rơ
1:11)
_ Thánh Linh của Chúa Giê-su Christ (Phi-líp 1:19)
_ Thần mưu lược (Ê-sai 11:2)
_ Thần tri thức (Ê-sai 11:2)
_ Thần quyền năng (Ê-sai 11:2)
_ Thần thông sáng (Ê-sai 11:2)
_ Thần khôn ngoan (Ê-sai 11:2)
_ Thần kính sợ Chúa (Ê-sai 11:2)
_ Thánh Linh của Cha (Ma-thi-ơ 10:20)
_ Thánh Linh vinh hiển (1 Phi-e-rơ 4:14)
_ Thánh Linh ân sủng (Xa-cha-ri 12:10; Hê-bơ-rơ
10:29)
_ Linh phán xét (Ê-sai 4:4)
_ Linh thiêu đốt (Ê-sai 4:4)
_ Thánh Linh sự sống (Rô-ma 8:2)
_ Linh yêu thương (2Ti-mô-thê 1:7)
_ Linh quyền năng (2Ti-mô-thê 1:7)
_ Linh của tâm trí tỉnh táo (2Ti-mô-thê 1:7)
_ Linh tiên tri (Khải Thị 19:10)
_ Linh khải Thị (Ê-phê-sô 1:17)
_ Linh thánh khiết (Rô-ma 1:4)
_ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chí thánh (4 lần
trong Đa-ni-ên)
Ngai thật xứng đáng, Ngài thật quyền năng và Ngài là
Đấng lạ lùng!
Chúa Giê-su hoàn toàn lệ thuộc Thánh Linh
Chúa Giê-su hoàn toàn lệ thuộc Thánh Linh. Ngài được
thụ thai bởi Thánh Linh, Ngài được Thánh Linh dạy dỗ,
Ngài được Thánh Linh ban cho quyền năng tại sông Giôđanh,
Ngài không làm một phép lạ nào cho đến khi Ngài
được báp-tem bằng Thánh Linh (Xem câu chuyện của
Giăng nói về phép lạ đầu tiên mà Chúa Giê-su đã làm tại
Ca-na-an xứ Ga-li-lê: Giăng 1:29-34 và 2:1-11). Ngài được
Thánh Linh hướng dẫn, Ngài chỉ nói những gì Ngài nghe
Thánh Linh nói.
Trong Giăng 14:10 Chúa Giê-su phán, “Những lời Ta
nói với các ngươi chẳng phải Ta tự nói, nhưng là Cha,
Đấng ở trong Ta, đang làm việc của Ngài.” Chú ý Chúa
Giê-su không nói “Cha ở trên trời.” Ngài phán, “Cha,
Đấng ở trong Ta.”

Khoan đã mục sư John ơi, ý ông là Chúa Giê-su đang
nói đến Thánh Linh như là Cha của Ngài? Tại sao lại
không chứ? Hãy nghe những gì thiên sứ nói với Giô-sép:
“Chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì thai nhi trong dạ nàng đã
được thụ thai bởi Đức Thánh Linh” (Ma-thi-ơ 1:20). Chúa
Giê-su được thụ thai bởi Thánh Linh, nên Ngài nói đến
Thánh Linh như là “Cha, Đấng ở trong Ta.”
Sự thật thì Chúa Giê-su và Thánh linh luôn luôn làm
việc cùng nhau trong suốt thời gian Chúa Giê-su ở trên
đất. Đúng vậy, Chúa Giê-su đã tuyên bố lời này: “Con
không thể tự mình làm chi được” (Giăng 5:19). Nếu Chúa
Giê-su – Con của Đức Chúa Trời – cần một sự cộng tác
liên lục với Thánh Linh nhằm hoàn thành sứ mạng của
Ngài, thì chúng ta lại càng cần Thánh Linh giúp đỡ chúng
ta hoàn thành sứ mạng của mình.
Không ai biết Thánh Linh rõ hơn Chúa Giê-su. Chúng
ta xem những gì Chúa Giê-su nói về vai trò, nhân cách,
thuộc tính, quyền năng và những khả năng khác trong
đời sống chúng ta. Trong Giăng 14:15-18, Chúa Giê-su
công bố:
Nếu các ngươi yêu kính Ta, hãy vâng giữ các điều
răn Ta. Ta sẽ cầu xin Cha, và Cha sẽ ban cho các
ngươi một Đấng An Ủi khác, để Ngài có thể ở với
các ngươi mãi mãi. Ngài là thần của sự thật mà
thế gian không thể nhận lấy, vì thế gian không
thấy Ngài và không biết Ngài, nhưng các ngươi
biết Ngài, vì Ngài ở với các ngươi và sẽ ở trong các
ngươi. Ta sẽ không bỏ các ngươi mồ côi đâu, Ta sẽ
trở lại với các ngươi.
Có rất nhiều bài học quí báu trong phân đoạn này.
Trước hết, bạn để í Chúa Giê-su phán, “Nếu các ngươi
yêu kính Ta, hãy vâng giữ các điều răn Ta.” Thật thú vị
khi Chúa Giê-su dẫn nhập lời nhận xét của Ngài về Đức
Thánh Linh bằng một sự nhắc nhở nhằm nhận biết thẩm
quyền tối cao của Chúa Giê-su, quyền làm Chúa của Ngài.
Ngài nhấn mạnh việc chúng ta vâng giữ các điều răn của
Ngài. Phi-e-rơ củng cố lẽ thật này: “Chúng tôi là nhân
chứng cho các điều ấy, và Thánh Linh, Đấng đã ban cho
những ai vâng lời Ngài, cũng làm chứng cho những điều
ấy” (Công Vụ 5:32). Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho
ai vâng lời Ngài.
Để ý Chúa Giê-su nói trong Giăng 14:16, “Ta sẽ cầu xin
Cha, và Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng An Ủi khác.”
Chúng ta xem chữ khác trong tiếng Hy-lạp. Trong cả Tân
Ước có hai chữ Hy-lạp được dịch là khác trong tiếng Việt.
Đó là heteros và allos. Heteros có nghĩa “khác nhưng khác
loại.” Allos có nghĩa là “khác nhưng cùng loại.” Câu hỏi
chúng ta nên hỏi là, Chúa Giê-su dùng chữ nào ở đây ?
Trước khi tôi đưa cho bạn câu trả lời, tôi sẽ nêu ra
một thí dụ minh họa sự khác biệt giữa hai chữ Hy-lạp
này. Bạn hãy tưởng tượng cảnh này: Ví dụ tôi cho bạn
một quả táo. Sau khi bạn ăn táo, tôi hỏi bạn, “Bạn có
muốn ăn trái cây nào khác nữa không?”
Nếu bạn trả lời, “Muốn chứ!” và tôi đưa cho bạn một
trái cam, tôi đã đưa cho bạn “một trái khác.” Do đó, tôi
đã đưa cho bạn một loại trái cây khác. Cam là một loại
trái cây, nhưng nó là một trái khác trái táo. Đây là thí
dụ về chữ heteros.
Bây giờ nếu bạn xin thêm ít trái cây và tôi đưa cho
bạn trái táo thứ hai, thì bạn sẽ nói tôi đã cho bạn cùng
một loại trái cây. Đây là thí dụ về chữ allos.
Quay trở lại câu hỏi ban đầu. Khi Chúa Giê-su nói
Cha sẽ ban cho chúng ta một Đấng Giúp Đỡ “khác”, thì
Chúa đang dùng chữ gì? Ngài dùng chữ allos. Vậy Ngài
nói, “Cha sẽ ban cho các ngươi một Đấng Giúp Đỡ khác
giống như Ta.” Nói cách khác, Chúa Giê-su nói rằng Ngài
và Đức Thánh Linh có bản chất giống nhau.

Ngày 5
Bạn đồng hành trọn đời
Một chữ khác mà Chúa Giê-su dùng trong Giăng 14:16 là
chữ Đấng Giúp Đỡ. Chữ Hy-lạp là parakletos. Chúa Giêsu
cũng được nói đến là parakletos trong một thư tín của
Giăng: “Hỡi các con thơ của tôi…chúng ta có một Đấng
Biện Hộ (parakletos) trước mặt Đức Chúa Cha, đó là Đức
Chúa Giê-su Christ, Đấng Công Chính.” (1 Giăng 2:1). Cả
Chúa Giê-su và Đức Thánh Linh đều thực hiện vai trò
giúp đỡ hay parakletos. Vậy chữ Hy-lạp này có nghĩa gì?
Trong tiếng bản ngữ của thời Chúa Giê-su, chữ này được
dùng để mô tả một người luật sư biện hộ cho một vụ kiện
của ai đó. Nó cũng được dùng để mô tả một người tư vấn
riêng hay một huấn luyện viên – một huấn luyện viên về
cuộc sống.
Parakletos được ghép từ hai chữ Hy-lạp, para và kaleo.
Para có nghĩa “rất gần gũi.” Phao-lô dùng chữ này để mô
tả mối quan hệ của ông với Ti-mô-thê. Không có ai gần
gũi Phao-lô hơn là sứ đồ Ti-mô-thê (Xem Phi-líp 2:20). Vợ
tôi, Lisa, rất para với tôi. Không có ai trên đất này gần
gũi tôi hơn là vợ tôi. Tôi dùng chữ đó để mô tả mối quan
hệ của tôi với vợ tôi.
Chữ Hy-lạp thứ hai, kaleo, có nghĩa “vẫy gọi hay mời
gọi.” Chữ này thường được dùng trong Kinh Thánh khi
các sứ đồ mô tả sự kêu gọi của họ. Chẳng hạn, khi Phaolô
nói, “Tôi được kêu gọi trở thành sứ đồ cho dân ngoại,”
ông dùng chữ Hy-lạp kaleo. Khái niệm về một “sự kêu
gọi” liên tưởng đến định mệnh và hành động.
Khi chúng ta ghép lại hai chữ này lại, chúng ta sẽ
hiểu biết hơn về những gì Chúa Giê-su đang nói. Về cơ
bản, Ngài nói rằng Đức Thánh Linh được kêu gọi để gần
gũi, ở cạnh mỗi người trong chúng ta mãi mãi để huấn
luyện, hướng dẫn, dạy dỗ và tư vấn trong hành trình của
cuộc đời chúng ta. Đây là sự kêu gọi hay phận vụ của
Ngài, Ngài mãi mãi đồng hành với chúng ta để giúp đỡ
mà không bao giờ mệt mỏi! Chúa Giê-su nói rằng Đức
Thánh Linh sẽ ở với chúng ta đời đời (Giăng 14:16). Ngài
sẽ không bao giờ lìa hay bỏ chúng ta. Thật là một lời
hứa tuyệt vời! Thực chất Chúa Giê-su muốn nói rằng Đức
Thánh Linh sẽ tiếp nối chính công việc và sứ mạng của
Ngài (Chúa Giê-su) trong cuộc đời của chúng ta.
Tôi hay nghe người ta nói, “Giá mà tôi có thể bước đi
với Chúa Giê-su, tôi có thể hỏi Ngài nhiều câu hỏi.” Tại
sao lại không trình dâng những câu hỏi đó cho Đức Thánh
Linh? Đây là chỗ mấu chốt mà nhận thức của chúng ta về
Đức Thánh Linh đóng vai trò quan trọng. Nếu chúng ta
chỉ nhận biết Ngài như là một thực thể mơ hồ, chúng ta
sẽ không đến với Ngài như là một Đấng có khả năng dạy
dỗ hay huấn luyện chúng ta. Đức Thánh Linh là Thần,
chứ không phải là một thực thể. Nếu chúng ta thật sự tin
Ngài như Kinh Thánh nói về Ngài, chúng ta sẽ đến với
Ngài trong sự tôn kính, biết rằng Ngài là Đấng toàn tri
và toàn năng, Đấng sẵn sàng và có khả năng dạy dỗ, giúp
đỡ và huấn luyện chúng ta. Vâng, Ngài muốn nói chuyện
thân mật với chúng ta.
Buồn thay, Đức Thánh Linh có lẽ là Thân Vị bị bỏ lơ
hơn hết trong hội thánh. Có bao nhiều lần chúng ta nhóm
lại nhưng Ngài không được tôn trọng hay thậm chí không
được nhắc đến? Thường thì chúng ta sống hết buổi sáng,
buổi trưa, buổi chiều và thậm chí cả ngày mà không nói
một lời nào với Đấng được kêu gọi để cư ngụ đời đời trong
chúng ta và đồng đi với chúng ta?
Câu nói mở màng
Chúa Giê-su đã tuyên bố một câu nói đầy kinh ngạc trong
Giăng 16:7: “Nhưng Ta nói thật với các ngươi…”
Trước khi chúng ta tiếp tục với phân đoạn này, tôi
để một ít thì giờ để vẽ lên môt bức tranh cho bạn. Chúa
Giê-su đang nói với các môn đồ. Chúa đã ở với họ được
ba năm. Mọi lời Ngài đã từng phán đều được ứng nghiệm.
Ngài phán, “Hỡi sóng gió, hãy yên lặng,” và nó lặng yên.
Ngài phán, “Các con sẽ tìm thấy một con lừa ở đó” và
quả thật vậy, con lừa có ở đó. Ngài biết có một kẻ phản
bội trong số các môn đệ Ngài ngay cả trước khi kẻ phản
bội đó lộ diện. Ngài ra lệnh cho cây vả chết đi, và nó đã
héo khô trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Mọi điều
Chúa Giê-su phán đều ứng nghiệm, thế nhưng Ngài lại
mở đầu câu nói này với những lời, “Tuy nhiên, Ta nói thật
với các ngươi.” Về cơ bản, những gì Chúa Giê-su sắp nói
đây sẽ làm các môn đồ sững sờ, nên Ngài cần phải đảm
bảo rằng họ biết là Ngài nói sự thật với họ.
Chúa Giê-su nói gì đây? “Tuy nhiên, Ta nói thật với
các ngươi. Ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu Ta không
đi, Đấng An Ủi (parakletos) sẽ không đến với các ngươi,
nhưng nếu Ta đi, Ta sẽ phái Ngài đến với các ngươi”
(Giăng 16:7). Bản The New Living Translation dịch, “Ta
đi là tốt nhất cho các ngươi.”
Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của các môn đồ. Người
lãnh đạo của bạn, người mà bạn biết là Con Đức Chúa
Trời, vừa mới nói cho bạn biết là Ngài cần phải đi xa
khỏi bạn – và sự ra đi của Ngài là vì cớ lợi ích của bạn.
Đối với tôi điều đó nghe thật vô lí quá. Nếu Ngài là Đức
Chúa Trời thì việc Ngài ở lại sẽ đem lại lợi ích hơn cho
bạn phải không nào? Tôi đoan chắc rằng các môn đồ cũng
nghĩ tương tự. Cũng chính vì lý do này mà Chúa Giê-su
mở đầu bằng câu, “Ta nói thật cùng các ngươi.”

Vậy tại sao Chúa Giê-su ra đi lại là tốt cho các môn đồ
và cho các thế hệ tín hữu tương lai – gồm cả bạn và tôi?
Hãy xem xét điều này. Nếu Chúa Giê-su không bao giờ
lìa thế thì Đức Thánh Linh sẽ không bao giờ đến để đồng
hành cùng chúng ta. Nếu tôi muốn nhận một điều gì đó
từ Chúa Giê-su, tôi sẽ phải đi nhiều dặm chỉ để gặp Ngài.
Hành trình của tôi có lẽ bắt đầu bay đến Tel Aviv (là phi
trường nhộn nhịp nhất trên thế giới). Sau đó tôi phải thuê
một chiếc xe hơi, lái đến Ga-li-lê và hy vọng tìm được một
nơi ở tử tế (khách sạn thì chắc chắn là đầy rồi). Sau đó
tôi phải tìm Chúa Giê-su. Sẽ rất là khó khăn bởi vì hàng
triệu người đang chờ để nói chuyện với Ngài. Sau khi gặp
được Ngài, tôi phải vượt qua cả một hàng dài vô số những
người xếp hàng chờ, vì ai cũng muốn hỏi Chúa Giê-su câu
hỏi nào đó hay trình dâng nhu cầu nào đó cho Ngài.
Bởi vì có một hàng dài nhiều người đang xếp hành
chờ, nên có lẽ tôi chỉ có tối đa là 60 giây nói chuyện với
Chúa Giê-su. Tôi cần phải chuẩn bị câu hỏi hay nhu cầu
trước. Và hãy nhớ, Ngài cũng cần ngủ nghỉ và ăn uống,
nên Ngài có lẽ chỉ còn mười bốn giờ mỗi ngày để dành
cho đoàn dân đông. Tính theo cách này, Chúa Giê-su chỉ
có thể gặp 840 người một ngày nếu Ngài dành cho mỗi
người 60 giây. Chính vì thế Chúa Giê-su phải mất 1,190
ngày (3.26 triệu năm) để gặp gỡ một triệu người. Nhưng
hãy nhớ rằng sẽ có những người khác gia nhập vào dòng
người – và chuyện gì xảy ra nếu phải bỏ qua một vài hàng
khi có những người có nhu cầu cấp thiết? Những người
này sẽ được ưu tiên trước, phải không nào? Tôi nghĩ đến
đây chúng ta có thể đoán được để tiếp xúc được với Chúa
Giê-su theo cách này hầu như là chuyện không tưởng.
Tin mừng là Thánh Linh luôn luôn ở đây với chúng
ta. Ngài không cần phải ngủ nghỉ hay ăn uống. Ngài cùng
một lúc có thể thực hiện hàng tỷ cuộc nói chuyện với
hàng tỉ người khác nhau. Khi chúng ta để cho nhận thức
của chúng ta về Thánh Linh hoàn toàn được biến đổi bởi
lời Chúa thì chúng ta sẽ bắt đầu hiểu tại sao Chúa Giê-su
lại phán, “Ta đi là ích lợi cho các ngươi.”
Hãy nhớ, Đức Thánh Linh cũng giống như Chúa
Giê-su; Ngài dạy dỗ giống Chúa Giê-su, Ngài giảng giải
những lẽ thật thuộc về Đức Chúa Trời giống Chúa Giê-su,
và Ngài ở đây với chúng ta! Bạn có bắt đầu nhìn thấy
Ngài thật diệu kỳ chưa? Ngay cả khi tôi đang viết những
lời này, Thánh Linh vẫn mở mắt tôi thấy có nhiều cách
mà tôi đã giới hạn tiếng phán và sự hiện diện của Ngài
trong đời sống tôi. Một lần nữa, Ngài là Đấng hướng dẫn,
Đấng tư vấn, Đấng bảo vệ và Đấng huấn luyện của chúng
ta – chúng ta cần Ngài tham gia tích cực trong đời sống
chúng ta!
Chương sau, chúng ta sẽ đào sâu về ý nghĩa của
việc sống tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời đáng
kính.

Tỉnh Nguyện Ngày 1
LÀM QUEN VỚI THÁNH LINH
Ta sẽ xin Cha và Ngài sẽ ban cho các con một
Đấng Phù Hộ ở cùng các con đời đời. Ngài là
Thần Chân Lý ...
-Giăng 14:16-17
Đức Thánh Linh thật là kỳ diệu! Theo sau sự cứu rỗi của
chúng ta qua Đấng Christ, Ngài là món quà tốt nhất mà
chúng ta từng nhận lãnh. Đức Thánh Linh là ai? A.W. Tozer
một tác giả quá cố và là một mục sư lâu năm đã chia sẻ…
“Đức Thánh Linh không phải là lòng nhiệt thành…
Ngài là một Thân Vị. Bạn hãy viết hoa xuống – Đức
Thánh Linh không phải là một Hữu Thể có cách
thức tồn tại khác chúng ta, nhưng bản thân Ngài
là một Thân Vị, với tất cả đặc tính và quyền năng
của một nhân cách. Ngài không phải là vật chất,
Ngài là thực thể…Đức Thánh Linh có ý chí, khôn
ngoan, cảm giác, tri thức, cảm thông và khả năng
yêu thương, nhìn thấy, suy nghĩ, lắng nghe, nói ra,
khát khao giống như một con người vậy.”
Trước khi bạn học loạt bài học này, bạn hiểu Đức Thánh
Linh là một người như thế nào? Chương này đã mở mang
hiểu biết của bạn về Ngài như thế nào?
Hãy suy gẫm danh sách những danh xưng được áp dụng
cho Đức Thánh Linh trong Kinh Thánh. Những danh xưng
này chỉ cho bạn thấy Ngài như thế nào?
Biết Đức Thánh Linh là một Thân Vị ngang bằng với Chúa
Cha và Chúa Con là điều quan trọng để có thể phát triển
một mối quan hệ tốt đẹp với Đức Chúa Trời. Tozer nói
tiếp…
“…Chúa Con như thế nào thì Chúa Thánh Linh cũng
thể ấy, Chúa Cha như thế nào thì Chúa Thánh Linh
cũng thế ấy và Đức Thánh Linh ở trong hội thánh
của Ngài. Chúng ta thấy Ngài là Đấng như thế
nào? Ngài hoàn toàn giống Chúa Giê-su. Bạn đã
đọc Tân Ước, bạn biết Chúa Giê-su như thế nào,
và Chúa Thánh Linh hoàn toàn giống như Chúa
Giê-su, vì Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời và Thánh
Linh là Đức Chúa Trời, Chúa Cha giống như Chúa
Con; và bạn có thể biết Chúa Giê-su bằng cách
biết Cha, và bạn có thể biết Thánh Linh bằng cách
biết Chúa Giê-su.”

Bạn có nhìn thấy Đức Thánh Linh theo một cách mới?
Những khía cạnh khác nhau này về tính cách của Ngài
khích lệ bạn và thúc đẩy bạn để Ngài can thiệp nhiều hơn
vào trong đời sống bạn như thế nào?

Nghiên cứu thêm:
Giăng 12:44-45; 14:8-11; 2 Cô-rinh-tô 4:4; Cô-lô-se
1:15-19; Hê-bơ-rơ 1:3.

Tỉnh nguyện ngày 2
NGÀI LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI,
KHÔNG PHẢI THỰC THỂ
Chúa và Đức Thánh Linh là một và giống nhau…
-2Cô-rinh-tô 3:17-
Là con cái Chúa, bạn đã được ban cho món quà quý giá,
món quà được hứa trước: món quà Thánh Linh (Xem Gala-
ti 4:6). Thánh Linh không chỉ là một quyền năng hay sức
mạnh bí ẩn vận hành qua dải ngân hà. Thánh Linh của
Ngài là Ngài – sự đầy trọn của bản thể Ngài, không giữ lại
điều gì cả.
Andrew Murray, mục sư thế kỷ 19 và là tác giả của hơn
200 cuốn sách, đã nói Đức Thánh Linh là “một với Cha
và Con” và Ngài đem đến “sự khải thị đầy đủ và trọn vẹn”
vinh hiển của Chúa. Ông nói tiếp:
“Tất cả những gì thuộc về ân sủng thiên thượng
được Đức Chúa Trời hứa trong Giao Ước Củ, tất
cả đã được bày tỏ và được đem đến gần chúng ta
trong Chúa Giê-su, bây giờ Thánh Linh là thuộc về
chúng ta. Qua Ngài tất cả những lời hứa của Đức
Chúa Trời được hoàn thành, mọi ân sủng và sự cứu
rỗi trong Đấng Christ trở thành một kinh nghiệm và
sở hữu riêng tư.”

Bạn có nắm bắt được không? Qua Đức Thánh Linh, mọi lời
hứa của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm và trở thành một
kinh nghiệm và sở hữu riêng tư. Đây không phải là quan
điểm của một người mà là lẽ thật của Kinh Thánh. Hãy đọc
và suy gẫm những phân đoạn sau.

Chúc tụng (ca ngợi, tán dương và khen ngợi) Đức
Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Giê-su Christ (Đấng
Mê-si) chúng ta, Đấng đã ban cho ta mọi phước
hạnh thuộc linh (được ban cho bởi Thánh Linh) ở
các nơi trên trời trong Đấng Christ.
-Ê-phê-sô 1:3 (AMP)
Quyền năng thiên thượng của Ngài đã ban cho
chúng ta mọi sự liên quan đến cuộc sống và sự tin
kính, qua sự hiểu biết Đấng đã kêu gọi chúng ta
bằng chính vinh hiển và lòng tốt của Ngài!
2 Phi-e-rơ 1:3
Như có chép rằng, “Những điều mắt chưa thấy, tai
chưa nghe, và lòng chưa nghĩ đến. Đức Chúa Trời
đã chuẩn bị những điều ấy cho những kẻ yêu kính
Ngài.” Đức Chúa Trời đã bày tỏ những điều ấy cho
chúng ta qua Đức Thánh Linh, vì Đức Thánh Linh
giò thấu mọi sự, ngay cả những sự mầu nhiệm của
Đức Chúa Trời.
1 Cô-rinh-tô 2:9-10
Qua những câu Kinh Thánh này thì Thánh Linh khải thị
điều gì cho bạn?

Bạn có giới hạn sự hiện diện và quyền năng của Đức
Thánh Linh trong cuộc đời mình bởi nhận thức của bạn về
bản thể Ngài? Hãy ngưng một lát và cầu nguyện. Xin Ngài
chỉ cho bạn chỗ nào là chỗ bạn cần Ngài thay đổi nhận
thức của bạn. Hãy viết ra những gì Ngài khải thị.

Nghiên Cứu Thêm:
Hãy tìm kiếm các cụm từ “bởi Thánh Linh,” “qua
Đức Thánh Linh,” và “từ Đức Thánh Linh” trên trang
mạng (www.biblia.com). Hãy xem thêm 1Cô-rinh-tô
12:4-11; Ga-la-ti 5:5; 2Tê-sa-lô-ni-ca 2:13.

Tỉnh Nguyện Ngày 3
NGÀI LÀ THÁNH LINH SỰ SỐNG
Vì luật của Đức Thánh Linh, Đấng ban sự sống
trong Đức Chúa Giê-su Christ, đã giải thoát tôi
khỏi luật của tội lỗi và sự chết.
Rô-ma 8:2
Đức Thánh Linh là Thánh Linh sự sống! Thật là một danh
xưng tuyệt vời! Hãy nghĩ về điều đó. Sự sống là tất cả. Nó
bao gồm mọi khiá cạnh về sức khỏe, sự phát triển, sự tươi
mới, năng lực, sinh lực và sức sống. Không có bóng sự
chết vận hành trong Thánh Linh sự sống – không có ốm
đau, bệnh tật, yếu kém hay mệt nhọc, không có thối rữa
hay mục nát – không có bất cứ bóng dáng của sự chết.
Thánh Linh sự sống đã hiện diện từ lúc có sự sáng tạo, hà
hơi sự sống vào mọi lĩnh vực trên đất. Nhà truyền giáo và
giáo sỹ quốc tế Lester Sumrall xác nhận điều này, khi nói,
“Nơi đầu tiên trong Kinh Thánh được viết ra, nơi
chúng ta thấy hoạt động của Đức Thánh Linh là
trong Sáng Thế 1:2. Thật đáng chú ý vì trang đầu
tiên và là câu thứ hai của Kinh Thánh cho chúng ta
thấy hoạt động của Đức Thánh Linh. …Đó là hoạt
động đem lại trật tự và sự đẹp đẽ từ sự hỗn độn.
Quả đất lúc đó vô hình và trống không. Đức Chúa
Trời can thiệp trong kiệt tác sáng tạo của Ngài, và
Đức Thánh Linh hoạt động để giúp đỡ Đức Chúa
Trời. Thánh Linh của Đức Chúa Trời vận hành trên

mặt nước, đem lại sự trật tự từ mớ hỗn độn.
Bạn thấy lĩnh vực nào trong đời sống bạn trống rỗng và
hỗn độn? Chỗ nào bạn cần Đức Thánh Linh sự sống đem
vẻ đẹp, trật tự và sự tự do đến? Hãy cầu nguyện và xin
Ngài chỉ cho bạn thấy. Hãy đầu phục những lĩnh vực này
cho Ngài trong sự cầu nguyện, xin Ngài cất nó đi và đem
đến trật tự, giống như Ngài làm lúc sáng tạo.

Tra xem Phi-líp 4:6-8; 1Phi-e-rơ 5:7; Thi Thiên 37:4-6
Bạn có đang bị kiệt sức do công việc hàng ngày? Thánh
Linh sự sống muốn thêm sức cho bạn bằng năng lực của
Ngài. Khi bạn dành thời gian với Ngài và học biết Ngài,
Ngài sẽ làm mới lại sức của bạn. Hãy để ít thì giờ và suy
gẫm những lời hứa quyền năng sau:
Các ngươi chưa biết sao? Các ngươi chưa nghe
sao? Chúa là Đức Chúa Trời đời đời, Đấng Tạo
Hóa của toàn cả địa cầu, Ngài không kiệt lực và
không mệt mỏi. Trí tuệ Ngài thật khôn giò. Ngài
ban năng lực cho người liệt lực; Ngài ban sức mạnh
cho người kiệt sức.
Ê-sai 40:28-29

Nếu Đức Thánh Linh của Đấng đã làm cho Đức
Chúa Giê-su Christ sống lại từ cõi chết ở trong anh
chị em, thì Đấng đã làm cho Đấng Christ sống lại
từ cõi chết cũng sẽ ban sự sống cho thân thể sẽ
chết của anh chị em qua Đức Thánh Linh của Ngài,
Đấng Đang ngự trị trong anh chị em.
Rô-ma 8:11
Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho
tôi.
Phi-líp 4:13
Đức Thánh Linh phán gì với bạn qua những câu Kinh
Thánh này? Hãy viết lời cầu nguyện xin Thánh Linh sự
sống truyền cho bạn sức mạnh bề trong và khiến bạn trở
nên sống động như Chúa Giê-su khi Ngài còn bước đi trên
mặt đất.

Nghiên Cứu Thêm: Sáng Thế 1:2; Nê-hê-mi 9:6;
Ê-sai 40:12-15; Thi Thiên 8:3-9; 104:24-30; Gióp
33:4.

Tỉnh Nguyện Ngày 4
CHÚNG TA PHẢI HOÀN TOÀN LỆ
THUỘC NGÀI
… Chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi
năng lực,
Nhưng bởi Thần Ta, CHÚA Vạn Quân phán.
Xa-cha-ri 4:6
Giê-su Christ, Con Đức Chúa Trời, hoàn toàn lệ thuộc Đức
Thánh Linh, Thánh Linh của Cha. Mọi điều về Chúa Giêsu,
từ sự thọ thai đến sự sống lại đều là kết quả công việc
của Đức Thánh Linh. Kinh Thánh nói…
Ngài được thụ thai bởi Thánh Linh – Ma-thi-ơ 1:20; Lu-ca
1:31-35
Ngài được Thánh Linh dẫn dắt – Ma-thi-ơ 4:1; Lu-ca 4:1.
Ngài được Thánh Linh ban quyền năng – Lu-ca 4:14, 18-
19; Giăng 3:34
Ngài được Thánh Linh dạy dỗ và vâng theo Thánh Linh –
Giăng 5:19-20, 30; 14:10
Vì thế Đức Chúa Giê-su cất tiếng và nói với họ,
“Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, Con
chẳng tự mình làm việc gì nếu chẳng thấy Cha làm,
vì Cha làm sao, Con làm vậy. Vì Cha thương con
nên đã chỉ cho con mọi việc Cha đã làm. Cha sẽ chỉ
cho Con nhiều việc lớn lao hơn nữa, khiến các ngươi
phải kinh ngạc.
Giăng 5:19-20
Hãy suy gẫm lời tuyên bố của Chúa Giê-su về việc Ngài
lệ thuộc Cha trong Giăng 5 (ở trên). Đức Thánh Linh khải
thị điều gì cho bạn về mối quan hệ của Chúa Giê-su với
Ngài? Điều này thách thức và thúc đẩy bạn như thế nào?
Hãy đọc Công Vụ 5:32; Rô-ma 8:16; Ga-la-ti 4:6; 1 Giăng
3:24 và 4:13. Hai lẽ thật rõ ràng nào về Đức Thánh Linh và
mối quan hệ của chúng ta với Ngài lại xuất hiện mà bạn
phát hiện được?

Giống như các tín hữu đầu tiên tại hội thánh Ga-la-ti, đôi
khi chúng ta quên mất là mình rất cần Đức Thánh Linh.
Hãy đọc kỹ Ga-la-ti 3:2-9, và Lu-ca 11:13. Bạn học được gì
về việc nhận lãnh sự giúp đỡ liên tục của Đức Thánh Linh
và áp dụng nó vào chính đời sống của mình?

Tỉnh Nguyện Ngày 5
NGÀI LÀ NGƯỜI BẠN ĐỜI ĐỜI
Ta sẽ cầu xin Cha, và Cha sẽ ban cho các ngươi một
Người Bạn khác, để các ngươi luôn luôn có bạn.
Người Bạn này là Thần lẽ thật.
Giăng 14:16-17
Đức Thánh Linh muốn làm người bạn thân nhất của bạn! Ngài
muốn làm người luôn ở bên bạn, là Đấng giúp đỡ hai mươi
bốn giờ mỗi ngày và suốt bảy ngày trong tuần. Kinh Thánh
tuyên bố, “Đức Thánh Linh, Đấng Ngài đặt trong chúng ta,
yêu chúng ta đến nỗi quá ghen tuông.” (Gia-cơ 4:5).
Tình bạn thật với Thánh Linh quả là vô giá. Sự hiện diện
và quyền năng của Ngài cung ứng cho chúng ta sự thỏa
lòng đời đời không gì sánh được. Nói về Đức Thánh Linh,
Chúa Giê-su phán, “Nhưng ai uống nước Ta cho sẽ không
bao giờ khát nữa. Nước Ta cho sẽ thành một mạch nước
trong người ấy tuôn ra đến sự sống đời đời.” (Giăng 4:14).
Giải nghĩa về câu này, nhà truyền giáo và là nhà giáo dục
R.A. Torrey nói,
“Nước ở đây có nghĩa là Đức Thánh Linh. Thế gian
không bao giờ có thể thỏa mãn. Trong mỗi vui thú
thế gian thì chúng ta phải nói rằng: ‘Ai uống nước
này sẽ lại khát.’ Nhưng Đức Thánh Linh có quyền
năng để thỏa mãn mỗi một linh hồn khao khát. Đức
Thánh Linh và chỉ một mình Ngài mới có thể làm
thỏa mãn lòng của con người.

Nếu bạn đầu phục mình cho sự tuôn đổ hay sự thôi
thúc trong lòng bạn, bạn sẽ không bao giờ khát.
Thật là một niềm vui và sự thỏa thích không tả xiết
khi Đức Thánh Linh tuôn đổ nước hằng sống của
Ngài vào nhiều linh hồn. Bạn có nguồn nước hằng
sống này bên trong chưa? Có phải nguồn nước đã
bị ghẹt ngòi? Nó có văng ra đến sự sống đời đời
không?”
Hãy suy gẫm câu hỏi Torrey đưa ra: “Bạn có nguồn nước
hằng sống này bên trong chưa?” Tôi có đang kinh nghiệm
sự thỏa lòng khôn tả của Đức Thánh Linh? Nếu không, thì
tại sao?” Sau đó hãy xin Thánh Linh chỉ cho bạn biết bạn
có thể làm gì để mỗi ngày từ bỏ cái tôi của mình mà bước
vào tình bạn với Ngài. Hãy viết những gì Ngài khải thị.

Hãy yên lặng trước mặt Chúa (Thánh Linh). Xin Chúa bày
tỏ chính Ngài thực hữu cho bạn – thực hữu hơn trước đây.
Xin Ngài “tắm” cho bạn bằng tình yêu thương, sự chấp
nhận và bình an của Ngài. Đừng vội vàng. Hãy tỉnh lặng và
biết bằng chính kinh nghiệm rằng Ngài là Đức Chúa Trời.
Hãy viết ra điều Ngài phán với bạn.

Bạn được tự do thể hiện chính mình với Đức Thánh Linh.
Ngài biết tường tận về bạn. Khi bạn dường như không thể
“tìm thấy mình”, Ngài có thể nói chính xác bạn đang ở
chỗ nào. Ngài mãi mãi ở với bạn để thêm sức, khích lệ và
hướng dẫn bạn. Bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào, bạn hãy
đến với Ngài. Bạn không thể làm cho Ngài mệt mỏi, Ngài
cũng không ngán ngẩm lời mời gọi của bạn. Ngài là người
bạn thân nhất của bạn!
Lời cầu nguyện
Thánh Linh ơi, xin hãy mở mang hiểu biết của con
về chính Ngài. Giúp con thấy nhân cách và vai trò
của Ngài là Đấng giúp đỡ con. Giúp con không
bao giờ giới hạn sự hiện diện, quyền năng hay
tiếng phán của Ngài trong cuộc đời con nữa. Con
cầu nguyện điều này cho chính con, gia đình con
và toàn thể hội thánh của Ngài trong Danh Chúa
Giê-su, Amen.

NHỮNG CÂU HỎI THẢO LUẬN
Nếu bạn đang dùng cuốn sách này nằm trong loạt
bài dạy của Messenger Series về đề tài Đức Thánh
Linh, xin hãy xem phần bài học Video 1.
1. Đời sống Cơ Đốc Nhân mà không có Thánh Linh sẽ trở
nên khô khan, đơn điệu và không có quyền năng. Đời
sống của chúng ta sẽ ra thế nào nếu có Thánh Linh?
Hãy liệt kê ra những sự bày tỏ và những khía cạnh tích
cực mà bạn có thể nghĩ ra, càng nhiều càng tốt.
Chúa là Đức Thánh Linh; nơi nào có Thánh Linh
của Chúa, nơi đó có tự do.
2Cô-rinh-tô 3:17
2. Đức Thánh Linh không phải là “điều gì đó” hay là một
quyền lực thiên thượng bí ẩn. Ngài là Thân Vị của Đức
Chúa Trời Ba Ngôi, Đấng có sự đầy trọn của Chúa Cha
và Chúa Con. Kết quả của việc chỉ xem Đức Thánh
Linh như là một “điều gì đó” hay một quyền lực bí ẩn
nào đó là gì? Kết quả tích cực khi xem Ngài đúng như
bản chất của Ngài: Ngài hoàn toàn là Đức Chúa Trời?
3. Sự can thiệp của Thánh Linh rất là phổ biến giữa vòng
những tín hữu đầu tiên, nhưng rất hiếm thấy giữa vòng
các tín hữu ngày hôm nay. Bạn nghĩ đâu là lý do chúng
ta tụt hậu, không còn vui hưởng, tìm kiếm hay lệ thuộc
sự lãnh đạo và ảnh hưởng mạnh mẽ của Thánh Linh
Đức Chúa Trời?

4. Thân vị Chúa Giê-su bây giờ ở đâu? Là tín hữu, có
phải Ngài đang sống trong lòng bạn không? Đâu là
cách mô tả hay nhất và chính xác nhất kinh nghiệm
cứu rỗi của bạn và sự mầu nhiệm về cách Đức Chúa
Trời khiến tấm lòng bạn thành nơi cư ngụ của Ngài?
Người hướng dẫn: Bảo lớp hãy tra cứu Mác 16:19; Công Vụ 1:9-
11; 7:55-56; Rô-ma 8:34; Cô-lô-se 3:1; Hê-bơ-rơ 10:12-13 để
trả lời cho phần đầu của câu hỏi và Rô-ma 8:9-10; 1Cô-rinh-tô
3:16; 6:19; 1Giăng 3:24 cho phần sau của câu hỏi.
Đức Chúa Giê-su trả lời và nói với ông, “Ai yêu
kính Ta sẽ vâng giữ lời Ta. Cha Ta sẽ yêu thương
người ấy. Chúng ta sẽ đến với người ấy, và chúng ta
sẽ ở với người ấy.”
Giăng 14:23
5. Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta chỉ có Một, nhưng
Ngài có ba sự biểu hiện khác nhau – Cha, Con, và
Thánh Linh. Hãy mô tả những chức năng chính của
mỗi thành viên của Đức Chúa Trời Ba Ngôi và cách
Chúa Ba Ngôi làm việc cùng nhau để hoàn thành ý
muốn của Đức Chúa Trời.
Người hướng dẫn: Hãy bảo lớp tra cứu 1Cô-rinh-tô 12:5-7 cùng
với câu chuyện sáng tạo trong Sáng Thế 1 và những Lời phán
của Chúa Giê-su trong Giăng 5:17, 19-20.
Thánh Linh của Chúa Cha = Thánh Linh của Đấng
Christ = Đức Thánh Linh

6. Chúa Giê-su phán Đức Thánh Linh là Đấng giúp đỡ
của chúng ta – parakletos của chúng ta. Điều này có
nghĩa là Ngài “được kêu gọi để ở bên chúng ta mãi mãi
nhằm huấn luyện và tư vấn trong đời sống theo Chúa
mỗi ngày.” Những kiến thức này thúc đẩy và khích lệ
mối quan hệ của bạn với Ngài mỗi ngày bằng cách
nào?
7. Có những đặc điểm mới nào về Thân Vị Thánh Linh
trước đây bạn chưa thấy mà bây giờ lại phát hiện ra?
Điều này đã mở mắt bạn và làm giàu kiến thức của
bạn về thân vị của Ngài trong đời sống bạn như thế
nào?

TÓM TẮT CHƯƠNG NÀY:
?? Đức Thánh Linh là một thành viên của Đức
Chúa Trời Ba Ngôi, Đấng có sự đầy trọn của
Chúa Cha và Chúa Con.
?? Ngài không phải là một “sự vật” hay là một
quyền lực bí ẩn nào đó. Ngài là Đức Chúa
Trời.
?? Ngài không bị giới hạn bởi thời gian hay không
gian; Ngài có thể nói chuyện và trợ giúp vô số
người cùng một lúc.
?? Ngài cam thiệp một cách thân mật vào đời
sống của các tín hữu đầu tiên, và Ngài ước
ao can thiệp vào mỗi linh vực của đời sống
chúng ta ngày nay.
?? Không có Ngài chắc chắn không có đời sống
Cơ Đốc, nhưng có sự sống dư dật và mạo
hiểm cho những ai đeo đuổi sự thông công
mật thiết với Ngài.
?? Hãy quen biết Ngài một cách cá nhân!

Thân Vị Của Thánh Linh
Nguyện xin ân sủng của Đức Chúa Giê-su Christ,
tình yêu của Đức Chúa Trời, và tình bạn thân mật
của Đức Thánh Linh ở với tất cả anh chị em.
2Cô-rinh-tô 13:14
Ngày 1
Để có được mối quan hệ thân mật với người khác,
đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu tính nết của
người đó. Càng hiểu rõ về những gì người đó
thích hay không thích, hiểu mục đích và đam mê của
người đó sẽ giúp phát triển một tình bạn sâu sắc.
Tương tự, nếu chúng ta muốn thân mật với Đức Thánh
Linh, thì đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu nhân cách
của Ngài.
Như chúng ta đã thấy ở chương trước, Chúa Giê-su đã
tuyên bố một câu gây sửng sốt với các môn đồ: “Ta đi là
ích lợi cho các ngươi, vì nếu Ta không đi, Đấng giúp đỡ
sẽ không đến với các ngươi; nhưng nếu Ta đi, Ta sẽ phái
Ngài đến với các ngươi” (Giăng 16:7). Cũng chính Chúa
Giê-su đã từng phán, “Ta sẽ mở miệng để kể chuyện ngụ
ngôn; Ta sẽ nói ra những bí ẩn từ khi khai thiên lập địa”
(Ma-thi-ơ 13:35). Giê-su, vị giáo sư vĩ đại nhất từng sống
trên đất, Đấng đã khải thị những sự mầu nhiệm đã bị

giấu kín từ trước buổi sáng thế, đang cố gắng thuyết phục
những môn đệ thân cận nhất của Ngài rằng Thánh Linh
của Đức Chúa Trời – không phải chính Chúa Giê-su hiện
diện bằng thân xác – sẽ là người đồng hành tốt nhất của
họ và của những kẻ tin thuộc nhiều thế hệ trong tương
lai. Tôi không biết bạn thế nào, nhưng điều này khiến tôi
muốn biết thêm về Đức Thánh Linh.
Chúng ta hãy bắt đầu xem 2Cô-rinh-tô 13:14.
Phao-lô nói:
Nguyện xin ân sủng của Chúa Giê-su Christ, và
tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự thông
công của Đức Thánh Linh ở với hết thảy anh chị
em.
Phao-lô nhấn mạnh những điểm nổi bật về mỗi thân
vị Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Ông bắt đầu với “Ân sủng của
Chúa Giê-su Christ…” Là tín hữu, chúng ta không bao giờ
quên địa vị ngay thẳng của chúng ta với Đức Chúa Trời –
ấy chính là viên đá tảng cho mối quan hệ tuyệt vời này
với Đức Thánh Linh – mối quan hệ đó sẽ không bao giờ
có được nếu không bởi ân sủng của Chúa Cứu Thế Giê-su.
Đây là ân sủng không ai có được nhờ việc làm hay công
đức; đó là món quà sự sống của Ngài, bao gồm sự tha thứ,
sự cứu chuộc và sự mặc lấy quyền năng.
Phao-lô nói tiếp, “…và tình yêu thương của Đức Chúa
Trời…” Khi tôi nghĩ đến việc tôi yêu thương bốn con trai
mình, tôi không thể nào tưởng tượng nổi cuộc sống này
sẽ thế nào nếu chỉ có một đứa trong số chúng. Tuy nhiên,
nếu tôi tưởng tượng là tôi chỉ có một đứa con trai trong số
bốn đứa, rồi để nó chết thay cho kẻ thù của tôi – suy nghĩ
này không thể nào hiểu nổi. Thế nhưng, chúng ta từng
là kẻ thù của Đức Chúa Trời khi Ngài ban Con độc sanh
Ngài cách miễn phí cho chúng ta (xem Rô-ma 5:10). Thật

là một tình yêu diệu kỳ! Bạn không vui khi Chúa Cha
yêu thương bạn sao? Dù trước đây chúng ta là kẻ thù của
Ngài, bây giờ bạn là con của Ngài; vậy Ngài sẽ càng tuôn
đổ tình yêu của Ngài trên bạn. Ngài yêu thương bạn một
cách độc đáo và đầy trọn như chính con của Ngài vậy.
Tôi rất yêu thương các con của mình, thế nhưng khả
năng yêu thương của tôi cũng như sự vui mừng của tôi ở
nơi chúng không thể nào giống với tình yêu Đức Chúa
Trời dành cho chúng ta. Lời Ngài công bố, “ Vì tôi tin
chắc rằng dù sự chết hay sự sống, các thiên sứ hay các
nhà cầm quyền, việc hiện tại hay việc tương lai, bất cứ
quyền lực nào, dù những gì đến từ trời cao hay ra từ vực
thẳm, hoặc bất cứ vật thọ tạo nào, cũng không thể tách
rời chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đức
Chúa Giê-su Christ, Chúa chúng ta.” (Rô-ma 8:38-39).
Thật là một lời hứa tuyệt vời! Không có một điều nào có
thể phân cách bạn khỏi tình yêu thương của Chúa Cha,
bạn không biết ơn vì điều đó sao?
Bây giờ, chúng ta xem phần cuối của 2Cô-rinh-tô
13:14, hãy nhớ rằng đây là thư cuối cùng của Phao-lô gửi
cho người Cô-rinh-tô. Cuốn sách này (thật ra là một bức
thư) có sự khôn ngoan và khải thị rất đặc biệt. Tại sao
Phao-lô, bởi sự hướng dẫn của Thánh Linh, lại chọn câu
“Sự thông công của Thánh Linh ở với hết thảy anh chị
em” làm câu kết của lá thư sâu sắc này? Chú ý là Phaolô
liên kết chữ thông công với Đức Thánh Linh. Là một
người lớn lên trong nhà thờ Công Giáo, khi tôi thấy chữ
thông công, tôi liền nghĩ tới bánh và rượu. Rõ ràng, đây
không phải là điều mà Phao-lô đang nói tới. Vậy, “sự
thông công của Đức Thánh Linh” có nghĩa gì? Nếu xem
lại trong nguyên ngữ Hy-lạp, chúng ta sẽ thấy chữ Hy-lạp
là koinonia. Sau đây là một số định nghĩa mà tôi tìm thấy
về từ Hy-lạp này: sự thông công, bầu bạn, trao đổi, thân
mật, cùng chia sẻ, giao lưu, hợp tác, cùng tham gia, liên

kết hỗ tương gẫn gũi. Đây là một danh sách dài và rất
hay! Tôi sẽ chia thành ba phân loại:

_Sự thông công
_ Sự hợp tác
_ Sự thân mật

Thông công có nghĩa là giao hảo
Nhiều từ điển định nghĩa giao hảo là “một mối quan hệ
thân thiện, sự bầu bạn, cùng chia sẻ.” Những người bạn
thân mật hay bạn bè kinh nghiệm sự giao hảo. Họ cùng
chia sẻ với nhau, nói chuyện với nhau, và biết được chuyện
gì đang xảy ra trong cuộc đời của người kia.
Như tôi đã nói trước đây, tôi rất thích chơi gôn. Khi
tôi đi chơi một hiệp gôn, mấy người bạn thân thường
cũng cùng tham gia. Cả hiệp đó chúng tôi nói chuyện với
nhau. Đó là một trong những môi trường tốt nhất để có
thời gian chất lượng bởi vì không có sự phân tâm. Trước
đây, trong trường đại học khi chơi quần vợt tôi thấy rất
là vui, nhưng vấn đề khi chơi quần vợt; tôi không thể
nói chuyện với đối thủ của mình. Một trong những lý do
chính tôi thích gôn là tôi có thể chuyện trò với những
đối thủ cạnh tranh. Tôi đã phát triển những mối quan hệ
càng thêm gần gũi trên sân gôn hơn bất cứ nơi nào khác.
Đó là chỗ “sự giao hảo” của tôi diễn ra. Bây giờ thì chắc
bạn có thể hiểu tại sao tôi thật sự muốn vợ tôi cùng chơi
gôn – bởi vì không có một người nào trên hành tinh này
làm bạn đồng hành của tôi cho bằng vợ tôi.
Tương tự, một số người bạn thân của tôi là thành viên
đội ngũ the Messenger International. Chúng tôi thương
xuyên thảo luận những dự định, thách thức và mục tiêu
của mình. Tôi rất tin cậy vào tính chuyên môn và tình
bạn của họ. Không có những người nam, người nữ tuyệt
vời này, không biết hôm nay tôi có làm được trò trống gì
hay không. Chúng tôi luôn luôn dành thời gian cho nhau;
nếu không có sự giao hảo liên tục này thì sẽ không thể
nào điều hành sứ mạng của Messenger International với
mục tiêu dạy dỗ, truyền giảng và giải cứu.
Trong Kinh Thánh rõ ràng là các sứ đồ hoàn toàn
lệ thuộc vào sự thông công của họ với Đức Thánh Linh.
Trong Công Vụ chúng ta thấy, “Giờ đây, được Thánh Linh
ràng buộc, tôi đang trên đường về Giê-ru-sa-lem và không
biết điều gì sẽ xảy ra cho mình tại đó, ngoại trừ Thánh
Linh xác chứng cho tôi biết rằng, trong mỗi thành, xiềng
xích và hoạn nạn đang chờ đợi tôi.” Phao-lô chuyện trò
với Thánh Linh về những gì chờ đợi ông ở phía trước.
Chú ý Đức Thánh Linh không nói cho ông biết rằng ngục
tù và gian khổ đang chờ đợi ông trong một thành phố.
Nhưng, bởi nhờ sự thông công thường xuyên với Thánh
Linh, Phao-lô biết sự gian khổ đang chờ đợi ông từ thành
này đến thành kia.
Tôi không biết bạn thế nào, nhưng nếu người đồng
hành của tôi – người tôi có sự thông công thân mật – liên
tục nói cho tôi rằng sự gian khổ đang chờ đợi tôi mọi
nơi tôi đi đến, thì chắc chắn tôi sẽ bắt đầu hỏi người
ấy. Tôi sẽ nói đại loại như, “Bộ anh thay đổi suy nghĩ
rồi sao?” hay “Chuyện này có thể thay đổi một chút được
không,” hay “Sao không gặp một vài trục trặc thay vì
phải chịu khổ?” Đức Thánh Linh không vui mừng gì khi
Phao-lô chịu khổ, nhưng Ngài chuẩn bị trước cho Phaolô
về những gì đang chờ ông phía trước, và Ngài có thực
hiện điều này bởi vì họ có sự thông công thân mật.
Có những lúc Đức Thánh Linh đã nói cho tôi những
sự mà tôi không hề muốn nghe. Tôi liên tục hỏi Ngài về
những sự đó (Hy vọng Ngài sẽ trả lời khác đi), nhưng
ngày qua ngày tôi đều nhận cùng một sứ điệp. Khi chúng
ta tiếp nói chuyện với Đức Thánh Linh theo cách này, thì
Ngài chỉ yên lặng mà thôi. Giống như Ngài đang nói, “Ta
đã nói điều này cho con rất rõ ràng rồi, bây giờ con chọn
lựa chấp nhận sự chỉ dẫn của Ta hay là không.” Được ở
trong mối thông công gần gũi với Đức Thánh Linh có
nghĩa sẽ có những lúc Ngài nói cho bạn những điều mà
bạn không muốn nghe.
Trong Công Vụ 10 chúng ta thấy câu chuyện Phi-e-rơ
nhận sự hướng dẫn theo cách này từ Đức Thánh Linh.
Chúa đã ban cho Phi-e-rơ một khải tượng bày tỏ í muốn
của Ngài là sự cứu rỗi cũng dành cho dân ngoại nữa.
Trong câu 19, chúng ta đọc, “Trong Khi Phi-e-rơ còn đang
ngẫm nghĩ về khải tượng ấy, Đức Thánh Linh phán với
ông: ‘Kìa có ba người đang tìm ngươi.’” Những người này
đến hộ tống Phi-e-rơ tới nhà của một đội trưởng ngoại
bang – một nơi mà Phi-e-rơ, một người Do-thái ngoan
đạo, bình thường sẽ không bao giờ đi đến. Vì vậy, Thánh
Linh đã nói rõ ràng với ông, “Con có mấy người đến
thăm, và Ta muốn con đi với họ. Ta cần con làm việc
này.” Đức Thánh Linh biết Phi-e-rơ sẽ không hồ hởi về
sự dẫn dắt này, nhưng Ngài đưa ra lời chỉ dẫn mà không
cần giải thích gì thêm.
Trong hai chương trước, chúng ta thấy một thí dụ về
việc nhờ cậy Thánh Linh. “Bấy giờ một thiên sứ của Chúa
nói với Phi-líp rằng, ‘Hãy đi xuống và đi xuống con đường
dẫn về phía nam, tức con đường từ Giê-ru-sa-lem đi xuống
Ga-xa’” (Công Vụ 8:26). Ở đây chúng ta thấy một thiên
sứ của Chúa mang sự hướng dẫn đến Phi-líp. Kinh Thánh
không nói là một thiên sứ đã hiện ra với Phi-líp.” Nhưng
Kinh Thánh nói “một thiên sứ của Chúa nói với Phi-líp.”
Mỗi bản dịch đều củng cố chi tiết này. Tại sao sự phân
biệt này lại quan trọng? Qua phân đoạn này chúng ta
có thể kết luận rằng Phi-líp có thể phân biệt giữa tiếng
của thiên sứ và tiếng của Thánh Linh, bởi vì sau đó cũng
trong chương này Kinh Thánh nói, “Đức Thánh Linh nói
với Phi-líp, ‘Hãy lại gần và bắt kịp chiếc xe đó’” (Công Vụ
8:29). Phi-líp rất là quen thuộc với tiếng của Thánh Linh
tới mức ông có thể phân biệt tiếng của Thánh Linh và
tiếng của một thiên sứ!
Tôi đã quá quen tiếng nói của vợ đến độ tôi có thể xác
định tiếng nàng bất cứ nơi nào, dù tôi không cần thấy
nàng. Có thể chúng tôi bị phân cách trong một căn phòng
đầy người, nhưng khi nàng nói, tôi sẽ nhận ra ngay tiếng
nàng giữa nhiều tiếng nói khác trong phòng. Đây là cách
các tín hữu đầu tiên nhận biết tiếng phán của Đức Thánh
Linh. Tôi tưởng tượng khi Phi-líp kể chuyện này cho Luca
khi Lu-ca viết sách Công Vụ. Có lẽ Phi-líp nói, “Không
anh Lu-ca ơi, không phải Thánh Linh phán với tôi trong
thành đâu. Đó là một thiên sứ. Nhưng chính Thánh Linh
đã phán với tôi hãy chạy theo xe ngựa.” Chúng ta có quen
thuộc với tiếng của Ngài không? Hay có thể là có một sự
gần gũi mật thiết với Đức Thánh Linh mà chúng ta vẫn
chưa nếm biết được?
Khi Phi-líp ở trong đồng vắng, Đức Thánh Linh bảo
ông hãy đuổi kịp một chiếc xe ngựa. Tại sao sự gặp gỡ này
lại quan trọng? Quý ông trên xe ngựa là người có quyền
lực đứng thứ ba trên toàn xứ Ê-thi-ô-pi. Bởi thẩm quyền
và ảnh hưởng của ông, nên sự cứu rỗi của một người Êthi-
ô-pi là một sự khởi đầu việc mở mang tin lành tại đất
nước của ông. Nếu Phi-líp không nhạy bén với sự dẫn dắt
của Thánh Linh thì ông đã bỏ lỡ một cơ hội lớn lao.
Vài chương sau, chúng ta thấy một câu chuyện khác
liên hệ đến Ti-mô-thê, Phao-lô và Si-la :
Họ đi qua vùng Phơ-ry-ghi-a và Ga-la-ti, sau khi
bị Đức Thánh Linh ngăn trở họ giảng đạo trong
vùng A-si-a. Khi đến gần ranh giới của vùng Mysi-
a, họ muốn vào vùng Bi-thy-ni-a, nhưng Đức
Thánh Linh của Đức Chúa Giê-su không cho phép.
(Công Vụ 16:6-7)
Chú ý Kinh Thánh nói họ đã bị Đức Thánh Linh
“cấm” và “Đức Thánh Linh không cho phép.”
Bạn bắt đầu thấy có rất nhiều sự thông công xuất
hiện giữa các tín hữu đầu tiên và Đức Thánh Linh không?
Chẳng lẽ ngày nay việc này khác đi sao? Chúng ta có
nhiều phương cách phục vụ Chúa tốt hơn mà không có Đức
Thánh Linh ư? Phải chăng những lãnh đạo hội thánh đầu
tiên dùng các phương pháp nguyên thủy bởi vì họ thiếu kỹ
thuật hiện đại? Hoàn toàn không. Không phương pháp hay
kỹ thuật nào có thể thay thế tiếng phán của Đức Thánh
Linh. Những lãnh đạo ấy mong muốn Đức Thánh Linh can
thiệp một cách thân mật vào trong đời sống họ, và họ tôn
trọng và mời gọi sự hiện diện của Thánh Linh. Không có
điều gì thay đổi cả. Ngày nay Đức Thánh Linh khao khát
bước vào sự thông công thân mật tương tự với chúng ta.
Bạn có thể tượng tượng vợ tôi và tôi cùng nhau để mỗi
giờ trong ngày tại ngôi nhà của mình mà không nói một
lời nào với nhau được không? Điều đó thật là lố bịch. Có
ai lại muốn một hôn nhân như thế? Tôi yêu vợ và khát
khao được gẫn gũi bên nàng. Tôi thích nghe nàng nói,
tiếng nói của nàng như tiếng nhạc trong tôi vậy. Chúng
tôi đã lấy nhau hơn ba mươi năm, nhưng nếu cô ấy độc
thân (cảm tạ Chúa là cô ấy không độc thân), tôi sẽ theo
đuổi cô ấy. Ngoài những người trên thế giới này, không
nghi ngờ gì cô ấy là người tôi khát khao được gần gũi
nhất. Tương tự, Đức Thánh Linh rất muốn ở trong mối
thông công gần gũi với bạn.
Trong hai mươi bốn năm đi lại hầu việc Chúa tôi
thường ở khách sạn, và tôi chưa bao giờ thấy chán. Làm
sao tôi thấy chán khi tôi được ở với Chúa mỗi phút giây?
Ngài ở trong phòng với tôi. Vì lý do này, tôi trân trọng
thời gian tôi ở khách sạn. Theo định kỳ tôi thường nói,
“Tôi không muốn dành thời gian với đội của tôi bởi vì tôi
muốn ở riêng với Đức Thánh Linh.” Tôi thích nghe Ngài
nói. Bạn đừng hiểu nhầm tôi, tôi thích gần gũi mọi người,
đúng vậy, tôi rất thích điều đó. Tôi không phải là một
tu sĩ hay là một người sống ẩn dật. Tôi yêu thương mọi
người, nhưng tôi quý trọng thời gian (thông công) với Đức
Thánh Linh.

Ngày 2
Thông công nghĩa là hợp tác
Từ ngữ tiếng Việt tiếp theo được dùng mô tả koinonia là
hợp tác. Chúng ta thấy một thí dụ về sự hợp tác trong
sách Lu-ca: “Khi thả lưới xuống, họ bắt được rất nhiều cá
đến nỗi các lưới gần đứt. Vì thế họ phải ra dấu cho các
bạn chài ở chiếc thuyền khác đến giúp họ. Những người
ấy đến, phụ kéo lưới lên, và đổ cá đầy hai thuyền, đến
nỗi cả hai đều gần chìm” (Lu-ca 5:6-7). Chữ Hy-lạp “cộng
tác” là metochos (một chữ đồng nghĩa với koinonia) được
định nghĩa là “người hợp tác, người bạn hữu, người cộng
sự.” Những người này là những người hợp tác làm ăn. Từ
sự tương tác này, chúng ta hiểu ra rằng sự hợp tác tốt đòi
hỏi cả truyền thông lẫn hành động. Họ phải ra dấu hiệu
cho những người hợp tác với mình, và lúc đó những người
hợp tác sẽ đến giúp.
Giờ thì chúng ta hãy xem một trong những câu Kinh
Thánh gây sửng sốt nhất trong toàn bộ Tân Ước. Phaolô
viết, “Chúng tôi là người cùng làm với Đức Chúa Trời”
(1Cô-rinh-tô 3:9). Điều đó không tuyệt vời sao? Tôi thích
bản dịch Weymouth, dịch thế này, “Chúng tôi là bạn đồng
lao làm việc cho Chúa và với Chúa.” Chúng ta đã được
ban cho cơ hội để làm việc cho và với Đấng Sáng Tạo trời
đất. Nói cách khác, chúng ta cùng hợp tác làm việc với
Đức Chúa Trời. Thật là một lời mời tuyệt vời!
Những người hợp tác hiệu quả sẽ cùng kề vài sát
cánh với nhau. Tôi lớn lên gần hồ Mi-chi-gan, và tôi đã
chèo thuyền rất nhiều. Tôi thích chiếc thuyền buồm của
gia đình, mất hai năm học chèo tại trường và thậm chí
là tham gia các cuộc đua. Tại một trong các cuộc đua của
tôi, tôi được yêu cầu làm việc chung với một người đội
trưởng tuyệt vời, ông có những người thủy thủ thuộc hạng
giỏi nhất. Họ rất là vui cho tôi tham gia đội. Trong cuộc
đua đầu tiên, tôi cảm thấy mình là một người khác khi ở
trong nhóm. Người đội trưởng ra lệnh và thủy thủ đoàn
hành động. Mỗi người biết chính xác mình phải làm gì,
họ biết vị trí của mình trên chiếc thuyền. Nói cách khác,
tôi rất vụng về. Dù tôi biết mình phải làm gì, nhưng tôi
làm trọn vai trò của tôi. Các thành viên thủy thủ đoàn
khác phải bổ khuyết vào để cho công việc nhịp nhàng
trong lúc tôi vẫn còn học hỏi.
Việc cộng tác với Đức Thánh Linh giống như việc trở
thành một thành viên trong thủy thủ đoàn. Bạn phải
cùng làm việc với Ngài. Lần đầu tiên khi tôi giảng dạy
lời Chúa trước mọi người, vợ tôi và những người bạn thân
của cô đã ngủ gục ngay trên hàng ghế đầu tiên. Lúc đó,
tôi đã không hòa nhịp với Đức Thánh Linh. Tôi phải mất
nhiều thời gian, nhưng bây giờ tôi khám phá ra cách để
hợp tác với Ngài khi tôi giảng dạy. Điều tương tự cũng
diễn ra khi tôi viết lách. Tôi phải mất trọn một năm đầy
vất vả khi tôi viết cuốn sách đầu tiên vì tôi phải học để
cùng hợp tác làm việc với Ngài. Theo thời gian công việc
viết lách trở nên dễ dàng hơn và nhanh hơn. Trong hai
công việc này tôi học được rằng Ngài có vai trò của Ngài
và tôi có vai trò của tôi - và Ngài muốn như thế!
Trong Công Vụ 15 chúng ta thấy một yếu tố của sự
hợp tác vận hành. Các sứ đồ đang soạn thảo một lá thư
để gửi cho tất cả tín hữu dân ngoại. Trong lá thư họ nói,
“Lấy làm tốt cho Thánh Linh và chúng tôi …” (Công Vụ
15:28). Chúng ta thấy sự hợp tác đang vận hành ở đây.
Những lãnh đạo đã bày tỏ rõ cả quan điểm của Thánh
Linh và quan điểm của họ về một tình huống nào đó. Cả
hai bên tham gia vào việc đưa ra quyết định. Cả hai bên
đều có vai trò của mình. Họ là những người cộng tác trong
công việc của vương quốc.
Chúng ta thấy cùng ý tưởng cộng tác này trong Cựu
Ước. Hãy nhớ khi Đức Chúa Trời đến với Áp-ra-ham tại
cây sồi để nói về dự tính hủy diệt thành Sô-đôm và Gômô-
rơ (xem Sáng Thế 18). Đức Chúa Trời nhìn Áp-ra-ham
là người cộng tác của Ngài. Đức Chúa Trời và Áp-ra-ham
đi đến một vách đá và Chúa phán, “Ta đang xem xét việc
tiêu diệt hai thành phố này, con nghĩ sao A-bra-ham?”
(Diễn ý của tác giả). Áp-ra-ham rất lo bởi vì cháu trai ông
đang sống tại một trong hai thành phố này. Sau khi cân
nhắc, cuối cùng ông thuyết phục Đức Chúa Trời không
hủy hiệt thành nếu trong thành có mười người công bình.
Đức Chúa Trời coi trọng lời góp ý của Áp-ra-ham.
Thật ra, Chúa phán trong Sáng Thế 18:17, “Ta có nên
giấu Áp-ra-ham những gì Ta sắp làm chăng?” Rõ ràng là
Đức Chúa Trời muốn cập nhật cho Áp-ra-ham về những
kế hoạch của Ngài. Tại sao? Bởi vì Áp-ra-ham có một sự
thông công hay hợp tác gần gũi với Đức Chúa Trời.
Một trường hợp tương tự cũng được tìm thấy trong
cuộc đời của Môi-se. Đức Chúa Trời phán với Môi-se,
“Bây giờ ngươi cứ để mặc Ta, hầu cơn thịnh nộ của Ta
sẽ bừng lên nghịch lại chúng, và Ta sẽ tiêu diệt chúng.
Còn ngươi, Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn.”(Xuất
Hành 32:10). Sau khi nghe điều này, Môi-se liền thuyết
phục Chúa giảm bớt cơn thịnh nộ và thay đổi ý định của
Ngài. Ngày nay chúng ta có thể dễ dàng đọc điều này và
xem nhẹ những gì được viết ra. Nhưng hãy dừng lại và
suy nghĩ về điều này: Môi-se có khả năng nhắc Chúa nhớ
những gì tốt nhất cho cả đôi bên : cả Ngài lẫn dân sự của
Ngài, ngay cả sau khi Chúa phán, “Hãy để Ta ra tay!”
Chuyện này có được là vì Môi-se đã làm việc hợp tác gần
gũi với Đức Chúa Trời.
Tại điểm này, điều quan trọng mà chúng ta cần nhận
ra rằng Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng và Ngài lúc
nào cũng đáng cho chúng ta tôn kính. Chỉ bởi ân sủng
và quyền năng của Ngài mà chúng ta có thể hợp tác với
Ngài. Chúa đã chọn cho phép chúng ta trở thành một
phần trong chương trình và kế hoạch vĩ đại của Ngài.
Nhưng qua sự chọn lựa đó mà Ngài đã ban cho chúng ta
một đặc quyền thật lớn lao.
Đây là hai câu chuyện quan trọng từ Cựu Ước, nhưng
sự thật thì Áp-ra-ham và Môi-se không có những gì mà
chúng ta có ngày nay. Có những giây phút và trường hợp
cụ thể những vị anh hùng đức tin này mới có thể hợp tác
với Đức Chúa Trời theo cách này. Tuy nhiên, Đức Thánh
Linh sống trong chúng ta hai mươi bốn giờ suốt bảy ngày.
Chúng ta không cần chờ đợi Chúa viếng thăm chúng ta
tại cây sồi hay leo lên núi Si-nai để nói chuyện với Ngài.
Chúng ta có thể đến với Ngài mọi lúc. Và điều tuyệt vời
nhất, Ngài khao khát cộng tác và làm việc với chúng ta –
để hướng dẫn từng bước đường của chúng ta và lắng nghe
những suy nghĩ của chúng ta.
Đức Thánh Linh không chỉ ở với chúng ta luôn luôn,
Ngài cũng không bao giờ ngủ. Mới đây tôi thức dậy lúc
2h20 sáng và không thể ngủ tiếp bởi vì tôi rất vui về một
ngày được hầu việc Chúa. Tôi thức dậy và nói chuyện với
Đấng Cộng Tác của mình. Hãy đoán thử xem chuyện gì?
Ngài luôn luôn thức. Thật là tuyệt vời! Ngài không phán,
“John ơi, tại sao con lại đánh thức Ta?” Ngược lại, vợ tôi
sẽ nói, “John, sao anh lại đánh thức em sớm vậy?” Nếu
tôi đáp, “Anh chỉ muốn nói chuyện với cưng thôi mà,” có
lẽ vợ tôi sẽ lấy gối mà đánh tôi. Cô ấy thích giấc ngủ của
mình, nên tôi biết là không nên đánh thức cô ấy dậy (và
vợ tôi cũng biết nếu đánh thức tôi dậy thì tôi cùng phản
ứng tương tự). Nhưng Đức Thánh Linh chào đón sự đồng
công của tôi bất cứ giờ nào. Ngài thích thú nói chuyện
với tôi về ngày sắp tới, và đôi khi Ngài hé mở cho tôi về
những điều sẽ xảy ra. Đây là lý do tôi thích bắt đầu mỗi
ngày trong sự hiện diện của Ngài. Ngài là người cộng tác
của tôi, và sự thông công của chúng tôi là một phần quan
trọng trong ngày đó.
Điều quan trọng cần để ý là Đức Thánh Linh là Đấng
cộng tác hàng đầu trong mối quan hệ này. Phao-lô nói
với các lãnh đạo tại Ê-phê-sô, “Anh chị em hãy giữ lấy
mình và cả đàn chiên mà Đức Thánh Linh đã lập anh chị
em làm những người coi sóc. Hãy chăn giữ hội thánh của
Đức Chúa Trời, là hội mà Ngài đã mua bằng chính huyết
Ngài.” (Công Vụ 20:28) Chú ý Phao-lô không nói, “Cả đàn
chiên mà Đức Chúa Giê-su đã lập anh chị em làm những
người coi sóc.” Câu này minh họa hoàn hảo sự cộng tác
của Chúa Giê-su với Đức Thánh Linh. Chúa Giê-su đã
mua chuộc Hội Thánh của Đức Chúa Trời “bằng chính
huyết Ngài.” Đức Thánh Linh, thành viên của Đức Chúa
Trời Ba Ngôi hiện đang cư ngụ trên đất này, chỉ định
những người coi sóc hội thánh và quản trị mọi sự trong
hội thánh. Ngài là Đấng quản lí – hay nói cách khác,
Ngài là Đấng cộng tác hàng đầu. Phao-lô nhận thức rõ sự
kiện rằng Đức Thánh Linh là Đấng ở với chúng ta và ở
trong chúng ta.
Một ví dụ khác về trường hợp này được tìm thấy trong
Công Vụ 13: “Đang khi họ thờ phượng Chúa và kiêng ăn,
Đức Thánh Linh phán, ‘Hãy biệt riêng cho Ta Ba-na-ba
và Sau-lơ để làm công việc Ta kêu gọi họ.’ . . . Vậy, do
được Thánh Linh sai phái, Ba-na-ba và Sau-lơ đi xuống
Sê-lơ-xi-a, từ đó họ xuống tàu đến đảo Chíp-rơ.” (câu 2
và 4). Một lần nữa, trong trường hợp này chúng ta thấy
Đức Thánh Linh được xác định rõ ràng là Đấng cộng tác
(trong sự thông công) với các sứ đồ. Hãy nhớ là Chúa
Giê-su ở trên thiên đàng với Cha Ngài. Đức Thánh Linh
đã được phái đến trên đất để cộng tác với chúng ta trong
cuộc sống diệu kỳ này.

Ngày 3
Sự liên kết hỗ tương mật thiết
Chúng ta hãy xem lại 2Cô-rinh-tô 13:14: “Nguyện ân
sủng của Đức Chúa Giê-su Christ, và tình yêu thương của
Đức Chúa Trời, và sự thông công của Đức Thánh Linh ở
với hết thảy anh chị em.” Chúng ta đã định nghĩa thông
công là “trò chuyện” và “cộng tác,” hãy xem hai câu Kinh
Thánh này qua sự hiểu biết mới về hai từ ngữ trên. Bạn
có nhận thấy tầm quan trọng câu nói của Phao-lô? Nhưng
không chỉ dừng lại tại đó thôi. Chữ koinonia còn hàm
nghĩa “sự liên kết hỗ tương mật thiết.”
Tôi sẽ không nói tuổi của tôi khi tôi đưa ra nhận xét
này, nhưng khi tôi nghĩ về sự liên kết hỗ tương mật thiết,
tôi nghĩ đến nhóm nhạc the Beatles. Lúc còn nhỏ (lúc
đó nhóm the Beatles chưa tách ra), khi ai đó nói “Paul
McCartney,” tôi liền nghĩ tới những thành viên khác
của nhóm the Beatles: John Lennon, George Harrison
và Ringo Starr. Lúc đó tôi thậm chí không nghĩ về the
Beatles như các thành viên riêng lẻ; đơn giản họ là cả
nhóm the Beatles.
Một thí dụ khác về sự liên kết hỗ tương mật thiết là
nhóm the Three Stooges. Sẽ không có “three stoogers”nếu
không có Moe, Larry, và Curly – cả ba người trong số họ.
Một bản nhạc mà chỉ có một mình Moe trong đó thì thật
buồn cười. Yếu tố khiến cho nhóm the Three Stooges vĩ
đại chính là sức mạnh của mỗi thành viên. Họ lệ thuộc
lẫn nhau.
Khi tôi nghĩ về người có sự liên kết hỗ tương mật
thiết với Đức Thánh Linh, thì người đầu tiên xuất hiện
trong tâm trí tôi chính là tiến sĩ David Yonggi Cho. Ông
làm mục sư của một trong những hội thánh lớn nhất thế
giới.
Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu tôi gặp ông trong
những năm 1980. Đó là chuyến thăm đầu tiên của ông tại
hội thánh nhà của tôi, và nhờ tôi làm nhân sự của hội
thánh nên tôi có cơ hội tiếp đón các diễn giả của chúng
tôi. Trước khi gặp tiến sỹ Cho, tôi đã làm nhân sự vài
năm cho đến lúc tôi gặp tiến sĩ Cho, nên lúc đó tôi đã
tiếp đón rất nhiều vị mục sư rồi. Tuy nhiên, sự gặp gỡ
của tôi với tiến sĩ Cho là điều có một không hai. Khi ông
lên xe của tôi, sự hiện diện của Chúa đến với ông. Tôi đã
bật khóc gần như ngay lập tức; nước mắt chảy trên má
tôi. Tôi cố kiềm chế, vì tôi không muốn làm ảnh hưởng
ông trước lúc ông giảng, nhưng cuối cùng tôi cảm thấy
được thúc dục để nói ra. Tôi nói nhỏ nhẹ, “Tiến sĩ Cho ơi,
Đức Chúa Trời ở đây trong chiếc xe của chúng ta.” Ông
mỉm cười và gật đầu: “Tôi biết.” Qua sự gặp gỡ này tôi
hiểu được vì sao tiến sĩ Cho đã viết và giảng về sự thông
công của ông với Đức Thánh Linh nhiều như vậy. Tôi đã
nghe ông nói rằng ông cầu nguyện từ hai đến bốn tiếng
đồng hồ mỗi ngày, chủ yếu là cầu nguyện trong Thánh
Linh. Tiến sĩ Cho ưu tiên để thời gian chất lượng với Đức
Thánh Linh; vì lý do này nên sự hiện diện của Đức Chúa
Trời rất là mạnh mẽ trong cuộc đời của ông.
Vài năm trước đây tôi giảng về Đức Thánh Linh trong
buổi nhóm sáng Chủ nhật tại một hội thánh lớn. Hôm đó,
khi chúng tôi quay trở lại chuẩn bị cho buổi nhóm chiều,
đáng lẽ ra sau giờ thờ phượng khoảng bốn mươi lăm phút
thì tôi phải giảng. Thay vào đó, Đức Thánh Linh bắt đầu
vận hành và người ta được chữa lành và được cứu rỗi.
Trong hai tiếng đồng hồ người ta không đưa cho tôi chiếc
mi-cro. Cuối cùng, trước khi họ nhường bục giảng cho tôi,
vị mục sư (ông không phải là một người mềm mại hay yếu
đuối) đến với tôi trong nước mắt và nói, “Anh John, trong
tám năm tôi dẫn dắt hội thánh này, tôi chưa bao giờ cảm
nhận sự hiện diện mạnh mẽ của Chúa đến như vậy!” Tôi
lập tức nói, “Chẳng có gì tình cờ cả, sáng nay chúng ta
đã nói về Đức Thánh Linh, và bất cứ khi nào anh nói về
Ngài thì Ngài sẽ bày tỏ.” Điều này minh họa hoàn hảo
cho những điều sẽ xảy ra khi bạn và tôi, ‘tín hữu bình
thường,” bước đi trong sự liên kết hỗ tương mật thiết với
Đức Thánh Linh.
Thông công có nghĩa là thân mật
Ý nghĩa cuối cùng của koinonia là “sự thân mật.” Thật
ra đây là chữ mô tả hay nhất về việc Phao-lô dùng chữ
koinonia trong 2 Cô-rinh-tô 13:14. Sự thân mật chỉ có thể
được phát triển qua tình bạn hay mối quan hệ, nhưng nó
còn vượt xa hơn ngụ ý của cả hai từ này. Sự thân mật đi
sâu vào những suy nghĩ, những điều thầm kín và những
khát khao của tấm lòng.
Bản Kinh Thánh The Message, chúng ta đọc, “Tình
thiết hữu thân mật của Đức Thánh Linh ở với hết thảy
anh chị em” (2Cô-rinh-tô 13:14). Tôi xem chữ thân mật
là mức độ sâu sắc nhất của tình bạn. Đừng bao giờ quên
rằng Đức Thánh Linh khát khao muốn làm bạn với bạn;
Ngài mong mỏi sự hiệp thông của bạn. Gia-cơ 4:5 nói,
“Đức Thánh Linh yêu chúng ta quá đến nỗi ghen tuông.”
Ngài ghen tuông vì cớ bạn và khát khao bạn dành thời
gian và sự chú ý cho Ngài. Bạn nghĩ thử xem: Đức Thánh
Linh là Đức Chúa Trời, và không có điều gì có thể giấu
khỏi Ngài. Sự tri thức, khôn ngoan và hiểu biết của Ngài
là vô hạn – và Ngài khát khao khải thị chính mình Ngài
cho bạn. Khi tôi biết hay hiểu về một điều điều gì đó có
giá trị hay có tầm quan trọng, tôi rất muốn chia sẻ điều
đó với những người gần gũi. Có lẽ bạn cũng giống như
vậy, và Đức Thánh Linh cũng chẳng khác gì.
Thường các tín hữu cố gắng đến gần Chúa Giê-su bên
ngoài mối quan hệ với Đức Thánh Linh. Điều này giống
lỗi lầm mà người Pha-ri-si đã phạm. Họ nói với Chúa
Giê-su, “Chúng tôi không phải là con ngoại tình. Chúng
tôi chỉ có một Cha, đó là Đức Chúa Trời.’ Đức Chúa Giêsu
nói với họ, ‘Nếu Đức Chúa Trời là Cha các ngươi, các
ngươi đã yêu mến Ta rồi, vì Ta ra từ Đức Chúa Trời, và
Ta từ Ngài đến, Ta không tự mình đến, nhưng Ngài đã
sai Ta.’” (Giăng 8:41-42). Người Pha-ri-si muốn có một
mối quan hệ với Đức Chúa Trời bên ngoài Chúa Giê-su.
Họ không sẵn lòng chấp nhận rằng Đức Chúa Trời làm
cách khác. Chúa Giê-su giải thích cho những người Phari-
si rằng Cha và Ngài là một. Đúng vậy, sau đó Chúa
có phán, “Nếu các ngươi biết Ta các ngươi cũng biết Cha
Ta” (Giăng 14:7). Nhưng người Pha-ri-si không chịu lắng
nghe. Bởi vì, họ không sẵn lòng đến với Cha qua Con, họ
thật sự không thể gần Chúa Cha.
Tương tự, Chúa Giê-su nói rõ ràng rằng Ngài không
còn ở trên đất, và Đức Chúa Cha đã sai Đức Thánh Linh
(Đấng giống Đấng Cứu Thế của chúng ta) để làm Đấng
giúp đỡ chúng ta (Giăng 16:7). Đức Thánh Linh được sai
đến để khải thị Chúa Giê-su, giống như Chúa Con được
sai đến để khải thị Chúa Cha. Chúng ta phải nhớ rằng
Đức Thánh Linh thích tôn vinh Chúa Giê-su. Cho nên
nếu bạn muốn biết thêm về Chúa Giê-su, bạn phải dành
thời gian với Đức Thánh Linh. Thánh Linh sẽ khải thị rõ
ràng Chúa Giê-su cho bạn. Nhưng Đức Thánh Linh bày tỏ
nơi nào Ngài được tôn trọng. Khi chúng ta tôn trọng Đức
Thánh Linh, Ngài sẽ khải thị chính Ngài cho chúng ta,
và chúng ta sẽ vui hưởng sự hiện diện diệu kỳ lẫn nhận
thức sâu sa hơn của Đấng khải thị.
Trong hơn ba mươi năm chức vụ, đối với chân lý này
tôi chưa bao giờ thấy một ngoại lệ: người biết về Chúa
Giê-su nhiều nhất là người thân mật với Đức Thánh Linh
nhất. Điều này dễ hiểu thôi vì Thánh Linh là Đấng khải
thị Chúa Giê-su cho chúng ta.
Hiểu biết thân vị của Thánh Linh
Để thân mật với ai đó, chúng ta phải tìm hiểu con người
mà chúng ta muốn thân mật. Sự hiểu biết này sẽ tự nhiên
thúc đẩy sự thông công của chúng ta và đem sự thân mật
của chúng ta tới những mức độ sâu nhiệm hơn.
Tôi đối xử với cả bốn đứa con trai theo một cách giống
nhau trong suốt một thời gian rất dài. Lẽ tự nhiên điều
này gây ra một số vấn đề. Tại sao cách làm cha như thế
sẽ không hiệu quả? Bởi vì mỗi đứa con trai của tôi có một
cá tính độc đáo. Vợ tôi rất nhạy bén với điều này và đã
dạy tôi cách để nhận ra những sự khác biệt giữa các con
tôi. Tìm hiểu nét độc đáo ở mỗi đứa con trai tôi đã thúc
đẩy mối quan hệ của tôi với các con tôi.
Bởi vì tôi rất thân mật với vợ tôi, tôi có thể hiểu cách
cô ấy thể hiện chính mình. Vợ chồng tôi đã đạt tới sự
thân mật này bởi vì chúng tôi đã cưới nhau hơn ba mươi
năm, và sự thân mật là kết quả việc dành nhiều thời gian
bên nhau. Vợ tôi chỉ liếc tôi một cái thì tôi có thể viết
nhiều trang về những gì vợ tôi suy nghĩ. Có những lúc
tôi có thể nói cho bạn biết vợ tôi muốn gì dù cô ấy không
cần nói lời nào với tôi. Nếu bạn nói với tôi, “Anh John ơi,
sáng nay tôi sẽ dọn thịt lợn xông khói, trứng và bột yến
mạch,” thì tôi có thể quả quyết trả lời, “Anh biết không,
vợ tôi không thích bột yến mạch hay thịt lợn xông khói.”
Tôi không cần phải hỏi lại vợ tôi; tôi đã biết cô ấy không
thích bột yến mạch và thịt lợn xông khói. Đây là một thí
dụ về những chuyện ngoài lề, nhưng điều tương tự cũng
đúng về những vấn đề mang tính chất cá nhân hơn. Sự
thân mật như thế không xảy ra trong chốt lát. Việc này
phải được vun đắp trong nhiều năm nhờ sự thông công
và để nhiều thời gian với nhau. Không ai biết rõ những
gì vợ tôi thích hay không thích hơn tôi biết, và không ai
biết rõ những gì tôi thích hay không thích hơn là vợ tôi
biết. Tương tự, hiểu biết của chúng ta về Đức Thánh Linh
phát triển khi chúng ta dâng mình thông công với Ngài
và dành nhiều thời gian trong sự hiện diện của Ngài.

Ngày 4
Biết bản chất của Ngài
Trong Giăng chương 14 đến 16, Chúa Giê-su dùng các
đại từ “Ngài,” “Chính Ngài” mười chín lần để nói về Đức
Thánh Linh. Rõ ràng Đức Thánh Linh là một thân vị.
Một lần nữa, khi gọi Ngài là một Thân Vị tôi không gọi
Ngài là con người. Con người được tạo dựng theo ảnh
tượng của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là những
khía cạnh về những điều chúng ta xem là “nhân cách”
thì trước hết đã hiện hữu nơi Đức Chúa Trời, nhưng Đức
Chúa Trời không phải là ảnh tượng giống như chúng ta.
Vì thế, có những khía cạnh về Thân Vị của Ngài mà sẽ
không bao giờ hợp với “suy nghĩ hữu hạn” của con người.
Có một điều mà tôi phát hiện ra đã giúp tôi liên
hệ và nói chuyện với Đức Thánh Linh. Khi tôi học các
đại từ được dùng cho Đức Thánh Linh trong nguyên ngữ
tiếng Hy-lạp, tôi thấy đại từ trong tiếng Hy-lạp thường
được dùng cho Đức Thánh Linh là một đại từ trung tính
(không nói rõ nam hay nữ). Đúng vậy, nó có thể được
dùng cho cả nam và nữ trong khi chỉ miêu tả một người.
Chúng ta không có loại đại từ này trong tiếng Anh.
Chúng ta có “anh ấy”, “cô ấy” và “nó”. Nó là một đại từ
dành cho người hay vật. Anh ấy nói về nam, và cô ấy nói
về nữ. Không có đại từ số ít, trung tính để miêu tả một
người nam hay người nữ. Nhưng những đại từ trung tính
có trong tiếng Hy-lạp, và ở trong Tân Ước, bạn sẽ thấy nó
thường được dùng để nói về Đức Thánh Linh. Đại từ này
nói về một hữu thể, chứ không phải một vật thể.
Trong Cựu Ước, bạn sẽ thấy điều tương tự. Trong
nguyên ngữ tiếng Hê-bơ-rơ, có rất nhiều trường hợp hành
động được gán cho Đức Thánh Linh lại có chức năng nữ
tính (chứ không phải hình thể người nữ). Người Do-thái
thường viết theo chức năng (tùy theo những gì mà người
đó hay điều gì đó đã làm, chứ không phải mô tả ai đó hay
hay điều gì đó). Không có chỗ nào trong Kinh Thánh Đức
Thánh Linh được miêu tả như là một người nữ, nhưng
một số hành động của Ngài mang tính nữ giới.
Đây là một chủ đề sâu nhiệm nên tôi không có đủ
thời gian để giải bày ở đây, nhưng tôi sẽ nói rõ một điều:
Tôi không nghĩ Đức Thánh Linh là một người nữ. Đúng
vậy, để tôi viết lại điều này một cách trực diện hơn: Đức
Thánh Linh không phải là một người nữ. Một số người
dạy giáo lý này, tôi thấy giáo lý đó không có nền tảng và
rất dễ gây cảm xúc. Xin hãy loại ý niệm đó ra khỏi tâm
trí bạn. Đức Thánh Linh không phải là một nữ thần.
Đây là điều tôi muốn nói. Chúng ta phải nhớ rằng
Đức Chúa Trời không được tạo dựng theo ảnh tượng của
chúng ta. Chúng ta đã được tạo dựng theo ảnh tượng của
Ngài. Tôi biết điều này nghe rất là sơ học, những lẽ thật
này rất quan trọng khi chúng ta tiếp tục loạt bài học này.
Trong Sáng Thế 1:27 chúng ta đọc, “Vậy Đức Chúa Trời
dựng lên loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài dựng nên
loài người theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên
người nam và người nữ.” Các bản dịch khác dịch “Đức
Chúa Trời tạo dựng con người” hay “loài người.” Riêng cá
nhân tôi nghĩ “nhân loại” hay “loài người” là cách dịch
hay nhất. Nên trong Sáng Thế chúng ta học biết rằng
Đức Chúa trời đã tạo dựng người nam và người nữ theo
ảnh tượng của Ngài. Câu hỏi cần đưa ra là, nếu Ngài tạo
dựng cả người nam và người nữ theo ảnh tượng của Ngài,
lẽ nào điều này không có nghĩa là những đặc điểm mà
chúng ta coi là “nữ tính” có nguồn gốc nơi Đức Chúa Trời
sao? Phải chăng hữu thể Đức Thánh Linh vượt trỗi hơn
sự hiểu biết của chúng ta về nam hay là nữ? Có thể là
vậy, vì cả người nam và người nữ đều được tạo dựng theo
ảnh tượng của Đức Chúa Trời.
Tôi đoan chắc bạn đã thấy tôi nói về Đức Thánh Linh
là “Ngài” hay “chính Ngài” trong cuốn sách này, và tôi
sẽ tiếp tục làm như thế. Khái niệm Đức Thánh Linh có
những thuộc tính mà chúng ta cho là nữ tính – có thể rất
phức tạp và gây bối rối cho người nói tiếng Việt. Nên tại
sao tôi lại viết về điều này? Tôi sẽ không đề cập đến chủ
đề này nếu tôi không tin rằng nó có thể gia tăng sự hiểu
biết của bạn về Đức Thánh Linh và mối quan hệ của bạn
với Đức Thánh Linh.
Ngài dịu dàng và mềm mại
Tôi nói cho bạn một chút về bản thân của tôi trước khi tôi
tiếp tục. Cha tôi là cựu chiến binh thế chiến thứ hai. Ông
chín mươi ba tuổi, và tôi rất yêu thương ông. Cha đã dạy
tôi nhiều điều rất bổ ích cho tôi trong cuộc đời. Tuy nhiên,
một điều mà ông không làm đó là chuẩn bị cho tôi cách
để lấy một người nữ làm vợ. Phi-e-rơ đã từng nói, “Anh
em là những người chồng cũng vậy, hãy sống với nàng
với ý thức rằng nàng là phái yếu; vậy hãy quý trọng nàng
như người chung hưởng ơn phước của sự sống với anh em,
làm như thế lời cầu nguyện của anh em sẽ không bị ngăn
trở” (1Phi-e-rơ 3:7). Khi tôi cưới Li-sa, tôi đã không đối
xử với nàng bằng “sự hiểu biết.” Li-sa là mối tình đầu của
đời tôi. Tôi đã không có tình bạn thân mật nào với người
phụ nữ nào khác trước cô ấy. Nên tôi đã đối xử với nàng
giống như một người nam. Như bạn thấy đó, cách tiếp
cận này không thành công chút nào. Tôi đã phải học cách
tương tác với nàng: một phụ nữ.
Một điều mà tôi phải học là học cách nói chuyện với
Li-sa bằng sự mềm mại. Thật đáng tiếc, có những lúc tôi
cũng đã to tiếng với các thành viên trong gia đình mình.
Cảm tạ Chúa, Đức Thánh Linh cáo trách tôi, và sau đó tôi
có thể xin lỗi và sửa sai. Một lần nọ tôi đã gặp rắc rối với
đứa con trai, và tôi phải đến với con tôi xin lỗi.
Con tôi cũng liền tha thứ cho tôi, và mọi sự đều ổn
thỏa giữa hai cha con. Đối với vợ tôi, đó lại là một chuyện
khác. Cô ấy buồn tôi trong vài ngày bởi vì tôi đã nói
năng cay nghiệt với con tôi. Đây không phải là vấn đề
vấp phạm mà là bản tính nhạy cảm tự nhiên của vợ tôi
trong các mối quan hệ. Tôi và người con trai làm hòa gần
như ngay lập tức, nhưng tôi phải sửa sai một số điều để
phục hồi sự thông công với vợ. Hai ngày sau việc đó, nàng
nói với tôi, “Em vẫn còn choáng cách anh nói chuyện với
con.” Tôi học được rằng đây là một ân tứ trong vợ tôi.
Như nhiều phụ nữ khác, nàng rất chú trọng mối quan hệ
và bảo vệ những người gần gũi.
Phải chăng Đức Thánh Linh cũng có sức mạnh vĩ đại
này trong mối quan hệ mà chúng ta thường xem là nữ
tính? Kinh Thánh nói, “Đừng làm buồn Thánh Linh của
Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 4:30). Rick Renner chỉ ra trong
cuốn sách Sparkling Gems from the Greek, thì chữ được
dịch là làm buồn ở đây có ý nghĩa “nỗi đau đớn và buồn
thảm.” Nó xuất phát từ một chữ nói về sự đau đớn mà chỉ
có thể kinh nghiệm giữa hai người thật sự rất yêu thương
nhau. Cho nên, điều quan trọng mà ông Phao-lô nói là,
“Đừng làm tổn thương Đấng mà rất yêu thương bạn.” Nào
chúng ta hãy đọc câu Kinh Thánh theo mạch văn:
Đừng có một lời dữ nào thoát ra từ miệng anh chị
em, nhưng khi cần, chỉ nói những lời có ích cho sự
gây dựng, đem ân lành đến cho người nghe. Xin
anh chị em đừng làm buồn Đức Thánh Linh của
Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh chị em được đóng
ấn niêm phong cho ngày cứu chuộc. Hãy loại bỏ
khỏi anh chị em những sự cay đắng, giận dữ, thịnh
nộ, la lối, vu khống, cùng tất cả những tật xấu.
Hãy đối xử với nhau cách nhân từ, hãy thương xót
nhau và tha thứ nhau, như Đức Chúa Trời đã tha
thứ anh chị em trong Đấng Christ vậy. (Ê-phê-sô
4:29-32)
Bạn có thấy sự mềm mại của Đức Thánh Linh?
Mềm mại thật sự là một sức mạnh đáng ngưỡng mộ.
Phao-lô muốn chúng ta phải có tấm lòng mềm mại. Nếu
tôi muốn vui hưởng mối quan hệ lành mạnh, đầy sức sống
với vợ, thì tôi phải có tấm lòng mềm mại và cũng nói
năng cách mềm mại với những đứa con trai tôi. Tương tự,
để vui hưởng mối quan hệ lành mạnh, đầy sức sống với
Đức Thánh Linh, thì chúng ta phải nhạy bén với những
điều làm cho Ngài buồn lòng. Thật là thú vị khi Phaolô
đồng hóa việc làm cho Thánh Linh buồn với những
hành vi sau: Lời dữ, thịnh nộ, giận dữ, lời cay nghiệt, và
vu khống. Rất giống việc vợ tôi buồn bởi những hành vi
tương tự. Một lần nữa, đây há không phải bằng chứng
Đức Thánh Linh sở hữu sức mạnh vĩ đại trong mối quan
hệ mà chúng ta xem là nữ tính hay sao?
Chú ý Phao-lô không nói, “Đừng làm buồn Chúa Giêsu.”
Tương tự, ông không nói, “Đừng làm buồn Đức Chúa
Cha.” Ông nói rất cụ thể, “Đừng làm buồn Đức Thánh
Linh.” Đức Thánh Linh đã biến tấm lòng chúng ta làm
nơi ngự của Ngài. Chúng ta đi đâu Ngài theo đó; đó là
một sự kết hiệp thân mật. Chính vì vậy, Ngài bị ảnh
hưởng rất nhiều bởi những gì chúng ta cho phép bước vào
đời sống của mình.
Chúng ta xem xét điều này từ một góc cạnh khác.
Nếu ai đó rủa sả tôi, đó không phải là một vấn đề lớn.
Nhưng nếu ai đó rủa sả vợ tôi, thì họ gặp rắc rối rồi đó.
Chúa Giê-su cũng nói điều tương tự, “Kẻ nào nói phạm
đến Con Người sẽ được tha thứ, nhưng ai nói phạm đến
Đức Thánh Linh sẽ không được tha thứ, dù trong đời này
hay trong đời sau.” (Ma-thi-ơ 12:32). Không thú vị sao
khi Cha, Đức Chúa Trời (được khải thị qua Con là Đấng
chỉ nói về ý muốn của Cha Ngài) lại bảo vệ Đức Thánh
Linh? Cách chúng ta quan hệ với Chúa Giê-su hay Chính
Cha thì Chúa Cha không đưa ra sự bảo vệ như thế, nhưng
Ngài lại bảo vệ Đức Thánh Linh.
Mối quan hệ giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh
Linh là một sự huyền nhiệm mà chúng ta sẽ không bao
giờ hiểu trọn. Thật thú vị khi ghi nhận sự khác biệt này
trong mối quan hệ của chúng ta với Đức Thánh Linh. Sự
tương tác của chúng ta với Ngài phải được trân trọng và
bảo vệ. Điều quan trọng cần nhớ là chúng ta có thể làm
cho Ngài buồn, thậm chí có lúc làm cho Ngài rất buồn.
Tại sao điều này lại quan trọng trong mối quan hệ của
chúng ta đối với Ngài? Bởi vì sự bày tỏ về sự hiện diện
của Ngài trong cuộc đời bạn sẽ bị cản trở nếu bạn thiếu
sự hiểu biết về cách bạn liên hệ với Ngài.

Ngày 5
Thánh Linh nhạy cảm mà mạnh mẽ
Đức Thánh Linh được gọi là Đấng An Ủi, đúng không
nào? Khi một đứa con bị tổn thương thì chúng sẽ chạy
đến với ai? Chúng chạy đến với mẹ. Theo quan điểm
này, một số tiểu bang ở Mỹ đã tạo các chính sách nhấn
mạnh vai trò của các nữ nhân viên văn phòng trong việc
giải quyết tội phạm vị thành niên. Bang Hawaii có một
chính sách khích lệ nhân viên nữ là người đầu tiên tiếp
xúc với một người vị thành viên vừa mới bị bắt. Họ biết
được rằng những người vị thành niên này đáp ứng với nữ
nhân viên tốt hơn. Phụ nữ, một cách tự nhiên, thể hiện
một khả năng an ủi và dỗ dành bẩm sinh. Một lần nữa,
khi nói những điều này, tôi không có nói Thánh Linh là
một phụ nữ.
Theo một số cách nào đó, tôi so sánh Đức Thánh Linh
với vua Đa-vít. Bạn có chú ý thấy Đa-vít rất mềm mại
không? Ông rất nhạy cảm và đầy lòng trắc ẩn không? Khi
Áp-sa-lôm chết, ông đã than khóc mặc dầu ông là người
chỉ thị cho quân lính kết thúc sự nổi loạn của Áp-sa-lôm
(xem 2Sa-mu-ên 19). Trong rất nhiều trường hợp chúng ta
thấy Đa-vít khóc than và viết những bài ca thương. Mối
quan hệ của ông với Giô-na-than là một trong những câu
chuyện hay nhất trong toàn bộ Kinh Thánh khi nói về
tình bạn thân mật và gần gũi. Nhưng đừng bao giờ quên
rằng Đa-vít là một chiến binh vĩ đại, người đã đánh bại
một tên khổng lồ và giết hàng ngàn người. Ông là lãnh
đạo của những người dũng sỹ - chắc chắn là nhóm chiến
binh vĩ đại nhất trong lịch sử của Y-sơ-ra-ên (xem 2Samu-
ên 23). Trong một lần nọ, Đa-vít thậm chí đã lên kế
hoạch để giết một người từ chối không đưa nước và thức
ăn cho những người đi theo ông (xem 1Sa-mu-ên 25). Đa74
vít không phải là một người yếu đuối; ông là một chiến
binh. Nhưng ông là người rất nhạy cảm và mềm mại.
Để tôi nhắc lại cho bạn rằng Đức Thánh Linh cũng
được gọi là Thánh Linh quyền năng (xem Ê-sai 11:2).
Ngài là Đấng Toàn Năng, Ngài không yếu đuối hay bất
lực. Nhưng cùng lúc, Ngài rất là tốt bụng và cảm nhận
mọi sự một cách sâu sắc. Chúng ta có thể làm cho Ngài
buồn bởi hành động hay lời nói của chúng ta. Thật là một
Đức Chúa Trời kỳ diệu!
Đừng sợ nếu bạn thấy khó hiểu hết bản chất đầy đủ
của thân vị Đức Thánh Linh. Chúng ta phải luôn nhớ
rằng thân vị của Ngài không thể nào hạn chế đối với sự
hiểu biết của con người chúng ta. Tuy nhiên, Ngài hứa
khải thị chính Ngài cho chúng ta nếu chúng ta đến gần
Ngài. Thật là một lời mời tuyệt vời!
Như đã nói trước đây, tôi không có cách nào để miêu
tả đầy đủ sự mầu nhiệm và vinh hiển của Đức Thánh
Linh (xem 1Cô-rinh-tô 2:6-16). Mục đích của tôi đơn giản
là giới thiệu bạn với Ngài để bạn có thể bắt đầu khám
phá sự vĩ đại của Ngài và vui hưởng sự hiện diện của
Ngài trong cuộc đời bạn.
Hãy cẩn thận đừng làm buồn Ngài
Gần đây tôi bớt xem truyền hình trong một thời gian dài.
Sự thông công của tôi với Đức Chúa Trời rất là quyền
năng khi tôi tắm mình trong sự cầu nguyện và trong Lời
Ngài. Lần nọ tôi bước vào phòng khách nơi các con tôi
đang xem phim. Đó không phải là một bộ phim nội có
dung xấu, nhưng tôi bước vào trong lúc có cảnh một người
đàn ông bị giết. Tôi rời căn phòng ngay lập tức. Bởi vì
tôi đã trở nên rất nhạy cảm với Đức Thánh Linh trong
những lần chúng tôi thông công với nhau, tôi có thể cảm
thấy Ngài buồn vì những hình ảnh trên màn hình.
Chúng ta không được quên rằng Đức Thánh Linh cư
ngụ đời đời trong chúng ta. Khi bạn xem một bộ phim,
bạn đang đưa Ngài – Đức Chúa Trời của toàn vũ trụ,
Đấng thánh khiết và quyền năng vô hạn – vào xem với
bạn. Ngài luôn luôn ở với bạn bởi vì Ngài hứa không bao
giờ bỏ hay lìa xa bạn. Nhưng bạn sẽ thấy rằng khi bạn
kéo Ngài vào trong các tình huống làm Ngài buồn, thì đột
nhiên Ngài sẽ im lặng.
Chúng ta nên đáp ứng lại thế nào khi chúng ta làm
cho Thánh Linh buồn? Ngay lập tức chúng ta nên cầu
xin sự tha thứ, nhưng đó phải là một lời xin lỗi sâu sắc,
chân thành. Khi tôi làm cho vợ buồn, một lời xin lỗi kiểu
“chúng ta sửa sai nhé” sẽ không bao giờ đem lại kết quả.
Li-sa sẽ thấy ngay lòng dạ tôi. Nàng biết tôi chỉ muốn
sống yên thân hơn là thành thật giải quyết vấn đề gây
nên sự bất hòa trong sự thông công của chúng tôi. Lisa
không muốn định tội tôi nhưng muốn đảm bảo rằng
không có điều gì gian xảo hay giả tạo về sự thông công
của chúng tôi. Tương tự, Thánh Linh của Đức Chúa Trời
ghen tị vì cớ chúng ta; Ngài không muốn sự thông công
chỉ thể hiện ra mặt, nhưng là sự thân mật chân thành.
Đầu chương này tôi có nói đến một lần về việc tôi đã
nói cay nghiệt với một đứa con trai của tôi. Vài ngày sau
sự việc này, Đức Thánh Linh tiếp tục làm cho tôi nhớ
lại trong lúc cầu nguyện ở phòng riêng. Đó không phải
là một sự lên án mà là vấn đề thông công với nhau. Tôi
đã không nhận ra rằng tôi đã làm buồn Ngài rất nhiều,
và có đôi lần tôi xin Chúa tha thứ, nhưng việc làm này
không được thúc đẩy bởi sự buồn rầu theo í Đức Chúa
Trời. Tôi thật sự chỉ xin lỗi cho qua chuyện. Sự thúc giục
liên tục, mềm mại của Ngài đã đem tôi tới chỗ buồn rầu
sâu xa và thánh thiện, đây là điều cuối cùng dẫn tới sự
thanh tẩy phần hồn tôi ( tâm trí, ý chí và cảm xúc).
Phao-lô giải quyết hội thánh Cô-rinh-tô theo một cách
tương tự sau khi họ không vâng lời và gây nên sự tan vỡ
trong mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời. Ông viết,
(và khi bạn đọc lời Ngài, hãy nhớ rằng lời đó là từ Đức
Thánh Linh Đức Chúa Trời):
Sự đau buồn theo ý Đức Chúa Trời đã tạo nên sự
nhiệt tình cho anh chị em thế nào, rồi tiếp theo
đó là biện minh, phẫn nộ, lo sợ, mong ước, nhiệt
thành và sửa phạt. Trong mọi sự anh chị em đã
chứng tỏ anh chị em trong sạch trong việc này.
(2Cô-rinh-tô 7:11)
Cảm tạ Chúa chúng ta được tha thứ và thanh tẩy bởi
huyết Chiên Con. Nhưng dù chúng ta, là những tín hữu
đang đứng ngay thẳng trước mặt Chúa, vẫn phải tái lập
sự thông công với Đức Thánh Linh khi chúng ta làm buồn
lòng Ngài. Giống như Phao-lô đã làm với những người
Cô-rinh-tô cho đến khi họ thật sự xin lỗi, nên Đức Thánh
Linh kiên trì cáo trách chúng ta bởi vì Ngài ghen tị, Ngài
muốn có sự thông công chân thành từ chúng ta. Sự buồn
rầu theo ý Chúa mà tôi đã kinh nghiệm sản sinh ra một
sự thành khẩn nhằm loại bỏ điều sai trái và một khao
khát chân thành trong tâm hồn là được tái kết nối trong
sự thông công. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Đức Thánh Linh
rất nhanh tha thứ!
Bạn đừng bao giờ quên : Đức Thánh Linh rất mềm
mại, có lòng trắc ẩn và sự an ủi (những đặc điểm chúng ta
thường quy cho phụ nữ); nhưng Ngài cũng là Thần mạnh
sức, quyền năng và giống như một chiến binh (những đặc
điểm chúng ta thường quy cho đàn ông). Chúng ta phải
học ngày càng nhiều về thân vị của Ngài nếu muốn kinh
nghiệm sự thân mật với Ngài. Chúng ta cần kết nối với
Ngài ở bình diện của Ngài. Khi chúng ta hiểu thêm về
Đức Thánh Linh, chúng ta có thể kinh nghiệm sự thông
công sâu nhiệm hơn với Đấng Toàn Năng.
Đôi khi tôi cố gắng nói chuyện về gôn với vợ tôi. Tôi
nói những điều như, “Cưng ơi, em đoán thử xem? Hôm
nay anh đánh được một cú 68!” Các con tôi sẽ thấy thích
thú và nói, “Ba ơi, hãy đánh gôn như thế với chúng con!”
Vợ tôi, ngược lại, sẽ thấy hứng thú hơn trong phần nói
chuyện của tôi với những người bạn khi đang chơi gôn.
Đó chính là điều làm cho nàng thích thú – các mối quan
hệ. Nếu tôi muốn kết nối với vợ tôi theo mức độ của
nàng, thì tôi cần nói chuyện về những điều khiến cho
nàng thích thú. Tương tự, chúng ta phải khám phá điều
gì làm cho Thánh Linh thích thú và vui lòng. Khi chúng
ta khám phá sự vĩ đại của Ngài qua việc đọc lời Ngài và
dành nhiều thời gian trong sự hiện diện của Ngài, Ngài
sẽ chân thành khải thị chính Ngài cho chúng ta.

Tỉnh Nguyện Ngày 1
BẠN CÓ THỂ NGHE TIẾNG CHÚA
Ai thuộc về Đức Chúa Trời thì nghe lời
Đức Chúa Trời…
Giăng 8:47
Vâng, bạn có thể nghe tiếng Chúa! Ngày nay Ngài vẫn
còn phán với dân sự của Ngài, và Ngài phán với chúng ta
qua Thánh Linh quý báu của Ngài. Trong một nỗ lực kết
nối các Cơ Đốc Nhân vào một mối quan hệ sâu sắc và cá
nhân hơn với Đức Chúa Trời, tác giả Henry Blackaby và
Claude King chia sẻ:
“Trong Công Vụ Đức Chúa Trời phán rõ ràng với
dân sự của Ngài. Ngày hôm nay Ngài phán rõ ràng
với chúng ta. Từ sách Công Vụ tới nay, Đức Chúa
Trời phán với dân sự Ngài qua Đức Thánh Linh…bởi
vì Ngài luôn luôn ở trong một tín hữu, Ngài có thể
phán với bạn rõ ràng vào mọi lúc và bằng bất cứ
cách nào Ngài muốn.”
Chúa Giê-su công bố rằng Ngài là Đấng Chăn Chiên hiền
lành và chúng ta là chiên của Ngài có thể nghe và biết
tiếng của Ngài. Hãy suy gẫm Lời Chúa trong Giăng 10:3-5,
11, 14, 27. Đức Thánh Linh khải thị gì cho bạn?

Một danh xưng được ban cho Đức Thánh Linh là Thần Lẽ
Thật. Tại sao? Blackaby nói tiếp:
“…Bạn và tôi không thể hiểu lẽ thật của Đức Chúa
Trời nếu Đức Thánh Linh không khải thị. Ngài là
Giáo sư của chúng ta. Khi Ngài dạy bạn Lời Đức
Chúa Trời, hãy ngồi trước mặt Ngài và đáp ứng lại.
Khi bạn cầu nguyện, hãy xem cách Ngài dùng lời
Chúa để xác chứng trong lòng bạn một lời từ Đức
Chúa Trời. Hãy xem trong các hoàn cảnh xảy ra thì
Ngài làm gì. Đức Chúa Trời, Đấng đang phán với
bạn khi bạn cầu nguyện và Đức Chúa Trời, Đấng
phán với bạn trong Kinh Thánh chính là Đức Chúa
Trời đang làm việc ở quanh bạn. Đức Chúa Trời
phán bởi Đức Thánh Linh qua Kinh Thánh, qua sự
cầu nguyện, qua hoàn cảnh và hội thánh để khải
thị chính Ngài, mục đích và đường lối của Ngài.”
Vậy, đâu là những điều trọng yếu mà bạn có thể mong đợi
Thánh Linh khải thị cho bạn? Đọc kỹ lời Chúa Giê-su trong
Giăng 14:26; 15:26 và 16:12-15 và xác định năm điều mà
Thánh Linh dạy dỗ.

Đâu là điểm then chốt để nghe tiếng của Đức Chúa Trời?
Blackaby và King nói tiếp:
“…Điểm then chốt để biết tiếng của Đức Chúa Trời
không phải là một công thức. Đó không phải là
một phương pháp mà bạn có thể làm theo. Biết
tiếng của Đức Chúa Trời đến từ một mối quan hệ
yêu thương thân mật với Đức Chúa Trời. …Khi Đức
Chúa Trời phán và bạn đáp lại, bạn sẽ đạt đến
chỗ có thể nhận ra tiếng nói của Ngài ngày càng
rõ hơn.”
Mối quan hệ là chìa khóa để biết và nghe tiếng của Đức
Chúa Trời. Ê-nóc, Nô-ê, Áp-ra-ham và nhiều người khác
đã kinh nghiệm trực tiếp điều này, và bạn cũng có thể.
Nguyên tắc gì trong A-mốt 3:7; Đa-ni-ên 2:22 và Thi Thiên
25:14 được phản ánh trong Giăng 15:15; 1Cô-rinh-tô 2:
9-10 và Ê-phê-sô 1:9? Là tín hữu “những ngày cuối cùng”
thì điều này khích lệ bạn như thế nào?

Chẳng hạn, hãy đọc cuộc đời của Hê-nóc (Sáng 5:21-24), Nô-ê
(Sáng 6:9-18), Áp-ra-ham (Sáng 18:16-22) và Phi-e-rơ (Công
vụ 10:9-23).

Tỉnh Nguyện Ngày 2
SỰ HIỆN DIỆN CỦA NGÀI LÀ NHU
CẦU TẤT YẾU CỦA BẠN
Khi Ngài phán, hãy tìm kiếm mặt Ta, lòng con
đáp lại, Chúa ôi, con sẽ tìm kiếm mặt Ngài…
Thi Thiên 27:8
Đa-vít không phải là một người bình thường. Có một điều
cháy bỏng trong lòng – một khao vọng nung nấu suy nghĩ
của ông. Ông khát khao sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
Ông nói, “Tôi chỉ xin Chúa một điều, và tôi sẽ tìm kiếm
điều ấy; đó là tôi được ở trong nhà Chúa trọn đời mình,
để có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Chúa, và để cầu vấn
trong đền thánh của Ngài” (Thi Thiên 27:4).
Không điều gì giá trị hơn sự hiện diện vĩnh cửu của Đức
Chúa Trời và có Ngài làm người hợp tác của bạn. Vì Chúa
Cha và Chúa Con ở trên thiên đàng, Đức Thánh Linh đã
được đặt trên đất để bày tỏ sự hiện diện của Đức Chúa
Trời trong và qua mỗi tín hữu. Nicolas Herman, được biết
đến là Brother Lawrence, học để “thực hành sự hiện diện
của Đức Chúa Trời” và ông biến việc giúp đỡ người khác
làm điều tương tự thành sứ mạng của mình. Theo vị tôi tớ
Chúa sống trong tu viện thế kỷ 17 thì :
“Sự thực hành thánh thiện và cần thiết nhất trong
cuộc sống của chúng ta là sự hiện diện của Đức
Chúa Trời. Điều này có nghĩa là tìm kiếm sự thỏa
thích khi có Đức Chúa Trời làm bạn đồng công, nói
chuyện với Chúa một cách khiêm nhường và tha
thiết trong mọi lúc, mọi thời điểm, bất kể là cuộc
nói chuyện nào.”
Hãy dừng lại và suy nghĩ: Sự hiện diện của Đức Chúa Trời
trong cuộc đời tôi quan trọng như thế nào? Cuộc sống sẽ
thế nào nếu không có Ngài? Tưởng tượng xem ngày mai
thức dậy mà không có sự hiện diện của Đức Thánh Linh.
Ôn lại danh sách các danh xưng và vai trò của Ngài. Với
nhận thức được đổi mới, bạn hãy viết sự hiện diện của
Ngài có tầm quan trọng như thế nào đối với bạn.

Chúng ta kinh nghiệm sự hiện diện của Thánh Linh ở
đâu và khi nào?
Lawrence nói tiếp:
“Chúng ta không nhất thiết ở trong nhà thờ thì mới
ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúng ta
có thể biến tấm lòng mình thành nhà nguyện cá
nhân, nơi chúng ta có thể nói chuyện với Đức Chúa
Trời cách riêng tư bất cứ lúc nào. Những cuộc hội
thoại này có thể kéo dài và nhẹ nhàng, và ai cũng
có thể làm được. Còn lý do gì để không bắt đầu
nào?”

Không cần phải hỏi, bạn cần nhiều thời gian trong sự hiện
diện của Đức Thánh Linh – khoảng thời gian để hoàn
toàn tập trung sự chú ý của bạn vào Ngài. Điều này bao
gồm thời gian trong Lời Ngài, nói chuyện và lắng nghe
Ngài, cảm tạ và hát ngợi khen Ngài, và ngồi yên lặng. Hãy
dừng lại và cầu nguyện: “Đức Thánh Linh ơi, thời gian tĩnh
nguyện của con với Ngài bây giờ như thế nào rồi?” Hãy
viết ra những gì Ngài khải thị.

Bạn có thể thực hành sự hiện diện của Đức Chúa Trời
như thế nào? Brother Lawrence nói, “Đơn giản là dâng
mình trước Chúa… và tập trung vào sự hiện diện của Ngài.
Nếu có lúc tâm trí bạn thơ thẩn, đừng bực bội, bởi nếu bực
bội chỉ làm cho bạn bị phân tâm hơn mà thôi. Hãy để ý chí
của bạn lôi kéo sự chú ý của bạn nơi Đức Chúa Trời…hãy
vun đắp thói quen tin kính thường xuyên suy nghĩ về Ngài.”
Hãy dừng lại và cầu nguyện: “Đức Thánh Linh ơi, con có
thể làm gì để càng tập trung vào Ngài hơn?” Lắng nghe
Ngài trả lời và tiếp nhận nó vào đời sống bạn.
Nghiên cứu thêm:
1Sử Kí 16:9-11; Thi Thiên 22:26; 105:3-4; Châm
Ngôn 8:17-18; Ê-sai 55:1-3; Giê-rê-mi 29:11-13;
Ma-thi-ơ 6:33; Hê-bơ-rơ 12:1-2

Tỉnh Nguyện Ngày 3
NGÀI MUỐN GẦN GŨI BẠN
Này Ta đứng ngoài của mà gõ, nếu ai nghe tiếng
Ta mà mở của ra, Ta sẽ vào cùng người ấy và ăn
tối với người ấy, và người ấy sẽ ăn tối với Ta.
Khải Thị 3:20
Đức Chúa Trời, qua Thân Vị Đức Thánh Linh, muốn gần
gũi bạn hơn bất cứ người nào trên đất này. Ngài khát khao
sự thân mật – một mức độ quan hệ sâu nhiệm nhất mà
bạn có thể kinh nghiệm.
Người ta nói rằng có sự thân mật với Đức Chúa Trời giống
như việc nói rằng Đức Chúa Trời có thể “nhìn thấu con
người tôi,” đó là điều đúng. Đức Thánh Linh có thể đi đến
chỗ không ai đi được – bên trong tâm linh và hồn chúng
ta. Ngài không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Đức
Thánh Linh không chỉ dò xét và biết tấm lòng của chúng
ta, nhưng Ngài dò xét và biết tấm lòng của Đức Chúa Trời,
khải thị những tư tưởng, những bí mật và những khát khao
sâu nhiệm của Ngài – để chúng ta có thể “thấu rõ Ngài.”
Chúa bày tỏ bí mật của Ngài cho những người kính
sợ Ngài; Ngài sẽ cho họ biết giao ước của Ngài.
Thi Thiên 25:14
Đức Thánh Linh là “Thần lẽ thật”, Đấng dẫn dắt chúng ta
vào mọi lẽ thật. Có khía cạnh nào về Đức Chúa Trời, Chúa

Giê-su hay một đoạn Kinh Thánh mà bạn muốn hiểu? Hãy
cầu nguyện và xin Thánh Linh chỉ cho bạn thấy ý nghĩa
thật và sâu xa của nó và cách bạn áp dụng nó. Viết ra
những gì Ngài khải thị.

Rồi Ngài bắt đầu từ Môi-se và tất cả các tiên tri
mà giải nghĩa cho họ những gì liên quan đến Ngài
trong cả Kinh Thánh.
Lu-ca 24:27
Đức Thánh Linh không chỉ khải thị lẽ thật về Kinh Thánh,
những cũng khải thị lẽ thật về chúng ta và những điều
trong cuộc đời chúng ta nữa.
Có lĩnh vực nào trong đời sống bạn mà bạn không hiểu
chăng? Bạn có nổi giận hay đâm ra sợ hãi trong một số
tình huống mà chẳng có lý do rõ ràng nào? Đức Thánh
Linh biết tại sao. Hãy yên lặng và cầu nguyện: “Đức
Thánh Linh ơi, sự thật là gì, lý do chính mà con hành
động theo cách này là gì vậy? Xin ban cho con cái nhìn
của Ngài để con thấy. Con cần thay đổi điều gì để vượt
qua điều này?” Viết những gì Ngài khải thị.

Có hoàn cảnh nào, quá khứ hay hiện tại, mà bạn không
hiểu không? Đức Thánh Linh hiểu hết. Hãy yên lặng và
cầu nguyện: “Đức Thánh Linh ôi, sự thật về tình huống này
là gì? Ngài nhìn thấy nó như thế nào? Ngài đang cố gắng
thay đổi điều gì trong con, và con có thể hợp tác với Ngài
như thế nào để nhìn thấy chuyện này xảy ra?” Viết những
gì Ngài khải thị.

Nghiên cứu thêm:
Chúa Giê-su có sự thân mật với Chúa Cha: Mathi-
ơ 14:22-23; 17:1-5; Mác 1:35; 6:31, 46-47; Luca
5:16; 6:12.
Thánh Linh Đức Chúa Trời ở gần chúng ta khi
chúng ta kéo gần Ngài: Thi Thiên 16:8; 34:18;
73:28;145:18; Hê-bơ-ro 10:22; Gia-cơ 4:8

Tỉnh Nguyện Ngày 4
CẨN THẬN ĐỂ KHÔNG LÀM
NGÀI BUỒN
Xin anh chị em đừng làm buồn Thánh Linh của Đức
Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh chị em được đóng ấn
niêm phong cho ngày cứu chuộc.
Ê-phê-sô 4:30
Thông công với Đức Thánh Linh là một món quà vô giá! Sự
hiện diện tỏ bày của Ngài ban sự sống cho mỗi lĩnh vực đời
sống. Đối với bà Kathryn Kuhlman, đây là một cách sống.
Hàng triệu người nghe bà giảng về tình yêu của Đức Chúa
Trời và quyền năng của Đức Thánh Linh, nhiều người kinh
nghiệm sự chữa lành lạ lùng của Ngài. Trong cuốn sách
The Greatest Power in the World của mình, Kuhlman giải
thích cách chúng ta có thể làm Thánh Linh buồn:
“…Mặc dù Đức Thánh Linh là quyền năng mạnh mẽ
của Đức Chúa Trời Ba Ngôi, Ngài rất nhạy cảm và
dễ bị làm buồn. Thân vị Đức Thánh Linh có thể bị
làm buồn bởi sự cay đắng, thịnh nộ, giận dữ, lời nói
xấu là điều chắc chắn không ghi ngờ gì. Nói cách
khác, trong đời sống của một tín hữu Ngài có thể
bị làm buồn bởi bất cứ điều gì mà trái với sự nhu
mì, chịu đựng, kiên nhẫn với nhau trong tình yêu
thương và trái với việc cố gắng giữ sự hiệp nhất
của Thánh Linh trong sự ràng buộc bình an.”

Hiểu biết điều gì làm Thánh Linh buồn và khiến cho Ngài
không bày tỏ sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống chúng
ta là điều quan trọng. Đọc kỹ Ê-phê-sô 4, đoạn Kinh Thánh
cho chúng ta bối cảnh như thế nào là làm buồn Đức Thánh
Linh. Chú ý câu 1-6 và 17-32.
Những thái độ, quan niệm và hành vi nào được đề cập
trong câu 17-24 mà làm buồn Đức Thánh Linh?

Tóm tắt toàn bộ hành động trong câu 25-31 làm cho Thánh Linh
buồn. Dành thời gian để viết những hành động cụ thể được khải
thị trong đoạn này.

Chúng ta có thể làm buồn Thánh Linh, nhưng tin mừng
là chúng ta cũng có thể làm cho Ngài vui mừng! Đọc kỹ
THÂN VỊ CỦA THÁNH LINH 89
89
câu 1-7, 14-15, 25, 29 và 32 và nêu tên việc làm nào làm
Thánh Linh vui.

Chìa khóa để không làm Thánh Linh buồn là theo đuổi
và giữ tinh thần thánh khiết và độc nhất. Bởi vì sự kiêu
ngạo và bất khiết làm tê liệt công việc của Thánh Linh, sự
khiêm nhường phóng thích công việc của Ngài. Hãy yên
lặng trước Chúa. Hãy hỏi Ngài, “Chúa ơi, con có làm gì mà
khiến cho Ngài buồn không?” Hãy ăn năn những gì Ngài
chỉ ra, và xin Chúa ban ân sủng của Ngài để bước đi một
cách khiêm nhường, thánh khiết để làm cho Ngài vui và
mời Ngài làm việc trong bạn.

Tỉnh Nguyện Ngày 5
BẠN LÀ NHÀ
CỦA ĐỨC THÁNH LINH
Anh chị em chẳng biết anh chị em là đền thờ của
Đức Chúa Trời, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời
đang ngự trong anh chị em sao?
1Cô-rinh-tô 3:16
Đức Chúa Trời Toàn năng – Đấng Tạo Hóa toàn tri, toàn
năng của mọi loài từ những phân tử siêu nhỏ đến dải ngân
hà rộng lớn – đã chọn lòng bạn làm nhà của Ngài! Vâng,
là một tín hữu, chính Đức Thánh Linh Đấng đã khiến Chúa
Giê-su sống lại từ cõi chết sống trong bạn!
Mục sư, tác giả, học giả Hy-lạp Rick Renner chia sẻ ý
nghĩa thế nào là nhà của Thánh Linh Đức Chúa Trời:
“Khi Đức Thánh Linh bước vào lòng bạn, Ngài tạo
dựng một căn nhà thoải mái, Ngài thật sự vui mừng
khi đến sống trong bạn! Ngài bước vào, ổn định và
cư ngụ đời đời trong lòng bạn – ngôi nhà mới của
Ngài!
Bạn thấy đó, khi bạn được cứu, phép lạ lớn nhất
được thực hiện trong lòng bạn. Đức Thánh Linh lấy
tâm linh đã chết trong sự gian ác và tội lỗi của bạn
và khiến nó lại sống. Công việc Ngài bên trong
bạn thật vinh hiển đến nỗi khi đã hoàn thành hết
thì Ngài công bố rằng bạn là công việc của tay
Ngài (Ê-phê-sô 2:10). Tại thời điểm đó, tâm linh
của bạn trở thành một đền thờ tuyệt diệu của Đức
Chúa Trời!”
Mọi nơi mà bạn đi đến, mọi cuộc đối thoại mà bạn nói và
mọi hành động mà bạn tham gia, bạn đều mang Thánh
Linh của Đức Chúa Trời theo với bạn. Hãy dừng lại và suy
nghĩ về điều đó.
Lẽ thật này khích lệ, thêm sức và làm bạn phấn khích như
thế nào? Nó thay đổi sự cầu nguyện của bạn ra sao?
Lẽ thật này thách thức và cáo trách bạn thế nào? Câu trả
lời của bạn thúc đẩy bạn cầu nguyện như thế nào?
Bạn miêu tả mức độ thông công hiện tại của bạn với Đức
Thánh Linh như thế nào? Bạn có thích sự thông công, hợp
tác và thân mật với Thánh Linh? Bạn có đang nghe tiếng
của Ngài và kinh nghiệm hiện diện tỏ bày, đích thật của
Ngài trong cuộc đời bạn? Đó có phải là khoảng thời gian
tốt để “dọn dẹp nhà” để Ngài có thể cảm thấy thoải mái
hơn, và tự nhiên hơn khi ở trong bạn? Hãy cầu nguyện và
xin Ngài khải thị tình trạng của lòng bạn. Ngài đang phán
điều gi? Ngài yêu cầu bạn thực hiện các bước nào?

Vậy thưa anh chị em, cậy ơn thương xót của Đức
Chúa Trời, tôi nài khuyên anh chị em hãy dâng
thân thể mình làm của lễ sống và thánh, một của
lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là cách thờ phượng
phải lẽ của anh chị em. Đừng rập khuôn theo đời
này, nhưng hãy được biến đổi theo sự đổi mới trong
tâm trí mình, để anh chị em có thể phân biệt được ý
muốn tốt đẹp, vui lòng và toàn hảo của
Đức Chúa Trời…
Rô-ma 12:1-2

CÂU HỎI THẢO LUẬN
Nếu bạn đang dùng sách này là một phần của loạt
bài dạy của the Messenger Series về đề tài Đức
Thánh Linh, xin xem video phần 2.
Chúng ta có sự thông công với Đức Thánh Linh.
Sự thông công là chữ Hy-lạp, Koinonia, có nghĩa
“sự giao hảo, bầu bạn, thông công, thân mật, cùng
chia sẻ, quan hệ xã hội, cộng tác, cùng tham gia,
sự liên kết tương hỗ chặt chẽ.” Những sự thông
công này có thể được chia thành ba hạng mục:
sự giao hảo, sự cộng tác và sự thân mật.
1. Đức Thánh Linh muốn có sự thông công (Koinonia) liên
tục với chúng ta, là con trai, con gái của Đức Chúa Trời.
Sự thông công này bao gồm tình bạn, một mối quan hệ
tình bạn chia sẻ đời sống cho nhau. Tại sao việc chào
đón và nhạy bén với sự đồng công của Đức Thánh Linh
lại quan trọng? Chuyện gì xảy ra nếu chúng ta không
chào đón hay nhạy bén với Thánh Linh?
2. Ngoài sự thông công, Đức Thánh Linh muốn cộng tác
với chúng ta. Đâu là những điều thực tế mà những
người cộng tác thực hiện nhằm giúp đỡ nhau đạt thành
công? Đâu là điều độc nhất vô nhị về sự cộng tác của
chúng ta với Thánh Linh Đức Chúa Trời khi so sánh
với những gì mà những người theo Chúa ở Cựu Ước đã
kinh nghiệm, giống như Áp-ra-ham hay Môi-se? Điều
này khích lệ bạn như thế nào?

3. Sự thông công với Đức Thánh Linh còn sâu nhiệm hơn
tình bạn và sự cộng tác. Nó bao gồm sự thân mật – sự
liên kết tương hỗ gần gũi. Là tín hữu, chúng ta có thể
phát triển mức độ thông công này với Đức Thánh Linh
như thế nào?
SỰ TÔN TRỌNG
Bất cứ một biểu hiện nào về sự tôn trọng hay
sự đánh giá cao bằng lời nói hay việc làm, điều
cốt lõi của tôn trọng là xem trọng, tự trọng, kính
trọng, đối xử thiện chí, và tôn kính
4. Chức năng trọng yếu của Đức Thánh Linh là khải thị
Chúa Giê-su và tôn vinh Chúa Giê-su. Ngài sẽ khải thị
Đấng Christ và bày tỏ chính Ngài nơi nào Ngài thật sự
được tôn trọng. Đọc kỹ định nghĩa sự tôn trọng. Chúng
ta có thể tôn trọng Đức Thánh Linh một cách cá nhân
hay tập thể là hội thánh của Ngài theo cách nào?
5. Mặc dầu Thánh Linh Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh
không được miêu tả là một người nữ, nhưng khuôn
mẫu hành vi của Ngài có lúc lại có chức năng giống
nữ tính. Đọc kỹ Sáng Thế 1:27 và giải thích điều này
nói lên điều gì về tính cách của Đức Chúa Trời, cũng
là bản chất của Đức Thánh Linh. Việc biết lẽ thật này
ảnh hưởng mối quan hệ của bạn với Ngài như thế nào?
6. Đức Thánh Linh rất nhẹ nhàng, mềm mại và đầy sự
an ủi. Nếu không cẩn thận, chúng ta có thể làm buồn
hay dập tắt Thánh Linh – chúng ta có thể khiến Ngài
đau buồn và khiến Ngài không còn làm việc trong đời
sống chúng ta nữa. Suy gẫm kỹ Ê-phê-sô 4:29-32 và
xác định một số hành động làm buồn Thánh Linh. Làm
buồn Thánh Linh khác với dập tắt Thánh Linh thế nào,
theo như những gì được nói đến trong 1Tê-sa-lô-nica
5:19-22? Làm sao chúng ta có thể giữ mình khỏi
những việc làm này?
7. Mọi tội lỗi mà con người biết đến đều được Chúa tha
thứ trừ một tội : phỉ báng Đức Thánh Linh. Hãy đọc
lời cảnh báo của Chúa Giê-su trong Ma-thi-ơ 12:22-32
(cũng xem trong Mác 3:22-30 và Lu-ca 12:10). Theo
ánh sáng của những câu này, hãy miêu tả ý nghĩa phỉ
báng Đức Thánh Linh là như thế nào. Tại sao Chúa
Giê-su nói rất mạnh về điều này?

TÓM TẮT CHƯƠNG NÀY:
?? Đức Thánh Linh khao khát sự thông công liên
tục với chúng ta.
?? Sự thông công bao gồm sự giao hảo, cộng tác
và sự thân mật.
?? Sự giao hảo là ở trong sự liên kết qua sự
truyền đạt thông tin qua lại và cùng chia sẻ.
?? Sự hợp tác là làm việc cùng nhau, thêm hành
động vào sự truyền thông.
?? Sự thân mật là mức độ sâu nhiệm nhất của
tình bạn, trong đó chúng ta chia sẻ những
suy nghĩ, khát khao và những bí mật cá nhân
nhất của mình với Đức Thánh Linh và Ngài
chia sẻ những gì của Ngài cho chúng ta.
?? Đức Thánh Linh, là Đức Chúa Trời, đã chọn
lòng chúng ta làm nơi cư ngụ đời đời của
chúng ta.
?? Chúng ta phải cẩn thận để không làm buồn
Ngài, vì Ngài rất nhạy cảm và mềm mại và
có thể bị làm buồn bởi hành động của chúng
ta.

BA MỨC ĐỘ QUAN HỆ
Như vậy các ngươi đã vô hiệu hóa lời của Đức Chúa
Trời bằng truyền thống của mình. Hỡi những kẻ
đạo đức giả, Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi thật
đúng lắm, khi ông ấy bảo: dân này chỉ tôn kính
Ta bằng đầu môi chót lưỡi, còn lòng chúng cách xa
Ta lắm, việc chúng thờ phượng ta là vô ích; giáo lý
chúng dạy toàn là quy tắc loài người.
Ma-thi-ơ 15:6-9
Ngày 1
Chúa Giê-su đã phán lời nghiêm trọng này cho
người Pha-ri-si bởi vì họ đã để truyền thống của
họ vượt trên Lời Đức Chúa Trời. Tôi định nghĩa
truyền thống là một “hành vi, hành động, lối suy nghĩ
được thừa hưởng rất lâu đời hay theo phong tục.” Rõ
ràng, truyền thống tự thân nó không nhất thiết là xấu.
Có rất nhiều truyền thống tốt đẹp mà tôi nên trân
trọng với bạn bè và gia đình. Tuy nhiên, người Phara-
si đã đặt truyền thống (một lối suy nghĩ theo phong
tục) trên Lời Đức Chúa Trời, làm cho Lời Chúa ra vô
hiệu trong chính đời sống của họ. Sự thật này vẫn
đúng ngày nay. Chúng ta phải đảm bảo rằng sự hiểu
biết lẽ thật của chúng ta phải được vạch rõ bởi Lời Đức
Chúa Trời, không phải bởi những cảm giác thoáng qua,
truyền thống hay triết lý của con người.
Chúa Giê-su tiếp tục giải thích rằng truyền thống của
người Pha-ri-si đã tạo ra một sự gãy đổ trong mối quan hệ
của họ với Đấng Tạo Hóa. Đúng vậy, Ngài tuyên bố rằng
họ thờ phượng Chúa cũng vô ích bởi vì họ tin vào giáo
lý (những sự dạy dỗ và hiểu biết) của con người. Sự thân
mật với Đức Chúa Trời không bao giờ là một sự chọn lựa
của người Pha-ra-si nếu họ không ăn năn về sự mù quáng
của mình và chấp nhận lẽ thật. Tương tự, để vui hưởng
một mối quan hệ thân mật với Đức Thánh Linh, chúng
ta phải bỏ những tư tưởng, truyền thống của con người
qua một bên và chấp nhận lẽ thật về Ngài đã được nói rõ
trong Kinh Thánh. Còn không thì giống như những người
Pha-ri-si, nỗ lực của chúng ta trong mối quan hệ thân mật
với Đức Chúa Trời sẽ bị vô hiệu.
Giáo sư vĩ đại
Trước khi tôi trở nên gần gũi với Đức Thánh Linh, tôi
thường đọc Kinh Thánh và suy nghĩ, Mình hết lòng yêu
mến Chúa, nhưng sao mình thấy khô hạn quá. Sự thật
thì tôi đã không mời Đức Thánh Linh can dự vào sự cầu
nguyện và việc học lời Chúa của tôi. Tôi khám phá rằng chỉ
có Đức Thánh Linh mới làm cho Kinh Thánh trở nên sống
động trong lòng tôi. Qua sự dẫn dắt của Ngài, Kinh Thánh
càng ngày càng có ý nghĩa, chứ không chỉ là văn tự chết –
nó trở nên là thực thể sống động. Trong 2Cô-rinh-tô 3:6:
Ngài là Đấng đã ban cho chúng tôi khả năng
làm những đầy tớ của giao ước mới, không phải
giao ước bằng văn tự, nhưng giao ước bằng Thánh
Linh, vì văn tự giết chết, nhưng Thánh Linh làm
cho sống.

“Giao ước mới” - được bày tỏ qua Lời Đức Chúa Trời
– không chỉ là một danh sách những quy tắc và luật lệ.
Bản thân giao ước đó là sự sống, và nó hà hơi sự sống vào
những ai làm theo luật lệ của nó. Chúng ta chỉ có thể vui
hưởng sự đầy trọn của giao ước mới này qua Đức Thánh
Linh, bởi vì Ngài là Đấng khải thị sự huyền nhiệm lạ lùng
về bản chất của chúng ta trong Đấng Christ (sứ điệp của
Tân Ước). Đây là lý do chúng ta phải mời vị Giáo sư vĩ đại,
Đức Thánh Linh vào trong thì giờ chúng ta nghiên cứu.
Bạn đã bao giờ gặp một người giáo viên không hề đam
mê những gì mình dạy không? Tôi thấy đó là những lớp
học dở tệ. Đi qua hết giáo trình học giống như việc chịu
khổ hình vậy. Tương tự, bạn đã bao giờ gặp một người
giáo viên không thích sinh viên của mình không? Thật là
một kinh nghiệm khốn khổ. Tin tuyệt vời là Đức Thánh
Linh đam mê khải thị những sự mầu nhiệm của Lời Đức
Chúa Trời, và Ngài cũng rất thích bạn! Ngài khát khao
nhìn thấy bạn bước đi trong mỗi ân tứ mà Đấng Christ
ban miễn phí cho bạn. Nếu chúng ta cầu xin và tìm kiếm,
Ngài sẽ khải thị những sự mầu nhiệm của sự sống cho
chúng ta.
Bầu không khí và sự hiện diện
Dường như chúng ta thường cố gắng sống đời sống Cơ
Đốc mà không có sự hiện diện và tư vấn của Đấng Hướng
Dẫn. Đúng vậy, Đức Thánh Linh thực tế là một Đấng xa
lạ trong nhiều hội thánh ngày nay. Chúng ta vô tình đã
thay thế sự hiện diện của Ngài bằng một bầu không khí
sôi động. Sự thể là chúng ta đã không còn tin sự bày tỏ
của Thánh Linh Đức Chúa Trời bởi vì đã có rất ít người
đáp ứng hay đã có người cố gắng tạo ra sự hiện diện của
Ngài một cách “lạ đời.”

Bạn đừng hiểu nhầm tôi. Tôi tin chúng ta cần bầu
không khí sôi động trong các buổi nhóm của hội thánh.
Đã có rất nhiều sự thay đổi cần thiết về văn hóa trong
hội thánh vài năm qua, và một trong số đó là nâng cao
bầu không khí sôi động. Hội thánh đã trở nên hợp thời
và hấp dẫn hơn đối với thế gian. Tôi tin điều này làm
Chúa vui lòng. Phao-lô nói, “Giống như tôi cố gắng làm
hài lòng mọi người trong mọi sự, không tìm lợi ích riêng
cho mình, nhưng cho nhiều người, để họ có thể được cứu
(1Cô-rinh-tô 10:33). Chúng ta đã làm một công việc lớn
lao nhờ vào sự sáng tạo cá nhân và sự tiến bộ của kỹ
thuật, một số nơi có sự đổi mới nhất mà tôi đã từng đến
chính là các hội thánh. Hội Thánh của Đấng Christ phải
là những người đổi mới, những người liên tục đưa sự sáng
tạo lên các cấp độ mới. Hội thánh sẽ không bao giờ thật
sự bước vào vị thế quyền năng, tình yêu thương và thẩm
quyền trên đất này nếu không mời Đức Thánh Linh vào
trong mọi lĩnh vực của hội thánh. Hãy nhớ rằng Ngài là
Đấng cộng tác trọng yếu trong mối quan hệ.
Tin mừng là chúng ta có thể có cả bầu không khí sôi
động và sự bày tỏ của sự hiện diện Ngài. Tôi rất thích khi
có cơ hội đến thăm các hội thánh vượt trội trong cả hai
lĩnh vực này. Đừng cho phép bản thân mình trở thành
nạn nhân của khái niệm cho rằng sự bày tỏ của sự hiện
diện của Đức Thánh Linh sẽ ngăn cản người ta vào vương
quốc Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nhớ rằng người hư
mất được kéo đến với, không phải bị khước từ bởi, các sứ
đồ bởi cớ sự hợp tác của họ với Đức Thánh Linh. Bất cứ
thành quả nào mà hội thánh đạt được mà không có sự
can dự của Đức Thánh Linh sẽ chỉ là “giã tràng xe cát”
mà thôi.
Ngay cả Chúa Giê-su, Con Đức Chúa Trời, không thực
hiện một phép lạ nào cho đến khi Ngài nhận quyền năng
của Đức Thánh Linh (xem Lu-ca 4:1-15). Chúng ta đọc
trong Lu-ca 4:14-15, “Đức Chúa Giê-su trở về miền Gali-
lê trong quyền năng của Đức Thánh Linh, danh tiếng
Ngài được đồn ra khắp miền phụ cận. Ngài bắt đầu giảng
dạy trong các hội đường và được mọi người khen ngợi.”
Chú ý Kinh Thánh nói rằng Ngài “trở về trong quyền
năng của Thánh Linh.” Đoạn này là câu chuyện ghi lại
những gì diễn ra sau bốn mươi ngày Chúa Giê-su ở trong
đồng vắng, nơi Ngài bị ma quỷ cám dỗ. Sau khi rời đồng
vắng trong quyền năng của Thánh Linh, Chúa Giê-su
quay trở lại Na-xa-rét và công bố:
Thần của Chúa ngự trên tôi, vì Ngài đã xức dầu lựa
chọn tôi, để tôi rao báo tin mừng cho người nghèo, Ngài
đã sai tôi để công bố lệnh phóng thích cho những người tù
và sự sáng mắt cho những người mù, để giải thoát những
người bị áp bức ra đi tự do, hầu công bố năm hồng ân của
Chúa, (Lu-ca 4:18-19).
Bởi vì Chúa Giê-su vận hành trong quyền năng của
Thánh Linh Đức Chúa Trời nên Ngài có thể hoàn thành
ý muốn của Cha Ngài trên đất. Hội thánh, bởi cùng quyền
năng này, cũng rao giảng Phúc Âm cho người nghèo thuộc
linh, đem sự chữa lành cho những kẻ vỡ lòng, công bố sự
tự do cho kẻ bị tù đày, mở mắt kẻ mù, phóng thích kẻ bị
áp bức, và bày tỏ lẽ thật rằng cánh tay của Đức Chúa Trời
không quá ngắn đến nỗi không thể cứu chúng ta. Nhưng
chúng ta sẽ không bao giờ thực hiện những điều thiêng
liêng này nếu không dựa vào quyền năng của Đức Thánh
Linh. Chúa Giê-su cần quyền năng của Đức Thánh Linh
– thì tại sao chúng ta lại không cần chứ?

Ngày 2
Có Chúa Giê-su nhiều hơn
Khát khao cháy bỏng của tôi đối với những ai hay đi
nhóm hội thánh phải kinh nghiệm sự hiện diện tỏ bày
của Chúa Giê-su Christ. Tôi nghe người ta nói, “Chúng ta
cần có thêm Chúa Giê-su trong hội thánh này,” tôi hoàn
toàn đồng ý với quan điểm này. Nhưng ai khải thị Chúa
Giê-su cho chúng ta? Đức Thánh Linh. Chúng ta đã học
ở bài này Đức Thánh Linh không phải là một món hàng
để cho chúng ta khao khát; Ngài là một Thân Vị cần được
tôn trọng và mời gọi. Tại sao chúng ta lại không muốn
Thần lẽ thật hiện diện trong mọi sự chúng ta làm? Chúa
Giê-su nói với các môn đệ:
Ta còn nhiều điều nữa muốn nói với các ngươi,
nhưng bây giờ các ngươi chữa lãnh hội nỗi. Khi
Thần chân lý đến, Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi
sự thật, vì Ngài sẽ không tự mình nói điều gì,
nhưng sẽ nói những gì Ngài đã nghe, và Ngài sẽ
báo cho các ngươi những việc sẽ xảy đến. Ngài sẽ
tôn vinh Ta, vì những gì Ngài nhận được về Ta,
Ngài sẽ báo cho các ngươi. Tất cả những gì Cha có
là của Ta, vì thế Ta nói: những gì Ngài nhận được
về Ta, Ngài sẽ báo cho các ngươi. (Giăng 16:12-15)
Đức Thánh Linh tôn vinh Chúa Giê-su. Chúa Giê-su
được khải thị cho chúng ta qua Đức Thánh Linh. Chúng ta
không thể làm hỏng những gì Đức Chúa Trời đã thiết lập.
Nếu chúng ta muốn có thêm Chúa Giê-su trong cuộc đời
của mình, chúng ta phải bước đi trong sự thông công gần
gũi với Đức Thánh Linh. Đây là lý do Đức Thánh Linh
được gọi là Thánh Linh của Đấng Christ (xem 1Phi-e-rơ
1:11; Rô-ma 8:9). Khi Đức Thánh Linh phán với chúng ta,
Ngài đang nói về Chúa Giê-su. Đức Thánh Linh không
chỉ là “một sự thêm thắt cho đẹp mắt” trong cuộc sống
trong Đấng Christ này mà Ngài chính là đặc tính của
Đấng Christ trên đất này. Sự hiện diện tỏ bày của Ngài
sẽ không được tìm thấy nơi nào Ngài không được tôn
trọng. Chính vì vậy, nếu chúng ta không tôn trọng Đức
Thánh Linh, thì sự hiện diện và quyền năng của Đấng
Christ sẽ thiếu vắng đi trong cuộc đời chúng ta. Phải
chăng đây là lý do thế gian (mục tiêu mà quyền năng
biến đổi của Đấng Christ nhắm tới) thường coi hội thánh
là không có sự sống và quyền năng?
Tình bạn sâu đậm với Đức Chúa Trời
Mục đích cuối cùng của sự thông công là tình bạn riêng
tư sâu sắc. Thánh Linh Đức Chúa Trời khát khao làm
bạn với bạn. Đúng vậy, Ngài mong mỏi sự kết giao gần
gũi từ bạn. Gia-cơ nói, “Đức Thánh Linh trong chúng ta
yêu chúng ta đến nỗi ghen tuông” (Gia-cơ 4:5). Ngài khát
khao điều gì? Ngài khao khát sự thân mật với bạn và tôi.
Đó là điều tất cả chúng ta đều muốn có với những người
thân. Thánh Linh khao khát đến nỗi ghen tuông. Điều
này có nghĩa Ngài không chấp nhận chúng ta giải trí với
những người không phải là người phối ngẫu của chúng ta,
ngay cả vợ tôi cũng sẽ không bao giờ chia sẻ những điều
thầm kín trong lòng với tôi nếu tôi ve vãn một người phụ
nữ khác.
Đức Chúa Trời khao khát sự tận hiến đầy trọn của
chúng ta. Gia-cơ 4:4, “Kết bạn với thế gian là thù nghịch
với Đức Chúa Trời” (Gia-cơ 4:4). Từ điển định nghĩa sự
thù nghịch là “một cảm giác hay hoàn cảnh thù nghịch,
căm thù, ác ý, địch thủ.” Đây là những từ ngữ rất mạnh.
Chúng ta cần phải hỏi, tại sao làm bạn với thế gian lại
tạo ra sự thù nghịch với Đức Chúa Trời?
Làm bạn với thế gian là dục vọng của xác thịt. Đó là
sự theo đuổi lợi lộc, địa vị hay vị trí nào đó một cách ích
kỷ. Đó là sự ham mê cái tôi xác thịt của chúng ta. Đức
Thánh Linh biết rằng việc chúng ta theo đuổi những mục
tiêu này sẽ dẫn tới sự trống vắng và vô nghĩa. Đức Chúa
Trời, trong tình yêu thương ghen tuông của Ngài, không
thích khi chúng ta đùa giỡn với những thứ làm tổn hại
tâm hồn của chúng ta. Đừng bao giờ quên rằng Đức Chúa
Trời là người Cha hoàn hảo; giống như những người cha
tốt bụng khác, Ngài không thích nhìn con cái Ngài có
điều gì khác hơn ngoài điều tốt nhất. Đây là lý do Ngài
sẽ không chấp nhận chúng ta làm bạn với thế gian. Chúa
Giê-su khao khát bạn kinh nghiệm sự sống dư dật (xem
Giăng 10:10), Đức Thánh Linh bày tỏ ước muốn của Chúa
Con. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời Ba ngôi có cùng một
mục đích. Chúa thật sự khao khát một mối quan hệ thân
mật với con cái của Ngài. Khi chúng ta đùa cợt với thế
gian, chúng ta tự loại bỏ mình ra khỏi việc kinh nghiệm
sự thân mật sâu sắc với Chúa. Thật là một sự mất mát
đáng tiếc – việc này làm cho tấm lòng Cha tan nát!
Vượt hơn sự cứu rỗi
Tôi nhận ra rằng Đức Chúa Trời muốn chúng ta đi xa hơn
là chỉ nhận sự cứu rỗi. Chỉ dừng lại ở chỗ “được cứu” là
“chưa đủ.” Vâng, thực tại sự cứu rỗi rất là tuyệt vời đến
nỗi vượt quá trí hiểu của chúng ta; nhưng có một chỗ trên
thiên đàng chỉ mới là sự khởi đầu của tất cả những gì Đức
Chúa Trời muốn ban cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã sai
Con Ngài để chúng ta có thể vui hưởng sự sống diệu kỳ
trên đất này. Tại sao? Bởi vì sẽ rất khó để chúng ta mở
rộng Vương Quốc của Ngài một cách hiệu quả nếu chúng
ta bị gò bó bởi những sự sợ hãi và mong muốn của thế
gian này.
Phao-lô nói, “Vì sự luyện tập cơ thể chẳng ích lợi bao
nhiêu, nhưng sự tin kính đạo đức ích lợi đủ mọi mặt, bởi
trong đó có lời hứa cho cuộc sống hiện tại và cuộc sống
hầu đến” (1Ti-mô-the 4:8). Chú ý chữ tin kính. Chỉ một
người biết Đức Chúa Trời mới có sự tin kính bởi vì tin
kính là giống Đức Chúa Trời. Để giống một người nào đó
mà mình ít gần gũi tôi thấy rất khó. Khi chúng ta dành
thời gian với ai đó, họ sẽ bắt đầu ảnh hưởng chúng ta.
Đây là lý do Gia-cơ viết tiếp về việc làm bạn với thế gian,
“Hãy đến gần Đức Chúa Trời và Ngài sẽ đến gần anh chị
em.” (Gia-cơ 4:8). Đức Chúa Trời muốn dành thời gian với
bạn để bạn trở nên giống Ngài. Chúng ta trở nên tin kính
qua sự tri thức thân mật về Đức Chúa Trời, và cách duy
nhất chúng ta có thể phát triển mối quan hệ sâu nhiệm
này với Đức Chúa Trời là qua Thánh Linh của Ngài (xem
1Cô-rinh-tô 2).
Thường khi các tín hữu đọc, “Làm bạn với thế gian
là thù nghịch với Đức Chúa Trời,” thì họ lập tức cố gắng
cách ly mình hoàn toàn ra khỏi thế gian. Điều này, tất
nhiên, chẳng có nghĩa lý gì cả. Làm sao hội thánh có
thể chinh phục thế gian nếu hội thánh tách biệt với con
người? Là hội thánh, chúng ta phải nhìn xem Chúa Giêsu
là mẫu mục. Người hư mất được kéo đến với Chúa Giêsu.
Ngài dành thời gian với người thâu thuế và gái điếm,
là những người mà các lãnh đạo tôn giáo sùng đạo xem
thường. Chúa thậm chí dự các bữa tiệc của họ - nhưng có
điều gì đó rất khác biệt về Ngài. Chúa Giê-su là mẫu mực
toàn hảo khi nói về việc sống trong thế gian mà không
thuộc về thế gian. Tấm lòng của Ngài tan vỡ trước những
con người này, người bị những người tôn giáo cuồng tín
xa lánh. Tại sao Ngài lại quan tâm tới người mà bị những
con người “sùng đạo” xem thường? Bởi vì Ngài biết họ
khiêm nhường và đói khát một mục đích lớn lao hơn.
Ngài không dự tiệc tùng của họ để trở thành một phần
của những gì họ theo đuổi; Ngài ở đó để chỉ cho họ một
con đường mới.
Tương tự, chúng ta được kêu gọi để hướng ra những
người suy đồi đạo đức và đổ vỡ. Nếu hội thánh không
trở thành đôi chân và cánh tay của Đấng Christ, thì ai
sẽ làm đây? Chúng ta – và chỉ có chúng ta – là thân thể
của Ngài. Qua quyền năng biến đổi của ân sủng, bây giờ
chúng ta ở trong Đấng Christ. Chúng ta là những đại sứ
của Ngài ( một sự mở rộng và đại diện cho bản chất của
Chúa) trên đất. Nếu chúng ta không mang lẽ thật và ánh
sáng của Đức Chúa Trời vào trong thế gian này, thì sẽ
không có ai thực hiện cả.

Ngày 3
Đấng nhu mì thầm lặng
Khi tôi bước đi với Đức Thánh Linh, tôi phát hiện ra rằng
Ngài là một Đấng nhu mì. Ngài sẽ không bao giờ áp đặt
ý muốn của Ngài lên chúng ta. Nếu chúng ta không muốn
dính dáng tới Ngài, Ngài sẽ yên lặng.
Tôi đã đi lại hầu việc Chúa hơn 25 năm. Trong suốt
thời gian đó, tôi thấy điều gì đó về những người tài xế
đón tôi tại sân bay. Họ luôn tử tế và rất hữu ích, họ cung
cấp những chi tiết và hướng dẫn cần thiết trong thời gian
tôi ở lại và hầu việc Chúa. Nhưng điểm đặc trưng là họ
sẽ không nó chuyện với tôi nếu tôi không đưa họ vào cuộc
nói chuyện. Vì mục sư bảo họ đừng có bắt chuyện trước,
trong trường hợp tôi cần làm việc hay chuẩn bị cho buổi
nhóm khi đang đi xe. Tôi có rất nhiều tài xế tuyệt vời,
có tấm lòng của một người tôi tớ trong nhiều năm tôi đi
lại và tôi rất biết ơn họ. Vì lý do này, tôi hỏi tài xế của
tôi về gia đình và sự kết nối của họ với hội thánh. Nếu
tôi không bắt chuyện trước, chúng tôi có thể đi cả một
chuyến xe mà không có cuộc nói chuyện ý nghĩa nào.
Tôi tin chúng ta cũng tìm thấy một thuộc tính tương
tự trong Đức Thánh Linh. Ngài sẽ không nói chuyện với
chúng ta trừ khi trước hết chúng ta đặt mình vào chỗ
để nghe tiếng Ngài. Nếu chúng ta không nói chuyện với
Ngài, Ngài sẽ yên lặng. Hãy nhớ rằng Gia-cơ nói Đức
Chúa Trời đến gần chúng ta khi chúng ta đến gần Ngài.
Chúng ta có trách nhiệm bước đi bước đầu tiên. Chúng
ta phải chủ động bước vào sự thông công tuyệt vời với
Ngài. Nói đơn giản hơn, lời mời tuyệt vời nhất mọi thời
đại đã được gởi đến bạn. Giờ còn tùy vào bạn hành động
mà thôi.
Nhiều tín hữu không biết lẽ thật này. Vì lý do đó tôi
thường nghe những câu bình luận, “Tại sao Đức Chúa
Trời lại không nói chuyện với tôi?” hay, “Nhiều năm rồi
Chúa không nói chuyện với tôi gì cả.” Có phải những cá
nhân này đang theo đuổi sự thông công với Đức Chúa
Trời như Kinh Thánh dạy chúng ta? Nếu chúng ta muốn
gần Đức Chúa Trời, thì ta phải tìm biết Ngài – và điều
này nghĩa là chúng ta phải theo đuổi tình bạn với Thân
Vị của Thánh Linh Ngài.
Tôi khích lệ bạn chủ động theo đuổi sự thông công với
Đức Thánh Linh. Bạn sẽ thấy ngạc nhiên khi thấy cách
Ngài đáp ứng lại. Giống như nhiều tài xế của tôi, Ngài
vẫn sẽ là bạn của bạn dù bạn có thông công với Ngài hay
là không bởi vì Ngài đã hứa không bao giờ lìa hay bỏ bạn
(xem Hê-bơ-rơ 13:5). Nhưng nếu bạn không nói chuyện
với Ngài, thì Ngài sẽ giữ im lặng, và bạn sẽ không bao
giờ vui hưởng sự bày tỏ trọn vẹn về sự hiện diện của Ngài
trong cuộc đời hay là hưởng được những lợi ích của sự
thông công với Ngài.
Những sự sâu nhiệm của Chúa
Chúng ta hãy có một cái nhìn khác về Giăng 16:
Ta còn nhiều điều nữa nói với các ngươi, nhưng
bây giờ các ngươi chữa lãnh hội nổi. Khi Thần
chấn lý đến, Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi sự
thật, vì Ngài sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng
sẽ nói những gì Ngài đã nghe, và Ngài sẽ báo cho
các ngươi biết những việc sẽ xảy đến. Ngài sẽ tôn
vinh Ta, vì những gì Ngài nhận được về Ta, Ngài
sẽ báo cho các ngươi. Tất cả những gì Cha có là
của Ta, vì thế Ta nói; những gì Ngài nhận được về
Ta, Ngài sẽ báo cho các ngươi.” (Giăng 16:12-15)
Chúa Giê-su nói điều này trong khoảng thời gian cuối
cùng Ngài còn ở với các môn đồ trước khi Ngài chịu đóng
đinh; buổi chiều ngày hôm đó Chúa Giê-su bị người Lamã
bắt đi và bị dẫn đi kết án tử hình. Rõ ràng đây là giây
phút cuối cùng để nói ra những lời quan trọng.
Chúa Giê-su nói, “Ta còn nhiều điều nữa nói với các
ngươi, nhưng bây giờ các ngươi chữa lãnh hội nổi” (câu
12). Chúa Giê-su là tất cả đối với các môn đồ. Họ đã ở
cùng Ngài trong nhiều năm. Mỗi người đã bỏ gia đình,
bạn bè và nghề nghiệp để theo Ngài. Có thể các môn
đồ nghĩ, Chúng con phải làm gì để có thể hiểu hết đây?
Nhưng sau đó Chúa Giê-su hứa thêm rằng: “Khi Thần
chân lý đến, Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi sự thật” (câu
13). Nói cách khác, “Mặc dầu hiện tại Ta đang ở với các
ngươi (trong xác thịt), nhưng các ngươi không ở vị trí để
nhận lãnh mọi sự Ta ban cho các ngươi. Nhưng Ta sẽ phái
Thánh Linh đến với các ngươi, và Ngài sẽ nói lời của Ta,
khải thị ý muốn của Ta và chuẩn bị cho các ngươi những
sự sẽ xảy đến.” Một lời hứa tuyệt vời! Hãy nhớ lại những
gì Ngài phán trước đó vào chiều cùng ngày:
Tuy nhiên, Ta nói thật với các ngươi; Ta đi là ích
lợi cho các ngươi, vì nếu Ta không đi, Đấng an ủi
sẽ không đến với các ngươi, nhưng nếu Ta đi, Ta
sẽ phái Ngài đến với các ngươi. (Giăng 16:7)
Hy vọng những lời này mang lại một ánh sáng mới.
Đến với Đức Chúa Trời không khó –ngược lại thì mới
đúng. Tất cả chúng ta đều muốn được người chúng ta
yêu thương biết tường tận. Đức Chúa Trời cũng như
vậy. Khi Chúa Giê-su bước đi trên mặt đất này, Ngài
chính là bản thể trọn vẹn của Cha Ngài đã được ban
cho để chúng ta đến gần (xem Hê-bơ-rơ 1:1-3; Cô-lô-se
1:15-19). Nhưng chúng ta biết, bây giờ Chúa Giê-su ở
bên hữu Đức Chúa Cha trên thiên đàng. Đức Thánh
Linh là một Thân Vị trong Đức Chúa Trời Ba ngôi,
Đấng ở với dân sự Chúa và cư ngự trong dân sự Chúa
trên đất, cho nên để biết những điều sâu nhiệm của
Đức Chúa Trời, chúng ta phải biết Thánh Linh của
Ngài – Thần của sự thật.
Thô-ma nghi ngờ
Sau khi Chúa Giê-su được sống lại từ cõi chết, mười môn
đồ của Ngài ở trong một căn phòng cửa khóa lại. Thình
lình, Chúa Giê-su xuất hiện; các môn đồ rất ngạc nhiên
và bị sốc. Chúa Giê-su phải thuyết phục họ rằng Ngài
không phải là ma. Mười môn đồ vui mừng vì phép lạ sống
lại của Ngài, và sau đó họ chia sẻ lại với Thô-ma, người
đã không có mặt với họ lúc Chúa Giê-su hiện ra. Khi
nghe tin, ông đáp lại một cách cộc lốc, “Nếu tôi không
thấy dấu đinh trong hai bàn tay Ngài, nếu tôi không đặt
ngón tay tôi vào chỗ có dấu đinh, và đặt bàn tay tôi vào
hông Ngài, tôi sẽ không tin” (Giăng 20:25).
Vài ngày sau, tất cả mười một sứ đồ có mặt trong một
căn phòng, bỗng Chúa Giê-su lại hiện ra. Trước khi làm
hay nói điều gì khác, Ngài lập tức quay qua Thô-ma, như
thể Ngài đang nói, “Được rồi Thô-ma, chúng ta bàn về
sự vô tín này nha.” Ngài phán với ông, “Hãy để ngón tay
ngươi vào đây và hãy xem hai bàn tay Ta, cũng hãy đưa
bàn tay ngươi ra và đặt vào hông Ta, đừng vô tín, nhưng
hãy tin” (Giăng 20:25). Thô-ma đáp: “Lạy Chúa của con
và Đức Chúa Trời của con!” Bây giờ hãy nghe những gì
Chúa Giê-su phán:
Vì ngươi đã thấy Ta, nên ngươi tin, phước cho
người chẳng hề thấy mà tin! (Giăng 20:29)
Thật ra Chúa Giê-su nói, “Thô-ma, sẽ có những người
được phước, họ sẽ tin mà chẳng từng thấy Ta.” Trước đây
tôi hay nghĩ, Chúa Giê-su khó tính quá. Ý tôi là Thô-ma
đã hạ sát đất rồi. Ông cảm thấy xấu hổ lắm rồi. Ông
đang ăn năn! Thế mà Ngài nhìn ông mà phán, “Phước
cho những ai không thấy mà tin.” Tôi không hiểu tại sao
Chúa lại khó với Thô-ma như thế. Rồi một ngày Chúa
phán với tôi, “Ta không có quở trách Thô-ma, Ta chỉ nói
sự thật thôi. Mức độ thân mật dành sẵn cho ai biết Ta
bởi Thánh Linh là giá trị hơn mức độ hiểu biết Ta bằng
mắt thấy.”

Ngày 4
Ba mức độ quan hệ
Chính xác thì Chúa Giê-su có ý gì khi Ngài nói câu này
với Thô-ma? Để trả lời, tôi sẽ giải thích vì sao một sự
thân mật sâu nhiệm có thể đạt được bởi đức tin mà không
phải là mắt thấy.
Có ba mức độ quan hệ: mức độ thể xác, mức độ tâm
hồn và mức độ thuộc linh. Mức độ thấp nhất (nông cạn
nhất) là mức độ tự nhiên hay thể xác. Nhiều mối quan hệ
lãng mạn bắt đầu ở đây, với những tư tưởng như: cô ấy
xinh quá hay anh ấy đẹp trai quá, hay chúng ta làm quen
đi. Tiếc thay, nhiều cặp đôi chỉ có một mối quan hệ ở mức
độ này khi kết hôn. Họ nghĩ, Mình có thể bỏ qua sự thật
rằng chúng tôi không có hợp nhau hay chúng tôi không
thật sự nói chuyện và kết nối trong các vấn đề hay sở
thích chung, bởi vì tôi bị hấp dẫn với anh ấy/cô ấy. Trong
những trường hợp này, mức độ tâm hồn không được phát
triển. Chuông đám cưới ngân vang, tuần trăng mật kết
thúc và cuộc sống diễn ra. Cặp đôi này phải nhận ra rằng
họ cần thiết lập một mức độ sâu nhiệm hơn với nhau,
còn không họ sẽ chịu đựng một hôn nhân khổ sở. Nếu họ
không kết ước một sự kết nối sâu nhiệm hơn, người phụ
nữ sẽ theo đuổi những sở thích của mình với bạn bè, và
người nam sẽ theo đuổi những sở thích của mình với bạn
bè. Họ chỉ sống chung mà thôi. Đây không phải là ý định
của Đức Chúa Trời dành cho hôn nhân.
Mức độ tiếp theo của mối quan hệ đó là tâm hồn hay
tính cách của một người. Đây là mối quan hệ tồn tại giữa
Đa-vít và Giô-na-than: “…tâm hồn của Giô-na-than và tâm
hồn của Đa-vít gắn bó với nhau. Giô-na-than yêu thương
Đa-vít như chính mình” (1Sa-mu-ên 18:1). Khi Giô-nathan
chết, Đa-vít đã than khóc, “Giô-na-than anh hỡi,
lòng tôi chết điếng vì anh; tôi thương mến anh biết bao;
tình thương anh dành cho tôi thật quá tuyệt vời, còn hơn
cả tình yêu người nữ yêu tôi” (2Sa-mu-ên 1:26). Đa-vít
không có nói về quan hệ thể xác suy đồi. Không có sự thu
hút thể xác nào giữa họ cả. Sự kết nối của họ là sự kết
nối tâm hồn và hoàn toàn không có bất cứ khía cạnh thể
xác trái tự nhiên nào. Thế nhưng họ vẫn có thể xây dựng
một sự ràng buộc còn sâu sắc hơn sự ràng buộc của mối
quan hệ thể xác (đây là ý nghĩa của những lời Đa-vít nói
đến : “tình yêu của người nữ).
Mức độ tâm hồn là mức độ mà hôn nhân phải được
xây dựng. Bạn đừng hiểu nhầm tôi, khía cạnh thể xác
của mối quan hệ rất là quan trọng. Tôi bị cuốn hút bởi vợ
tôi; đối với tôi nàng là người phụ nữ xinh đẹp nhất trần
gian. Nhưng có những mức độ quan hệ sâu nhiệm hơn mà
chúng ta có thể có và đạt được giữa vợ và chồng. Sự thật
thì tôi được thu hút bởi tính cách của vợ tôi hơn là vẻ đẹp
thể xác của nàng.
Thật đáng buồn, tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện về
người nam hay nữ bỏ người phối ngẫu của mình vì một
ai đó họ gặp ở trên mạng. Vài năm trước, tôi giảng trong
một hội thánh, có một quý ông bước đến với tôi sau giờ
nhóm. Xung quanh ông có sáu đứa con nhỏ. Ông bế hai
đứa trên tay, hai đứa đeo ông bên hông, và hai đứa thì
chạy nhảy trong phòng giải lao. Người đàn ông có một sự
buồn thảm thể hiện ra ở khuôn mặt, nên tôi hỏi, “Ông ơi,
ông ổn chứ?” Ông nói, “Không ổn lắm. Hôm nay vợ tôi bỏ
tôi và sáu đứa con để đi theo một người đàn ông cô gặp
trên Internet.” Mối quan hệ tâm hồn của cô với người đàn
ông khác đã phát triển đến mức cô ta sẵn sàng bỏ chồng
sau nhiều năm cưới nhau. Sự kết nối tâm hồn mạnh đủ để
chia rẻ người mẹ này khỏi khuynh hướng tự nhiên : chăm
sóc và ở với con cái của mình.
Mức độ quan hệ tâm hồn thường ít đòi hỏi hay thậm
chí là không có sự tương tác thuộc về thể xác. Đây là lý do
các mối quan hệ lúc đầu là các mối quan hệ từ xa thường
dẫn đến kết cuộc là một hôn nhân rất tuyệt vời. Không
có những sự phân tâm liên quan đến sự hấp dẫn thể xác,
cặp đôi đó có thể tập trung vào sự phát triển sự hòa hợp
về tâm hồn.
Mức độ quan hệ cao nhất
Mức độ quan hệ cao nhất hay sâu sắc nhất là mức độ
thuộc linh. Đây là mức độ mà Chúa Giê-su nói đến khi
Ngài nói chuyện với Thô-ma. Phao-lô từng nói, “Vì ai biết
được những gì trong lòng người, ngoại trừ tâm linh của
người ấy? Cũng vậy, không ai biết được những gì trong
lòng Đức Chúa Trời, ngoại trừ Thánh Linh của Đức Chúa
Trời?” (1Cô-rinh-tô 2:11). Nói cách khác, bạn không thể
biết tư tưởng thật sự hay động cơ của một người nếu bạn
không cùng nhịp đập với tâm linh của người đó.
Như đã nói trước đó, tôi và Li-sa kỷ niệm ngày cưới
lần thứ ba mươi. Một trong những ký ức tôi thích từ lúc
chúng tôi ở gần nhau đó là chúng tôi ngồi cạnh cái bể
bơi và bàn về những công việc Chúa. Chúng tôi thậm chí
dành rất nhiều thời gian để nói về sứ điệp này. Khi tôi
chia sẻ những gì Chúa đặt để trong lòng tôi, vợ tôi đáp
lại bằng sự khôn ngoan và khải thị, điều đó càng soi sáng
những gì Thánh Linh đã khải thị cho tôi. Vì cả hai chúng
tôi đều có quan hệ thân mật với Đức Thánh Linh, nên
chúng tôi có thể thông công với nhau ở mức độ thuộc linh
sâu nhiệm.
Đây cũng là một trong số lý do Li-sa và tôi cầu nguyện
với nhau. Nó kết nối chúng tôi về thuộc linh bởi vì chúng
tôi đang thông công với nhau liên quan đến công việc
Chúa. Cũng với lý do này, chúng tôi đã chỉ định cho nhân
viên của Messenger International dành mười lăm phút
mỗi ngày để cầu nguyện chung. Chúng tôi làm điều này
bởi vì chúng tôi muốn đội của mình được kết nối thuộc
linh với nhau. Kết quả của thời gian cầu nguyện chung
làm cho mối quan hệ giữa các nhân viên thật lạ lùng.
Điều này cũng đúng cho bất kỳ mối quan hệ nào: Sự
thông công Lời Chúa và cầu nguyện sẽ phát triển mức độ
sâu nhiệm nhất của sự thân mật giữa các cá nhân bởi vì
đó là một sự kết nối thuộc linh.
Có sự khác biệt giữa sự thảo luận của lí trí về những
điều thuộc linh và sự thông công thuộc linh đích thật.
Đôi khi người ta bắt đầu nói với tôi về Kinh Thánh, và
tôi biết rằng họ chỉ chuyển tải thông tin mà thôi. Làm
sao tôi biết đều đó? Những gì họ nói rất buồn chán, tâm
trí tôi trở nên mệt mỏi. Họ đang nói từ tâm trí mình,
chứ không phải tâm linh. Rồi có người nói về những điều
thuộc linh từ tâm linh của họ. Tôi đã nói chuyện với
những người này nhiều giờ mà không thấy mệt mỏi bởi
vì chúng tôi đang kết nối ở mức độ thuộc linh.

Ngày 5
Biết Đức Chúa Trời bởi Thánh Linh
Chúng ta xem trong 1Cô-rinh-tô 2:11 theo mạch văn:
Vì ai biết được những gì trong lòng người, ngoại
trừ tâm linh của người ấy? Cũng vậy, không ai biết
được những gì trong lòng Đức Chúa Trời, ngoại trừ
Thánh Linh của Đức Chúa Trời.
Chữ những gì trong lòng người được xác định là “tình
trạng hiện hữu hay thành phần kết cấu.” Phao-lô thực chất
muốn nói rằng một người không thể biết “thành phần kết
cấu” thật của Đức Chúa Trời (có nghĩa là những điều sâu
nhiệm trong lòng Ngài) mà không đến với Thánh Linh
của Đức Chúa Trời. Khi nói “biết,” tôi có ý nói là có một
sự hiểu biết vượt hơn sự hiểu biết bề ngoài, loại hiểu biết
này không tốn nhiều nỗ lực. Thực tế mà nói mọi người
ở Mỹ đều biết tổng thống của mình là ai, nhưng hầu hết
chúng ta không có mối quan hệ cá nhân với ông. Chúng
ta không biết những khát khao sâu thẳm của lòng, điều gì
thúc đẩy ông và ông thật sự tin điều gì. Tương tự, chúng
ta sẽ không bao giờ có bất cứ thứ gì ngoài “kiến thức phổ
thông” về Đức Chúa Trời nếu chúng ta không khám phá
Ngài qua Thánh Linh.
Phao-lô nói tiếp, “Bây giờ chúng ta đã nhận lãnh,
không phải linh của thế gian, nhưng Đức Thánh Linh đến
từ Đức Chúa Trời, để chúng ta có thể nhận biết những ân
tứ Đức Chúa Trời ban cho chúng ta.” (2Cô-rinh-tô 2:12)
Một câu nói thật kinh ngạc. Không ai biết những tư tưởng
của Đức Chúa Trời ngoại trừ Thánh Linh của Ngài, nhưng
Ngài đã ban cho chúng ta Thánh Linh! Qua mối quan hệ
với Thánh Linh Đức Chúa Trời, bây giờ chúng ta có thể
có sự thân mật với Đấng Tạo Hóa ở mức độ thuộc linh –
mức độ quan hệ cao nhất.
Phao-lô đã đạt đến mức độ này với Đức Thánh Linh.
Mặc dầu ông không bao giờ thấy Chúa Giê-su về thể xác,
ông nói, “Thưa anh chị em, tôi muốn anh chị em biết
rằng tin mừng tôi rao giảng cho anh chị em không đến
từ loài người, vì tôi đã không nhận và không được dạy về
tin mừng ấy từ người nào, nhưng từ sự mặc khải của Đức
Chúa Giê-su Christ” (Ga-la-ti 1:11-12). Chúa Giê-su được
khải thị cho Phao-lô bằng cách nào? Phao-lô nói rõ ràng
rằng sự khải thị đó không đến từ bất cứ một con người
nào. Nếu ông không nhận từ con người và ông chưa thấy
Chúa Giê-su trong thân xác Ngài, thì chắc chắn ông đã
nhận sự khải thị đó qua Thánh Linh của Đấng Christ
(Đức Thánh Linh).
Có thể nào Phao-lô có được một mối quan hệ sâu nhiệm
tuyệt vời với Chúa Giê-su khi mà ông chưa hề thấy Đấng
Cứu Thế trong thân xác của Ngài? Phi-e-rơ, người đã nói
chuyện với Chúa Giê-su khi Ngài còn trong thân xác, đã
viết một bức thư vào cuối đời trong đó ông nói, “… Anh em
yêu dấu của chúng ta là Phao-lô, đã viết cho anh chị em
tùy theo sự khôn ngoan đã ban cho anh ấy. Anh ấy đã nói
về điều đó trong tất cả các bức thư của mình. Trong các
bức thư ấy có những điều khó hiểu…” (2Phi-e-rơ 3:15-16).
Phi-e-rơ là người đã nói chuyện với Chúa Giê-su mặt đối
mặt trong nhiều năm. Ông có mặt khi Chúa Giê-su được
làm cho vinh hiển tại trên núi hóa hình. Ông đã chứng
kiến sự đóng đinh và sau đó thấy và thông công với Chúa
Giê-su sau sự sống lại. Thế nhưng môn đồ này – người đã
vui hưởng những năm tháng thông công với Chúa Giê-su
trong xác thịt – nói rằng một số khải thị Phao-lô nhận
được từ Thánh Linh là khó hiểu. Cá nhân tôi tin rằng
điều đó cho thấy Phao-lô đã bước vào một mối quan hệ
sâu nhiệm với Chúa Giê-su hơn là Phi-e-rơ đã từng có.
Bởi sự thần cảm của Đức Thánh Linh, Phao-lô đã viết
đa số sách trong Tân Ước, dù ông chưa hề thấy Chúa Giêsu
trong thân xác Ngài. Làm sao ông có thể làm điều đó?
Bởi vì Thánh Linh là Đấng thật sự khải thị Chúa Giê-su.
Hãy nhớ lại lời của Chúa Giê-su: “Còn nhiều nữa Ta muốn
nói cùng các ngươi, nhưng các ngươi lãnh hội chưa nổi.
Khi Thần lẽ thật đến, Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ
thật (ban cho các ngươi sự khải thị đầy đủ” (Giăng 16:12-
13). Phao-lô không thể nào đặt đức tin nơi Chúa Giê-su
dựa trên những sự thông công tự nhiên với Ngài trước đó,
bởi vì ông chưa hề nếm biết điều này. Ông phải tin và
nhận mà không thấy bằng mắt trần. Điều này đã loại bỏ
bất cứ khía cạnh thuộc thể nào cản trở những gì Thánh
Linh cố gắng chỉ cho ông thấy. Đây là điều Chúa Giê-su
nói đến trong lúc tiếp xúc với Thô-ma. Sự thật rằng PhaoBA
lô không hề có mối quan hệ thuộc thể với Chúa Giê-su để
nhớ lại cho thấy ông hoàn toàn lệ thuộc vào mối quan hệ
thuộc linh với Thầy của mình. Ông không còn lựa chọn
nào khác.
Giống như Phao-lô, tôi và bạn đã được ban cho cơ hội
để bước theo Chúa Giê-su mà không bị vướng bận với
những hiểu biết sai lầm trước đó do sự tiếp xúc thể lí. Sự
thật quan trọng là chúng ta có thể gần gũi Chúa Giê-su
hơn mà không cần thấy Ngài bằng mắt trần. Không có
được cơ hội thấy Chúa Giê-su trong thân xác Ngài, chúng
ta phải thông công với Ngài qua Thánh Linh của Đấng
Christ, Đấng ở trong chúng ta – thiết lập một mối quan
hệ thuộc linh sâu nhiệm với Đức Chúa Trời. Thật kỳ diệu
biết bao!
Kinh nghiệm Ngài ở mức độ sâu nhiệm nhất
Đức Chúa Trời biết rằng xác thịt của chúng ta (hiện tại)
chưa được cứu chuộc. Tâm linh của chúng ta đã được cứu;
nó giống ảnh tượng của Chúa Giê-su (xem 1Giăng 4:17).
Tâm hồn chúng ta đang trong tiến trình được cứu (xem
Gia-cơ 1:21). Nhưng thân thể vật lý của chúng ta chưa
kinh nghiệm sự cứu chuộc.
Bạn có thấy là chúng ta rất dễ chán cái gì đó không?
Một số người mua xe mới và chỉ vài tuần sau đó nó trở
nên cũ kỹ rồi. Đây là bản chất của xác thịt chưa được cứu
rỗi. Xác thịt không có chiều sâu; nó chỉ sống tạm và sẽ
chóng chết đi. Nên bởi lòng tốt của Ngài, Đức Chúa Trời
phán, “Ta không khải thị Chính Ta cho dân sự Ta theo
phương diện thuộc thể. Ta sẽ mở một cách để họ thông
công với Ta qua Thánh Linh của Ta để họ thật sự biết
Ta.” Cũng giống như Đức Chúa Trời phán, “Ta sẽ có mối
quan hệ từ xa với những con người mà Ta yêu thương để
chúng thật sự biết tấm lòng của Ta.”

Là hội thánh, chúng ta là nàng dâu của Đấng Christ.
Đức Chúa Trời đang chuẩn bị cho chúng ta một cuộc hôn
nhân hiển vinh với Chúa Giê-su. Ngài cho phép chúng
ta biết Ngài ở mức độ (thuộc linh) sâu nhiệm nhất trước
khi chúng ta biết Ngài ở mức độ thuộc thể. Đây là lý do
sau đó Phao-lô viết, “Vậy từ nay trở đi chúng tôi không
nhận thức ai theo nhãn quan xác thịt, dù rằng đã có lần
chúng tôi nhận thức Đấng Christ theo nhãn quan xác
thịt, nhưng nay chúng tôi không nhận thức Ngài theo
cách ấy nữa” (2Cô-rinh-tô 5:16). Chúng ta biết Ngài qua
Thánh Linh – Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống.
Có thời điểm Đấng Christ được khải thị trong xác thịt.
Nhưng bây giờ, Ngài không còn ở trên đất nữa, chúng ta
có cơ hội biết Ngài qua Thánh Linh.
Nếu chúng ta không chịu bước vào sự thông công với
Đức Thánh Linh, chúng ta đã bỏ đi cơ hội nhận biết Chúa
Con. Đức Thánh Linh dò xét mọi sự trong lòng và trong
tâm trí của Đức Chúa Trời để khải thị Chúa Giê-su cho
chúng ta. Nếu bạn muốn có mối quan hệ sâu nhiệm với
Đức Chúa Trời, bạn phải vượt qua tri thức bề ngoài về
Ngài và bước vào hành trình khám phá Ngài. Hành trình
đó chỉ có thể thực hiện qua sự thông công với Đức Thánh
Linh. Đây là lý do chúng ta không nên giữ truyền thống
(tư tưởng) nào liên quan tới Đức Thánh Linh mà không
có nền tảng trong Lời đời đời của Đức Chúa Trời. Khi
chúng ta cho phép những khái niệm sai lầm, thành kiến
cá nhân hay kinh nghiệm tiêu cực làm lệch lạc sự hiểu
biết của chúng ta về Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ không
vui hưởng hết lời hứa về sự hiện diện vinh hiển của Đức
Chúa Trời trong cuộc đời chúng ta. Không có Thánh Linh,
chúng ta không thể biết Đức Chúa Trời.
Tôi tin bạn có thể có mối quan hệ với Thánh Linh khi
bạn khao khát những gì Ngài khát khao và cảm nhận
những gì Ngài cảm nhận. Mức độ quan hệ sâu nhiệm
nhất - mức độ thuộc linh – dành sẵn cho bạn. Ở mức độ
này, bạn sẽ khám phá một sự thân mật với Đấng Tạo
Hóa của bạn không giống bất cứ ai khác. Nhưng bạn
phải tìm biết Đức Thánh Linh nếu muốn bước đi trong
sự thông công gần gũi với Ngài. Làm sao bạn biết Ngài?
Bằng cách đọc Lời của Ngài và dành thời gian trong sự
hiện diện của Ngài. Đức Chúa Trời muốn đến gần bạn,
tất cả những gì bạn cần làm là bước đi bước đầu tiên để
đến gần Ngài.
Hãy để ít thì giờ suy gẫm những câu Kinh Thánh dưới
đây và để Thánh Linh làm việc trong lòng bạn. Khi bạn
quay về với Đức Chúa Trời, hãy xin Ngài cất đi mọi suy
nghĩ (bức màn) ngăn cản bạn không kinh nghiệm sự hiện
diện của Ngài. Khi bức màn này được cất đi rồi, bạn có
thể chăm xem Ngài một cách hoàn toàn mới mẻ. Khi bạn
nhìn xem khuôn mặt Ngài (dành nhiều thời gian với Ngài
như là bạn thân của Ngài), Ngài sẽ biến đổi bạn theo ảnh
tượng của Ngài. Tôi viết ra đây cho bạn những lời này
của Phao-lô:
Chỉ khi nào một người quay về với Chúa, tấm màn ấy
mới được cất khỏi người ấy. Chúa tức là Đức Thánh Linh;
nơi nào có Thánh Linh của Chúa, nơi đó có tự do. Tất cả
chúng ta để mặt không màn che ngắm xem vinh hiển của
Chúa như thể được phản chiếu qua một tấm gương, và
nhờ Chúa là Đức Thánh Linh, chúng ta đang được biến
đổi dần để trở nên giống như hành ảnh của Ngài, từ mức
độ vinh hiển bình thường đến mức độ cực kỳ vinh hiển.
(2Cô-rinh-tô 3:16-18)

Tỉnh Nguyện Ngày 1
MỜI NGÀI NHƯ GIÁO SƯ CỦA
BẠN
Về phần các con, nguyện Đấng xức dầu các con đã
nhận từ nơi Ngài ở trong các con, và các con không
cần ai dạy điều gì, nhưng như Đấng Xức Dầu ấy
dạy các con mọi sự, và là thật chứ không phải giả
dối, và theo như Đấng Xức Dầu ấy dạy, các con hãy
ở trong Ngài.
1Giăng 2:27
Đức Thánh Linh đóng nhiều vai trò trong cuộc đời của
chúng ta, nhưng vai trò lớn lao nhất đó là Giáo Sư. Ngài
luôn luôn dạy dỗ chúng ta. Ngài là Cha toàn hảo, Đấng cư
ngụ đời đời trong chúng ta, đem sự hướng dẫn và sửa sai
bằng sự yêu thương và sự mềm mại của Ngài.
Kinh Thánh là cuốn sách giáo khoa đời đời của Thánh
Linh. Lời Đức Chúa Trời là sự ghi chép lại tư tưởng của
Đức Chúa Trời. Để suy nghĩ giống Ngài, nói giống Ngài,
hành động giống Ngài, thì chúng ta cần Lời của Ngài –
và chúng ta cần phải hiểu lời ấy. Đó là công việc của vị
Giáo Sư chúng ta: dẫn dắt và hướng dẫn chúng ta vào mọi
lẽ thật, mở ra ý nghĩa của những câu Kinh Thánh chúng
ta cần, ngay lúc chúng ta cần. Mục sư, tác giả Francis
Frangipane đã nói một cách thuyết phục:
“Lời Chúa, hiệp một với Đức Thánh Linh, là phương
tiện nhờ đó chúng ta được biến đổi trở nên ảnh tượng
của Đấng Christ…Lời Đức Chúa Trời. Kinh Thánh
không phải là Đức Chúa Trời nhưng Thánh Linh,
Đấng hà hơi vào lời ấy là Đức Chúa Trời. Chúng ta
phải tôn trọng Thánh Linh như Đức Chúa Trời. Chính
vì vậy, khi bạn tìm kiếm Chúa…hãy cầu nguyện rằng
bạn sẽ không chỉ đọc để nhận kiến thức. Hơn thế,
hãy xin Đức Thánh Linh phán với lòng bạn qua Lời
Ngài. …khi bạn quỳ gối trong sự khiêm nhường trước
Chúa, Lời Chúa sẽ được khắc vào tâm hồn bạn, trở
thành một phần bản chất của bạn (Gia-cơ 1:21).”
Hãy dừng lại và tự hỏi, Mình đến với Lời Chúa bằng cách
nào đây? Mình có mời Giáo Sư dạy dỗ không? Mình có
đọc và lãnh hội Lời ấy không? Bây giờ, hãy xin Đức Thánh
Linh, “Con có thể làm gì khác hơn để thấy Lời Chúa trở
nên sống động và trở thành một phần bản chất của con?”
Hãy viết những gì Ngài khải thị và thực hành nó.

Giờ tĩnh nguyện có phải là thì giờ duy nhất mà Thánh Linh
dạy dỗ? Không. Ngài dạy dỗ mọi lúc, và nếu bạn bắt cùng
“tần số” với Ngài, mỗi lúc như thế đều là một bài học.
Frangipane đề nghị :
“…Hãy luôn đem theo bên mình một tập giấy và một
cây bút. …chúng ta được kêu gọi ở trong Ngài, chứ
không chỉ đến thăm Ngài. …Bạn phải phát triển một
đôi tai biết lắng nghe để Thánh Linh có thể phán
với bạn bất cư nơi đâu, bất cứ điều gì. Hãy tôn
trọng Ngài và Ngài sẽ tôn trọng bạn.”
Điều này thì mỗi người mỗi khác. Hãy sử dụng đa phương tiện
hay công nghệ nào đem lại hiểu quả tốt nhất cho bạn. Điều
quan trọng đó là bạn lắng nghe và nhớ những gì Ngài phán.
Hãy suy gẫm những câu này. Đức Thánh Linh khải thị điều
gì về Lời Ngài trong cuộc đời bạn?
2 Ti-mô-thê 3:16-17; 2 Phi-e-rơ 1:12-21
Phục Truyền 6:6; 11:18; Thi Thiên 119:9-11; Cô-lô-se 3:16
Thi thiên 19:8; 119:105, 130; Châm Ngôn 4:20-23; 6:20-23
Hê-bơ-rơ 4:12; Gia-cơ 1:21; Giê-rê-mi 23:28-29
Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời ngươi, Ta sẽ tỏ cho
ngươi những việc lớn và khó, những việc ngươi chưa
từng biết.
Giê-rê-mi 33:3

Tỉnh Nguyện Ngày 2
KẾT ƯỚC NGÀI LÀ CHÚA CỦA BẠN
Nhưng Đức Chúa Giê-su đáp, “Điều răn lớn nhất
là, ‘Hãy nghe đây hỡi I-sơ-ra-ên: Chúa, Đức Chúa
Trời của chúng ta, là Chúa độc nhất vô nhị. Ngươi
phải hết lòng hết linh hồn, hết trí, và hết sức yêu
kính Chúa, Đức Chúa Trời của ngươi.
Mác 12:29-30
Chúa, là Thánh Linh, yêu chúng ta say đắm và muốn
chúng ta chỉ dành tình yêu cho một mình Ngài. Ngài không
muốn tình cảm và sự chú ý của chúng ta gắn bó với thế
gian hay bất cứ điều gì trong thế gian. Ngài phán:
Chớ yêu thế gian và những gì trong thế gian. Nếu
ai yêu thế gian tình yêu của Đức Chúa Cha không
ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như ham
muốn của xác thịt, ham muốn của mắt, và kêu
ngạo của đời, không đến từ Đức Chúa Cha nhưng
từ thế gian. Vả, thế gian với những ham muốn của
nó đang bị qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn Đức
Chúa Trời sẽ còn lại đời đời.
1 Giăng 2:15-17
Hãy tra cứu những câu Kinh Thánh liên hệ : Mat 16:24-26; Tít
2:12-14;Gia-cơ 4:4-6; Gi 15:18-21; Rô 12:2.

SỰ TRUNG THÀNH CỦA BẠN NẰM Ở ĐÂU? Hãy làm một
sự đánh giá trung thực, hãy hỏi bản thân mình:
Ai hay điều gì chiếm hầu hết thời gian hay sự chú ý của
tôi? Lúc rãnh rỗi tôi làm gì?
Ai hay điều gì làm cho tôi vui? Có phải công nghệ hay thời
trang đang chiếm chỗ trong cuộc đời tôi?
Tôi dành tiền bạc vào những điều gì?
Trong tâm trí tôi suy nghĩ điều gì nhiều nhất? Tôi thường
nói về điều gì? Tôi chủ yếu cầu nguyện về điều gì?
Lời nói chúng ta bày tỏ lòng trung thành của chúng ta. Chúa
Giê-su phán rằng lòng đầy dẫy mà miệng nói ra (xem Luca
6:45).
Xem lại câu trả lời. Hãy hỏi Đức Thánh Linh, “Con có cần
điều chỉnh những ưu tiên của con không? Có điều gì đã trở
thành thần tượng trong cuộc đời con không? Có điều gì mà
con theo đuổi hơn là Ngài?” Đức Thánh Linh phán điều gì?
Ngài thúc đẩy bạn thực hiện những bước nào để tái định
hướng sự trung thành của bạn với Ngài?

Suy gẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 6:19-21 và Cô-lô-se 3:1-
17. Dùng câu Kinh Thánh này để viết một lời cầu nguyện
dâng mình, xin Đức Thánh Linh giữ bạn trung thành với
Chúa, Đức Chúa Trời của bạn.

Tỉnh Nguyện Ngày 3
TĂNG TRƯỞNG MỖI NGÀY BỞI
ÂN SỦNG NGÀI
Tất cả chúng ta để mặt không màn che ngắm xem
vinh hiển Chúa như thể được phản chiếu qua một
tâm gương, và nhờ Chúa là Đức Thánh Linh, chúng
ta đang được biến đổi dần để trở nên giống như hình
ảnh của Ngài , từ mức độ vinh hiển bình thường tới
mức độ cực kỳ vinh hiển.
2Cô-rinh-tô 3:18
Trước khi Chúa Giê-su lên thập sự giá, Ngài phán một câu
rất quan trọng về Đức Thánh Linh: “Ta còn nhiều điều nữa
muốn nói với các ngươi, nhưng bây giờ các ngươi chưa
lãnh hội nổi. Khi Thần chân lý đến, Ngài sẽ dẫn các ngươi
vào mọi sự thật, vì Ngài sẽ không tự mình nói điều gì,
nhưng đã nói những gì Ngài đã nghe, và Ngài sẽ báo cho
các ngươi biết những việc sẽ xảy đến…” (Giăng 16:12-13).
Là Đấng Toàn Tri, Chúa Giê-su có thể chia sẻ nhiều lẽ
thật với các môn đồ, nhưng Ngài biết họ chưa thể hiểu nổi.
Họ cần thời gian để tăng trưởng. Khi Ngài chịu chết, sống
lại và thăng thiên về trời, Cha đã phái Thánh Linh của Ngài
để giúp chúng ta tăng trưởng mỗi ngày bởi ân sủng của
Ngài.
Người làm cha làm mẹ tốt có mong con mới sinh mình hiểu
phép tính nhân không? Hay mong đứa bé mới biết đi biết
cách lo thuế má? Không. Cũng vậy, Đức Thánh Linh chờ
cho đến khi chúng ta đủ trưởng thành để có thể hiểu lẽ
thật mà Ngài cần phải nói cho chúng ta. Ngài không chỉ
dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật của Kinh Thánh, Ngài còn
dẫn chúng ta vào sự thật về chính chúng ta, con cái, sức
khỏe, hoàn cảnh…
Theo Lời Đức Chúa Trời, chúng ta tăng trưởng (trở nên
giống Chúa Giê-su) từ mức độ đức tin này đến mức độ
đức tin khác. Chúng ta có phần trong tiến trình này, và
Đức Thánh Linh có phần của Ngài. Suy gẫm kỹ Phi-líp
1:6; 2:12-13; 1Tê-sa-lô-ni-ca 5:23-24 và Hê-bơ-rơ 13:20-
21. Đức Thánh Linh khải thị gì cho bạn trong những câu
Kinh Thánh nói về sự tăng trưởng trong Đấng Christ này?
Bạn có thấy một chủ đề được lặp lại không?

Một diễn giả nổi tiếng người Anh thế kỷ 19, Charles H.
Spurgeon, đã viết về nhiều chủ đề, bao gồm Đức Thánh
Linh và tăng trưởng thuộc linh. Ông nói:
“Chúng ta tin cậy Chúa Giê-su bởi có những điều
chúng ta không thể làm bởi sức riêng. Nếu khả
năng nằm trong chính sức mạnh của chúng ta,
tại sao chúng ta phải ngửa trông Ngài? Việc của
chúng ta là tin cậy, còn việc của Chúa (Thánh Linh)
là tái tạo chúng ta. Ngài sẽ không tin thay chúng
ta; chúng ta cũng không làm công việc tái sinh thay
Ngài. Vâng theo điều răn nhẹ nhàng của Ngài là
đủ cho chúng ta. Công việc của Chúa là thực hiện
sự tái sanh trong chúng ta.”
Đừng rơi vào lối suy nghĩ, Tôi nên trưởng thành thuộc linh
hơn nữa. Điều đó không đúng. Nó chỉ khiến bạn cảm thấy
bị định tội và làm bạn kiệt quệ sức mạnh thuộc linh. Hãy
dừng lại và cầu nguyện, “Đức Thánh Linh ôi, Ngài thấy con
trong hiện tại ra sao (mức độ tăng trưởng thuộc linh của
con)?” Ngài phán gì với bạn?

Cách Đức Thánh Linh nhìn bạn cũng là cách bạn nên nhìn chính
mình. Hãy xin Ngài ban cho bạn ân sủng để bạn chấp nhận chỗ
đứng hiện tại của bạn để có thể tiếp tục tăng trưởng.
Bạn có từng cố gắng một cách điên rồ để thay đổi bản
thân? Nếu có, bằng cách nào? Bây giờ cái nhìn của bạn
khác xưa thế nào?

Tỉnh Nguyện Ngày 4
QUÝ TRỌNG NHỮNG SỰ KẾT NỐI
THIÊN THƯỢNG MÀ NGÀI TẠO RA
Tình yêu phải chân thật. Hãy nghét điều ác, bám
sát điều lành. Hãy thương mến nhau cách thân thiết
trong tình anh chị em. Hãy lấy lòng tôn trọng kính
nhường nhau.
Rô-ma 12:9-10
Chúng ta được tạo dựng cho mối quan hệ - mối quan hệ
với Chúa và những người khác. Hãy suy nghĩ về điều đó.
Cuộc sống bạn sẽ ra sao nếu không có các mối quan hệ?
Nếu bạn cắt đứt mọi sự kết nối sự sống, thì bạn còn lại gì?
Một đời sống cô đơn và trống rỗng.
Cảm tạ Chúa vì các mối quan hệ! Giá trị của một người
bạn tin kính là vô giá. Một người bạn tốt mài dũa chúng ta
về phương diện tâm trí, tình cảm và thuộc linh, như sắt mài
nhọn sắt vậy. Một người bạn tốt sẽ phơi bày lỗi lầm chúng
ta bằng tình yêu thương và đem đến sự sửa trị khi cần
thiết. Một người bạn tốt chúc mừng thành công của bạn và
khích lệ bạn bước qua những khó khăn của cuộc đời.
Hai người tốt hơn một, vì nếu hai người đều làm
việc, lợi tức sẽ tốt hơn. Hơn nữa, nếu một người bị
vấp ngã, người kia có thể đỡ bạn mình dậy. Nhưng
tội nghiệp thay cho người đơn chiếc. Vì khi người ấy
bị vấp ngã, không có ai để đỡ người ấy dậy.
Truyền Đạo 4:9-10
Chúng ta đã học rằng có ba mức độ quan hệ - thể xác,
tâm hồn và thuộc linh. Việc hiểu được điều này giúp bạn
hiểu các mối quan hệ hiện tại của bạn như thế nào? Điều
đó giúp ích cho mối quan hệ của bạn với ai nhiều nhất?
Tại sao?
Những sự kết nối sâu sắc và ý nghĩa nhất mà chúng ta có
thể có được ở mức độ thuộc linh. Hãy miêu tả xem mối
quan hệ này như thế nào. Đâu là lợi ích của việc thông
công ở mức độ thuộc linh này thay vì chỉ ở mức độ thuộc
thể hay tâm hồn?

Ai là người bạn muốn phát triển mối quan hệ sâu sắc
không? Hãy dừng lại và cầu nguyện, “Đức Thánh Linh ơi,
con có thể làm gì để vun đắp mối quan hệ sâu nhiệm,
thuộc linh với người mà Ngài đặt để trong cuộc đời con?”
Hãy tĩnh lặng và lắng nghe. Viết ra những gì Ngài phán với
bạn.

Cầu nguyện xin sự kết nối thiên thượng:
Đức Thánh Linh ôi, xin hãy ban cho con sự kết nối
thiên thượng. Giống như Giô-na-than với Đa-vít, như
Ru-tơ với Na-ô-mi, như Giăng với Chúa Giê-su, hãy
kết nối con với những người Ngài muốn con có quan
hệ. Xin ban cho con ân sủng của Ngài để vun đắp
những mối quan hệ lành mạnh, bao gồm những
người ở mức độ thuộc linh trong Danh Chúa Giê-su.
Amen!
Nghiên cứu thêm: Châm Ngôn 13:20; 17:9, 17;
27:6, 10, 17; Giăng 15:13; 1Giăng 1:7; 1 Sa-muên

Tỉnh Nguyện Ngày 5
KINH NGHIỆM CHÚA Ở MỨC ĐỘ
SÂU NHIỆM
Khá nhận biết Đức Chúa Trời của Cha, hãy hết
lòng và quyết chí phục vụ Ngài.
1 Sử Ký 28:9
Mưu cầu lớn nhất của Đức Chúa Trời là biết chúng ta một
cách thân mật, Ngài mời chúng ta sống với Ngài. Có cuộc
tìm kiếm nào lớn hơn thế chăng? Phao-lô nói, “Tôi cũng
xem mọi sự như lỗ lã, vì đối với tôi, được biết Đức Chúa
Giê-su Christ, Chúa của tôi là điều cao quý vô vàn. Vì cớ
Ngài tôi chịu mất tất cả; tôi xem mọi sự như rác rến để có
thể được Đấng Christ (Phi-líp 3:8).
Kinh Nghiệm Những Sự Sâu Nhiệm Của Chúa Giê-Su
Christ chính là niềm đam mê của Jeanne Guyon. Sứ mạng
này rất quan trọng nên bà viết một cuốn sách có cùng
tựa đề. Người phụ nữ Pháp thế kỷ mười bảy này đã ảnh
hưởng nhiều tín đồ như John Wesley, Hudson Taylor và
Watchman Nee. Khi nói về sự thân mật, bà nói:
“Để tôi hỏi bạn…bạn có muốn biết Chúa theo một
cách sâu nhiệm? Đức Chúa Trời đã biến kinh
nghiệm, tức một đời sống sâu nhiệm, dành sẵn cho
bạn rồi. Ngài đã biến điều đó thành khả thi bởi ân
sủng Ngài đã ban cho tất cả những con cái được
cứu chuộc của Ngài. Ngài thực hiện điều đó bởi
Đức Thánh Linh. Vậy thì khi nào bạn mới đến với
Chúa để biết Ngài trong sự sâu nhiệm đó? Cầu
nguyện là chìa khóa.”
Vậy bạn miêu tả mối liên hệ giữa cầu nguyện và biết Đức
Chúa Trời cách thân mật như thế nào? Đọc kỹ lời cầu
nguyện của Chúa Giê-su trong Ma-thi-ơ 6:5-15. Bạn học
được gì từ nơi Ngài và ứng dụng vào trong đời sống bạn?

Như chúng ta đã học, khi được tái sanh, Đức Thánh Linh
đến sống trong tâm linh chúng ta. Nên khi Đức Thánh Linh
nói chuyện với chúng ta, thì Ngài nói chuyện trong tâm linh
chúng ta. Jeanne Guyon nói tiếp,
“Bạn chỉ có thể tìm thấy Chúa trong tâm linh của
bạn, sâu thẳm trong con người bạn, trong nơi Chí
Thánh, đó là nơi Ngài ngự. Chúa hứa là Ngài sẽ
đến và sống trong bạn. (Giăng 14:23) Ngài hứa
gặp gỡ người thờ phượng và làm theo ý muốn Ngài
tại trong tâm linh. Chúa sẽ gặp bạn trong tâm linh
bạn. …Khi lòng bạn đã quay về với Chúa, bạn sẽ
cảm nhận sự hiện diện của Ngài.”
Cách tốt nhất để chúng ta có thể biết Đức Chúa Trời là
qua Đức Thánh Linh –Thánh Linh mà Ngài đã ban cho
chúng ta (xem 1Cô-rinh-tô 2:9-12). Hãy dừng lại và cầu
nguyện, “Đức Thánh Linh ôi, con có nhận thức sai trật,
kinh nghiệm sai trật hay thành kiến cá nhân nào về Ngài
mà làm méo mó sự hiểu biết của con về Ngài hay không?”
Hãy tĩnh lặng và lắng nghe. Xin Ngài cất đi mọi suy nghĩ
ngăn trở bạn khỏi sự hiện diện của Ngài. Viết những gì
Ngài khải thị.

Hãy suy gẫm lẽ thật này và xin Thánh Linh khải thị ý nghĩa
của nó vào trong lòng bạn.
Chỉ khi nào một người quay về với Chúa, tấm màn
ấy mới được cất khỏi người ấy. Chúa là Đức Thánh
Linh; nơi nào có Thánh Linh của Chúa, nơi đó có
tự do. Tất cả chúng ta để mặt không màn che ngắm
xem vinh hiển của Chúa như thể được phản chiếu
qua một tấm gương, và nhờ Chúa là Đức Thánh
Linh, chúng ta đang được biến đổi dần để nên giống
như hình ảnh của Ngài, từ mức độ vinh hiển bình
thường đến mức độ cực kỳ vinh hiển.
2 Cô-rinh-tô 3:16-18

CÂU HỎI THẢO LUẬN
Nếu bạn đang dùng sách này là một phần của loạt
bài dạy Messenger Series về đề tài Đức Thánh
Linh, xin hãy xem video phần 3.
1. Chúa Giê-su nói những người Pha-ri-si đã để truyền
thống của con người làm vô hiệu hóa Lời Đức Chúa
Trời. Truyền thống của con người là gì, và tại sao nó
vô hiệu hóa sự thông công của chúng ta với Đấng Tạo
Hóa? Hãy nêu ít nhất một ví dụ thời nay về truyền thống
con người mà đã làm vô hiệu hóa lẽ thật của Lời Chúa.
2. Đức Thánh Linh muốn là người Bạn thân nhất của
chúng ta và Ngài ghen tỵ muốn có sự tương giao thân
mật với chúng ta. Theo bạn điều gì trong thế gian đã
cướp đi sự chú ý và tình cảm của hội thánh (các tín
hữu) không còn yêu Thánh Linh nữa? Chuyện gì xảy
ra nếu chúng ta đùa cợt với thế gian, tìm kiếm thú vui,
của cải, và vị trí trong thế gian hơn là sự thông công với
Đức Thánh Linh?
3. Chúa Giê-su nói điều gì với các sứ đồ Thô-ma trong
Giăng 20:29? Lẽ thật này kết nối với Lời Chúa qua sứ
đồ Phao-lô trong 2Cô-rinh-tô 5:16 và nó làm cho mối
quan hệ thân mật với Chúa của bạn tốt hơn như thế
nào?
4. Hãy nêu tên và miêu tả ba mức độ quan hệ mà chúng
ta có với nhau. Đâu là mức độ sâu nhiệm nhất và tại
sao? Chúng ta có thể kết nối với người khác ở mức độ
đó bằng cách nào?

5. Chúng ta đã được ban cho một món quà lớn lao trong
Đức Thánh Linh: khả năng để biết Đức Chúa Trời một
cách mật thiết. Đọc kỹ 1Cô-rinh-tô 2:11-16. Trong
đoạn này Thánh Linh nói gì về việc thật sự biết Đức
Chúa Trời?
6. Phi-e-rơ và những môn đồ khác có một kinh nghiệm
không ai có – họ tương giao mặt đối mặt với Chúa Giêsu.
Phao-lô không có kinh nghiệm này, thế nhưng ông
vẫn được Chúa dùng rất nhiều. Làm sao điều này có
thể xảy ra?
Xem thêm: Tra cứu Giăng 20:29; 2Cô-rinh-tô 5:16; 1Phi 3:15-16.
7. Chuyện gì sẽ xảy ra cho mối quan hệ với Đức Chúa
Trời nếu chúng ta không theo đuổi sự thông công với
Đức Thánh Linh? Nếu bạn sẵn lòng, hãy chia sẻ với
nhóm của bạn một số cách thực tế mà bạn có thể kết
nối với Đức Thánh Linh và kinh nghiệm tình bạn diệu
kỳ của Ngài.

TÓM TẮT CHƯƠNG NÀY:
_ Nếu chúng ta muốn có mối quan hệ sâu
nhiệm, thân mật với Đức Chúa Trời, chúng ta
phải biết Ngài bởi Thánh Linh.
_Chỉ có Đức Thánh Linh biết và khải thị tư
tưởng, cảm nhận và mục đích trong lòng Đức
Chúa Trời.
_ Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta,
Ngài là Giáo Sư vĩ đại, Đấng dẫn chúng ta vào
mọi lẽ thật.
_ Giữ tình bạn với thế gian – sự theo đuổi thú
vui và địa vị của xác thịt – là thù nghịch với
Đức Chúa Trời.
_ Đức Thánh Linh là một Đấng lịch sự; Ngài sẽ
không áp đặt ý muốn hay tình cảm của Ngài
lên chúng ta.
_ Ba mức độ quan hệ là: Thể xác (thấp và nông
cạn nhất), tâm hồn (hay nhân cách), và thuộc
linh (sâu nhiệm và thân mật nhất).
_ Biết Đức Chúa Trời qua Thánh Linh là sâu
nhiệm và thân mật hơn là biết Ngài qua sự
tương giao với Chúa Giê-su trong thân xác
của Ngài.

ĐƯỢC THÁNH LINH BAN QUYỀN NĂNG
Ngày 1
Chúng ta hãy tưởng tượng một lát về một vị vua
từ thời Trung Cổ. Hãy cố gắng hình dung môi
trường của vị vua đó: lâu đài và pháo đài, hiệp sỹ
và nữ tì, trận chiến, vương quốc và vinh hiển của vua.
Chức vụ hay dòng dõi của vua thường được coi là do
Chúa sắp đặt. Nên các vị vua rất được những người ở
dưới sùng kính và họ sống trong sự giàu có dư dật. Lời
của vua là luật pháp và sự phán xét của vua là bản án.
Một vị vua tốt hiểu rằng trách nhiệm của ông là bảo vệ
những ai sống trong biên giới vương quốc của ông: ông
cũng lo việc theo đuổi những quyền lợi của vương quốc
bằng cách mở rộng biên giới và đảm bảo an ninh cho
các nguồn tài nguyên.
Có rất nhiều trách nhiệm lớn lao khi ở vị trí này,
thế nên vua được trao thêm quyền lực – có lúc là quyền
lực tuyệt đối. Hãy nhớ rằng tôi không mô tả một kẻ bù
nhìn (tiêu biểu là thời đại chúng ta thì chế độ cộng hòa
và dân chủ là hình thức chính quyền thường thấy nhất).
Tôi đang mô tả một chế độ quân chủ. Bây giờ hãy tưởng
tượng xem vị vua này bỏ qua hay hoàn toàn không biết
gì về quyền lực của một vị vua. Chuyện gì sẽ xảy ra với
vương quốc của ông? Nước ông sẽ sớm bị xâm chiếm, cư
dân bị bắt làm nô lệ, và tài nguyên đất nước bị tịch thu.
Vua mà chỉ nắm địa vị là “vua” (có nghĩa chỉ vui hưởng
cuộc sống trong cung điện và lối sống sang trọng ) thì
không đủ. Ông phải thực hiện chức năng của quyền làm
vua là điều chỉ có thể thực hiện bởi quyền lực ở địa vị của
ông. Địa vị thẩm quyền của vua sẽ không có hiệu quả nếu
ông không thi hành sức mạnh kèm theo.
Là con cái Chúa, chúng ta trở thành người đồng kế tự
với Đấng Christ. Trong Rô-ma chúng ta đọc, “Nếu chúng
ta là con cái, chúng ta cũng là những người thừa kế,
những người thừa kế của Đức Chúa Trời và những người
đồng thừa kế với Đấng Christ, nếu thật sự chúng ta chịu
khổ với Ngài để chúng ta cũng có thể được vinh hiển với
Ngài, (Rô-ma 8:17). Địa vị này được nói rõ trong Ê-phêsô
2:6: “(Đức Chúa Trời) Ngài đã cho chúng ta được đồng
sống lại với Đấng Christ và cùng được ngồi trên trời với
Đấng Christ,” Trong và qua Đấng Christ, chúng ta được
đặt vào đúng địa vị của mình. Chúng ta không còn là con
cái thế gian này, nhưng chúng ta là con cái hoàng gia (
người thừa kế) trong vương quốc thiên đàng. Là người
thừa kế trong vương quốc, chúng ta đã được giao trách
nhiệm thực hiện sứ mạng của Chúa. Sự chiến thắng và
vương quốc của Ngài đã trở thành của chúng ta bởi vì
chúng ta đã được nhận vào dòng dõi của Ngài. Thật là
một chân lí bức phá! Nhưng giống như vị vua thế gian mà
chúng ta đã minh họa, nếu muốn hiệu quả trong địa vị
của chúng ta trong Đấng Christ, chúng ta phải khám phá
và thực thi quyền lực được ban kèm theo địa vị. Trong
chương này chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ cách chúng ta được
ban cho quyền năng để hoàn thành vai trò trong việc mở
rộng Vương Quốc của Ngài. Phi-e-rơ công bố:
Nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn,
là dòng tư tế hoàng da, là dân tộc thánh, là dân
thuộc riêng về Đức Chúa Trời, để anh chị em có
thể rao truyền những việc diệu kỳ của Ngài, Đấng
đã gọi anh chị em ra khỏi nơi tối tăm để vào ánh
sáng diệu kỳ của Ngài. (1Phi-e-rơ 2:9)
Trước khi tiếp tục nghiên cứu thêm, chúng ta cần lưu
ý: địa vị luôn luôn đi trước quyền năng. Chúng ta phải
được đặt trong Đấng Christ trước khi chúng ta có thể làm
bất cứ điều gì cho Vương Quốc.
Chúng ta cần quyền năng
Trong khi nhóm với họ, Ngài truyền cho họ, “Đừng
rời Giê-ru-sa-lem, nhưng phải chờ điều Đức Chúa
Trời đã hứa, đó là điều các ngươi đã nghe Ta nói,
vì Giăng đã làm báp tem bằng nước, nhưng ít ngày
nữa các ngươi sẽ được báp-tem bằng Đức Thánh
Linh. (Công Vụ 1:4-5)
Chúa Giê-su không có đề nghị các sứ đồ nên chờ Lời
Hứa, Ngài cũng không ra lệnh họ chú ý sự dạy dỗ của
Ngài. Ngài yêu cầu họ không ra khỏi Giê-ru-sa-lem cho
đến khi nhận được điều Cha hứa. Chúa Giê-su được thôi
thúc đặt tầm quan trọng vào sự dạy dỗ này bởi vì sự ban
cho quyền năng của Đức Thánh Linh là cần thiết cho mọi
công việc của vương quốc. Ngài biết các môn đồ rất háo
hức chia sẻ tin mừng về sự sống lại của Ngài và không
sờn lòng khi chờ đợi lời hứa về Đức Thánh Linh. Trong
Công Vụ 1:3 chúng ta học được rằng họ đã ở nhiều ngày
với Chúa Giê-su, nghe Ngài giảng về Vương Quốc Đức
Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng các môn đồ đã nhận
lãnh “bằng chứng xác quyết” về sự sống lại của Ngài. Họ
không cần phải được thuyết phục về sự đúng đắn về chính
nghĩa của họ bởi vì chính họ đã trực tiếp có bằng chứng
về sự đắc thắng của Đấng Christ đối với sự chết. Nói cách
khác, họ đã sẵn sàng để ra đi!
Nhưng Chúa Giê-su nhìn họ và phán, “Đừng bắt đầu
chức vụ, đừng bắt đầu rao giảng Phúc âm trên khắp thế
giới, và đừng bắt đầu mở hội thánh cho đến khi các ngươi
được mặc lấy quyền năng của Thánh Linh (Lu-ca 24:49,
diễn ý của tác giả). Tôi tin Kinh Thánh chỉ rằng Chúa
Giê-su dạy những lời này cho gần 500 người (xem 1Côrinh-
tô 15:6). Nhưng trong Công Vụ 1:15, chúng ta thấy
rằng số lượng người trên phòng cao đã thu nhỏ lại còn
120. Chuyện gì đã xảy ra với 380 người còn lại? Cá nhân
tôi tin rằng khi mỗi ngày trôi qua, trong số ban đầu 150
người ngày càng nhiều người bỏ đi cho đến khi chỉ còn
lại 120. Có thể 380 người đã bỏ đi tự nhủ, Chúng ta hãy
quay trở lại nhà hội, mở hội thánh và chia sẻ tin thời sự
nóng về sự sống lại của Chúa Giê-su. Suy cho cùng, lãng
phí một ngày không chia sẻ tin mừng này quả thật là một
điều không đúng. Chỉ có 120 người sẵn lòng chờ đợi theo
như Thầy ra lệnh.
Tại điểm này, có thể bạn sẽ nghĩ, Ồ, mục sư John
ơi, tất nhiên các sứ đồ cần chờ đợi Đức Thánh Linh. Họ
chưa nhận lãnh Đức Thánh Linh. Nhưng đối với chúng
ta bây giờ thì khác, chúng ta đã nhận lãnh Thánh Linh
lúc được cứu.
Chúng ta xem Giăng 20:21-22:
“Bình an cho các ngươi! Như Cha đã sai Ta, Ta
cũng sai các ngươi. Nói xong Ngài hà hơi trên
họ và phán với họ, ‘Hãy nhận lãnh Đức Thánh
Linh.’”
Chúa Giê-su hà hơi trên các môn đồ và phán, “Hãy
nhận lãnh Đức Thánh Linh.” Từ nhận lãnh trong tiếng
Hy-lạp có nghĩa “nhận ngây lập tức hay ngây bây giờ.”
Đây không phải là một hình bóng về những điều sẽ xảy
ra. Các sứ đồ thật đã nhận Thánh Linh trước khi Chúa
Giê-su thăng thiên về trời. Nhưng họ chưa được mặc lấy
quyền năng cho đến khi họ được đầy dẫy Thánh Linh vào
Ngày Lễ Ngũ Tuần.

Ngày Lễ Ngũ Tuần
Khi Ngày Lễ Ngũ Tuần đến, tất cả họ đồng lòng
nhóm lại tại một chỗ. Thình lình có tiếng từ trời
xuống như tiếng gió thổi rất mạnh, ùa tràn vào
căn nhà họ đang ngồi. Họ thấy có cái gì giống như
những lưỡi bằng lửa bay ra và đậu trên mỗi người.
Tất cả được đầy dẫy Thánh Linh và bắt đầu nói
những ngôn ngữ khác, theo như Thánh Linh ban
cho họ nói. (Công Vụ 2:1-4)
Tôi biết nhiều người trong số chúng ta đã thấy bức
tranh về câu chuyện này trong các lớp học Trường Chúa
Nhật. Điển hình, những tín hữu khi nhóm họp được miêu
tả là có những lưỡi nhỏ bằng lửa đậu trên đầu của họ.
Chắc chắn đây không phải là sự miêu tả chính xác nhất
về những gì đã xảy ra. Trong Cựu Ước lửa thường hình
bóng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Những gì mà
tác giả sách Công Vụ miêu tả là “lưỡi bằng lửa,” tức sự
bày tỏ sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Những người đi
theo Chúa Giê-su, cả nam và nữ, được chìm ngập và báptem
trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Điều này khải
thị sự hiện diện cũng được thấy trong “tiếng gió thổi ào
ào.” Như chúng ta đã lập luận ở chương Một, Đức Thánh
Linh không phải là “cơn gió mạnh.” Ngài là một Thân vị.
Tuy nhiên, sự bày tỏ về sự hiện đến của Ngài trên phòng
cao trong hình thức là cơn gió mạnh.
Từ Hy-lạp “được đầy dẫy” trong Công Vụ 2:4 theo
nghĩa đen là được thỏa mãn. Theo từ điển, được thỏa mãn
nghĩa là được “cung cấp đến dư dật.” Những ai ở trên
phòng cao được đầy dẫy đến độ tràn đầy Thánh Linh. Tất
cả họ kinh nghiệm một mức độ bày tỏ sự hiện diện của
Đức Chúa Trời lớn lao hơn trong đời sống họ. Ngoài sự
bày tỏ là lửa và gió, một dấu hiệu khác của việc đầy dẫy
Thánh Linh đó là sự kiện họ bắt đầu nói tiếng lạ.


Ngày 2
Tại sao là tiếng lạ?
Tiếng lạ đơn giản là một ngôn ngữ. Nếu tôi ở Tây Ban Nha
và gặp ai đó mà họ không biết nói tiếng Tây Ban Nha, tôi
có thể hỏi, “Tiếng bản xứ của bạn là gì?” hay “Tiếng mẹ
đẻ của bạn là gì?” Chúng có cùng nghĩa với nhau. Ngược
lại tôi không cần hỏi một người nói tiếng Anh rằng ngôn
ngữ bản xứ của họ là gì, bởi vì, là một người tiếng Anh,
tôi có thể nhận ra ngôn ngữ họ nói. Chính vì vậy, tiếng
Anh là một thứ tiếng mà tôi biết trong khi tôi xem một
ngôn ngữ khác là không biết. Chúng ta sẽ nói thêm về
điều này.
Vào Ngày Lễ Ngũ Tuần, người Do-thái từ nhiều quốc
gia tụ họp về Giê-ru-sa-lem để kỷ niệm ngày lễ tôn giáo
của họ. Là cư dân của các vùng và đất nước khác nhau,
những người Do-thái này nói rất nhiều “tiếng bản xứ.”
Lúc ấy tại Giê-ru-sa-lem đang có những người Dothái
tin kính từ mọi nước trên đất. Nghe tiếng ồn
ào, họ kéo đến thành một đám đông và lấy làm lạ,
vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng bản xứ
của họ. Họ ngạc nhiên và sửng sốt nói với nhau,

“Tất cả những người đang nói đó chẳng phải là
người Ga-li-lê sao? Thế sao mỗi chúng ta đều nghe
họ nói tiếng bản xứ của chúng ta?” (Công Vụ 2:5-8)
Chú ý Kinh Thánh nói, “Nghe tiếng ồn ào, họ kéo
đến thành một đám đông.” Những tiếng nói đã kéo nhiều
người đến với những người nói tiếng lạ. Đám đông ngạc
nhiên vì những người Ga-li-lê (nhiều người trong số đó
không được học hành hay giáo dục) nói tiếng lạ. Sự biểu
hiện này của Thánh Linh Đức Chúa Trời là một dấu lạ
cho những ai chưa phải là môn đồ Chúa Giê-su.
“Chúng ta thảy đều nghe họ nói những việc quyền
năng diệu kỳ của Đức Chúa Trời trong ngôn ngữ
của chúng ta…mọi người đều sửng sốt và nói hoang
mang với nhau, ‘Việc này có nghĩa gì?’” (Công Vụ
2:11-12)
Sự tuôn đổ này của Đức Thánh Linh đã tạo cơ hội
cho Phi-e-rơ trả lời bằng một trong những bài giảng nổi
tiếng nhất trong Kinh Thánh, ông nói, “Đức Chúa Giê-su
này đã được Đức Chúa Trời làm cho sống lại, và tất cả
chúng tôi đây là các nhân chứng cho việc ấy. Vậy sau khi
được cất lên ngồi bên phải Đức Chúa Trời và đã nhận
lãnh Đức Thánh linh mà Đức Chúa Cha đã hứa, Ngài
đã tuôn đổ Đức Thánh Linh ra như anh chị em đã thấy
và nghe” (Công Vụ 2:32-33). Mọi người đều thấy và nghe
bằng chứng về quyền năng của Đức Thánh Linh.
Trong một vài câu sau, đám đông đáp lại:
Bấy giờ khi nghe như thế, họ cảm thấy đau nhói
trong lòng; họ nói với Phi-e-rơ và các vị sứ đồ còn
lại, ‘Thưa anh em, chúng tôi phải làm gì?’” (Công
Vụ 2:37)

Phi-e-rơ nói với họ:
“Hãy ăn năn, mỗi người trong anh em phải chịu
phép báp-tem trong Danh Đức Chúa Giê-su Christ
để được tha tội, và anh chị em sẽ nhận món quà
là Đức Thánh Linh. Vì lời hứa ấy đã dành cho anh
chị em, cho con cháu của anh chị em, và mọi người
ở xa, tức mọi người mà Chúa, Đức Chúa Trời của
chúng ta sẽ gọi.” (Công Vụ 2:38-39)
Khi Phi-e-rơ công bố tin mừng của sự cứu rỗi đã dành
sẵn cho tất cả những ai kêu cầu danh Chúa (xem Rô-ma
10:13), ông cũng nói rõ rằng món quà là Đức Thánh Linh
được dành sẵn cho những ai tin. Thật là diệu kỳ! Lời
hứa này dành cho mọi tín hữu – ở quá khứ, hiện tại, và
tương lai.

Bốn Trường Hợp
Trong sách Công Vụ, có thêm bốn trường hợp nói về
những người được đầy dẫy Thánh Linh sau Ngày Lễ Ngũ
Tuần. Khi chúng ta xem xét qua bốn câu chuyện này, tôi
muốn bạn đặc biệt chú ý tới hai điều. Đầu tiên, trong cả
bốn câu chuyện ngoại trừ một câu chuyện trong số đó,
sự đầy dẫy Đức Thánh Linh là một sự kiện ngoài kinh
nghiệm sự cứu rỗi. Thứ hai, những ai kinh nghiệm sự đầy
dẫy Đức Thánh Linh đều thấy và nghe bằng chứng về sự
hiện diện của Đức Thánh Linh trong các tín hữu mới.
Phi-líp và người Sa-ma-ri
Chúng ta tìm thấy câu chuyện đầu tiên trong Công Vụ 8.
Phi-líp được sai đến thành Sa-ma-ri để chia sẻ Phúc âm
của Chúa Giê-su Christ. Khi Phúc âm được công bố ra, cả
thành phố đã kinh nghiệm sự phấn hưng. Người què được
lành, tà linh bị đuổi ra, và nhiều người nhận tin tức tốt
lành về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
Nhưng khi họ nghe Phi-líp giảng về tin mừng của
vương quốc Đức Chúa Trời và danh của Đức Chúa
Giê-su Christ, họ tin và chịu phép báp-tem, cả
nam lẫn nữ. Ngay cả Si-môn cũng tin: sau khi chịu
báp-tem, ông theo luôn bên cạnh Phi-líp; mỗi khi
ông thấy những dấu kỳ và phép lạ lớn lao xảy ra,
ông cứ lấy làm kinh ngạc. (Công Vụ 8:12-13)
Khi người Sa-ma-ri tin Phúc âm của Chúa Giê-su
Christ, họ có được tái sanh không? Chắc chắn rồi. Khi
một người tin nhận Phúc âm, người đó tiếp nhận Chúa
Giê-su Christ và trở thành con cái của Đức Chúa Trời.
Những tín hữu mới này sau đó được làm báp-tem trong
nước như là một dấu hiệu đức tin của họ trong Đấng
Christ. Chúng ta thấy trong những câu Kinh Thánh sau
đó, những lãnh đạo của hội thánh đầu tiên biết rằng
còn có một điều khác nữa – ngoài việc tin Chúa và làm
báp-tem, những tín hữu mới cần nhận báp-tem trong Đức
Thánh Linh.
Bấy giờ các sứ đồ ở tại Giê-ru-sa-lem nghe rằng
tại Sa-ma-ri người ta đã tin nhận đạo của Đức
Chúa Trời, họ phái Phi-e-rơ và Giăng đến thăm.
Hai vị đó xuống và cầu nguyện cho các tân tín hữu
để họ có thể nhận lãnh được Đức Thánh Linh. Vì
Ngài chưa ngự xuống trên người nào trong bọn
họ, bởi họ chỉ được báp-tem trong danh Đức Chúa
Giê-su. Khi hai vị sứ đồ đặt tay trên họ, họ nhận
được Đức Thánh Linh. (Công Vụ 8:14-16)
Khi nghe tin người Sa-ma-ri đã tin nhận Phúc âm, các
sứ đồ quyết định gửi Phi-e-rơ và Giăng đến với các tân
tín hữu tại đó. Tại sao các sứ đồ gửi hai trong số những
thành viên được kính trọng nhất của họ để cầu nguyện
cho người Sa-ma-ri? Người Sa-ma-ri đã nhận sự cứu rỗi và
được báp-tem nước. Phi-e-rơ và Giăng được phái đến để
cầu nguyện “cho họ nhận lãnh Đức Thánh Linh” (câu 15).
Hãy nhớ rằng Giê-ru-sa-lem cách Sa-ma-ri hơn 60km.
Khoảng cách có thể không giống như ngày nay, nhưng
các sứ đồ không có xe hơi hay là phương tiện giao thông
công cộng hiện đại. Họ phải đi bộ 60km, hay trên lưng
súc vật, một hành trình mất ít nhất một hay hai ngày.
Đây không phải là chuyến đi tốc hành.
Một lần nữa, điều quan trọng cần chú ý là các tân tín
hữu đã được báp-tem trong danh Chúa Giê-su. Bây giờ họ
đã là con cái của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, có một yếu tố
liên quan đến món quà cứu rỗi mà họ chưa nhận lãnh. Có
thể bạn sẽ nghĩ, Mục sư John ơi, tôi nghĩ Thánh Linh của
Chúa Giê-su Christ làm cho lòng chúng ta thành nhà của
Ngài ngay khi chúng ta nhận món quà sự cứu rỗi. Thật
vậy, đây chính là vấn đề. 1Cô-rinh-tô 12:3 nói, “Không
ai có thể nói, ‘Đức Chúa Giê-su là Chúa!’ nếu không bởi
Thánh Linh thúc giục.’” Chúng ta không thể xưng nhận
quyền làm Chúa của Giê-su nếu không có tác động của
Đức Thánh Linh, thế nhưng điều này khác với việc được
Ngài đầy dẫy.
Kinh Thánh nói rõ ràng: Tất cả những ai ở trong
Đấng Christ được thánh hóa và được đóng ấn bởi Đức
Thánh Linh (xem 1 Phi-e-rơ 1:2; Ê-phê-sô 1:13). Nên việc
nhận lãnh sự hiện diện của Thánh Linh trong lòng chúng
ta, một phần của sự cứu rỗi là điều không nghi ngờ gì.
Khi Đức Chúa Trời nhìn bạn, Ngài thấy Thánh Linh của
Con Ngài. Hãy nhớ rằng, khi bạn tiếp nhận sự cứu rỗi,
bạn được đặt vào địa vị của mình ở trong Đấng Christ –
bạn trở thành một phần cơ nghiệp của Ngài và Vương
Quốc của Ngài. Tuy nhiên, bạn không được đầy dẫy quyền
năng của Thánh Linh cho đến khi bạn cầu xin Cha. Chúa
Giê-su phán:
Vậy nếu các ngươi vốn là xấu mà còn biết cho con
cái mình những vật tốt, huống chi Cha các ngươi
trên trời , Ngài há không ban Đức Thánh Linh
cho người xin Ngài sao! (Lu-ca 11:13)
Chúa Giê-su gọi Đức Chúa Trời “Cha các ngươi trên
trời”; vì vậy, rõ ràng là Ngài đang nói về các tín hữu.
Chúng ta biết điều này bởi trong Giăng, Chúa Giê-su
nói về “Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh,
bởi thế gian không thấy cũng không biết Ngài” (Giăng
14:17). “Thế gian” tượng trưng những ai sống ngoài vương
quốc Đức Chúa Trời. Rõ ràng, ai không đầu phục dưới
quyền làm Chúa của Chúa Giê-su không thể nhận lãnh
Đức Thánh Linh. Cho nên sự dạy dỗ là hãy xin “Cha
các ngươi” ban Đức Thánh Linh không nói về sự cứu rỗi.
Nhưng nó nói về sự đầy dẫy Đức Thánh Linh theo sau
đó, Đấng chỉ có thể được nhận lãnh bởi những người đã
được cứu.
Bây giờ chúng ta quay trở lại chương 8:
Khi hai vị sứ đồ đặt tay trên họ, họ nhận được Đức
Thánh Linh. Khi Si-môn thấy Đức Thánh Linh
được ban cho qua sự đặt tay của các vị sứ đồ, ông
lấy tiền đến biếu hai vị sứ đồ, và nói, ‘Xin ban
cho tôi quyền phép ấy, để người nào tôi đặt tay
cũng có thể nhận được Đức Thánh Linh!” (Công
Vụ 8:17-19).
Phi-e-rơ và Giăng đặt tay trên các tín hữu và họ nhận
lãnh Đức Thánh Linh. Sự đầy dẫy Thánh Linh này là rõ
ràng, ngay cả với các giác quan vật lý bởi vì Kinh Thánh
nói, “Si-môn thấy Đức Thánh Linh được ban cho qua sự
đặt tay của các vị sứ đồ.” Si-môn, là một tín hữu, rất ngạc
nhiên bởi sự bày tỏ quyền năng của Đức Thánh Linh
trong các tín hữu đến nỗi ông định trả tiền cho hai vị sứ
đồ để họ dạy ông cách để chuyển giao quyền năng này.
(Sự đáp ứng này là không thể chấp nhận, Phi-e-rơ đã quở
Si-môn.)
Qua sách Công Vụ, sự đầy dẫy Đức Thánh Linh theo
sau sự bày tỏ bên ngoài có thể thấy và nghe – chủ yếu là
qua việc nói tiếng lạ và nói tiên tri. Đây là lý do hai vị sứ
đồ thường nói rằng Đức Thánh Linh “giáng trên” các tín
hữu. Câu chuyện này tại Sa-ma-ri là một trong số những
câu chuyện mà Kinh Thánh không nói cụ thể là tiếng lạ
và tiên tri theo sau sự đầy dẫy Thánh Linh. Tuy nhiên,
chúng ta có thể suy luận rằng sự bày tỏ nói tiếng lạ và
tiên tri thật đã có xảy ra; nếu không Si-môn, trước đây là
một phù thủy, đã không thấy bằng chứng về sự hiện diện
của Đức Thánh Linh trong các tín hữu.

Ngày 3
Sau-lơ người Tạt-sơ
Câu chuyện về sự tin Chúa của Sau-lơ là một trong những
đoạn Kinh Thánh hay nhất trong Kinh Thánh. Tôi muốn
tập trung vào khía cạnh ít nổi bật hơn về sự gặp gỡ kỳ
diệu này. Trong Công Vụ 9, chúng ta thấy Sau-lơ đang
trên đường đi bắt bớ các tín hữu tại Đa-mách:
Trong khi Sau-lơ đi đường gần đến thành Đamách,
thình lình một ánh áng từ trời chiếu sáng
xung quanh ông. Ông té xuống đất và nghe có
tiếng nói với ông, “hỡi Sau-lơ, Sau-lơ sao ngươi
bắt bớ Ta?” Ông đáp, “lạy Chúa Ngài là ai?” Ngài
phán, “Ta là Giê-su mà ngươi đang bắt bớ. Hãy
đứng dậy và vào thành, sẽ có người bảo cho ngươi
những gì phải làm.” (Công Vụ 9:3-6)
Chú ý Sau-lơ gọi Giê-su là “Chúa.” Khi Giê-su Christ
trở thành Chúa của cuộc đời chúng ta, ngay lập tức chúng
ta được tái sanh. Tôi tin rằng Sau-lơ đã trở thành một tín
hữu trong chính giây phút ông để Chúa Giê-su làm Chúa.
Sau sự gặp Chúa này, Sau-lơ đã để ba ngày tiếp theo
kiêng ăn trong thành và chờ đợi sự hướng dẫn. Sau đó
Chúa bảo một môn đồ tên là A-na-nia đến gặp Sau-lơ.
A-na-nia cảm thấy lo lắng vì sự hướng dẫn này bởi vì ông
đã nghe nhiều câu chuyện về việc Sau-lơ bắt bớ tín hữu.
Chúa phán với ông, “Hãy đi, vì Ta đã chọn người ấy làm
một đồ dùng của Ta, để đem danh Ta đến với các dân
ngoại, các vua, và các con cái Is-ra-ên” (Công Vụ 9:15).
Khi đến nhà nơi Sau-lơ đang ở, A-na-nia đặt tay lên Saulơ
và nói, “Hỡi anh Sau-lơ, Chúa là Đức Chúa Giê-su,
Đấng đã hiện ra cho anh trên đường anh đến đây, đã sai
tôi đến gặp anh để anh được sáng mắt lại và được đầy
dẫy Đức Thánh Linh” (Công Vụ 9:17). A-na-nia rõ ràng
biết rằng Sau-lơ đã nhận sự cứu rỗi, vì ông gọi là “Anh
Sau-lơ.” Thế nhưng dù Sau-lơ đã là một tín hữu, Đức Chúa
Trời vẫn sai A-na-nia để cầu nguyện cụ thể cho Sau-lơ
nhận sự chữa lành và sự đầy dẫy Thánh Linh.
Một lần nữa, trong câu chuyện này chúng ta thấy sự
đầy dẫy Đức Thánh Linh xuất hiện sau khi nhận món
quà cứu rỗi. Trong Công Vụ 9, bạn sẽ không thấy Kinh
Thánh nói Sau-lơ (còn gọi là Phao-lô) nói tiếng lạ. Tuy
nhiên, chúng ta biết Phao-lô nói tiếng lạ bởi vì sau đó ông
viết, “Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì tôi nói tiếng lạ nhiều
hơn mọi người trong anh chị em” (1Cô-rinh-tô 14:18). Về
cá nhân, tôi tin Phao-lô bắt đầu nói tiếng lạ khi A-na-nia
cầu nguyện cho ông. Phao-lô phải nhận sự đầy dẫy Đức
Thánh Linh ngay cả khi ông đã được cứu, bởi vì sự mặc
lấy quyền năng của Đức Thánh Linh rất là quan trọng
trong các nỗ lực công bố Chúa Giê-su cho các dân ngoại,
vua và dân Y-sơ-ra-ên của Phao-lô (xem Công Vụ 9:15).
Phi-e-rơ và Cọt-nây
Trong Công Vụ 10 chúng ta có một cái nhìn thoáng qua
về tính hài hước của Đức Chúa Trời. Câu một giới thiệu
Cọt-nây, một quan chức La-mã. Kinh Thánh nói Cọt-nây
là một người sốt sắng và kính sợ Chúa, ông yêu thương
người nghèo và thường cầu nguyện với Đức Chúa Trời.
Tại thời điểm này, Phúc âm về sự cứu rỗi chưa được
giảng ra cho các dân ngoại, nên Đức Chúa Trời sai một
thiên sứ đến thăm Cọt-nây. Tuy nhiên, thiên sứ không
khải thị kế hoạch của Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi cho
Cọt-nây; mà thiên sứ bảo Cọt-nây sai người tìm Phi-e-rơ.
Ông Cọt-nây phấn khởi và lập tức sai người đi tìm Phi-erơ
tại nơi mà thiên sứ đã chỉ.
Tiếp theo chúng ta biết Phi-e-rơ đang ở tại Gióp-bê
lúc ông ngất trí và nhận một khải tượng từ thiên đàng.
Trong khải tượng này, Đức Chúa Trời đã dùng các hình
thức tưởng tượng khác nhau để nói chuyện với Phi-e-rơ
rằng ông không nên gọi những gì Chúa gọi thánh sạch là
ô uế (xem Công Vụ 10:9-15). Rõ ràng, Đức Chúa Trời biết
rằng Phi-e-rơ sẽ thấy khó hiểu ý nghĩa của những gì ông
thấy bởi vì Ngài ban cho ông cùng khải tượng đó lặp lại
tới ba lần. Khi Phi-e-rơ ngẫm nghĩ về ý nghĩa khải tượng,
người của Cọt-nây đến nhà ông. Đức Thánh Linh bảo
Phi-e-rơ đi với họ. Đức Chúa Trời không nói cho Phi-e-rơ
biết tại sao Ngài sai ông đến gặp Cọt-nây, ngay cả khi
điều này nghịch với phong tục vào thời đó, người Do-thái
sùng đạo không được giao du với các dân ngoại. Khi đến
nhà Cọt-nây, Phi-e-rơ nói:
“Chắc quý vị biết rằng người Do-thái không được
phép giao du hay vào nhà người trong các dân
ngoại. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho tôi biết
rằng tôi không được coi ai là ô uế hay không thanh
sạch. Vì thế khi quý vị sai người đến mời, tồi đã
không phản đối gì mà đến đây. Vậy bây giờ tôi
xin hỏi, tại sao quý vị cho mời tôi đến đây?" (Công
Vụ 10:28-29)
Phi-e-rơ bắt đầu thấy sự liên hệ giữa khải tượng và
việc ông gặp một người ngoại bang sùng kính này, nên
ông bắt đầu giảng Phúc âm cho Cọt-nây. Thình lình,
trong lúc Phi-e-rơ đang chia sẻ sứ điệp, Thánh Linh của
Đức Chúa Trời bày tỏ, và những người dân ngoại bắt đầu
nói tiếng lạ. Phi-e-rơ bị sốc bởi vì điều này chưa bao giờ
xảy ra trước đó.
Đức Chúa Trời biết Phi-e-rơ và những người bạn Dothái
sẽ thấy khó hiểu với sự thật là món quà sự cứu rỗi
cũng được dành cho dân ngoại. Nên Đức Chúa Trời đổ
Thánh Linh của Ngài trên các dân ngoại trước khi Phi-erơ
kịp có cơ hội cầu nguyện với họ hay báp-tem họ bằng
nước. Điều này chứng minh những người không thuộc
quốc gia Y-sơ-ra-ên cũng bao gồm trong kế hoạch cứu
chuộc.
Những tín hữu đã được cắt bì đi cùng với Phi-e-rơ
đều ngạc nhiên, vì Đức Thánh Linh cũng được ban
cho và tuôn đổ trên các dân ngoại, bởi những người
ấy nghe họ nói tiếng ngoại quốc mà tôn ngợi Đức
Chúa Trời. Bấy giờ Phi-e-rơ lên tiếng, “Ai có thể
cấm cản những người này được nhận phép báptem
bằng nước, tức những người đã nhận được Đức
Thánh Linh giống như chúng ta đã nhận chăng?”
Đoạn ông truyền cho họ nhận phép báp-tem trong
Danh Đức Chúa Giê-su Christ. (Công Vụ 10:45-48)
Người Do-thái không thể phủ nhận bằng chứng về sự
cứu rỗi của Đức Chúa Trời giữa các dân ngoại bởi vì họ
thấy và nghe sự bày tỏ của quyền năng Đức Chúa Trời
giữa vòng họ (sự đầy dẫy của Đức Thánh Linh). Những tín
hữu Do-thái này bị sốc. Chúa không chỉ dành sự cứu rỗi
cho các dân ngoại, Ngài còn ban sự đầy dẫy Đức Thánh
Linh trái với thông lệ thông thường là phải xưng nhận
Chúa cách công khai và chịu báp-tem nước trước. Đây là
câu chuyện duy nhất trong Kinh Thánh mà bạn thấy Đức
Chúa Trời vận hành theo cách này.
Trong mỗi câu chuyện khác về sự tuôn đổ của Thánh
Linh Đức Chúa Trời đều xuất hiện sau khi một người tin
Chúa. Tôi tin Đức Chúa Trời thực hiện điều này bởi vì
Ngài biết người Do-thái cần một dấu hiệu đặc biệt để biết
rằng Chúa mở rộng món quà sự cứu rỗi của Ngài cho các
dân ngoại nữa.
Người Ê-phê-sô
Câu chuyện thứ tư tôi muốn xét đến trong Công Vụ 19.
Phao-lô đang nữa chừng chuyến hành trình của mình khi
ông đến Ê-phê-sô. Khi đến nơi, Kinh Thánh nói rằng ông
đã gặp một số môn đồ của Giăng Báp-tít. Câu hỏi đầu
tiên ông hỏi họ là, “Khi anh em tin, anh em có nhận lấy
Đức Thánh Linh chưa?” (Công Vụ 19:2). Nếu đây là điều
đầu tiên ông hỏi những người Ê-phê-sô này, thì chúng ta
cũng nên hỏi các tân tín hữu câu đó trước tiên.
Một lần nữa, tại sao vấn đề này lại quan trọng đối với
các lãnh đạo hội thánh đầu tiên? Bởi vì sự mặc lấy quyền
năng của Đức Thánh Linh là quan trọng cho sứ mạng của
chúng ta ở trong Đấng Christ. Tại sao chúng ta lại muốn
sống cả tiếng đồng hồ mà không có quyền năng để tiếp
năng lượng cho sứ mạng đó (xem Công Vụ 1:8)? Để hiệu
quả trong Vương Quốc của Cha, chúng ta phải được đặt
vào địa vị trong Đấng Christ (sự cứu rỗi) và được mặt lấy
quyền năng của Đức Thánh Linh (sự đầy dẫy Thánh Linh).
Phao-lô khám phá ra rằng dầu những người Ê-phê-sô
này là các môn đồ của Giăng Báp-tít, nhưng họ chưa nghe
tin mừng cứu rỗi qua Chúa Giê-su, nên ông bắt đầu chia
sẻ Phúc âm với họ.
Như tôi đã đề cập trước đây, việc nhận lãnh địa vị của
chúng ta trong Đấng Christ sẽ luôn đi trước sự mặc lấy
quyền năng của Đức Thánh Linh. Ngay cả trong trường
hợp của Cọt-nây, sự bày tỏ ra bên ngoài của quyền năng
(sự đầy dẫy Thánh Linh) đi trước sự xưng nhận sự cứu rỗi
bằng môi miệng (dưới hình thức báp-tem nước). Sự cứu
rỗi luôn đi trước sự mặc lấy quyền năng.
Chính vì vậy, sau khi nghe lời của Phao-lô, những
người Ê-phê-sô trước hết “được báp-tem trong Danh Chúa
Giê-su” (Công Vụ 19:5). Nói cách khác, họ nhận sự cứu rỗi
chỉ trong và qua Giê-su Christ mà thôi. Nhưng sự gặp gỡ
không dừng lại ở đó: “Khi Phao-lô đặt tay trên họ, Đức
Thánh Linh ngự xuống trên họ, họ nói tiếng lạ và nói
tiên tri” (Công Vụ 19:6).
Sự đầy dẫy Thánh Linh xuất hiện sau khi các tân tín
hữu được báp-tem trong Danh của Chúa Giê-su. Trước khi
họ gặp Phao-lô, những người này biết rất ít về Chúa Giêsu.
Nhưng khi họ được đầy dẫy Thánh Linh, thì họ nói
tiên tri, có nghĩa họ công bố sứ điệp về Giê-su Christ. Sự
mặc lấy quyền năng để nói tiên tri về những điều mà họ
chưa biết chỉ vài phút trước đó thì bởi Thánh Linh điều
này lại xảy ra. Một tín hữu không thể công bố bằng thẩm
quyền những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời nếu trước
hết không biết Thánh Linh (xem 1Cô-rinh-tô 2).
Tôi rất biết ơn vì tôi chưa bao giờ phải giảng mà
không có sự mặc lấy quyền năng của Đức Thánh Linh.
Bởi sức riêng của tôi, tôi không phải là một người nói
giỏi trước công chúng. Tương tự, tôi cũng không phải một
người viết giỏi. Tôi dở tiếng Anh đến nỗi thi trượt SAT.
Điểm chính xác của tôi là 370 trên 800. Không ai biết rõ
hơn tôi là ngày nay tôi được như vậy ấy là bởi ân sủng
của Đức Chúa Trời và quyền năng của Đức Thánh Linh.
Không có quyền năng của Đức Thánh Linh, tôi không thể
viết cuốn sách này. Ngài là nguồn khả năng và sức mạnh
của tôi. Không có Ngài tôi không thể làm công việc của
vương quốc. Đức Thánh Linh là “Đấng Bày Tỏ” ân sủng
Đức Chúa Trời cho tôi.

Ngày 4
Tiếng lạ đã chấm dứt chăng?
Tình yêu thương sẽ trường tồn mãi mãi. Ơn nói tiên tri sẽ
dứt, ơn nói tiếng lạ sẽ ngưng, ơn hiểu biết sẽ bị đào thải.
Vì chúng ta chỉ hiểu biết phần nào, và chúng ta nói tiên
tri chỉ phần nào, nhưng khi sự vẹn toàn đến, những gì bất
toàn sẽ bị loại bỏ. (1Cô-rinh-tô 13:8-10)
Đến giờ chúng ta đã xem xét các trường hợp về sự đầy
dẫy Thánh Linh từ sách Công Vụ, tôi muốn trả lời một
câu hỏi mà nhiều người trong số bạn đã hỏi. Tôi thường
nghe người ta nói tiếng lạ đã chấm dứt. Những người này
đang nói về câu Kinh Thánh trong đoạn 1Cô-rinh-tô 13.
Những người đưa ra ý tưởng này tin rằng Phao-lô đang
nói tới Kinh Thánh chính là “điều vẹn toàn” đó khi ông
nói, “Khi sự vẹn toàn đến, những gì bất toàn sẽ bị loại
bỏ.” Người ta lý luận rằng, bây giờ sự vẹn toàn (Kinh
Thánh) đã hình thành, nên tiếng lạ đã chấm dứt.
Điều quan trọng là chúng ta cần tra xét cẩn thận
đoạn Kinh Thánh này để xác định xem Phao-lô đang nói
đến điều gì. Khi chúng ta xem xét ngữ cảnh của câu Kinh
Thánh này, thì rõ ràng ý tưởng này là không đúng. Nếu
tiếng lạ đã ngưng, thì tri thức và tiên tri cũng đã ngưng.
Sự tri thức và tiên tri đã ngưng chưa? Chắc chắn chưa.
Vậy điều “điều trọn vẹn” mà Phao-lô đang nói đến ở đây
là điều gì? Câu trả lời được tìm thấy trong câu 12:
Bây giờ chúng ta thấy không rõ như nhìn vào tấm
gương mờ, nhưng khi ấy chúng ta sẽ thấy rõ như
mặt đối mặt. Bây giờ chúng ta hiểu biết chỉ có
hạn, nhưng khi ấy tôi sẽ biết tận tường, như Chúa
biết rõ tôi. (1 Cô-rinh-tô 13:12)
Phao-lô đang miêu tả sự gặp gỡ mặt đối mặt với Chúa
Giê-su. Đây là ý nghĩa “sự trọn vẹn” mà ông nói – biết Chúa
Giê-su cách đầy trọn trong vinh hiển của Ngài. Hiện tại
chúng ta có kinh nghiệm gặp gỡ Chúa như thế này không?
Trong suốt cuộc đời của chúng ta trên đất này, những kinh
nghiệm của chúng ta với Chúa Giê-su giống như sự phản
chiếu trong cái gương mờ. Nhưng trong thời đại hầu đến,
chúng ta sẽ biết Chúa Giê-su như Ngài biết chúng ta. Kinh
nghiệm thân mật với Chúa Giê-su này là một dấu hiệu “sự
trọn vẹn” đã đến. Mặc dầu hành trình này bắt đầu trên
đất, nó sẽ không được hoàn thành cho đến khi chúng ta
ngắm xem Ngài mặt đối mặt trong cõi đời đời.
Bốn loại tiếng lạ
Một câu hỏi khác người ta thường hỏi tôi là, “Mục sư John
ơi, tại sao 1Cô-rinh-tô 12:30 nói, ‘Có phải tất cả điều nói
tiếng lạ chăng?’ Điều đó có nghĩa rằng không phải ai
cũng nói tiếng lạ đâu?” Vâng, đúng vậy. Tuy nhiên, trong
đoạn này Phao-lô đang nói về một loại tiếng lạ cụ thể;
không phải mọi tín hữu đều vận hành trong loại tiếng lạ
này. Để hiểu điều này, chúng ta phải tra xem bốn loại
tiếng lạ khác nhau được nói đến trong Tân Ước.
Trong giới hạn của những gì chúng ta đang bàn đến,
tôi sẽ nói về những loại tiếng lạ này theo cách dùng của
nó : tiếng lạ dùng cách cá nhân và tiếng lạ dùng nơi công
chúng. Có hai loại tiếng lạ dành cho chức vụ công khai.
Khi nói “công khai” ý tôi là hai loại này liên hệ đến ai đó
đang vận hành ân tứ của Thánh Linh để bày tỏ cho một
người hay một nhóm người. Ngược lại, hai loại tiếng lạ
dùng cách cá nhân kết nối trực tiếp mỗi cá nhân chúng
ta với Đức Chúa Trời – hoặc là bằng cách gia tăng tính
thân mật của chúng ta với Ngài hoặc là giúp chúng ta cầu
thay theo sự hiểu biết trọn vẹn của Ngài. Chúng ta xem
xét từng loại một.
Một: Tiếng lạ là dấu lạ cho người không tin
Loại tiếng lạ này dùng để bày tỏ cách công khai.
Thế thì các tiếng lạ không phải là một dấu kỳ cho
các tín hữu, nhưng cho người chưa tin. (1Cô-rinhtô
14:22)
Loại tiếng lạ này xuất hiện khi Đức Thánh Linh lấn
át khả năng hiểu biết của chúng ta và ban cho chúng ta
khả năng để nói một ngôn ngữ khác thuộc thế giới này,
đặc biệt là một ngôn ngữ mà xét theo kinh nghiệm hay
học vấn thì chúng ta không hề biết cách để nói. Đây là
loại tiếng lạ vận hành qua các sứ đồ vào Ngày Lễ Ngũ
Tuần.
“Lúc ấy tại thành Giê-ru-sa-lem đang có những
người Do-thái tin kính từ mọi nước dưới trời. Nghe
tiếng ồn ào, họ kéo đến thành một đám đông và
lấy làm lạ, vì mỗi người đều nghe các môn đồ
nói tiếng bản xứ của họ. Họ ngạc nhiên và sửng
sốt nói với nhau, “Tất cả những người đang nói
đó chẳng phải là người Ga-li-lê sao? Thế sao mỗi
chúng ta đều nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng
ta? Nào người Pạc-thi, người Mê-đi, người Ê-lam,
và những người sống ở Mê-sô-pô-ta-mi-a, Giu-đê,
Cáp-pa-đô-xi-a, Pôn-tơ, A-si-a, Phi-ry-gi-a, Pamphy-
li-a, Ai-cập và dân ở vùng Li-bi-a gần Sy-rênê,
nào những khác hành hương đến từ Rô-ma,
gồm người Do-thái và những người ngoại quốc
theo Do-thái giáo, nào người Cờ-rết và người Ảrập,
chúng ta thảy đều nghe họ nói những việc
quyền năng diệu kỳ của Đức Chúa Trời trong ngôn
ngữ của chúng ta!” (Công Vụ 2:5-11).
Những người Do-thái này nghe các tín hữu nói thứ
tiếng bản xứ của họ. Sự bày tỏ này là một dấu hiệu Đức
Chúa Trời làm việc giữa vòng những ai tin nhận Phúc
âm của Chúa Giê-su, bởi vì những người Ga-li-lê thất học
không thể nào công bố những việc quyền năng diệu kỳ
của Đức Chúa Trời trong nhiều thứ tiếng một cách hoàn
hảo như vậy được. Nhiều người đã tin nhận Chúa Giê-su
nhờ sự biểu lộ này của Đức Thánh Linh.
Vài năm trước tôi đến giảng dạy tại một hội thánh tại
Colorado Springs. Trong suốt buổi nhóm một trong số các
nhân viên của tôi ngồi phía sau nhà thờ. Trong suốt thời
gian tôi giảng, cô cảm thấy được thôi thúc cầu nguyện vừa
đủ nghe trong tiếng lạ. Khi buổi nhóm kết thúc, một quý
ông, người ngồi trước cô, đến với cô và nói, “Tiếng Pháp
của cô thật hoàn hảo. Cô thậm chí nói với một chất giọng
chuẩn của phương ngữ tiếng Pháp. Tôi là một giáo viên
tiếng Pháp, và trong suốt những năm qua, tôi chưa bao
giờ gặp người nào nói tiếng Pháp giỏi như cô.”
Nhân viên của tôi đáp lại, “Tôi không có nói tiếng
Pháp.” Người đàn ông đó rất ngỡ ngàng!
Ông nói, “Cô không chỉ nói Tiếng Pháp chuẩn, nhưng
cô cũng trích Kinh Thánh tiếng Pháp. Sau đó mục sư
John mời hội chúng mở cùng câu Kinh Thánh đó. Cô
đã trích câu Kinh Thánh trước khi anh ấy nói ra.” Kinh
nghiệm này là một dấu cho người đàn ông đó nhằm xác
chứng sứ điệp mà Đức Chúa Trời đã phóng thích qua tôi.
Mục đích chính của tiếng lạ là một dấu lạ để lôi cuốn sự
chú ý của một người chưa phải là tín hữu.
Hai: Tiếng lạ để thông giải
Loại tiếng lạ thứ hai cũng được dùng cho chức vụ công
khai. Không giống loại tiếng lạ như là dấu lạ, loại tiếng
lạ này là các ngôn ngữ của thiên đàng, ngôn ngữ không ai
trên đất này biết nói. Tiếng lạ dùng cho sự thông giải là
loại tiếng lạ mà Phao-lô nói đến như là một ân tứ thuộc
linh, “Người khác được ơn nói tiếng lạ, và người khác nữa
được ơn thông giải tiếng lạ” (1Cô-rinh-tô 12:10). Vì loại
tiếng lạ này không phải là ngôn ngữ trần gian nên cần
được thông giải.
Nhiều năm trước trong lúc tôi chuẩn bị để giảng tại
một hội thánh ở Singapore. Thình lình, một người đàn
ông trong buổi nhóm bắt đầu nói trong tiếng lạ. Ngay lập
tức tôi biết loại tiếng lạ đó không phải là ngôn ngữ của
thế gian, mà là ngôn ngữ của thiên đàng. Mọi người trong
phòng ngạc nhiên bởi sự bày tỏ đó của Đức Thánh Linh.
Sau khi anh ta nói tiếng lạ xong, anh bắt đầu nói ra sự
thông giải. Sự thông giải của anh ta hoàn toàn giống với
sứ điệp Đức Chúa Trời đã ban cho tôi để giảng cho hội
thánh. Tôi tự nhủ, Chúa ôi, cám ơn Ngài vì sự xác chứng
lạ lùng này! Đức Chúa Trời dùng ân tứ thông giải tiếng
lạ này để xác chứng lời Ngài đặt để trong lòng tôi. Đó là
một dấu lạ cho tôi và cho tất cả những ai dự nhóm.
Tôi dùng chữ thông giải, không phải là thông dịch
liên quan đến loại tiếng lạ này. Loại tiếng lạ của thiên
đàng (chiếm ba trong bốn loại tiếng lạ mà Tân Ước nói
đến) không thể thông dịch được, vì nó vượt quá sự hiểu
biết của con người – nhưng nó có thể được thông giải.
Bất cứ sự bày tỏ nào của loại tiếng lạ mà nằm trong
loại tiếng lạ cần thông giải thì luôn kèm theo sự thông
giải. Không có sự thông giải này thì hội thánh không
được gây dựng, và loại tiếng lạ này được ban cho chủ yếu
dành cho việc gây dựng hội thánh. (1Cô-rinh-tô 14)
Đây là loại tiếng lạ mà Phao-lô nói đến khi ông hỏi,
“Có phải tất cả đều nói tiếng lạ chăng?” Chúng ta xem
câu này theo ngữ cảnh:
Đức Chúa Trời đã đặt để trong hội thánh một số
người, thứ nhất là các sứ đồ, thứ nhì các tiên tri,
thứ ba các giáo sư, kế đến những người được ơn làm
phép lạ, rồi những người được ơn chữa lành bệnh,
những người được ơn giúp đỡ, những người được ơn
điều hành, những người được ơn nói tiếng lạ. Không
lẽ tất cả đều là sứ đồ sao? Không lẽ tất cả đều là
tiên tri sao? Không lẽ tất cả đều làm phép lạ sao?
Không lẽ tất cả đều được ơn chữa bệnh sao? Không
lẽ tất cả đều nói tiếng lạ sao? Không lẽ tất cả đều
thông giải tiếng lạ sao? (1Cô-rinh-tô 12:28-30)
Phao-lô đang nói về những ân tứ dùng cách công khai
mà Đức Chúa Trời đã định cho chức vụ trong hội thánh.
Có phải tất cả đều là sứ đồ sao? Không. Có phải tất cả
đều là tiên tri sao? Không. Có phải tất cả là giáo sư sao?
Không. Cũng vậy, có phải tất cả đều nói tiếng lạ và thông
giải tiếng lạ một cách công khai sao? Không. Điểm mấu
chốt Phao-lô muốn nói đó là chúng ta nên phát triển các
ân tứ cụ thể mà Chúa đặt trong đời sống chúng ta. Không
phải ai trong hội thánh cũng đều vận hành trong ân tứ
nói tiếng lạ như là một chức vụ công khai.
Sự khác biệt giữa hai loại tiếng lạ
dùng cho hội chúng
Sau này trong thư tín gửi cho những người Cô-rinh-tô,
Phao-lô giải thích sự khác biệt giữa hai loại tiếng lạ dùng
cho hội chúng:
Thế thì các tiếng lạ [tiếng lạ là dấu lạ] không
phải là dấu kỳ cho các tín hữu, nhưng cho người
chưa tin, còn lời tiên tri thì không phải cho người
chưa tin, nhưng cho các tín hữu. Khi cả hội thánh
nhóm lại với nhau và ai cũng nói tiếng lạ [tiếng
lạ để thông giải], nếu có những người không biết
hoặc những người chưa tin bước vào, họ sẽ chẳng
bảo rằng anh chị em đã khùng cả rồi hay sao?
(1Cô-rinh-tô 14:22-23)
Nếu bạn không hiểu rằng có các loại tiếng lạ khác
nhau, bạn sẽ cho rằng khi viết điều này thì bản thân
ông Phao-lô cũng mâu thuẫn. Đầu tiên ông nói, “Tiếng lạ
là một dấu cho người không tin.” Sau đó, trong ngay câu
tiếp theo, chúng ta đọc thấy, “Nếu anh chị em nói tiếng lạ
người không tin sẽ nghĩ anh chị em điên rồ.” Tuy nhiên,
với một sự hiểu biết tốt hơn về bốn loại tiếng lạ riêng
biệt, chúng ta có thể thấy rằng Phao-lô đang viết về hai
loại tiếng lạ khác nhau.
Loại tiếng lạ đầu tiên Phao-lô đề cập đến (tiếng lạ
là một dấu lạ) là loại kéo người không tin đến bởi chức
năng của nó như là một dấu lạ cho họ. Loại tiếng lạ thứ
hai (tiếng lạ có sự thông giải) chỉ được dành cho sự gây
dựng hội thánh; các loại tiếng lạ này không phải là dấu
lạ cho người không tin. Đúng vậy, Phao-lô nói nếu không
có sự thông giải, việc nói loại tiếng lạ thứ hai của các tín
hữu thực ra sẽ khiến người không tin nghĩ rằng chúng ta
khùng điên!
Bạn hãy tưởng tượng xem trong một buổi nhóm sáng
Chúa Nhật mọi người ai cũng giảng, dạy dỗ và nói tiên
tri cùng một lúc thì sẽ như thế nào? Điều đó rất là kỳ dị
và không có hiệu quả. Tương tự, Phao-lô dạy hội thánh
không nên tạo một môi trường lộn xộn do lạm dụng loại
tiếng lạ cần có sự thông giải. Trong trường hợp dùng
không đúng cách, cách bày tỏ loại tiếng lạ này sẽ là sự
lộn xộn và vô nghĩa. Đầu chương 14 Phao-lô nói rõ rằng
tiếng lạ không nhằm gây ra sự lộn xộn, mà để đem lại sự
hiểu biết và khải thị.
Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì tôi nói tiếng lạ nhiều hơn
mọi người trong anh em. Nhưng trong hội thánh, tôi thà
nói năm lời bằng tâm trí để có thể dạy dỗ người khác hơn
nói mười ngàn lời bằng tiếng lạ. (1Cô-rinh-tô 14:18-19)
Vấn đề rất là đơn giản: nếu dùng tiếng lạ cho hội
chúng, nó phải được thông giải vì lợi ích của những
người có mặt. Nếu không, tốt hơn là nói chuyện bằng
tiếng mẹ đẻ.

Ngày 5
Ba: Tiếng lạ dùng cho cầu nguyện riêng
Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì tâm linh
tôi cầu nguyện, nhưng tâm trí tôi chẳng được kết
quả gì. Vậy tôi phải làm gì? Tôi sẽ cầu nguyện
bằng tâm linh và tôi cũng cầu nguyện bằng tâm
trí; tôi sẽ ca ngợi bằng tâm linh và tôi cũng ca
ngợi bằng tâm trí. (1Cô-rinh-tô 14:14-15)
Hai loại tiếng lạ đầu tiên chúng ta nói đến được dùng
để bày tỏ cho hội chúng và nói ra sứ điệp của Đức Chúa
Trời cho con người. Loại tiếng lạ như là dấu lạ được
định để giúp người không tin; loại tiếng lạ có sự thông
giải được định để giúp người tin. Trong những câu Kinh
Thánh trên, Phao-lô giới thiệu loại tiếng lạ thứ ba: tiếng
lạ dùng cho sự cầu nguyện riêng. Ông không còn nói về
chức vụ công chúng, mà ông đang dạy dỗ về tiếng lạ dùng
cho mục đích cầu nguyện riêng tư. Hình thức tiếng lạ này
dùng để gây dựng cá nhân và cầu nguyện cá nhân. Phaolô
nói chúng ta có thể “cầu nguyện bằng sự hiểu biết,” đối
với tôi nghĩa là cầu nguyện bằng tiếng Anh, hoặc chúng
ta có thể “cầu nguyện trong Thánh Linh,” nghĩa là cầu
nguyện bằng ngôn ngữ chúng ta không hề hiểu –ngôn
ngữ thiên đàng. Ông cũng công bố rằng chúng ta có thể
hát (thờ phượng) bằng cả hai cách.
Đầu chương 14 của thư 1Cô-rinh-tô chúng ta đọc,
“Vì người được ơn nói tiếng lạ không nói với loài người,
nhưng nói với Đức Chúa Trời” (câu 2). Chúng ta biết sự
bày tỏ này của Đức Thánh Linh không thể là loại tiếng
lạ như là một dấu lạ, bởi vào Ngày Lễ Ngũ Tuần, các môn
đồ đã nói với con người – công bố những công việc quyền
năng tuyệt vời của Đức Chúa Trời bằng thứ tiếng ngoại
quốc. Phao-lô cũng không phải nói về loại tiếng lạ có sự
thông giải, vì ân tứ này nói về việc một tín hữu nói với
hội thánh trong ngôn ngữ thiên đàng mà chúng ta không
hiểu (cần được thông giải). Ở đây Phao-lô đang nói cụ thể
về một người, mà trong tâm linh, người ấy “không nói với
con người bèn là nói với Đức Chúa Trời.”
Nói các tiếng lạ trong sự cầu nguyện cá nhân là một
sự tương giao riêng tư giữa Đức Chúa Trời và người cầu
nguyện. Mục đích của nó là thêm sức cho người cầu nguyện.
“Nhưng anh chị em, những người được yêu quý, hãy gây
dựng chính mình trên đức tin cực thánh của mình, và cầu
nguyện trong Đức Thánh Linh. Hãy giữ chính mình trong
tình yêu của Đức Chúa Trời” (Giu-đe 20-21). Chú ý Giu-đe
nói rằng khi chúng ta cầu nguyện trong Đức Thánh Linh
(trong tiếng lạ) thì chúng ta tự gây dựng chính mình; tuy
nhiên, khi chúng ta nói tiếng lạ có sự thông giải cho các
tín hữu trong hội thánh, thì chúng ta gây dựng hội thánh
(xem 1Cô-rinh-tô 14:5). Chúa muốn cả hai, loại nào cũng
quan trọng.
Nhiều tín hữu thắc mắc, Tôi có thể được đầy dẫy
Thánh Linh nhưng không cầu nguyện tiếng lạ? Vâng, tôi
tin một người có thể được đầy dẫy Thánh Linh mà không
có cầu nguyện tiếng lạ. Nhưng tôi cũng nói thêm rằng
mỗi người đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh đều có khả
năng cầu nguyện tiếng lạ. Nhiều tín hữu không vận hành
trong ân tứ này bởi vì họ chưa có đức tin để dùng ân tứ
đó. Mỗi ân tứ của Đức Chúa Trời phải được nhận lãnh và
kích hoạt bởi đức tin.
Hãy nghĩ theo cách này, hai người đàn ông đi ra giữa
một con sông. Một người chọn đứng yên và để dòng nước
chảy xung quanh mình, người kia chọn thư giãn và xuôi
theo dòng chảy. Cả người đứng yên dưới dòng sông và
người xuôi theo dòng sông đều ở trong nước, nhưng chỉ
có người thứ hai mới có thể đi theo dòng chảy, sông chảy
tới đâu người đó trôi tới đó. Người cầu nguyện tiếng lạ có
thể được ví sánh với người xuôi theo dòng chảy của dòng
sông, một người tín hữu chưa cầu nguyện tiếng lạ cũng
giống một người ở dưới dòng sông nhưng chưa xuôi theo
dòng chảy của nó. (Nếu bạn muốn biết cách đầu phục Đức
Thánh Linh, chúng ta sẽ nói trong chương tiếp theo.)
Sự thông công với Đức Thánh Linh là một trong số
những phước hạnh được dành sẵn cho chúng ta qua sự chết
và sự sống lại của Chúa Giê-su. Nhưng để kinh nghiệm sự
thông công ở mức đầy trọn thì chuyện này không xảy ra
tự động lúc tiếp nhận sự cứu rỗi. Đáng buồn thay, nhiều
tín hữu không có vui hưởng các phương diện khác của
món quà cứu rỗi. Quan trọng là hãy đeo đuổi tất cả những
gì Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Khám phá tất cả
những gì Chúa Giê-su chịu chết để ban cho chúng ta là
một phần quan trọng trong hành trình của chúng ta trong
Đấng Christ. Như đã nói trước đây, Đức Thánh Linh là
Đấng ban quyền năng và trang bị chúng ta cho công tác
của vương quốc. Nếu chúng ta bỏ các ân tứ Đức Thánh
Linh dành sẵn cho chúng ta, chúng ta đã bỏ sự thân mật
sâu nhiệm với Đức Chúa Trời và làm giảm thiểu quyền
năng chúng ta cần để phục vụ Ngài tốt hơn.
Bốn: Tiếng lạ để cầu thay
Cũng vậy, Đức Thánh Linh giúp đỡ sự yếu đuối
chúng ta, vì chúng ta không biết cầu nguyện điều
gì cho đúng, nhưng chính Thánh Linh dùng những
sự thở than không thể diễn tả bằng lời mà cầu
thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người, biết
rõ ý tưởng của Thánh Linh, vì Thánh Linh theo ý
muốn Đức Chúa Trời mà cầu thay cho các thánh
đồ (Rô-ma 8:26-27).
Phao-lô bắt đầu đoạn này bằng cách nói “Đức Thánh
Linh cũng giúp cho sự yếu đuối chúng ta.” Sự yếu đuối mà
Phao-lô nói đến là gì? Câu trả lời: “Vì chúng ta không
biết cầu nguyện điều gì cho đúng, nhưng chính Thánh
Linh dùng những sự thở than không thể diễn tả bằng lời
mà cầu thay cho chúng ta.” Sự yếu đuối đó là việc chúng
ta hiểu biết có hạn về những điều xảy ra trong thế giới
của chúng ta. Chính vì vậy, có những thời điểm chúng
ta không biết phải cầu nguyện như thế nào. Nhưng khi
chúng ta nương dựa và cầu thay trong Thánh Linh (Đấng
biết mọi sự), Ngài cầu nguyện theo ý muốn trọn vẹn của
Đức Chúa Trời qua chúng ta.
Khi tôi học đại học, tôi đã hướng dẫn một chương
trình nghiên cứu Kinh Thánh nhắm tới hội nam sinh và
hội nữ sinh trong khu Campus của Purdue. Có khoảng sáu
mươi sinh viên tham dự, một số không phải là “con đạo
dòng,” số khác thì đến từ các hội thánh giáo phái. Một cô
gái đã từng nhóm một hội thánh giáo phái tham dự buổi
học Kinh Thánh tin rằng tiếng lạ không còn nữa. Sau
khi nghe tôi giảng về Đức Thánh Linh vào một tối nọ, cô
đã nhận ra rằng tiếng lạ vẫn còn dành cho thời đại này!
Kinh Thánh nói điều đó! Cũng đêm đó cô này được đầy
dẫy Đức Thánh Linh.
Ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi một cuộc điện
thoại lúc 6h30 sáng – còn sớm hơn cả tôi, là một sinh
viên đại học muốn dậy sớm! Tôi được triệu tập để gặp
cô gái từ lớp học Kinh Thánh, mà kí túc xá nữ sinh nằm
phía bên kia đường so với kí túc xá nam sinh của tôi. Tôi
lê ra khỏi giường và đi bộ ra chỗ cô đang đợi.
Tôi nửa tỉnh nửa mê và hơi cáu một chút vì bị làm
phiền lúc sáng sớm – ngược lại, cô rất sung sướng. Tôi
nói, “Có chuyện gì vậy?”
Cô đáp, “Chúa đánh thức tôi lúc 5 giờ. Tôi cảm thấy
thúc dục để cầu nguyện tiếng lạ, nên tôi bắt đầu cầu
nguyện. Tôi cảm nhận rõ là tôi đang cầu thay. Tôi xin
Chúa bày tỏ tại sao tôi lại sốt sắng cầu nguyện tiếng
lạ. Chúa phán, ‘Con đang cầu nguyện và cầu thay cho
sự sống của một người đàn ông cao tuổi.’ Nên tôi cứ cầu
nguyện tiếng lạ.
“Rồi lúc 6 giờ, bạn cùng phòng của tôi có một cuộc gọi
khẩn cấp, người ta báo cho cô biết rằng ông của cô đã bị
đau tim và được đưa tới bệnh viện. Các bác sỹ đã cứu được
ông ấy.”
Cô nói tiếp, “Đức Thánh Linh phán với tôi và nói, ‘Con
đang cầu nguyện cho ông ấy.’” Đây là một thí dụ hoàn
hảo về tiếng lạ được nói ra để cầu thay. Cô không hề biết
mạng sống của người đàn ông đó đang gặp nguy hiểm,
nhưng Đức Thánh Linh biết. Nếu cô chỉ có thể cầu nguyện
bằng trí khôn, cô đã không thể nào cầu nguyện cho ông.
Mẹ tôi sống ở Florida, nên tôi không biết chính xác
chuyện gì đang xảy ra trong cuộc đời của bà trong hiện
tại. Tôi không biết chuyện gì xảy ra với chị tôi ở tại
California. Nhưng Đức Thánh Linh biết ý muốn trọn vẹn
của Đức Chúa Trời cho hai người này, và Ngài sẽ cầu thay
qua tôi khi tôi đầu phục để hợp tác với Ngài trong sự cầu
nguyện. Đức Thánh Linh dò xét mọi sự và biết mọi sự.
Nếu chúng ta để sự tri thức về việc Đức Thánh Linh cầu
nguyện qua chúng ta thì chúng ta sẽ có sự bình an!
Làm sáng tỏ loại tiếng lạ dùng cách riêng tư
Điều quan trọng cần lưu ý là có một ngoại lệ liên quan
đến hai loại tiếng lạ mà tôi gọi là “tiếng lạ dùng riêng tư.”
Đây là trường hợp khi các tín hữu được đầy dẫy Thánh
Linh cùng cầu nguyện trong tiếng lạ. Trong những lúc đó,
điều phù hợp là tất cả họ cùng cầu nguyện trong Thánh
Linh. Có những thời điểm khác khi các tín hữu nên kiềm
chế không cầu nguyện trước công chúng bằng tiếng lạ.

Phao-lô nói lời này:
Khi cả hội thánh nhóm lại với nhau và ai cũng
nói tiếng lạ, nếu có những người không biết hoặc
những người chưa tin bước vào, họ sẽ chẳng bảo
rằng anh chị em đã khùng cả rồi hay sao? (1Côrinh-
tô 14:23)
Trong nhóm này có hai nhóm người. Đầu tiên, Phaolô
đề cập người không tin. Điều này nói về những người
chưa tin nhận Chúa Giê-su Christ làm Cứu Chúa – những
người ngoại đạo. Nhóm thứ hai là những người thiếu
hiểu biết. Họ là những tín hữu trong Chúa Giê-su, nhưng
không được giảng dạy về ngôn ngữ của Thánh Linh. Một
người thuộc về một trong hai nhóm đó sẽ thấy khó chịu
trong bầu không khí khi những người khác cầu nguyện
tiếng lạ. Dễ lắm mà họ nghĩ rằng những người đang nói
tiếng lạ này thật khùng điên rồi?
Buồn thay, tôi đã chứng kiến một hai trường hợp vào
buổi nhóm thờ phượng sáng Chúa Nhật, lúc đó nhiều
người cầu nguyện tiếng lạ lớn tiếng cùng một lúc – do
người lãnh đạo khích lệ cầu nguyện. Thật vậy, trong quá
khứ, tôi cũng đã dẫn dân sự đi theo cách này bởi cớ thiếu
sự hiểu biết. Trong những buổi nhóm đó, giống như một
buổi nhóm sáng Chủ Nhật bình thường, chắc chắn là có
những vị khách hiện diện, nhiều người trong số đó thuộc
một trong hai nhóm người không tin hay thiếu hiểu biết.
Chắc chắn họ nghĩ trong lòng rằng, những người này
khùng điên rồi? Tôi quan sát là những hội thánh đó rất
khó tăng trưởng và hướng đến cộng đồng. Có thể đó là lý
do mà họ không theo sự khôn ngoan được nói đến trong
1Cô-rinh-tô 14:23? Tôi tin nếu họ tiếp tục thực hành như
vậy, người không tin và người thiếu hiểu biết sẽ không
quay trở lại hội thánh.

Nói cách khác, có thời điểm hội thánh kêu gọi buổi
nhóm cầu nguyện dành cho các tín hữu (ví dụ sáng Chủ
nhật hay chiều thứ Hai). Trong các buổi nhóm này tất cả
người tham dự đều là người tin và có sự hiểu biết. Cầu
nguyện tiếng lạ tập thể khi nhóm lại để thờ phượng Chúa
hay cầu thay thì đó là một điều tuyệt vời.
Nói đơn giản, Phao-lô không nói rằng thời điểm hay
nơi chốn thích hợp nào đó để tín đồ nhóm lại với nhau để
nói loại tiếng lạ mà chúng ta gọi là “tiếng lạ dùng cách
riêng tư” là không hề có. Ông chỉ đơn giản phân biệt rằng
“ở nơi công chúng,” khi mà có những người không tin và
những người thiếu hiểu biết có mặt ở đó, thì việc chúng
ta cầu nguyện tiếng lạ như thế là không thích hợp trong
bối cảnh đó.
Ước muốn của Chúa dành cho bạn
Thế thì, thưa anh chị em, hãy khao khát tìm kiếm
ân tứ làm tiên tri và đừng ngăn cấm việc nói tiếng
lạ. Nhưng hãy làm mọi sự một cách thích đáng và
trong trật tự. 1Cô-rinh-tô 14:39-40
Phao-lô biết rằng hội thánh sẽ lạm dụng ân tứ diệu
kỳ là tiếng lạ. Nên ông khuyên chúng ta, “Hãy dùng đúng
loại tiếng lạ trong đúng bối cảnh, và đừng ngăn cấm việc
nói tiếng lạ bởi vì một số tín hữu đã dùng sai ân tứ tuyệt
vời này của Đức Thánh Linh.” Không may thay, hội thánh
lại thiếu hiểu biết về những việc của Đức Thánh Linh.
Đây là một điều tai hại, bởi vì Đức Thánh Linh là Đấng
đã được sai phái để ban quyền năng cho hội thánh. Đức
Chúa Trời đã chọn hội thánh của Ngài làm phương tiện
để mở rộng vương quốc của Ngài. Nếu chúng ta không
nhận ra rằng có quyền năng đi kèm với địa vị của chúng
ta trong Đấng Christ, thì chúng ta chẳng khác gì một vị
vua không thực thi quyền lực ngai vàng của mình.
Có bao nhiêu tín hữu bỏ lỡ những ân tứ diệu kỳ này
của Đức Thánh Linh bởi cớ họ tin rằng tiếng lạ đã qua đi?
Tấm lòng của Chúa rất rõ ràng: “Tôi muốn hết thảy anh
em đều nói tiếng lạ” (1Cô-rinh-tô 14:5). Một số người lí
luận, “Đó là ông Phao-lô viết, chứ không phải Đức Chúa
Trời.” Tất cả Kinh Thánh được viết ra bởi sự thần cảm
của Đức Chúa Trời, và câu Kinh Thánh này cũng không
phải là ngoại lệ (xem 2Ti-mô-thê 3:16).
Bạn đừng quên rằng ân tứ tiếng lạ là một khía cạnh
quan trọng của việc mặc lấy quyền năng của Đức Thánh
Linh – nó cũng là một phần tốt đẹp trong mối quan hệ
thân mật của chúng ta với Đức Chúa Trời. Ước mong của
tôi dành cho bạn giống như ước mong của Phao-lô: Tôi
cầu nguyện để bạn chấp nhận ân tứ đặc biệt này và tăng
trưởng trong quyền năng và sự hiện diện của Đức Thánh
Linh mỗi ngày.

Tỉnh Nguyện Ngày 1
ĐỨC THÁNH LINH TẠO RA HÀNH ĐỘNG!
Đức Chúa Trời còn chứng thực cho ơn cứu rỗi ấy
bằng những dấy kỳ, những phép lạ, những việc
quyền năng và những ân tứ của Đức Thánh Linh
theo thánh ý Ngài.
Hê-bơ-rơ 2:4
Đức Thánh Linh là Đấng hành động, Đấng bày tỏ trong
nhiều cách diệu kỳ khác nhau. Trong Kinh Thánh, Ngài
được nói hình bóng như là chim bồ câu, lửa, gió và rượu.
Hiểu những sự bày tỏ này giúp chúng ta hiểu được tính
cách và khát khao của Ngài muốn làm việc trong và qua
đời sống chúng ta.
Đức Thánh Linh giống như chim bồ câu. Trong cả bốn
sách Phúc Âm, khi giáng trên Chúa Giê-su Đức Thánh
Linh được miêu tả như là chim bồ câu. Chim bồ câu có bản
chất đáng yêu, mềm mại; chúng rất là rụt rè và dễ bay đi.
Chúng chỉ đến nghỉ ngơi chỗ nào chúng thấy an toàn và
yên bình. Khi nó chọn một bạn tình, thì nó chọn cho cả đời.
Sự thật này giúp đỡ bạn hiểu về Đức Thánh Linh và liên hệ
với Ngài tốt hơn như thế nào?

ĐƯỢC THÁNH LINH BAN QUYỀN NĂNG
Đức Thánh Linh giống như lửa. Ngài đã bày tỏ trong bụi
gai cháy với Môi-se và trụ lửa đối với dân Y-sơ-ra-ên. Vào
Ngày Lễ Ngũ Tuần, Đức Thánh Linh đã báp-tem cho các
sứ đồ như “lưỡi bằng lửa đậu trên họ” (Công Vụ 2:3). Ngài
là Lửa mà Chúa Giê-su đem đến trái đất này, và chúng
ta phải cẩn thận không được dập tắt Ngài. Hãy nghĩ về
các đặc điểm của lửa: tẩy sạch, ban ánh sáng, tạo ra sức
nóng, và thiêu rụi mọi thứ. Điều này giúp đỡ bạn hiểu biết
lửa của Thánh Linh trong đời sống bạn như thế nào? Điều
gì đổ thêm dầu vào lửa và giúp thổi bùng ngọn lửa?
Đức Thánh Linh giống như gió. Trong Ngày Lễ Ngũ
Tuần Ngài bày tỏ không chỉ như lửa mà cả gió nữa. Gió có
thể là gió nhẹ rồi tới bão. Hãy nghĩ về tác dụng của gió.
Gió Thánh Linh đem hành động vào trong những thời điểm
của cuộc đời bạn như thế nào? Ngài khiến điều gì xảy ra?

Đức Thánh Linh giống như rượu. Vào Lễ Ngũ Tuần,
các môn đồ nói tiếng lạ, công bố những điều phi thường
của Đức Chúa Trời. Sự bày tỏ này rất là đặc biệt đến nỗi
một số người nói họ đã say rượu, nhưng Phi-e-rơ nói đó là
Thánh Linh! Hãy dừng lại và suy nghĩ. Việc uống rượu tác
động lên cảm xúc của một người như thế nào? Uống rượu
mới của Đức Thánh Linh tác động bạn như thế nào?
Xem Công Vụ 2:13-18, Lu-ca 5:37-38 (Mác 2:22, Ma-thi-ơ 9:17);
Ê-phê-sô 5:18-19; Ê-xơ-tê 1:10; Giê-rê-mi 31:11-13
“Thiên đàng không thể chứa Thánh Linh, thế
nhưng Ngài tìm thấy nhà trong lòng của tôi tớ
Ngài. Chúng ta là đền thờ của Ngài. Mỗi một ảnh
hưởng của Ngài sẽ gợi lên từ trong chúng ta một
sự ca ngợi biết ơn. Nếu Ngài giống như ngọn gió,
chúng ta sẽ là cái chuông gió, nếu Ngài giống giọt
sương, chúng ta sẽ nở hoa, nếu Ngài là ngọn lửa,
chúng ta sẽ sáng rực và tỏa nhiệt, dù Ngài hành
động theo cách nào trong chúng ta đi nữa, chúng ta
sẽ đáp ứng lại với tiếng nói của Ngài.”
Charles H. Spurgeon

Tỉnh Nguyện Ngày 2
SỰ HIỆN DIỆN CỦA NGÀI SINH
RA BẰNG CỚ
Vì lợi ích chung, sự ban cho của Đức Thánh Linh
thể hiện qua mỗi người mỗi khác.
1Cô-rinh-tô 12:7
Khi Thánh Linh Đức Chúa Trời hiện diện nơi nào thì nơi
đó có bằng cớ! Sông biển trở thành đất khô. Mắt mù và
tai điếc được mở ra. Người què bước đi và người câm nói
được. Sự sợ hãi bị đánh bại và hy vọng được hồi sinh!
Những dấu kỳ và dấu lạ đủ loại sẽ tô diểm vẻ đẹp cuộc
đời chúng ta khi chúng ta gắn chặt vào mối quan hệ với
Đức Thánh Linh.
Rất nhiều lần những câu chuyện trong Công Vụ xác chứng
rằng khi Đức Thánh Linh thể hiện, người ta thấy và nghe
chứng cớ. Hãy nhìn lại cuộc đời của bạn. Bằng chứng nào
về sự thể hiện của Thánh Linh bạn có thể nhớ? Viết một
hay hai câu miêu tả tình huống mà Đức Thánh Linh thể
hiện và thay đổi cuộc đời bạn hoàn toàn.
Tôi nhớ khi: ____________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
178 ĐỨC THÁNH LINH
178
Tôi nhớ khi: ____________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Tôi nhớ khi: ____________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Bạn đừng vội. Hãy suy gẫm sự tốt lành của Chúa. Hãy để Đức
Thánh Linh làm mới lại bạn bằng một đời sống mới khi bạn nhớ
sự thành tín của Ngài!
Con sẽ nhớ lại những việc của Chúa, thật vậy, con
sẽ nhớ lại những việc lạ lùng của Ngài trước kia.
Con sẽ suy gẫm về những việc diệu kỳ của Ngài,
và ngẫm nghĩ về những việc lớn lao của Ngài. Đức
Chúa Trời ôi, đường lối của Ngài thật là thánh
thiện; có thần nào vĩ đại như Đức Chúa Trời của
chúng con chăng? Ngài là Đức Chúa Trời Đấng đã
làm những việc lạ lùng. Ngài đã bày tỏ quyền năng
của Ngài cho muôn dân.
Thi Thiên 77:11-14
Trước đây Thánh Linh đã từng giúp đỡ bạn, và Ngài muốn
làm lại điều đó! Bây giờ bạn cần Ngài giúp đỡ như thế
nào? Hãy yên lặng trước Ngài, và mời Ngài hãy làm việc

này trở lại! Cầu xin Ngài chỉ cho bạn bằng chứng rằng
Ngài là thực hữu và Ngài thật sự chăm sóc bạn và những
người xung quanh bạn. Hãy yên lặng. Ngài đang phán gì
với bạn?
Hãy yên lặng và ca ngợi Chúa. Viết một lời cầu nguyện ca
ngợi và cám ơn Ngài. Ngài xứng đáng nhận điều đó!

Tỉnh Nguyện Ngày 3
ĐƯỢC ĐẦY DẪY LÀ MỘT KINH
NGHIỆM LIÊN TỤC
Đừng xay rượu vì rượu xui cho ngông cuồng, nhưng
hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh.
Ê-phê-sô 5:18
Mạng lệnh của Chúa qua Phao-lô rằng hãy đầy dẫy Đức
Thánh Linh rất là quan trọng. Chữ Hy-lạp “được đầy dẫy”
là pleroo (play-ro-o). Từ này có nghĩa “làm đầy dẫy và lây
lan khắp cả linh hồn của một người.” Điều quan trọng hơn
chính là thì của động từ này: bị động, mệnh lệnh, hiện tại.
Thể bị động hàm ý rằng hành động được thực hiện trên
“bạn” (chủ thể); câu mệnh lệnh biến câu này thành mạng
lệnh, chứ không phải một lời đề nghị; và thì hiện tại hàm ý
hành động diễn ra liên tục.
Ê-phê-sô 5:18 trong bản The Amplified Bible xác quyết lẽ
thật này: “Đừng say rượu, vì rượu là luông tuồng; nhưng
hãy được đầy dẫy và kích thích bởi Thánh Linh.” Kinh
nghiệm liên tục được đầy dẫy Thánh Linh lấp đầy mọi sự
mà chúng ta cần để sống giống Chúa Giê-su và đem ý
muốn của Đức Chúa Trời đến trên đất như ở trời. Nhà
truyền giảng Smith Wigglesworth nói,
“Tôi không thể nào đánh giá ý nghĩa của việc báptem
trong Thánh Linh đối với tôi. …được đầy dẫy
Thánh Linh là một điều cao quý, và cùng lúc đó
nó là mạng lệnh cho chúng ta… Tôi xác nhận rằng
với sự đầy dẫy liên tục bạn sẽ nói tiếng lạ vào buổi
sáng, trưa và tối. Khi bạn sống trong Thánh Linh,
khi bạn ra khỏi nhà nơi bạn đang sống, ma quỷ sẽ
phải đi trước bạn. Bạn sẽ là người chiến thắng bội
phần trên ma quỷ.
… Khi bạn sống trong Thánh Linh, bạn đi lại, hành
động, ăn uống và làm mọi sự vì vinh hiển của Đức
Chúa Trời. Sứ điệp của chúng tôi luôn luôn là, “Hãy
đẫy dẫy Đức Thánh Linh.” Đây là vị trí của Chúa
dành cho bạn, và nó vượt xa đời sống tự nhiên,
chẳng khác nào trời với đất vậy. Hãy thuận phục
để Đức Chúa Trời đầy dẫy bạn.”
Phi-e-rơ, Giăng, và những sứ đồ khác đều được báp-tem
trong Đức Thánh Linh vào Ngày Lễ Ngũ Tuần. Họ tái đầy
dẫy Thánh Linh khi cầu nguyện không lâu sau đó.
Đọc kỹ câu chuyện này trong Công Vụ 4:23-31. Bạn có
thể học gì từ câu chuyện này để giúp bạn đặt mình ở vị trí
để liên tục được đầy dẫy Đức Thánh Linh?
Qua Phao-lô, Đức Chúa Trời phán, “Đừng quên ân tứ ” của
Đức Thánh Linh, nhưng “hãy khơi dậy ân tứ của Đức Chúa
Trời đang ở trong con qua sự đặt tay của ta” (1Ti-mô-thê
4:4-14; 2Ti-mô-thê 1:6; Phi-líp). Nói cách khác, hãy liên
tục được đầy dẫy Thánh Linh. Đọc kỹ Ê-phê-sô 5:18-19;
6:18 và Giu-đe 20. Đức Thánh Linh chỉ gì cho bạn về việc
giữ lửa của Ngài luôn được nóng cháy trong bạn?
Vậy thưa anh chị em, cậy ơn thương xót của Đức
Chúa Trời, tôi nài khuyên anh chị em hãy dâng
thân thể mình làm của lễ sống và thánh, một của
lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là cách thờ phượng
phải lẽ của anh chị em. Đừng rập khuôn theo đời
này, nhưng hãy được biến đổi theo sự đổi mới trong
tâm trí mình, để anh chị em có thể phân biệt được ý
muốn tốt đẹp, vui lòng và toàn hảo của Đức Chúa
Trời là gì.
Rô-ma 12:1-2

Tỉnh Nguyện Ngày 4
NGÀI BAN ÂN TỨ LÀ CÓ
MỤC ĐÍCH
Vì lợi ích chung, sự ban cho của Đức Thánh Linh
thể hiện qua mỗi người mỗi khác.
1Cô-rinh-tô 12:7
Đức Thánh Linh đã ban những ân tứ cụ thể cho chúng ta
để tiếp tục công việc Chúa Giê-su đã khởi sự. Mặc dầu các
ân tứ này rất là phong phú, “Tất cả những điều ấy đều là
công việc của cùng một Đức Thánh Linh, Ngài phân phát
cho mỗi người tùy theo ý Ngài muốn (1Cô-rinh-tô 12:11).
Những ân tứ này có dành cho ngày nay không? Chúng ta
có nên tiếp tục công việc Chúa Giê-su đã làm? Chắc chắn
rồi. Nhà truyền giảng Reinhard Bonnke, người đã chứng
kiến hàng triệu người đến với Đấng Christ trên khắp Phi
Châu, khẳng định,
“Tôi tin mạnh mẽ rằng Đức Chúa Trời là Đấng làm
phép lạ cho dân sự của Ngài. Tôi tin những dấu kỳ
đã cặp theo Chúa Giê-su khi Ngài bước đi trên đất
này phải thực hữu trong đời sống chúng ta
ngày nay. Chúa Giê-su nói với các môn đồ, Kẻ nào
tin Ta sẽ làm việc Ta làm và làm những việc lớn lao
hơn nữa, bởi vì Ta đi về cùng Cha.”
Đọc kỹ Rô-ma 12:3-8 và nêu tên các ân tứ được đề cập
tới. Bạn miêu tả mục đích và chức năng của các ân tứ này
như thế nào?

Bây giờ đọc 1Cô-rinh-tô 12:4-11 và xác định chín ân tứ.
Tóm tắt, bạn miêu tả mục đích và chức năng của các ân
tứ này như thế nào?
Hãy xem xét các ân tứ trong hai đoạn Kinh Thánh. Có ân
tứ nào trong số này vận hành trong bạn? Nếu vậy, đó là
ân tứ nào?
Bạn không chắc à? Ân tứ nào trong số này lôi cuốn bạn và làm
cho bạn thích thú? Hãy xin Đức Thánh Linh chỉ cho bạn Ngài
đã ban ân tứ cho bạn như thế nào.

Thái độ của bạn đối với những người khác và cách Đức
Thánh Linh đã ban ân tứ cho bạn là điều quan trọng. Đức
Chúa Trời phán, “Anh chị em hãy có cùng một tâm tình
như Đức Chúa Giê-su Christ đã có” (Phi-líp 2:5). Reinhard
xác chứng điều này, ông nói thêm,
“Sự thành công của công việc Đức Chúa Trời không
phụ thuộc vào bất cứ ai trong chúng ta. … Tất cả
được hoàn thành qua sự phụ thuộc vào Ngài. … Tôi
chỉ là con số không, nhưng Đức Chúa Trời có thể
sử dụng chỉ vì tôi xem trọng tiếng nói của Ngài hơn
là những tiếng nói khác. …Tôi không bao giờ xem
mình hơn bất kỳ tôi tớ Chúa nào khác.”
Đọc kỹ 1Cô-rinh-tô 12:12-26 và Rô-ma 12:3-5. Thánh Linh
chỉ cho bạn thấy gì về thái độ của mình? Ân tứ của mỗi
người quan trọng như thế nào – kể cả ân tứ của bạn nữa?
Chuyện gì sẽ xảy ra cho hội thánh Chúa nếu bạn không
dùng ân tứ của mình?
Nghiên cứu thêm: Hãy có thái độ đúng: Philíp
2:1-8; 2Cô-rinh-tô 8:9; Ma-thi-ơ 23:11-12.
Đức Thánh Linh lập các tín hữu vào các chức vụ
là có mục đích: 1Cô-rinh-tô 12:28-31; Ê-phê-sô
4:11-14.

Tỉnh Nguyện Ngày 5
ĐỂ THÁNH LINH CẦU NGUYỆN
QUA BẠN THEO Ý MUỐN CHÚA
Cũng vậy, Đức Thánh Linh giúp chúng ta trong
khi chúng ta yếu đuối, vì chúng ta không biết phải
cầu nguyện như thế nào cho đúng, nhưng chính Đức
Thánh Linh cầu thay cho chúng ta bằng những
tiếng rên rỉ không thể diễn tả bằng lời nói.
Rô-ma 8:26
Bạn có bao giờ bị áp đảo và tan nát bởi những hoàn cảnh
của cuộc sống và bạn không biết phải cầu nguyện như thế
nào không? Bạn không đơn độc đâu. Vô số các thánh đồ
đã kinh nghiệm điều này. Trong giây phút này, Chúa muốn
bạn chạy đến với Ngài, chứ không phải chạy khỏi Ngài.
Thay vì đóng chặt lại, Ngài muốn bạn mở lòng ra. Khi bạn
không biết cầu nguyện gì hay cầu nguyện như thế nào,
Thánh Linh Đấng Christ đang sống trong bạn sẽ cầu thay.
Điều quan trọng bạn cần biết là Thánh Linh Đức Chúa Trời
sống trong bạn bằng tấm lòng chứ không chỉ bằng tâm
trí mà thôi. Hãy dành thời gian suy gẫm những câu Kinh
Thánh sau. Thánh Linh khải thị ánh sáng nào cho bạn?
Suy gẫm Ga-la-ti 4:6; Rô-ma 8:16; 1Cô-rinh-tô 6:19; Giăng
14:23; 1Giăng 3:24; 4:12-13. Xin Thánh Linh trở nên thực hữu
trong bạn.
Chúa muốn chúng ta “cầu nguyện trong Thánh Linh mọi
lúc, mọi hoàn cảnh” (Ê-phê-sô 6:18). Watchman Nee, một
mục sư yêu dấu người đã can đảm chịu đựng những sự
gian khổ và nhiều năm tù đày, đã nói,
“Cảm tạ Đức Chúa Trời, chúng ta có Thánh Linh
toàn năng giúp đỡ chúng ta. Chúng ta phải nương
dựa vào Đức Thánh Linh Đấng cư ngụ trong chúng
ta, Đấng làm việc trong chúng ta một cách mạnh
mẽ, vì Ngài là sự giúp đỡ của chúng ta trong sự yếu
đuối và sự thiếu hiểu biết. Dầu chúng ta không biết
cầu nguyện, Đức Thánh Linh Đấng cư ngụ trong
chúng ta, Đấng biết ý muốn của Đức Chúa Trời,
sẽ dạy chúng ta cầu nguyện theo tâm trí của Đức
Chúa Trời.”
Hãy dừng lại và suy nghĩ. Thường thì bao lâu bạn thực sự
biết cách cầu nguyện cho bản thân, cho người khác, và
cho những hoàn cảnh bạn đang đối diện? Thái độ và cách
chúng ta đến với Chúa trong tất cả lời cầu nguyện mà
chúng ta đã cầu nguyện là như thế nào?
Kiểm tra Châm Ngôn 3:5-8, 28:26; Lu-ca 18:9-14; Gia-cơ 4:6-10
Bạn có muốn bước đi trong ý muốn trọn vẹn của Đức Chúa
Trời? Đức Thánh Linh sẽ giúp bạn trình dâng những nan
đề bằng cách dùng những lời rên siết mà cầu nguyện qua
bạn trong tiếng lạ. “Đấng thấu rõ mọi lòng biết rõ tâm trí
của Đức Thánh Linh, vì Đức Thánh Linh theo ý muốn Đức
Chúa Trời cầu thay cho các thánh đồ.” (Rô-ma 8:27) Hãy
đọc kỹ đoạn này. Qua điều này Đức Thánh Linh phán gì
với bạn?
Vì người được ơn nói tiếng lạ không nói với loài
người, nhưng nói với Đức Chúa Trời, bởi không ai
hiểu được, vì người ấy nói các huyền nhiệm trong
trong Đức Thánh Linh. Người nói tiếng lạ xây dựng
chính mình, còn người nói tiên tri xây dựng hội
thánh. Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì tâm
linh tôi cầu nguyện, nhưng tâm trí tôi chẳng được
kết quả gì. Vậy tôi phải làm gì? Tôi sẽ cầu nguyện
bằng tâm linh và tôi cũng cầu nguyện bằng tâm
trí; tôi sẽ ca ngợi bằng tâm linh và tôi cũng ca ngợi
bằng tâm trí.
1Cô-rinh-tô 14:2, 4, 14-15

“Khi bạn đầu phục Đức Thánh Linh, Ngài sẽ trình
dâng bạn và nhu cầu của bạn trước ngai của Cha.
Đức Thánh Linh biết tâm trí và ý muốn trọn vẹn
ĐƯỢC THÁNH LINH BAN QUYỀN NĂNG 189
189
của Đức Chúa Trời. Đấng dò xét lòng bạn và biết
bạn hơn là bạn biết chính mình sẽ đem nhu cầu đó
lên trước ngai Đức Chúa Trời, và bạn sẽ không sai
trật khi Đức Thánh Linh cầu nguyện qua bạn.”
Kathryn Kuhlman

CÂU HỎI THẢO LUẬN
Nếu bạn đang dùng cuốn sách này là một phần của
loạt bài dạy của the Messenger Series về đề tài Đức
Thánh Linh, xin hãy xem video phần 4
1. Hiểu được sự khác biệt giữa việc Đức Thánh Linh đến
và cư ngụ trong chúng ta lúc tiếp nhận sự cứu rỗi và sự
đầy dẫy Thánh Linh rất là quan trọng. Bạn miêu tả hai
kinh nghiệm đặc biệt này như thế nào?
2. Theo bạn nghĩ tại sao Chúa Giê-su ra lệnh cho các
môn đồ chờ đợi sự đầy dẫy Thánh Linh trước khi đi ra
làm bất cứ việc gì cho vương quốc của Ngài (xem Công
Vụ 1:4-5)? Chúng ta học được gì từ nguyên tắc “chờ
đợi để nhận quyền năng từ trên cao” này, và chúng ta
có thể áp dụng nó vào trong đời sống ngày nay như
thế nào?
3. Sự đầy dẫy Thánh Linh cho chúng ta quyền năng để
nói tiếng lạ. Tiếng lạ đơn giản là một ngôn ngữ mà sự
hiểu biết chúng ta không thể hiểu được. Hãy tưởng
tượng bạn là một trong số những người Do-thái trung
tín từ nước ngoài về thăm Giê-ru-sa-lem vào Ngày Lễ
Ngũ Tuần. Bạn nghĩ bạn sẽ phản ứng thế nào khi nghe
các tín hữu nói về sự cứu rỗi qua Chúa Giê-su Christ
trong tiếng bản xứ của bạn?
4. Khi Đức Thánh Linh đầy dẫy các tín hữu, hai trạng thái
nào diễn ra gần như liên tục mỗi khi xuất hiện? Đức
Chúa Trời đem sự cứu rỗi và sự đầy dẫy Thánh Linh
đến cho Cọt-nây và gia đình của ông tại cùng một thời
điểm vì mục đích gì? Hãy chia sẻ câu

TÓM TẮT CHƯƠNG NÀY:
_ Sự mặc lấy quyền năng của Đức Thánh Linh là
quan trọng cho mọi công việc của vương quốc.
_ Sự đầy dẫy Thánh Linh là một kinh nghiệm khác
theo sau sự cứu rỗi.
_ Sự cứu rỗi đặt chúng ta vào địa vị trong Đấng
Christ, sự đầy dẫy Thánh Linh ban quyền năng
để chúng ta sống giống Ngài.
_Tiếng lạ chưa chấm dứt; nó vẫn vận hành cho tới
khi chúng ta gặp Chúa Giê-su mặt đối mặt.
_ Có bốn loại tiếng lạ: tiếng lạ là một dấu lạ cho
người không tin, tiếng lạ có sự thông giải, tiếng
lạ dùng để cầu nguyện riêng và tiếng lạ dùng để
cầu thay. Hai loại đầu dùng cho mục đích công
khai, hai loại sau dùng cho cá nhân.


NGÔN NGỮ CỦA THÁNH LINH
Vì người được ơn nói tiếng lạ không nói với loài
người, nhưng nói với Đức Chúa Trời, bởi không ai
hiểu được, vì người ấy nói các huyền nhiệm trong
Thánh Linh.
1Cô-rinh-tô 14:2

Ngày 1
Tôi thích cách bản dịch Kinh Thánh The Message
miêu tả sự gặp gỡ cá nhân với Đức Chúa Trời. Lối
diễn tả về ngôn ngữ tiếng lạ là một sự tương tác
đầy quyền năng xảy ra “chỉ giữa bạn và Đức Chúa Trời.”
Trong chương trước, chúng ta đã xem bốn loại tiếng
lạ khác nhau được nói đến trong Tân Ước: Tiếng lạ như
là một dấu lạ cho người không tin, tiếng lạ có sự thông
giải trong hội thánh, tiếng lạ dùng để cầu nguyện riêng
và tiếng lạ dùng để cầu thay. Hai loại tiếng lạ đầu dùng
cho chức vụ công khai (giữa hai hay nhiều người), hai loại
sau dùng cách riêng tư. Trong chương này, chúng ta sẽ
tiếp tục xem xét các chức năng và bản chất sự tương tác
cá nhân của chúng ta với Thánh Linh Đức Chúa Trời,
bao gồm cả việc cầu nguyện bằng tiếng lạ lẫn cầu nguyện
bằng trí hiểu. Hai sự thể hiện này tạo thành ngôn ngữ
của Thánh Linh.

Một lần nữa, để làm rõ: khi nói đến “riêng tư,” tôi
không có ý nói nó chỉ được cầu nguyện khi người đó ở một
mình. Trái lại, sự cầu nguyện riêng tư trong ngôn ngữ
thiên đàng phải dùng cách cẩn trọng khi có mặt những
người mà Kinh Thánh gọi là “thiếu hiểu biết” hay “người
không tin.” Những sự thể hiện này có thể xuất hiện khi
một người ở một mình hay ở giữa vòng tín hữu có sự hiểu
biết về sự bày tỏ này của Đức Thánh Linh. Nó tương tự
như cách tôi nói chuyện riêng tư với gia đình tôi mà tôi
không nói trước một nhóm người mới quen biết, vì những
người mới quen biết này sẽ không hiểu tôi nói gì (xem
1Cô-rinh-tô 14:22-25).
Chú ý Phao-lô nói đến việc dùng tiếng lạ trong 1Côrinh-
tô 14:2 là “tiếng lạ dùng riêng tư.” Thật đáng buồn,
có rất nhiều hội thánh đã hiểu nhầm hay hoàn toàn bỏ
mất ân tứ lạ lùng đó là nói tiếng lạ trong lúc cầu nguyện
riêng tư bởi vì họ không nhận ra rằng sự thân mật cần
thời gian và địa điểm phù hợp.
Có thời gian và địa điểm riêng tư cho một cặp vợ
chồng để họ vui hưởng sự thân mật. Có phải đó là lúc
họ chưa kết hôn? Không. Có phải nơi thích hợp là chốn
công cộng? Chắc chắn là không. Có thể chỗ này chúng
ta thấy nhiều điều đẹp đẽ và thánh thiện nhưng ở chỗ
khác thì nó lại không thích hợp và gây khó chịu. Chúa
dự định việc “quan hệ tình dục” là ở chốn riêng tư, chỉ có
điều là sau khi hai người thề nguyện lấy nhau. Cũng vậy,
có những loại tiếng lạ chỉ nên được thể hiện trong chỗ
riêng tư bởi vì nó được định cho mục đích thân mật giữa
chúng ta với Chúa. Sự thể hiện phù hợp của sự thân mật
thuộc linh, giống sự thân mật thuộc thể, cần thời gian và
địa điểm cụ thể của nó. Cơ Đốc Nhân có nên kiêng món
quà tính dục bởi vì loài người đã làm hỏng thiết kế và
mục đích ban đầu của Chúa về tình dục không? Tất nhiên
là không! Cũng một thể ấy, chúng ta không thể xem nhẹ
hay coi thường ân tứ tiếng lạ.
Tôi biết nhiều người trong hội thánh đã thấy những
khía cạnh của ân tứ nói tiếng lạ bị dùng sai hay bị lạm
dụng. Tuy nhiên, chúng ta không được phép bỏ qua việc
dạy cho hội thánh Chúa về ân tứ này chỉ bởi vì một số
người đã hiểu sai và dùng không đúng cách. Đó là lý do
trong chương này, tôi muốn giải thích bản chất thân mật
của ngôn ngữ thiên đàng và muốn giúp bạn phát triển
một sự hiểu biết sâu nhiệm hơn về mục đích và tầm quan
trọng của ân tứ này trong cuộc sống chúng ta.
Bạn hãy nhớ, Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật. Khi
bạn đầu phục sự khôn ngoan của Lời Chúa, thì Đức Thánh
Linh sẽ khải thị mọi lẽ thật cho bạn. Hãy để ít thì giờ
tĩnh lặng và mời Ngài vào thì giờ bạn đang học bài này.
Xin Ngài cất khỏi tâm trí bạn bất cứ ý tưởng hay niềm
tin nào trái ngược với Lời Ngài. Bạn không bao giờ có thể
kinh nghiệm sự đầy trọn của Đức Chúa Trời nếu bạn để
sự hiểu biết hữu hạn của mình định nghĩa và “đóng hộp”
sự vĩ đại vô hạn của Ngài.
Tổng thống và ông vua
Là một công dân của nước Mỹ, tôi sẽ cảm thấy rất vinh
dự khi nhận lời mời ăn tối với tổng thống. Tổng thống
Mỹ là một trong số những người có quyền lực và được biết
đến nhiều nhất trên thế giới. Xem xét nhiều cơ quan dưới
quyền của ông, thì ông gần như có mọi thông tin mà ông
cần. Sự hiểu biết của tổng thống về những vấn đề của đất
nước sẽ trỗi vượt hơn tôi nhiều: ông là tổng tư lệnh quân
đội, tôi là một công dân không nắm chức vụ nào trong
chính phủ. Chính vì vậy, khi nói về những vấn đề của đất
nước, thì tổng thống nói chuyện với tôi theo mức độ hiểu
biết của tôi. Nếu ông không làm vậy, tôi không thể nào
liên hệ với ông, bởi vì sự đàm thoại thành công cần có
một nền tảng chung.
Tương tự, khi tôi nói chuyện với Vua của vũ trụ, tôi
không thể nào nói chuyện với Ngài theo mức độ của Ngài.
Tổng thống Mỹ có thể biết nhiều về những vấn đề của đất
nước, nhưng Đức Chúa Trời biết mọi sự. Không có điều gì
có thể giấu khỏi Ngài. Khi tôi cầu nguyện với Chúa theo
sự hiểu biết riêng của mình, thì tôi bị giới hạn bởi những
gì tôi thấy và biết. Chúa không thỏa lòng khi có mức độ
thân mật giới hạn này với con cái của Ngài. Chính vì vậy
Ngài đã tạo điều kiện để chúng ta thông công với Ngài
ở mức độ của Ngài. Ngài đã thực hiện điều này quan ân
tứ của Thánh Linh Ngài. Giống như Đức Chúa Trời phán
rằng, “Ta không muốn nói chuyện với con cái của Ta ở
mức độ thấp hơn sự tri thức, hiểu biết và khôn ngoan
của Ta. Ta muốn chúng có khả năng bước vào sự giao
hảo sâu nhiệm với Ta. Nên Ta sẽ ban cho con cái của Ta
một Đấng Giúp Đỡ: Thần của Ta.” Sự hiện diện và thông
công của Đức Thánh Linh khiến cho chúng ta có thể kinh
nghiệm sự thân mật sâu nhiệm với Đấng Tạo Hóa.
Đường lối và ý tưởng của Chúa trỗi vượt hơn sự hiểu
biết hữu hạn của chúng ta – nhưng khi chúng ta cầu
nguyện trong Thánh Linh, chúng ta không cầu nguyện
theo sự hiểu biết riêng của chúng ta mà chúng ta cầu
nguyện theo ý muốn của Thánh Linh Ngài. Bạn có hiểu
được không? Khi chúng ta cầu nguyện trong Thánh Linh,
thì chúng ta cầu nguyện theo ý muốn trọn vẹn của Đức
Chúa Trời!

Ngôn ngữ để chiến trận
Vì không phải chúng ta chiến đấu với loài có
thịt và máu, nhưng với những quyền lực vô hình,
những quyền lực thống trị, những quyền lực tối
tăm của thế gian này, và những quyền lực của các
tà linh trên trời. (Ê-phê-sô 6:12)
Đôi khi chúng ta rất dễ quên rằng Satan đã tuyên bố
một chiến tranh tổng lực đối với con người. Chiến thuật
của nó không thay đổi: chia cắt chúng ta khỏi Đấng Tạo
Hóa, ấy là nguồn sự sống của chúng ta. Nhưng Đức Chúa
Trời biết mánh khóe của kẻ thù. Trong sự khôn ngoan vô
hạn của Ngài, Chúa đã phát triển một chiến thuật để phá
đổ những kế hoạch của Satan. Phao-lô miêu tả người thay
đổi cục diện này trong 1Cô-rinh-tô 2:7-8: “Nhưng chúng
tôi rao giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là huyền
nhiệm vốn được giữ kín, mà Đức Chúa Trời đã định trước
từ muôn đời cho vinh hiển của chúng ta. Đó là điều không
nhà lãnh đạo nào ở đời nầy biết được, vì nếu họ biết, họ
đã không đóng đinh Chúa vinh hiển của chúng ta trên
thập tự giá”. Phao-lô miêu tả quyền năng của thập tự giá,
một sự mầu nhiệm “được giấu kín” nhưng đã được khải thị
sau khi Chúa Giê-su chịu chết và sống lại. Sự hy sinh của
Chúa Giê-su trên thập tự giá khiến chúng ta có thể bước
vào một mối quan hệ gần gũi với Đức Chúa Trời, qua đó
mà ngăn trở kế hoạch lâu đời của kẻ thù.
Kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho thập tự giá
không chỉ là sự mầu nhiệm đã được giấu kín khỏi những
kẻ cai trị đời này. Có nhiều khía cạnh về sự khôn ngoan
của Đức Chúa Trời (lời Ngài) đã được giấu kín và chỉ có
thể được khám phá và phân biệt bởi Thánh Linh Ngài.
Là tín hữu, chúng ta đã được ban cho cánh cửa để bước
vào những sự mầu nhiệm qua sự thông công với Đức
Thánh Linh. Như tôi đã nói trước đây trong sách này,
Chúa không chỉ muốn “cứu chúng ta.” Ngài cũng ban cho
chúng ta địa vị trong Đấng Christ và giao thẩm quyền và
quyền năng cho chúng ta đối với chính kẻ thù trước đây
từng làm thống khổ tâm hồn chúng ta. Bây giờ chúng
ta là những người thừa kế và là chiến binh trong vương
quốc Đức Chúa Trời, và mục đích của chúng ta là mở rộng
chính nghĩa của Đấng Christ. Trong sự khôn ngoan của
Ngài, Đức Chúa Trời đã mở rộng một con đường qua đó
Ngài có thể bí mật truyền thông kế hoạch trọn vẹn của
Ngài cho những ai chiến đấu vì chính nghĩa của Ngài.
Trong lúc chiến sự, quân đội sẽ phát triển cả một hệ
thống “ngôn ngữ” để truyền thông ngầm các kế hoạch và
thông tin. Họ thường phát triển những mật mã phức tạp
và truyền thông qua những tần số được bảo vệ. Tại sao
họ thực hiện điều này? Sự bí mật là cấp thiết cho sự an
toàn mạng sống và thành công của các chiến dịch. Nếu
kẻ thù phát hiện ra các kế hoạch của họ, chúng có thể
lên kế hoạch đưa ra một sự xác nhận giả mạo nhằm phản
công lại. Là con cái Chúa, chúng ta được ban cho cách để
bước vào những bí mật của thiên đàng, chủ yếu là qua
Đức Thánh Linh – cho phép chúng ta khám phá những
sự mầu nhiệm về các chiến thuật của Đức Chúa Trời mà
không phải để lộ cho kẻ thù kế hoạch của Vị Tổng Tư
Lệnh. Phao-lô nói tiếp:
Hãy dùng mọi cách cầu nguyện và nài xin mà cầu
nguyện mãi trong Thánh Linh. Với ý tưởng đó,
hãy hết sức kiên trì thức canh, và cầu nguyện cho
tất cả các thánh đồ. (Ê-phê-sô 6:18)
Có một lý do khi Chúa truyền bảo chúng ta hãy cầu
nguyện. Là những chiến binh của Chúa ở trên đất, chúng
ta là những người chiến trận với các thế lực của bóng tối.
Một trong những vũ khí gây nguy hiểm nhất của chúng ta
là cầu nguyện trong Thánh Linh. Nó khiến kẻ thù không
biết những kế hoạch và mục đích phía sau những chiến
lược của Đức Chúa Trời.
Có lúc Đức Chúa Trời sẽ hành động trong tấm lòng
của một người mẹ để bắt đầu cầu thay cho con trai của
mình. Có thể bà không có biết chuyện gì đang xảy ra cho
người con, nhưng bà biết bởi Thánh Linh thôi thúc nên
bà bắt đầu cầu nguyện. Khi bà cầu thay trong tiếng lạ thì
thật ra bà đang ra lệnh trong lĩnh vực thuộc linh và cầu
nguyện theo ý muốn trọn vẹn của Chúa cho người con. Vì
lý do này chúng ta được dạy, “Phải bàn luận trước, rồi
mới lập lên kế hoạch, phải có mưu lược cao, rồi mới có thể
tuyên chiến xuất quân” (Châm Ngôn 20:18).
Ngôn ngữ thiên đàng trỗi vượt hơn sự hiểu biết của
chúng ta và nó không bị giới hạn bởi thời gian và không
gian. Khi chúng ta cầu nguyện trong Thánh Linh, chúng
ta không còn phụ thuộc vào sự hiểu biết riêng của mình
và dựa vào sự khôn ngoan vô hạn lớn lao của Ngài. Đây là
một trong các lý do mà Phao-lô nói, “Tôi ước ao hết thảy
anh chị em nói tiếng lạ.”
Nầy Ta ban cho các ngươi quyền để giày đạp rắn
độc, bọ cạp và mọi quyền lực của kẻ thù. (Lu-ca
10-19)
Chúng ta là tín hữu được trang bị để mở mang vương
quốc của Đức Chúa Trời trên đất (xem Ma-thi-ơ 11:12).
Hội thánh là Thân Thể của Đấng Christ trên đất. Như
đã xác định trước đây, Chúa Giê-su không còn sống trong
thân xác trên đất này. Chúng ta là những đại sứ và chiến
binh của vương quốc Đức Chúa Trời – chúng ta là người
đem lại và bày tỏ quyền năng biến đổi của Ngài cho
những ai cần sự phục hồi, sự tự do và sự cứu chuộc. Nhưng
chúng ta sẽ không bao giờ thành hội thánh của Chúa cho
thế giới hư mất nếu không mặt lấy quyền năng của Đức
Thánh Linh. Satan và đồng bọn của nó không sợ bạn,
nhưng chúng kinh khủng bạn khi bạn biết địa vị của
mình trong Đấng Christ và khi bạn dùng tới quyền năng
của con trai và con gái của Đấng Chí Cao.
Ngày 2
Ngôn ngữ để thân mật
Vợ tôi và tôi đã sống với nhau đủ lâu để có thể phát
triển ngôn ngữ riêng của mình. Tôi đơn giản nói, “CBOI,”
thì vợ tôi sẽ hiểu tôi muốn nói gì liền. Bạn thấy đó, khi
chúng tôi mới lấy nhau, dường như mỗi chức vụ mới đều
có chữ “Outreach International” trong tên chức vụ, nên
Lisa và tôi đã quyết định mở Cuddle Bunny Outreach
International (CBOI). Chúng tôi nhìn nhau và nói,
“CBOI,” và cả hai chúng tôi đều biết rằng đã đến lúc ôm
nhau hay hôn nhau. Bất cứ ai nghe chúng tôi nói như vậy
có thể thắc mắc, Anh chị đang nói điều gì vậy? Đó là một
ngôn ngữ giản dị, nhưng là ngôn ngữ thân mật chỉ có tôi
và vợ tôi biết mà thôi. Đây chỉ là một thí dụ trong số
nhiều phương pháp truyền thông thân mật mà chúng tôi
cùng phát triển với nhau.
Cũng vậy, cầu nguyện tiếng lạ cho phép chúng ta
truyền thông một cách thân mật với Đức Chúa Trời. Có
người nói, “Nhưng mục sư John ơi, tôi không hiểu mình
đang cầu nguyện điều gì. Kinh Thánh thậm chí cũng
nói, ‘Vì nếu tôi cầu nguyện tiếng lạ, ấy là tâm linh cầu
nguyện, nhưng tâm trí tôi không kết quả’ (1Cô-rinh-tô
14:14)” Vâng, điều đó đúng. Nhưng đây là lý do mà câu
Kinh Thánh trước đó nói, “Ai cầu nguyện tiếng lạ hãy cầu
nguyện để được thông giải tiếng ấy” (câu 13). Khi tôi cầu
nguyện hay thông công với Đức Chúa Trời trong tiếng lạ,
tôi xin Ngài ban cho tôi sự thông giải cho lời cầu nguyện.
Bạn có biết chuyện gì xảy ra không? Những ý tưởng, sự
khôn ngoan, và khải thị sẽ được khơi dậy trong tâm linh
tôi. Cách tốt nhất tôi có thể miêu tả điều đó là những sự
hiểu biết này nổi lên giống như không khí bị nén lại dưới
biển được thổi lên từ đáy biển. Nó được phóng thích từ
sâu thẳm con người bề trong của tôi và hiện ra trong tâm
trí hay sự hiểu biết của tôi.
Tôi cho bạn một ví dụ. Khi tôi thấy một câu Kinh
Thánh và tôi suy nghĩ, Mình không hiểu điều này, tôi sẽ
nói, “Thánh Linh ơi, xin Ngài dạy con.” Sau đó tôi bắt
đầu cầu nguyện tiếng lạ. Sự khải thị có thể sẽ không đến
ngay; thực ra nó đến sau trong lúc tôi lái xe, đi tắm, thư
giản hay chơi gôn. Thình lình, sự khải thị đến với tôi!
Những sự khải thị này là kết quả của việc tôi thân mật
với Đức Thánh Linh – tôi đã cầu xin sự hiểu biết của
Ngài. Chúa khải thị những sự mầu nhiệm của Ngài cho
người khiêm nhường; khi chúng ta hạ mình xuống (xin
sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh), chúng ta sẽ kinh
nghiệm sự thân mật sâu nhiệm hơn với Ngài và nhận sự
khải thị thuộc linh lớn lao hơn.
Điều này cũng đúng với quyền năng thuộc linh. Phaolô
viết những lời này, lời được phán trực tiếp từ Thánh
Linh:
“Ân sủng của Ta đã đủ cho ngươi rồi, vì quyền
năng của Ta được thể hiện trọn vẹn trong sự yếu
đuối.” Vậy tôi rất vui mừng tự hào về những yếu
đuối của tôi, để quyền năng của Đấng Christ có
thể ngự trên tôi. (2Cô-rinh-tô 12:9)
Ân sủng của Đức Chúa Trời, quyền năng của Ngài, cũng
được ban cho những ai khiêm nhường (điều mà Phao-lô
nói đến khi ông nhận biết sự “yếu đuối” của mình). Quyền
năng của Chúa sẽ đến trên bạn ở mức độ lớn hơn khi bạn
hạ mình xuống bằng cách đầu phục sự khôn ngoan vô hạn
của Thánh Linh Ngài. Sau cùng, đây cũng là kết quả của
sự thân mật với Đức Thánh Linh.
Xã hội phương Tây của chúng ta chú trọng đến kết
quả. Thường thì, nếu chúng ta không thấy kết quả nhanh
cho những sự nỗ lực hay sự đầu tư, thì chúng ta liền mất
đi quyết tâm. Điều chúng ta cần phải hiểu là khi chúng
ta cầu nguyện trong Thánh Linh là chúng ta đang đầu tư
vào tương lai. Đôi khi phải mất một thời gian rồi khải thị
mới trào dâng trong tâm linh và hiện ra trong sự hiểu
biết của chúng ta. Cầu nguyện trong Thánh Linh đòi hỏi
đức tin bởi vì nó bắt đầu từ chỗ hiểu biết tự nhiên của
chúng ta phải chết đi. Nó làm gia tăng đức tin và khả
năng hiểu được khôn ngoan của Đức Chúa Trời.
Cầu nguyện bằng sự hiểu biết
Trọng tâm của chương này là cầu nguyện trong Thánh
Linh, tuy nhiên, cầu nguyện bằng sự hiểu biết cũng rất
ích lợi. Phao-lô nói rõ rằng chúng ta nên cầu nguyện cả
bằng Thánh Linh lẫn bằng sự hiểu biết.
Tôi sẽ cầu nguyện bằng tâm linh và tôi cũng cầu
nguyện bằng tâm trí, tôi sẽ ca ngợi bằng tâm linh
và tôi cũng ca ngợi bằng tâm trí. (1Cô-rinh-tô
14:15)
Khi tôi cầu nguyện bằng tâm trí (sự hiểu biết) thì nó
trực tiếp gây dựng tâm trí tôi. Nó thúc đẩy tình cảm và
lòng nhiệt huyết lớn lao. Nó kết nối tôi với bất cứ ai mà
tôi cầu nguyện cho : vợ con, bạn bè, nhân viên,… Tương tự
khi tôi nói bằng sự hiểu biết của mình nhằm công bố sự
vĩ đại của Cha, tôi được tràn ngập lòng cảm tạ và biết ơn.
Cũng có lúc tôi cầu nguyện bằng sự hiểu biết theo sự
hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Thực ra đây là một hình
thức khác của việc cầu nguyện trong Thánh Linh. Nhưng
thường thì tôi cầu nguyện trong Thánh Linh trước, và
sau đó Chúa ban cho tôi sự thông giải hay sự hiểu biết về
những gì tôi cầu nguyện. Những lời hiểu biết tuôn ra khỏi
môi miệng tôi như một dòng sông.
Khi tôi viết về tầm quan trọng của cầu nguyện trong
Thánh Linh, tôi không có ý coi nhẹ nhu cầu cầu nguyện
bằng trí khôn. Tôi hy vọng chia sẻ cho bạn hiểu rằng một
đời sống cầu nguyện lành mạnh bao gồm cả cầu nguyện
trong Thánh Linh và cầu nguyện bằng trí hiểu. Cả hai
đều quan trọng đối với đời sống thuộc linh của chúng ta.
Nguồn sự sống
Châm ngôn 20:27 nói, “Linh tánh con người là ngọn
đèn của Chúa, dò xét những nơi sâu thẳm nhất của lòng
người.” Những điều diệu kỳ của Thánh Linh sẽ được soi
sáng và khải thị trước nhất trong tâm linh chúng ta,
không phải tâm trí. Đây là lý do tại sao, khi chúng ta cầu
nguyện trong Thánh Linh, chúng phải cũng nên tin và
cầu xin sự thông giải. Sự khải thị Đức Thánh Linh ban
cho trong tâm linh chúng ta sau đó sẽ được phóng thích
và hiện ra cho trí hiểu của chúng ta.
Châm Ngôn 20:5 nói, “Ý định trong lòng người ta như
giếng sâu. Nhưng người thông sáng biết cách múc lên.”
Qua quyền năng của thập tự giá, Chúa đã ban cho chúng
ta một tấm lòng mới (xem Ê-xê-chi-ên 36:26). Bây giờ
chúng ta có thể múc sự tư vấn (Đức Thánh Linh được gọi
là Đấng Tư Vấn) từ nơi sâu thẳm trong tấm lòng đã được
đổi mới của chúng ta. Lời Chúa Giê-su trong Giăng 7:38-
39 xác chứng điều này:
Ai tin Ta thì sông nước hằng sống sẽ từ trong lòng
người ấy tuôn ra, y như Kinh Thánh đã chép. Ngài
nói điều ấy để chỉ về Đức Thánh Linh mà những
ai tin Ngài sẽ nhận được; số là lúc đó Thánh Linh
chưa được ban xuống, vì Chúa Giê-su chưa được
vinh hiển.
Câu này làm chúng ta nhớ lại Ê-sai 12:3,
“Các ngươi sẽ vui mừng múc nước từ giếng cứu
rỗi.”
Giăng nói rõ “nước hằng sống” mà Chúa Giê-su nói
sẽ tuôn ra từ lòng chúng ta là “Đức Thánh Linh.” Tại
sao Chúa Giê-su lại so sánh Thánh Linh với nước? Nước
mang lại sự sống và sự sinh tồn; không có nước, sẽ không
còn sự sống trên đất. Bằng cách nói Thánh Linh như
“nước hằng sống,” Chúa Giê-su đang nói rằng Đức Thánh
Linh là cốt lõi của sự sống.
Đức Chúa Trời phán, “Dân Ta bị tiêu diệt vì thiếu
sự tri thức” (Ô-sê 4:6). Đức Chúa Trời nói về tri thức gì?
Chúa đang nói đến tri thức về đường lối và mục đích của
Ngài. Tin diệu kỳ ấy là Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh
của Ngài đến với chúng ta để chúng ta có thể sống đầy
tràn sự sống đến bởi hiểu biết về tấm lòng của Ngài.
Không thể nào hầu việc Chúa mà trước hết không
hiểu biết Ngài là ai, ngay cả các thành viên trong chức
vụ của tôi cũng không thể phục vụ tôi tốt nếu trước hết
không có hiểu tấm lòng của tôi. Khi chúng ta đọc Lời
Chúa và dành thời gian trong sự cầu nguyện, thì Đức
Thánh Linh sẽ khải thị tấm lòng của Đức Chúa Trời cho
chúng ta. Đây là quyền năng cần thiết để sống một đời
sống vui mừng. Nê-hê-mi 8:10 nói, “Niềm vui của Chúa là
sức mạnh của anh chị em.” Nói cách khác, khi chúng ta
khoái lạc nơi Ngài (kinh nghiệm sự tươi mới của Thánh
Linh) thì chúng ta được ban cho sức mạnh đối diện những
điều phía trước. Tôi không biết bạn sao, nhưng tôi không
bao giờ muốn sống một ngày nào mà không có sự vui
mừng của Ngài.

Những sự mầu nhiệm của Chúa
Từ những câu Kinh Thánh trong Châm Ngôn và Giăng,
chúng ta có thể thấy rằng dòng nước tuôn ra từ lòng của
chúng ta chứa đựng sự mầu nhiệm hay sự khôn ngoan
kín giấu của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng biết rằng
Chúa khải thị những sự hiểu biết và mầu nhiệm này bởi
Thánh Linh của Ngài. Bây giờ chúng ta xem thêm những
gì Phao-lô nói trong 1Cô-rinh-tô 2:7, “Chúng tôi rao giảng
sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là sự huyền nhiệm vốn
được giấu kín.”
Từ Hy-lạp được dịch là huyền nhiệm không có nghĩa
là “bí ẩn” hay “mơ hồ.” Thực ra nó có nghĩa “được giấu và
chưa được bày tỏ hết.”
Bạn hãy hình dung như thế này, bạn đang ở trong
một nhà hàng rất là đẹp. Vị đầu bếp đến bàn của bạn để
hỏi thực đơn. Sau đó ông dọn cho bạn một bữa ăn theo
khẩu vị của bạn. Khi thức ăn đã sẵn sàng, người bồi bàn
đến và dọn một bữa ăn nhẹ trước mắt bạn. Vì đó là một
nhà hàng sang trọng, nên thức ăn được đậy một tấm
khăn cho đến lúc người ta mở ra. Bạn biết trước mắt
mình là thức ăn, nhưng vẫn có sự huyền nhiệm xung
quanh những đĩa thức ăn này.
Khi đến giờ ăn, người bồi bàn nói, “Voila!” và mở tấm
khăn ra khỏi đĩa thức ăn. Bây giờ bạn có thể thấy thức
ăn mà vị đầu bếp đã chuẩn bị cho bạn. Trước khi chiếc
khăn được lấy ra thì không có nghĩa là không có thức ăn,
nó vẫn ở đó trước khi bạn biết thức ăn đó là gì. Người bồi
bàn bày ra sự huyền nhiệm về bữa tối đó. Vị đầu bếp thì
luôn biết món ăn đó là gì, những nó được che khỏi bạn
cho đến khi người ta lấy tấm khăn đi.
Bởi Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời cất đi cái
màn khỏi kế hoạch kín giấu của Ngài – sự mầu
nhiệm của Ngài. Qua sự cộng tác của chúng ta
với Đức Thánh Linh, bây giờ chúng ta có thể nói
về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong sự
huyền nhiệm (hay lời khuyên bảo) để chúng ta
có thể nhận biết những ân tứ Đức Chúa Trời ban
cho chúng ta. Chúng ta nói những lời ấy không
dựa vào những lời lẽ khôn ngoan do loài người
dạy bảo, nhưng dựa vào sự dạy dỗ của Đức Thánh
Linh, dùng những lời lẽ thuộc linh giải bày những
việc thuộc linh. (1Cô-rinh-tô 2:7, 12-13)
Cũng trong thư tín này sau đó Phao-lô viết, “Vì người
được ơn nói tiếng lạ không nói với loài người, nhưng nói
với Đức Chúa Trời, bởi không ai hiểu được, vì người ấy
nói các huyền nhiệm trong Đức Thánh Linh” (1Cô-rinh-tô
14:2). Bạn có thấy sự tương quan không? Khi chúng ta nói
tiếng lạ, chúng ta nói những sự huyền nhiệm của Đức Chúa
Trời. Chúng ta biết rằng những sự huyền nhiệm được giấu
kín trong nơi sâu thẳm của tấm lòng chúng ta (xem Châm
Ngôn 20:5) và được múc lên khi nước hằng sống là sự
khôn ngoan của Đức Thánh Linh tuôn chảy từ trong chúng
ta (xem Giăng 7:38-39). Chính vì vậy, cầu nguyện tiếng lạ
gây dựng chúng ta bởi vì nó múc “nước hằng sống”, cốt lõi
của sự sống, lên để chúng ta có thể hiểu lời khuyên bảo
sâu nhiệm của chính Đức Thánh Linh!
Như tôi đã nói trước đó, nhiều lần tôi đã gặp những
câu Kinh Thánh vượt quá sự hiểu biết của tôi. Khi chuyện
này xảy ra, tôi cầu nguyện trong Thánh Linh, và sau đó
sự hiểu biết theo sau. Nhiều lúc khi tôi đang viết sách thì
đột nhiên ý tưởng nảy ra. Dường như tôi không còn gì để
nói. Điều duy nhất tôi có thể làm khi đến mức này đó là
bước ra xa máy tính và bắt đầu cầu nguyện tiếng lạ. Khi
tôi làm vậy, tôi thấy sự khải thị mới xảy ra bất thình
lình. Chuyện gì xảy ra trong những lúc tôi cầu nguyện?
Nước hằng sống của Thánh Linh Đức Chúa Trời tuôn
chảy từ trong tấm lòng của tôi!
Nếu bạn không ở trong sự thông công với Đức Chúa
Trời, thì những sự huyền nhiệm vẫn sẽ bị giấu kín khỏi
tâm trí tự nhiên của bạn. Những sự huyền nhiệm này có
thể bao gồm cả nơi bạn nên đi nhóm lại, ai là người bạn
nên lấy, công việc bạn nên làm, nhà nào bạn nên mua,
cách cầu nguyện cho lãnh đạo của bạn, cách để trở thành
một người phối ngẫu tốt hơn, cách để xử lý một sự thách
thức bạn đang đối điện với con cái của bạn, cách để thành
công trong công việc, và thêm nữa. Bạn há không vui khi
Đức Chúa Trời không bỏ chúng ta tự lo liệu cho bản thân
bởi sự hiểu biết riêng của chúng ta hay sao? Qua Đức
Thánh Linh, chúng ta có thể khám phá những kế hoạch
của Ngài (những điều tốt nhất) cho đời sống chúng ta, và
chúng ta có thể vui hưởng sự bình an mà Ngài đã hứa.

Ngày 3
Bình an: Món quà thân mật
Ga-la-ti 5 cho chúng ta biết sự bình an là bằng chứng về
sự hiện diện và sự đồng ý của Đức Thánh Linh trong đời
sống chúng ta. Đây là một phước hạnh lạ lùng với nhiều
ứng dụng thực tế trong cuộc sống mỗi ngày.
Khi tôi còn độc thân, hình ảnh về người vợ tương lai
đối với tôi là một sự huyền nhiệm. Lúc đó, tôi đang hẹn
hò với một phụ nữ có tên Lisa Toscano. Tôi biết mình
thật sự thích cô ấy. Tôi thích tính cách của cô ấy và tôi
bị cô ấy cuốn hút. Nhưng tôi chỉ muốn cưới người con gái
nào mà Chúa đã chọn cho tôi. Lisa lúc đó đang sống ở
Arizona, tôi thì ở Texas. Cả hai chúng tôi đều muốn sự
hướng dẫn của Chúa liên quan đến mối quan hệ tương
lai của chúng tôi. Tôi nói với Lisa, “Chúng ta hãy cầu
nguyện tiếng lạ ba mươi phút mỗi ngày trong ba mươi
ngày tới. Hãy lắng nghe lòng của em. Nếu em cảm thấy
day dứt hay bất an, thì Chúa đang nói với chúng ta rằng
trong mối quan hệ của chúng ta không nên đi xa hơn nữa.
Nhưng nếu em có sự bình an, thì Đức Thánh Linh đang
khích lệ chúng ta thực hiện bước tiếp theo trong mối quan
hệ.” Khi chúng tôi cầu nguyện, cả hai chúng tôi đều cảm
nhận một sự bình an ngập tràn cùng với sự mong chờ và
vui mừng. Sau ba mươi ngày, chúng tôi thảo luận cởi mở
những gì mình cảm nhận đang khi cầu nguyện và khám
phá ra rằng cả hai chúng tôi đều kinh nghiệm điều tương
tự. Chúng tôi tiến tới và cuối cùng là cưới nhau. Đã ba
mươi năm rồi, và tôi rất biết ơn Chúa vì cả hai chúng tôi
đều kinh nghiệm sự bình an đó!
Rô-ma 8:14 nói, “Vì ai được Thánh Linh Đức Chúa
Trời dẫn dắt là con cái của Đức Chúa Trời.” Đoạn Kinh
Thánh này tiếp tục giải thích cách Đức Thánh Linh dẫn
dắt con cái Đức Chúa Trời: “Chính Đức Thánh Linh làm
chứng với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức
Chúa Trời” (8:16). Đây là cách chủ yếu Đức Thánh Linh
dẫn dắt chúng ta – qua sự bình an hay lời chứng.
Bạn đã từng muốn làm điều gì đó mà tưởng chừng
như là quyết định đúng, hợp lô-gic, nhưng khi mỗi lần
bạn nghĩ về nó, bạn kinh nghiệm một cảm giác day dứt,
không thoải mái? Bạn thắc mắc, Có chuyện gì vậy? Tại
sao mình lại có cảm giác thế này? Mọi sự về quyết định
này dường như là đúng mà. Nếu bạn đang thông công với
Đức Thánh Linh, thì cảm giác không thoải mái đó tức là
Ngài đang nói với bạn, “Con đừng đi theo hướng đó.” Tôi
đã kinh nghiệm điều này rất nhiều lần. Đôi khi quyết
định đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh của tôi thật
khó hiểu cho đến nhiều năm sau đó. Trong những hoàn
cảnh này tôi đã học để tin cậy Ngài. Hãy nhớ rằng, sự
khôn ngoan của Ngài không giới hạn theo không gian và
thời gian, có nghĩa Ngài luôn xem xét tương lai của bạn
khi Ngài hướng dẫn hiện tại của bạn.
Những lúc khác tôi lại có sự bình an lớn lao liên quan
đến một quyết định mà dường như là một sự mạo hiểm.
Đó là sự bình an của Đấng Christ cai trị lòng tôi. Hãy
nghe lời của sứ đồ Phao-lô:
Nguyện xin sự bình an của Đấng Christ ngự trị trong
tâm hồn anh chị em, đó là sự bình an mà anh chị em đã
được gọi đến để thành một thân thể. (Cô-lô-se 3:15)
Tôi thích cách bản dịch The Amplified Bible so sánh
Đức Thánh Linh với một người trọng tài. Một người trọng
tài tốt sẽ thổi còi mà không hề suy nghĩ một giây nào.
Tương tự, Đức Thánh Linh sẽ giải quyết tất cả những
thắc mắc (những quyết định, những lo lắng...) xuất hiện
trong tâm trí chúng ta một cách chính xác. Ngài sẽ chia
sẻ sự khôn ngoan của Ngài với bạn nếu bạn để Ngài thổi
còi. Nhiều lúc “còi” của Ngài chính là sự truyền thông qua
sự bình an mà sự hiểu biết con người không hiểu nổi; đây
là sự làm chứng của Đức Thánh Linh. Kinh Thánh nói,
Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt quá mọi khả năng
hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí của anh chị em trong
Đức Chúa Giê-su Christ. (Phi-líp 4:7)
Chúng ta đã được đặt trở lại địa vị trong Chúa Giê-su
Christ, có nghĩa chúng ta có sự bình an, một điều rất khó
tìm trong thời đại của chúng ta. Chúa Giê-su là Vua Bình
An, cho nên những ai ở trong Ngài thì đã được hứa ban
cho sự bình an. Khi chúng ta mời Đức Thánh Linh vào
trong tiến trình đưa ra quyết định thì Ngài sẽ luôn làm
chứng qua sự bình an của Chúa Giê-su Christ.

Bình an và việc đưa ra quyết định
Là lãnh đạo của chức vụ Messenger International, tôi đã
đưa ra nhiều quyết định mà hoàn toàn được xác chứng
bởi sự bình an của Ngài. Nhiều mục tiêu đang đắn đo
dường như là không thể thực hiện, nhưng sự bình an của
Chúa đã khiến tôi không giới hạn tiềm năng của chức vụ
Messenger International chỉ ở mức hiểu biết riêng của tôi.
Có nhiều lúc tôi nghe Thánh Linh phán rất rõ với
tôi. Ví dụ, khi tôi chuẩn bị viết cuốn sách này, thực ra tôi
đang lên kế hoạch viết về một chủ đề hoàn toàn khác.
Trong suốt thời gian kiêng ăn và cầu nguyện, Đức Thánh
Linh hướng dẫn tôi viết về sự tuyệt vời của Đức Thánh
Linh thay vì viết về một chủ đề khác.
Hầu hết những quyết định của tôi được hướng dẫn bởi
sự bình an của Chúa (luôn luôn nhất quán với Lời Chúa),
chứ không phải bởi sự hướng dẫn rõ ràng. Tuy nhiên, có
những lúc thì Đức Thánh Linh phán với tôi. Tôi thấy điều
này thường xuất hiện khi Đức Chúa Trời đang thiết lập
một sự hướng đi hoàn toàn mới dành cho tôi. Tôi cho bạn
một thí dụ.
Mục tiêu chính của Messenger International là xây
dựng hội thánh địa phương. Chúng tôi tin rằng hội thánh
địa phương là cách thức có chiến lược nhất của Đức Chúa
Trời nhằm hướng tới những người hư mất, đem hy vọng
và tiếp trợ cho những ai có nhu cầu, và môn đồ hóa các
nước. Hơn 20.000 hội thánh tại Bắc Mỹ hiện đang sử
dụng chương trình giảng dạy của chúng tôi. Trong nhiều
năm, trọng tâm chính của chúng tôi đó là hướng tới các
hội thánh tại Mỹ, Canada, Úc và Vương Quốc Anh.
Rồi ngày 31 tháng 5 năm 2010, Chúa phán với tôi khi
tôi đang đọc sách Đa-ni-ên: “Con đã trung tín hướng tới
hội thánh địa phương trong thế giới nói tiếng Anh. Bây
giờ ta sai con tới toàn bộ các quốc gia trên thế giới.” Đó
thật là một giây phút tuyệt vời. Tôi không biết rồi chuyện
đó sẽ xảy ra như thế nào. Nên tôi đã triệu tập một cuộc
họp các giám đốc trong chức vụ của chúng tôi. Tôi chia sẻ
khải tượng mà Chúa đặt để trong lòng và nói cho họ rằng
trong suốt năm 2011, tôi muốn dâng hiến 250.000 cuốn
sách cho các lãnh đạo trong các quốc gia đang phát triển.
Mọi người đều sốc. Chúng tôi chưa bao giờ dâng hiến bất
cứ điều gì nhiều gần bằng số lượng sách này trong một
năm. Tổng giám đốc điều hành và các trụ sở phòng ban
khác liên tục hỏi tôi về sứ mạng này. Tổng giám đốc điều
hành cuối cùng hỏi tôi rằng tôi có đem mục tiêu đó dâng
lên Chúa trong sự cầu nguyện hay không.
Tôi đã nghe rõ ràng từ Chúa rằng chúng tôi sẽ hướng
tới các mục sư và lãnh đạo hội thánh trên toàn thế giới,
nhưng Chúa không nói cụ thể với tôi rằng bước đầu tiên
để tiến tới mục tiêu là dâng hiến 250.000 cuốn sách trong
suốt năm tới. Nên tôi đã đem mục tiêu này dâng lên Chúa
trong sự cầu nguyện. Tôi có sự bình an. Đức Thánh Linh
không cần phải nói thành lời với tôi bởi vì tôi biết mục
tiêu này hợp với sự hướng dẫn ban đầu của Ngài. Tôi cảm
nhận sự xác chứng của Thánh Linh kèm theo. Khi tôi báo
cáo điều này cho cả nhóm, họ lập tức ủng hộ khải tượng.
Đức Chúa Trời đã vận hành rất lạ lùng, và chúng tôi có
thể dâng hiến hơn 270.000 cuốn sách cho các mục sư và
lãnh đạo hội thánh trong 47 quốc gia trong năm đó.
Năm 2011, tôi đã gặp một mục sư người I-rắc tại
Beirut, Li-băng (lúc đó tôi đang ở Trung đông giảng cho
2.500 mục sư và lãnh đạo). Anh là một người trẻ chỉ mới
36 tuổi, anh lãnh đạo hội thánh lớn nhất trong thành phố
của mình. Anh nói với tôi, “Ông Bevere ơi, ông giống như
một người cha đối với tôi. Có được bao nhiêu cuốn sách
của ông là tôi đọc hết. Tôi thậm chí dùng thẻ tín dụng để
tải các tài liệu khác từ trang mạng của ông.”
Khi anh ta nói vậy, tôi muốn chui vào một cái lỗ. Đây
là một người từ một quốc gia bị chiến tranh làm cho tan
nát, không có nhiều tiền, nhưng lại làm mọi điều mình
có thể có để tài liệu của Messenger International. Điều
đó một lần nữa khiến tôi khóc với Chúa, xin Ngài ban sự
khôn ngoan để giúp đỡ những hội thánh địa phương này
bằng cách giúp đỡ lãnh đạo của họ. Qua việc cầu nguyện
trong Thánh Linh, tôi đã nhận một ý tưởng về cách để
dâng hiến cho các mục sư ở các quốc gia đang phát triển
không chỉ sách mà toàn bộ chương trình giảng dạy. Năm
tiếp theo, chúng tôi đã tặng 1.3 triệu sách vở và DVD cho
các mục sư và lãnh đạo này. Kể từ đó, số lượng đã liên
tục được nhân cấp lên.
Một mảng khác của toàn bộ bức tranh này là trang
mạng CloudLibrary.org cũng ra đời nhờ sự cầu nguyện
trong Thánh Linh, đây là một trang mạng cho phép các
mục sư, lãnh đạo cùng với hội chúng có thể tải về miễn
phí các tài liệu trong ngôn ngữ của họ. Cho nên số lượng
hơn 270.000 sách vở tài liệu được dâng hiến năm 2011
bây giờ được nhân cấp lên theo tháng! Đây là công việc
Đức Chúa Trời có thể làm trong và qua chúng ta khi
chúng ta đi theo sự xác chứng bằng sự bình an của Đức
Thánh Linh.

Ngày 4
Nhận sự hướng dẫn
Một lĩnh vực dường như gây phiền não cho nhiều tín
hữu nhất đó là tìm sự hướng dẫn. Tôi thường nghe người
ta nói, “Tôi không biết Chúa muốn tôi làm gì với đời
sống của tôi!” Gia-cơ cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta
cần sự hướng dẫn: “Nếu ai trong anh chị em thiếu khôn
ngoan, người ấy hãy cầu xin Đức Chúa Trời” (1:5). Từ
khôn ngoan trong tiếng Hy-lạp là sophia, từ này miêu tả
đầy đủ hơn về “khả năng để hiểu và kết quả, hành động
một cách khôn ngoan.” Bạn hãy nghĩ như thế này: nhờ
khôn ngoan của Chúa trước tiên chúng ta có thể hiểu được
rồi sau đó hành động.
Ai là người ban cho chúng ta khả năng để hiểu sự
khôn ngoan của Đức Chúa Trời và thực hành nó? Đức
Thánh Linh. Tôi đã ở trong những hoàn cảnh thật sự cần
sự hướng dẫn. Khi tôi bắt đầu cầu nguyện tiếng lạ thì sự
khôn ngoan và hướng dẫn của Chúa dấy lên trong tâm
linh tôi và bước vào tâm trí - sự hiểu biết của tôi. Việc cầu
nguyện tiếng lạ sẽ soi sáng sự hướng dẫn của Chúa cho
cuộc đời chúng ta.
Chúng ta đọc Châm Ngôn 20:5. Kinh Thánh nói, “Ý
định trong tâm trí người ta như nước ở giếng sâu, nhưng
người thông sáng biết cách múc lên.” Các bản dịch tiếng
Anh khác dùng chữ mục đích thay vì ý định. Trong Đấng
Christ, bạn đã được ban cho một công việc, hay mục đích
độc nhất mà chỉ dành cho bạn mà thôi. Mục đích này sẽ
quyết định hướng đi của bạn, và nó được giấu kín trong
tấm lòng của bạn. Khi bạn cầu nguyện trong Thánh Linh
và khám phá ra mưu định của Đức Chúa Trời, thì Ngài
sẽ khải thị mục đích của bạn. Chuyện này sẽ không xảy
ra trong chốt lát, nên bạn hãy kiên nhẫn. Khi bạn dành
thời gian trong Lời Chúa và trong sự cầu nguyện, Ngài sẽ
khải thị mục đích đó cho bạn. Một trong các con trai của
tôi thích nói như vầy: Kinh Thánh là bản đồ và Thánh
Linh là Đấng hướng dẫn của chúng ta.
Món quà để được hướng dẫn đã được cung ứng trong
mọi lĩnh vực đời sống bạn. Nếu bạn đang gặp lúc khó
khăn với con cái, hãy sống chậm lại và dành thời gian
cầu nguyện trong Thánh Linh. Ngài sẽ chỉ cho bạn cách
đáp ứng. Nếu bạn đang bán hàng và bạn không biết phải
làm gì, hãy đóng cửa văn phòng và cầu xin sự hiểu biết
từ Đấng biết tất cả mọi sự. Ngài đã cư ngụ trong bạn rồi;
bây giờ bạn chỉ đơn giản múc lên những gì chưa được khải
thị cho bạn. Ngài khát khao ban cho bạn sự hướng dẫn!
Ê-sai 48:17 nói, “Ta là Chúa, Đức Chúa Trời của ngươi,
Đấng dạy bảo ngươi để được phước, Đấng dẵn dắt ngươi
ngươi vào đướng lối ngươi nên đi.” Chúa muốn bạn sống
và thể hiện mục đích của vương quốc dành cho bạn, và
Ngài khao khát dẫn dắt bạn trong mỗi bước đường.
Đôi khi tôi nghe người ta nói, “Mục sư John ơi, đó
là điều “thiêng liêng” và rất khó nói. Chúng tôi thật sự
không thể trình dâng những nhu cầu này lên cho Chúa.
Ngài chỉ quan tâm đến những điều liên quan đến chức vụ
mà thôi.” Đầu tiên, không có gì là khó nói về Đức Chúa
Trời, cho nên không có gì là kỳ cục về sự can thiệp của
Ngài trong bất kỳ lĩnh vực của đời sống chúng ta. Người
ta có thể kỳ cục, nhưng Chúa thì không bao giờ kỳ cục.
Cũng vậy, chúng ta không bao giờ nên xem nhẹ lời hứa
của Chúa chỉ bởi vì có người đã làm méo mó hay lạm
dụng những biểu hiện của Thánh Linh Chúa.
Thứ hai, Kinh Thánh dạy chúng ta “cầu nguyện không
thôi” (1Tê-sa-lô-ni-ca 5:17). Nhiều Cơ Đốc Nhân chưa hề
nghiên cứu kỹ mạch văn của câu Kinh Thánh này để hiểu
nó có ý nghĩa như thế nào. Rõ ràng Phao-lô không nói,
“Hãy giữ cho môi miệng bạn cầu nguyện mỗi phút trong
ngày.” Nói cho cùng, Kinh Thánh còn dạy chúng ta hãy
chia sẻ Phúc âm và khích lệ lẫn nhau. Chúng ta không
thể làm cả hai việc trên nếu chúng ta chỉ dùng môi miệng
cầu nguyện liên tục không bỏ giây phút nào.
Điều Phao-lô thật sự nói đến trong câu Kinh Thánh
này đó là liên tục thông công với Thánh Linh. Làm sao
chúng ta có thể kinh nghiệm điều này? Phao-lô cho chúng
ta câu trả lời, vì ông nói tiếp: “Đừng dập tắt Thánh Linh”
(câu 19). Cầu nguyện không thôi đó là không bao giờ
dập tắt sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Nó có nghĩa
là bạn ý thức về sự hiện diện của Ngài và nhạy bén với
tiếng nói của Ngài. Nói cách khác, đừng có triệt tiêu sự
can thiệp của Ngài trong đời sống bạn. Đức Thánh Linh
muốn tham gia vào mọi khía cạnh của đời sống bạn. Ngài
muốn hướng dẫn bạn. Ngài khát khao sự thông công liên
tục với bạn. Sự thông công không ngừng này sẽ sản sinh
sự bình an, sức mạnh và hướng dẫn của Ngài trong đời
sống bạn.
Tôi không được kêu gọi để trở thành một thương gia.
Nhưng nếu là thương gia, tôi sẽ dành nhiều thời gian cầu
nguyện cho công việc của mình trong Thánh Linh. Sau đó
tôi sẽ đưa ra quyết định theo sự bình an trong tấm lòng.
Đừng bao giờ nghi ngờ khả năng nhận sự hướng dẫn từ
Đấng Tạo Hóa của bạn chỉ bởi vì bạn không ở trong “chức
vụ trọn thời gian.” Ngài hướng dẫn đường lối bạn, như
thể Ngài hướng dẫn đường lối tôi.
Thì giờ cầu nguyện cá nhân
Tôi thấy rằng thì giờ cầu nguyện sẽ hiệu quả hơn khi bắt
đầu bằng cách đọc Kinh Thánh. Lời Chúa tẩy sạch tâm
trí tôi và làm thông suốt từ tâm linh tới tâm trí của tôi.
Sau thì giờ đọc Kinh Thánh, tôi càng được kết nối với
Đức Thánh Linh hơn, và thì giờ cầu nguyện của tôi được
phong phú hơn bởi sự hiện diện tỏ bày của Ngài.
Tôi cũng học được rằng Chúa rất nhanh khải thị chính
mình Ngài khi tôi ý thức tôn trọng sự hiện diện của Ngài
trong đời sống của tôi. Khi tôi bắt đầu suy gẫm về sự vĩ
đại và tốt lành của Ngài, thình lình Đức Thánh Linh khải
thị chính Ngài. Tại sao? Tác giả Thi Thiên cho chúng
ta câu trả lời: “Ngài là Đức Chúa Trời rất đáng kính sợ
trong hội đồng các đấng thánh, Đấng rất đáng hãi hùng
đối với những kẻ ở quanh Ngài” (Thi Thiên 89:7). Nếu
bạn muốn kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa, bạn phải
đến với Ngài bằng sự kính sợ. Cách nhanh nhất để dập
tắt sự hiện diện của Chúa là không có tôn trọng Ngài và
xem thường Thánh Linh của Ngài.
Khi Chúa Giê-su dạy các môn đồ bài cầu nguyện mẫu
cho các sứ đồ (bao gồm chúng ta), Ngài bắt đầu bằng cách
nói, “Lạy Cha chúng con ở trên trời, Danh Cha được tôn
thánh” (Ma-thi-ơ 6:9). Nói cách khác, khi chúng ta đến
với Chúa Cha, trước hết chúng ta phải bước vào sự hiện
diện của Ngài bằng sự tôn kính thánh. Khi thực hiện điều
đó, Đức Thánh Linh sẽ bày tỏ sự hiện diện của Ngài, vì
Ngài biết Ngài đang được tôn trọng. Sự hiện diện của
Ngài sẽ cho chúng ta cái nhìn, khôn ngoan, tri thức và
quyền năng. Ngài thật sự là nguồn sống của chúng ta! Tại
sao chúng ta lại muốn tách mình ra khỏi Ngài?
Cầu thay trong Thánh Linh
Trước đây tôi thường cầu nguyện với một mục sư bạn của
tôi. Trong lúc chúng tôi cầu nguyện, chúng tôi thường cầu
nguyện tiếng lạ. Một lần nọ chúng tôi biết rằng mình
đang công bố và đưa ra chỉ thị cho một số khu vực tại
Trung Đông. Ngày tiếp theo chúng tôi thấy có một trận
động đất lớn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi tin mình và người bạn
đang cầu thay cho đất nước đó. Chúng tôi kết nối với họ
qua Thánh Linh, bởi vì cùng một Đức Thánh Linh đó cư
ngụ trong tất cả chúng ta. Chúa đang phán ý muốn của
Ngài cho những ai tại Thổ Nhĩ Kỳ qua chúng tôi.
Hành động cầu thay thuộc linh này rất là quan trọng
trong việc mở rộng vương quốc của Chúa trên đất. Kẻ thù
ghét việc chúng ta có thể công bố ý muốn của Chúa cho
những anh chị em xa xôi. Mục đích của nó là chia rẽ và
tách biệt hội thánh, và nó thích giới hạn sự cầu thay của
chúng ta chỉ ở mức độ của những gì chúng ta biết bởi sự
hiểu biết riêng của mình.
Có thể bạn chưa bao giờ nhận thấy sự kết nối gần gũi
giữa bạn với những tín hữu khác trên toàn thế giới. Bạn
hoàn toàn có thể cầu thay một cách chính xác cho những
tín hữu ở những đất nước khác, ngay cả khi bạn không có
sự liên lạc tự nhiên nào với họ.
Tôi từng một lần gặp một người đàn ông từ bộ lạc
Masai khi ở Kenya. Người này đã đến thăm nước Mỹ và
ở với mấy người bạn của tôi tại Pennsylvania. Ông đã
ở lại với họ hơn một tháng. Trong một vài lần, ông đã
cho người chủ nhà biết tình hình mới nhất về gia đình
của ông tại Châu Phi. Cuối cùng, bà chủ nhà hỏi, “Làm
sao ông biết có chuyện gì xảy ra với gia đình ông? Họ
không có liên lạc điện thoại gì cả.” Ông đáp, “Phao-lô biết
chuyện gì đang xảy ra tại hội thánh Cô-lô-se và Cô-rinhtô
khi ông đi xa. Khi tôi cầu nguyện trong Thánh Linh,
Chúa chỉ cho tôi chuyện gì xảy ra với các thành viên gia
đình của tôi.” Câu Kinh Thánh mà ông này nói đến là
Cô-lô-se 2:5: “Vì tôi tuy xa cách trong thân xác, nhưng
tôi vẫn hiện diện với anh chị em trong tinh thần, và tôi
thật vui mừng khi thấy anh chị em có kỷ cương, và đức
tin của anh chị em được vững vàng trong Đấng Christ.”
Và 1Cô-rinh-tô 5:3: “Về phần tôi tuy vắng mặt trong thân
xác nhưng hiện diện trong tâm linh; và như thế tôi đã
hiện diện.” Phao-lô kết nối với những tín hữu của hai hội
thánh đó trong tâm linh và ông biết công việc và hành
động của họ mà về thân xác ông không ở với họ.
Có những lúc tôi biết một trong số thành viên hay
người cộng tác của tôi đang cầu nguyện cho tôi. Tôi đang
ở trong hoàn cảnh suy sụp và nguy hiểm và đó là lúc
Chúa can thiệp vào một cách thình lình và lạ lùng. Tôi
biết trong những trường hợp như thế có ai đó đang cầu
nguyện Chúa bảo vệ tôi và cầu thay cho tôi trong Thánh
Linh.
Kinh nghiệm yên nghỉ
Thưa anh chị em, về sự hiểu biết xin đừng như trẻ con;
nhưng về điều ác, hãy nên như trẻ con, về sự hiểu biết
hãy như người trưởng thành. (1Cô-rinh-tô 14:20-21)
Bây giờ chắc bạn đã có thể đoán ra, Phao-lô viết rất
nhiều về tiếng lạ trong 1Cô-rinh-tô 14. Trong những câu
Kinh Thánh này, thật ra Phao-lô diễn giãi lời của Ê-sai,
vì trong Ê-sai 28:11-12, chúng ta đọc:
Thật vậy, Ngài sẽ dùng môi miệng ngọng nghịu và
ngôn ngữ xa lạ nói với dân này, là dân Ngài đã phán,
“Đây là nơi an nghỉ, hãy để cho những kẻ mệt mỏi được
an nghỉ: đây là nơi yên tĩnh.”
Đức Chúa Trời đã nói tiên tri qua Ê-sai rằng việc nói
tiếng lạ sẽ cung ứng sự yên nghỉ và tươi mới. Một lần
nọ, một người bạn của tôi, mục sư của một hội thánh lớn,
đang nói chuyện với mục sư của một hội thánh lớn khác.
Người mục sư của hội thánh thứ hai nói với bạn tôi, “Tôi
đã chuẩn bị bỏ chức vụ. Tôi rất mệt mỏi. Tôi đuối sức. Tôi
kiệt quệ rồi.”
Bạn tôi đáp, “Anh không cầu nguyện trong Thánh
Linh nữa đúng không?”
Người mục sư kia lắp bắp, “Đúng vậy …”
Bạn tôi tiếp tục, “Anh dành thời gian cầu nguyện
trong Thánh Linh bao lâu?”
Người mục sư kia vẫn lưỡng lự và cuối cùng nói rằng,
“À, tôi liên tục chuẩn bị sứ điệp bài giảng, tôi có rất nhiều
việc phải lo với 15000 tín hữu hội thánh và…”
Bạn tôi hỏi lại, “Anh có cầu nguyện trong Thánh Linh
không?”
Rốt cuộc, người mục sư kia đáp, “Không, thành thật
mà nói, tôi không cầu nguyện tiếng lạ.”
Bạn tôi nói, “Hãy bắt đầu cầu nguyện trong Thánh
Linh.”
Chẳng bao lâu, người mục sư đã từng thấy mệt mỏi
chẳng còn muốn từ bỏ chức vụ. Ngày nay, cả ông và hội
thánh của ông đều phát triển mạnh!
Tại sao việc mục sư cầu nguyện tiếng lạ là quan trọng?
Chúng ta nhận sự yên nghỉ siêu nhiên và sức sống mới
khi cầu nguyện trong Thánh Linh.
Làm sao tiến sỹ Cho có thể lãnh đạo một hội thánh
hơn 800.000 người mà không bao giờ kiệt sức? Ông cầu
nguyện trong Thánh Linh. Tôi không thể nghĩ về một
mục sư nào khác là người kinh nghiệm nhiều áp lực và
trách nhiệm hơn tiến sỹ Cho. Hội thánh của ông đã hoàn
toàn biến đổi Nam Hàn, và ông là một trong số những vị
mục sư được tôn trọng nhất trên thế giới. Bất cứ người
nam hay người nữ nào đều không thể mang gánh nặng
như thế bởi khả năng riêng của mình. Nhưng bây giờ
tôi biết rằng tiến sỹ Cho không cậy vào sự hiểu biết
riêng của mình. Ông ưu tiên thời gian cầu nguyện và cầu
nguyện trong Thánh Linh nhiều tiếng đồng hồ mỗi ngày.
Thời gian cầu nguyện này cho ông sức mạnh lớn lao và sự
yên nghỉ thật sự.
Lester Sumrall là một con người vĩ đại của Chúa. Tôi
có đặc ân gặp ông một số lần. Tiến sỹ Sumrall chỉ ngủ
bốn tiếng vào ban đêm và cùng lúc viết bốn cuốn sách!
Ông có nhiều năng lực hơn là nhân viên của mình (người
chỉ bằng nửa tuổi ông) và nhiều người giảng dạy trẻ tuổi
khác. Ông đã tìm thấy sức mạnh đó ở đâu? Ông dành rất
nhiều thời gian cầu nguyện trong Thánh Linh.
Xin bạn hiểu cho, chúng ta không nên lạm dụng
thân thể của mình. Rõ ràng Chúa truyền bảo chúng ta
tôn trọng và giữ ngày Sabbath. Tất cả chúng ta nên nghỉ
ngơi thể xác. Tôi chơi gôn bởi vì nói giúp tôi xa công việc
và làm tươi mới tâm trí và thân thể tôi. Đó là một nguồn
yên nghỉ tuyệt vời cho tôi. Nhưng cùng với việc giữ ngày
nghỉ Sabbath, thì việc cầu nguyện trong Thánh Linh sẽ
làm tươi mới thân thể và tâm hồn chúng ta. Không may,
nhiều tín hữu bị kiệt sức lúc còn trẻ bởi vì họ không tìm
sự yên nghỉ trong Thánh Linh.

Ngày 5
Con người bên trong
Ai nói tiếng lạ tự gây dựng chính mình. (1Cô-rinhtô
14:4)
Từ gây dựng trong tiếng Hy-lạp là oikodomeo. Theo
nghĩa đen có nghĩa “gây dựng hay xây dựng.” Khi chúng ta
cầu nguyện trong Thánh Linh, chúng ta xây dựng khả năng
đón nhận sự hiện diện và quyền năng của Đức Chúa Trời.
Chúa Giê-su dùng cùng chữ Hy-lạp này khi phán, “Vậy ai
nghe những lời Ta nói đây và làm theo sẽ giống như người
khôn, cất nhà mình trên vầng đá” (Ma-thi-ơ 7:24).
Tương tự, Chúa phán với chúng ta qua Giu-đe,
Nhưng anh chị em, những người được yêu quý,
hãy gây dựng chính mình trên đức tin cực thánh
của mình, và cầu nguyện trong Đức Thánh Linh.
(Giu-đe 20)
Tôi nhớ có một lần khi một trong những người bạn
của tôi có đứa con trai ốm nặng. Bác sỹ không đoán ra
được chuyện gì xảy ra với cậu bé, và bạn tôi không biết
phải làm gì. Cuối cùng, anh bước vào văn phòng của mình
và cầu nguyện trong Thánh Linh năm tiếng đồng hồ.
Anh bước ra khỏi văn phòng, lái xe về nhà và đi thẳng
vào phòng ngủ của con trai. Bằng thẩm quyền, anh bảo
người con hãy đứng dậy khỏi giường. Từ giây phút đó trở
đi người con được chữa lành hoàn toàn. Chuyện gì đã xảy
ra? Những thì giờ cầu nguyện này đã gia tăng khả năng
cầu thay và giúp đỡ con trai của bạn tôi. Mọi sự chúng ta
nhận lãnh từ Đức Chúa Trời, chúng ta nhận lãnh bởi đức
tin. Ngoài ra không có cách nào khác. Để thì giờ với Đức
Thánh Linh thật sự sẽ gia tăng khả năng nhận những lời
hứa và sự hiện diện bày tỏ của Đức Chúa Trời bởi vì nó
gây dựng con người bề trong của chúng ta.
Thờ phượng sâu nhiệm hơn
Việc cầu nguyện trong ngôn ngữ thiên đàng cho chúng ta
khả năng để thờ phượng và ngợi khen Đức Chúa Trời ở
một mức độ sâu hơn. Phao-lô nói:
Nếu không khi bạn chúc tụng bằng tâm linh, làm
sao một người không biết ngồi nghe có thể nói
“amen” về những lời bạn cảm tạ, khi người ấy
không hiểu bạn nói gì? Dù rằng lời cảm tạ của bạn
thật tốt, nhưng người khác không được gây dựng.
(1Cô-rinh-tô 14:16-17)
Phao-lô đang nói đến những biểu hiện ngợi khen của
hội chúng và chỉ ra rằng khi chúng ta “chúc phước bằng
tâm linh” (ngợi khen Chúa trong tiếng lạ), chúng ta không
đem lại ích lợi gì cho người khác. Bởi vì ngợi khen bằng
tiếng lạ là một sự biểu lộ riêng tư, nó đem đến sự khích lệ
cá nhân, chứ không phải là khích lệ cho hội chúng. Phaolô
không coi nhẹ hành động ngợi khen Chúa trong tiếng
lạ. Ông chỉ đơn giản nói là có thời điểm và nơi chốn cho
sự ngợi khen đó.
Phao-lô kết luận điểm này: “Việc anh chị em dâng lời
cảm tạ thì tốt”! Khi chúng ta ngợi khen Chúa trong tiếng
lạ, chúng ta để Đức Thánh Linh tán dương sự diệu kỳ và
huyền nhiệm của Đức Chúa Trời một cách tuyệt vời qua
chúng ta. Có một mức độ thờ phượng sâu nhiệm hơn khi
chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời trong ngôn ngữ thiên
thượng. Đây là lý do Phao-lô hát cả trong Thánh Linh lẫn
trong tâm trí (xem 1Cô-rinh-tô 14:15).
Ai cũng có thể được đầy dẫy Thánh Linh
Tôi rất buồn khi các Cơ Đốc Nhân coi thường những tín
hữu khác bởi vì họ không nói hay không cầu nguyện tiếng
lạ. Những anh chị em trong Đấng Christ này đơn giản
là chưa có kinh nghiệm tặng phẩm lạ lùng đó của Đức
Thánh Linh. Không nên làm cho họ cảm thấy xấu hổ và
bị coi thường, bởi vì chúng ta thảy đều là một trong Đấng
Christ.
Như đã bàn ở chương trước, ân tứ nói tiếng lạ dành
cho mọi tín hữu, những ai chưa nói tiếng lạ cũng không bị
loại ra khỏi lời hứa này. Chúa Giê-su phán, “Những dấu
này sẽ theo sau những kẻ tin…họ sẽ nói tiếng mới” (Mác
16:17). Phao-lô nói, “Tôi ước ao hết thảy anh chị em đều
nói tiếng lạ” (1Cô-rinh-tô 14:5). Tấm lòng của Đức Chúa
Trời dành cho tất cả con cái của Ngài là vui hưởng những
lợi ích diệu kỳ của ngôn ngữ thiên thượng.
Nhận lãnh Thánh Linh bằng cách nào?
Trước khi tôi tiếp tục, hãy để tôi nói rằng nhiều bạn bè
của tôi đã nhận sự đầy dẫy Thánh Linh trong xe hơi, tại
nhà, và thậm chí là tại văn phòng của họ. Tất cả những
gì chúng ta phải làm là cầu xin, và Cha thiên thượng sẽ
ban Thánh Linh của Ngài. Nếu bạn đã cầu xin ân tứ này,
thì đơn giản bạn chỉ cần học cách đầu phục.
Đầu tiên, trước khi bạn có thể nhận lãnh sự đầy dẫy
Thánh Linh, bạn phải tin nhận Chúa Giê-su Christ làm
Chúa và Cứu Chúa của bạn. Chúa Giê-su phán thế gian
(những người chưa tiếp nhận sự cứu rỗi) không thể nhận
lãnh Đức Thánh Linh (xem Giăng 14:17). Nếu bạn chưa
để Chúa Giê-su làm Chúa của cuộc đời bạn, thì bạn có
thể đầu phục chính mình để Ngài làm Chúa ngay bây giờ.
(Để biết chi tiết cách tiếp nhận Chúa, xin hãy xem phần
phụ lục).
Nếu bạn đã là con cái Đức Chúa Trời, bạn có thể vẫn
còn bị ngăn trở không hưởng được sự đầy dẫy Thánh
Linh nếu bạn cố tình không vâng lời Chúa trong đời sống
mình. Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh “cho những ai
vâng lời Ngài” (Công Vụ 5:32). Điều này không có nghĩa
là bạn phải trở nên trọn vẹn. Đơn giản có nghĩa là bạn
phải hạ mình xuống, thì Chúa sẽ ban cho bạn ân sủng của
Ngài để đắc thắng nanh vuốt của tội lỗi, và rồi thì bạn sẽ
mở lòng ra đón nhận sự đầy dãy Thánh Linh.
Một trong những nanh vuốt nguy hiểm nhất của sự bất
tuân trong đời sống của nhiều tín hữu đó là sự vấp phạm.
Bạn phải chủ động tha thứ cho người đã làm hại bạn. Hầu
như là không có ngoại lệ, tôi đã chứng kiến ngay khi một
tín hữu bị vấp phạm, là người muốn nhận lãnh sự đầy dẫy
Thánh Linh, quyết định tha thứ thì Đức Thánh Linh sẽ
bày tỏ. Ngay bây giờ hãy nắm lấy cơ hội này để phóng
thích những người đã làm hại bạn và xin Chúa ban cho
bạn tấm lòng của Ngài đối với họ. (Tôi có nói chi tiết vấn
đề vấp phạm trong cuốn sách Mồi của satan.)
Chỉ xin bởi đức tin
Có ai trong các ngươi khi con mình xin một con cá
mà cho nó một con rắn thay vì một con cá chăng?
Hay có ai khi con mình xin một cái trứng mà cho
nó một con bò cạp chăng? Vây nếu các ngươi vốn
là xấu mà còn biết cho con cái mình những vật
tốt, huống chi Cha các ngươi trên trời, Ngài há
không ban Đức Thánh Linh cho những người xin
Ngài sao? (Lu-ca 11:11-13)
Một số người giảng dạy rằng khi bạn cầu xin Đức
Thánh Linh, thì bạn sẽ nhận tà linh thế vào. Những lời
này của Chúa Giê-su xóa đi toàn bộ nỗi sợ hãi đó. Đức
Chúa Trời là Đấng ban cho mọi ân tứ tốt lành và trọn
vẹn (xem Gia-cơ 1:17). Nếu bạn xin Cha Đức Thánh Linh,
thì Ngài sẽ không ban cho bạn tà linh. Ngài sẽ ban cho
bạn Đức Thánh Linh. Cho nên đừng sợ khi mở lòng mình
ra cho sự đầy dẫy Thánh Linh.
Khi bạn mở lòng mình ra với Đức Thánh Linh, bạn
đừng có mong Đức Thánh Linh nắm lấy lưỡi của bạn và
ép bạn phải nói. Ngài ban cho bạn một ý chí tự do. Đức
Thánh Linh là một Đấng lịch sự, Ngài sẽ không bao giờ
thúc ép bạn. Satan sẽ ép buộc bạn; Đức Thánh Linh sẽ
hướng dẫn và dẫn dắt bạn. Đức Thánh Linh sẽ ban lời
cho bạn (có thể bắt đầu bằng các âm tiết, âm thanh hay
tiếng lắp bắp), bạn phải đầu phục Thánh Linh trong ba
lĩnh vực này: môi miệng, cái lưỡi, và thanh quản của bạn.
Khi làm vậy, ngôn ngữ thiên thượng sẽ bắt đầu trào dâng
từ trong tâm linh của bạn giống như nước sôi. Lúc đầu có
thể nó chỉ là một âm tiết. Nhưng khi bạn đầu phục bởi
đức tin để nói ra âm tiết đó, thì sẽ có nhiều âm tiết hơn
nữa được nói ra qua môi miệng của bạn. Một lần nữa,
chúng ta nhận lãnh mọi sự từ Đức Chúa Trời bằng đức
tin. Ân tứ tiếng lạ cũng không khác biệt. Bằng đức tin
bạn chỉ cần nói ra những gì Ngài ban cho bạn, và mặc
dầu bạn bắt đầu với môi miệng lắp bắp, cuối cùng những
gì bạn nói ra sẽ trở thành một ngôn ngữ được phát triển
đầy đủ.

Những mức độ lớn lao hơn
Lý do tôi dành phần lớn hai chương trên để nói về ân
tứ tiếng lạ là vì tôi tin rằng Đức Chúa Trời muốn chúng ta
nói ngôn ngữ thiên đàng, ngôn ngữ kết nối chúng ta ngày
càng sâu nhiệm với Ngài và hiệp một dân sự của Ngài vì
các mục đích của Vương Quốc. Đam mê (ước ao) của Đức
Thánh Linh đó là muốn tất cả người nam và người nữ
biết Chúa Giê-su. Khi chúng ta tăng trưởng trong sự thân
mật và cộng tác với Ngài, Ngài sẽ mở mắt chúng ta ra
và khải thị thế giới cho chúng ta theo một ánh sáng mới.
Chúng ta sẽ thấy thế giới đang khao khát Đấng Christ,
nhưng chúng ta cũng sẽ thấy và biết bởi Thánh Linh cách
mà chúng ta có thể thực hiện vai trò của mình trong việc
làm cho người ta biết Đấng Christ.
Tôi hy vọng bạn thích thú sự dạy dỗ về Thánh Linh
của Đức Chúa Trời. Những gì bạn đã học được trong
những chương này là một sự nếm biết nho nhỏ về sự
lạ lùng vô hạn, đời đời và độc nhất của Ngài – và Ngài
muốn đem bạn tới mức độ lớn lao hơn mỗi ngày mà bạn
sống. Tôi khích lệ bạn đọc lại cuốn sách này nhiều lần
để Đức Thánh Linh có thể khơi trong lòng bạn muốn biết
Ngài một cách tươi mới và sâu nhiệm hơn.
Đức Thánh Linh rất vui khi khải thị Chúa Giê-su
cho bạn. Hãy tôn trọng sự hiện diện của Ngài và mời
Ngài bước vào mọi lĩnh vực của đời sống bạn, chứ không
chỉ mời Ngài bước vào những lĩnh vực thuộc linh. Ngài
đã hứa là sẽ không bao giờ rời bỏ bạn – hãy vui hưởng
lời hứa diệu kỳ đó mỗi phút, mỗi ngày. Khi bạn đọc Lời
Chúa và dành thời gian trong sự hiện diện của Ngài, bạn
sẽ biết Đức Thánh Linh ngày càng thân mật. Tin mừng
là hành trình này không bao giờ kết thúc. Luôn có thêm
nhiều điều Ngài muốn khải thị cho bạn. Đừng an phận
với những gì bạn đã nghe, đã thấy và đã biết. Hãy thách
thức sự hiểu biết hữu hạn của bạn bằng cách để Đức
Thánh Linh của Chúa Giê-su Christ cai trị đời sống bạn.
Khi làm vậy, tôi tin bạn sẽ thấy được vinh hiển và oai
nghi của Chúa sẽ tỏ bày trong thế giới của bạn như chưa
hề thấy trước đây.

Tỉnh Nguyện Ngày 1
Cầu nguyện trong Thánh Linh…
MỞ CÁNH CỬA VÀO SỰ THÂN
MẬT SÂU NHIỆM HƠN
Vì người được ơn nói tiếng lạ không nói với loài
người, nhưng nói với Đức Chúa Trời, bởi không ai
hiểu được, vì người ấy nói các huyền nhiệm trong
Đức Thánh Linh.
1Cô-rinh-tô 14:2
Phước hạnh lớn lao nhất của việc cầu nguyện trong ngôn
ngữ của Thánh Linh đó là sự thân mật gần gũi hơn với Đức
Chúa Trời. Chúa của mọi tạo vật khao khát giao hảo và
thông công với chúng ta nhiều đến nỗi Ngài đã đặt chính
Thánh Linh của Ngài vào trong tâm linh chúng ta, ban sức
cho chúng ta để truyền thông với Ngài ở mức độ của Ngài.
Thật là kỳ diệu! Mục sư Kenneth Hagin nói,
“Đức Chúa Trời là Thần Linh. Khi chúng ta cầu
nguyện tiếng lạ, tâm linh chúng ta liên lạc trực tiếp
với Đức Chúa Trời, tức là Thần Linh. Chúng ta đang
nói chuyện với Ngài bằng phương tiện siêu nhiên …
việc nói tiếng lạ không chỉ là bằng chứng khởi đầu
của sự đầy dẫy Thánh Linh, mà còn là một kinh
nghiệm liên tục trong suốt cuộc đời còn lại của một
người. Vì mục đích gì? Để giúp chúng ta trong sự
thờ phượng Đức Chúa Trời.
Việc cầu nguyện và thờ phượng Chúa liên tục trong
tiếng lạ giúp chúng ta ngày càng nhận thức về sự
hiện diện của Ngài ở bên trong chúng ta. Nếu tôi
có thể nhận thức về sự hiện diện của Chúa Thánh
Linh ở bên tôi mỗi ngày, thì chắc chắn nó sẽ ảnh
hưởng lối sống của tôi.”
Khi chúng ta cầu nguyện trong Thánh Linh, chúng ta không
có cầu nguyện bởi sự hiểu biết của mình mà bởi sự hiểu
biết của Đức Chúa Trời. Thánh Linh của Ngài cầu nguyện
theo ý muốn trọn vẹn của Đức Chúa Trời qua chúng ta!
Cầu nguyện trong Thánh Linh và nuôi dưỡng trong Lời
Chúa mỗi ngày là điều quan trọng, vì đây là cách chúng
ta kết nối thân mật với Ngài. Đâu là thời điểm và địa điểm
bạn thông công với Ngài? Đức Thánh Linh đã chỉ cho bạn
tình yêu sâu nhiệm của chính Ngài dành cho bạn như thế
nào?

Nếu bạn không có thời gian và địa điểm, hãy xin Đức
Thánh Linh chỉ cho bạn khi nào và chỗ nào Ngài muốn
gặp và bày tỏ tình yêu sâu nhiệm của Ngài dành cho bạn.
Bạn có từng xem thường ân tứ nói tiếng lạ không? Nếu
có, tại sao? Bài học này giúp bạn thấy ngôn ngữ của
Đức Thánh Linh theo một ánh sáng tích cực và năng
quyền như thế nào?

Nếu bạn từng xem thường ân tứ tiếng lạ, hãy xin Chúa tha thứ
và tái đầy dẫy bạn bằng Thánh Linh.
Một số người tranh chiến với việc sử dụng ngôn ngữ cầu
nguyện bởi vì họ chỉ có một hay hai từ. Bạn có giống như
vậy không? Nếu có, hãy tưởng tượng Đức Thánh Linh đang
phán êm dịu với bạn những lời này: “Ta yêu con. Con sẽ
sử dụng những gì Ta ban cho con chứ? Con sẽ tôn trọng
và yêu Ta bằng cách nói những lời con đã có chứ? Dầu chỉ
ít lời, nhưng lời đó rất đặc biệt giữa Ta và con.” Hãy dành
một ít thì giờ để đáp ứng lại.

Đừng so sánh ngôn ngữ cầu nguyện thân mật của bạn với ngôn
ngữ cầu nguyện thân mật của người khác. Hãy quản lý những
lời mà Đức Thánh Linh đã ban cho bạn. Khi bạn trung tín với
những điều nhỏ, Ngài sẽ ban thêm để bạn quản lý! Tra cứu
Ma-thi-ơ 25:14-23, chú í câu 20-23.

Tỉnh Nguyện Ngày 2
Cầu nguyện trong Thánh Linh…
MỞ RA HUYỀN NHIỆM CỦA CHÚA
Vì các ngươi đã được ban ơn để hiểu biết huyền
nhiệm của vương quốc thiên đàng, còn họ thì không.
Ai có sẽ được ban cho thêm, và người ấy sẽ có dư
dật; nhưng ai không có thì ngay cả những gì người
ấy có sẽ bị cất đi…
Ma-thi-ơ 13:11-12
Chúa Giê-su phán bạn đã được ban cho cơ hội để hiểu
biết những bí mật và huyền nhiệm của Vương Quốc. Làm
sao bạn có thể nhận lãnh và hiểu biết những bí mật này?
Bằng cách cứ ở trong mối quan hệ với Thánh Linh Ngài.
Những sự huyền nhiệm của Đức Chúa Trời được khải thị
khi bạn cầu nguyện trong Thánh Linh và dành thời gian
với Ngài.
Oswald Chambers là một tác giả, diễn giả và là một
“chuyên gia” về đời sống gần gũi và mật thiết với Chúa.
Trong cuốn sách nổi tiếng My Utmost for His Highest (tạm
dịch : Tận Hiến Cho Chính Nghĩa Của Ngài), ông nói:
“Dấu hiệu của một người bạn là gì? Người đó nói
cho bạn những nỗi buồn thầm kín hả? Không,
người đó nói cho bạn những sự vui mừng kín giấu
ư. Nhiều người sẽ kể cho bạn biết nỗi buồn của họ,
nhưng dấu hiệu thật sự của sự thân mật đó là tiết
lộ những sự vui mừng giấu kín.”

Đâu là sự huyền nhiệm diệu kỳ nhất của Đức Chúa Trời
mà Đức Thánh Linh đã khải thị cho bạn? Tại sao nó lại
đặc biệt?

Bạn có chia sẻ suy nghĩ, cảm giác và khát khao của mình
với Đức Thánh Linh không? Bạn có bao giờ nói chuyện với
Ngài về những ước mơ lớn lao và những nỗi sợ hãi ghê rợn
nhất? Bạn bè thật sẽ cho biết điều này. Hãy dừng lại và
chia sẻ điều gì đó thân mật với Ngài – điều mà lòng bạn
ấp ủ mà bạn chưa từng chia sẻ trước đây và nói đến trong
thời gian dài.

Nếu bạn không chia sẻ thân mật với Đức Thánh Linh, tại sao?
Hãy xin Ngài tỏ bày điều gì ngăn trở bạn, và giúp bạn chia sẻ
lòng mình cách cởi mở.
Thông công với Đức Chúa Trời không chỉ có nói với Ngài
mà còn lắng nghe Ngài nữa. Quân bình cho cả hai điều
này là cần thiết. Nếu chúng ta không dành thời gian để
lắng nghe, chúng ta không thể nghe những gì Đức Thánh
Linh đang phán. Chambers nói tiếp:

“Chúng ta có để cho Đức Chúa Trời nói với chúng
ta về những niềm vui của Ngài, hay chúng ta có
nói cho Ngài những điều bí mật liên tục, đến nỗi
chúng ta không còn chỗ cho Ngài nói với chúng ta?
Giai đoạn đầu của đời sống Cơ Đốc Nhân, chúng
ta đầy dẫy những lời cầu xin dâng lên Chúa, rồi
thì chúng ta biết rằng Chúa muốn chúng ta bước
vào mối quan hệ với chính Ngài, muốn chúng ta ở
trong mục đích của Ngài. Chúng ta có kết hợp với ý
tưởng cầu nguyện của Chúa Giê-su – ‘ý Cha được
nên’ - nhiều đến nỗi chúng ta có thể biết những sự
bí mật của Đức Chúa Trời?”
Chúa phán có thời điểm cho mọi việc, trong đó có kì để nói
ra và có kì để tĩnh lặng trong sự cầu nguyện (xem Truyền
Đạo 3:1-7). Hãy hỏi Đức Thánh Linh, “Có phải lúc cầu
nguyện con chỉ toàn nói mà thôi? Con có để thời gian cho
Ngài khải thị những sự huyền nhiệm của Ngài? Ngài có cố
gắng nói cho con biết điều gì đó mà con chưa yên lặng đủ
để nghe? Nếu có, thì đó là điều gì Chúa ơi?” Hãy tỉnh lặng
và lắng nghe. Đức Thánh Linh đang phán gì với bạn?

Tôi cầu xin Đức Chúa Trời, Cha vinh hiển của Đức
Chúa Giê-su Christ, Chúa chúng ta, ban cho anh chị
em linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải để nhận
biết Ngài, và cho mắt lòng anh chị em được khai
minh, để anh chị em có thể nhận biết hy vọng Ngài
NGÔN NGỮ CỦA THÁNH LINH 235
235
kêu gọi anh chị em là gì, sự giàu có của cơ nghiệp
vinh hiển đang dành cho các thánh đồ là thể nào, và
sự lớn lao vô lượng của quyền năng Ngài dành cho
chúng ta, những người tin nhận, trong sự vận hành
của quyền năng vĩ đại Ngài lớn dường bao.
Ê-phê-sô 1:17-19

Tỉnh Nguyện Ngày 3
Cầu nguyện trong Thánh Linh...
TẠO RA BÌNH AN TRONG LÒNG
Nhưng trái của Đức Thánh Linh trong đời sống
chúng ta là: ... bình an...
Ga-la-ti 5:22
Sự bình an là gì? Đôi khi biết điều gì đó không giúp chúng
ta biết được điều gì là thật. Sự bình an thật, sự bình an Chúa
Giê-su ban cho qua Đức Thánh Linh của Ngài, không phải
là việc có nhiều tiền trong tài khoản nghân hàng, có sức
khỏe tốt, có một căn nhà và của cải dư thừa, hay có những
mối quan hệ hòa thuận.
Sự bình an thật – sự bình an của Đức Chúa Trời - không
được định nghĩa bởi hoàn cảnh hay điều kiện bên ngoài.
Sự bình an đó vững vàng khi ở giữa sự khó khăn. Đó là khả
năng giữ sự bình tĩnh và tự chủ về tâm trí, tình cảm, thế
chất và thuộc linh khi gặp nan đề.
Hãy dừng lại và hỏi chính mình, Tôi hiểu gì về sự bình an?
Sự bình an của tôi neo vào điều gì? Sự hiểu biết về sự bình
an của tôi khác gì so với sự bình an thật của Đức Thánh
Linh? Cần thay đổi điều gì?

Qua sự hy sinh của Đấng Christ, chúng ta được ban cho
sự bình an với Đức Chúa Trời. Qua sự đầy dẫy Đức Thánh
Linh, chúng ta được ban cho sự bình an của Đức Chúa
Trời. Chính Chúa Giê-su phán,
“Ta để sự bình an lại với các ngươi, Ta ban sự bình
an của Ta cho ngươi; Ta ban cho các ngươi không
như thế gian cho, lòng các ngươi đừng bối rối và
đừng sợ hãi.”
Giăng 14:27
Chúng ta làm gì với sự bình an mà Vua Bình An ban cho
chúng ta?
Nguyện xin sự bình an của Đấng Christ ngự trị
trong tâm hồn anh chị em, đó là sự bình an mà anh
chị em đã được gọi đến để thành một thân thể.
Anh chị em hãy có lòng sốt sắng.
Cô-lô-se 3:15
Tưởng tượng chính bạn là cầu thủ bóng chày, bạn tiến tới
vị trí đích đến để ghi bàn. Trọng Tài Bình An đứng sau bạn,
và mỗi quả bóng mà cầu thủ ném là một quyết định mà
bạn phải đưa ra. Hãy đọc kỹ lại Cô-lô-se 3:15. Tiếng còi
của trọng tài quan trọng như thế nào? Thánh Linh phán gì
với bạn về việc để Ngài làm Trọng Tài Bình An của bạn?
Cách chủ yếu Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta vào ý
muốn trọn vẹn của Đức Chúa Trời đó là qua cảm giác
bình an ở bên trong. Đây là ý nghĩa của Kinh Thánh khi

nói “Thánh Linh làm chứng với tâm linh anh chị em” (Rôma
8:16). Bây giờ bạn đang gặp phải những quyết định gì
mà bạn cần Chúa hướng dẫn bạn? Hãy tạm dừng và cầu
nguyện trong Thánh Linh. Sau đó chờ đợi sự làm chứng
bởi sự bình an của Ngài. Ngài đang phán gì với bạn?

Tỉnh Nguyện Ngày 4
Cầu nguyện trong Thánh Linh...
KHAI PHÓNG KHÔN NGOAN VÀ SỰ HƯỚNG DẪN
Nếu ai trong anh chị em thiếu khôn ngoan, người
ấy hãy cầu xin Đức Chúa Trời, Đấng ban cho mọi
người cách rộng rãi và không hề phiền trách, thì
người ấy sẽ được ban cho.
Gia-cơ 1:5
Ai là Đấng ban cho sự khôn ngoan và sự hướng dẫn? Đức
Thánh Linh. Ê-sai gọi Ngài là Thần khôn ngoan và thông
biết, Thần tri thức và Thần mưu lược. Chúa Giê-su phán
Ngài là Giáo Sư, Đấng hướng dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật.
Giáo sư của chúng ta sống ở đâu? Bên trong chúng ta –
đền thờ của Ngài. Bất cứ khi nào bạn thiếu sự khôn ngoan,
không biết nên làm gì, hãy cầu nguyện bằng sự hiểu biết
và trong Thánh Linh, và Ngài sẽ ban cho sự hướng dẫn
bạn cần!
Hãy dành thời gian suy nghĩ về những lời hứa quyền năng
này, nhớ rằng Chúa và Thánh Linh là giống nhau.
Chúa... phán thế này, “Ta là Chúa, Đức Chúa Trời
của ngươi, Đấng dạy bảo ngươi để ngươi được
phước, Đấng dẫn dắt ngươi vào con đường ngươi
phải đi.
Ê-sai 48:17

Khi các ngươi lưỡng lự không biết phải chọn đường
nào, không biết chọn đi qua bên phải hoặc đi qua
bên trái, bấy giờ tai các ngươi sẽ nghe một tiếng
nói sau lưng, ‘Đây là con đường đúng, hãy bước
vào.”
Ê-sai 30:21
Ta sẽ dạy bảo ngươi và chỉ cho ngươi con đường
phải đi; mắt Ta hằng ở với ngươi để Ta hướng dẫn
ngươi.
Thi Thiên 32:8
Nhưng Đấng An Ủi, Đức Thánh Linh, Đấng Cha
nhân Danh Ta phái đến, sẽ dạy các ngươi nhớ lại
mọi điều Ta đã nói với các ngươi.
Giăng 14:26
Khi Thần chân lý đến Ngài sẽ dẫn các ngươi vào
mọi sự thật.
Giăng 16:13
Chúa ôi, xin cho con biết các đường lối Ngài, xin
dạy con các nẻo đường Ngài; xin dẫn dắt con và
dạy dỗ con theo chân lý của Ngài, vì Ngài là Đức
Chúa Trời, Đấng giải cứu của con, suốt ngày con
đặt trọn hy vọng của con nơi Ngài. Ngài dẫn dắt
người khiêm nhường theo đường công lý, Ngài dạy
dỗ người khiêm nhu theo đường lối của Ngài. Ai là
người kính sợ Chúa? Ngài sẽ chỉ dạy người ấy con
đường phải chọn.
Thi Thiên 25:4-5, 9, 12
Bạn cần sự khôn ngoan và sự hướng dẫn để làm gì? Cho
công việc, sức khỏe, hôn nhân, con cái, tài chính, tình bạn
của bạn? Dù hoàn cảnh nào đi nữa, hãy cố gắng sống và
thực hiện các bước này:
1. Hãy trình dâng nhu cầu cụ thể cho Chúa, cảm tạ
Ngài vì sự hướng dẫn của Ngài trong quá khứ (xem
Phi-líp 4:6-7).
2. Cầu nguyện trong Thánh Linh. Sử dụng ân tứ tiếng
lạ để cầu nguyện lâu hơn và mạnh mẽ như Đức
Thánh Linh muốn cầu nguyện qua bạn (xem Êphê-
sô 6:18; Rô-ma 8:26-27).
3. Cầu xin Đức Thánh Linh ban cho sự thông giải.
Ngài sẽ khải thị sự huyền nhiệm về những gì bạn
mới cầu nguyện (xem 1Cô-rinh-tô 14:13).
4. Viết những gì Ngài khải thị (nhận biết rằng nó có
thể không đến ngay lập tức, nhưng nó sẽ đến).
5. Xin Đức Thánh Linh ban ơn để hành động theo sự
hướng dẫn Ngài ban cho.
Nhu cầu lớn nhất khi tôi cần sự khôn ngoan và hướng
dẫn là:
__________________________________________________
Đây là sự khôn ngoan và hướng dẫn Đức Thánh Linh ban
cho tôi:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Tỉnh Nguyện Ngày 5
Cầu nguyện trong Thánh Linh...
THÊM SỨC VÀ GÂY DỰNG BẠN
Người nói tiếng lạ xây dựng chính mình...
1 Cô-rinh-tô 14:4
Tại sao kẻ thù chiến đấu quyết liệt để khiến bạn không
cầu nguyện tiếng lạ? 1Cô-rinh-tô 14:4 cho chúng ta một lý
do thuyết phục: nó không muốn bạn được thêm sức. Bạn
càng mạnh mẽ trong Thánh Linh, thì bạn càng mạnh mẽ
cho Đấng Christ – và bạn càng trở thành mối đe dọa lớn
lao hơn đối với vương quốc của Satan.
Giống chiếc xe hơi của bạn phải sạc lại cái bình điện, cầu
nguyện trong Thánh Linh sẽ “sạc” tâm linh của bạn. Nó
xua đi nỗi sợ hãi, sự ngã lòng và thái độ tiêu cực. Nó xây
dựng bạn theo những cách không thể nào mô tả. Khi bạn
cầu nguyện tiếng lạ, bạn gia tăng khả năng chứa đựng sự
hiện diện và quyền năng của Đức Chúa Trời.
Bạn có thường xuyên hoặc hiếm khi cầu nguyện tiếng lạ?
Nếu thường xuyên, thì là bao lâu? Nếu hiếm khi thì tại sao?

Điều gì xảy ra bên trong khi bạn đầu tư thời gian cầu nguyện
tiếng lạ? Kết quả bạn đã thấy được những bông trái và
những biểu lộ nào khác của Đức Thánh Linh? Những điều
này khích lệ bạn cầu nguyện như thế nào?

Bạn thường đáp ứng lại với những hoàn cảnh khó chịu như
thế nào? Bạn có cố gắng cầu nguyện trong Thánh Linh?
Hãy tạm dừng và cầu nguyện, “Đức Thánh Linh ôi, xin hãy
thay đổi phản ứng tự nhiên và tiêu cực của con thành phản
ứng siêu nhiên và tích cực khi cầu nguyện tiếng lạ. Xin đầy
dẫy con bằng chính Ngài như chưa hề có trước đây!”
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Đức Thánh Linh bảo bạn thực hiện hành động nào để Ngài trở
thành một phần quan trọng hơn trong đời sống hằng ngày của
bạn? Hãy viết ra và thực hành.
Chắc chắn kẻ thù đã gieo những ý tưởng vào trong tâm trí
của bạn và đã khuấy động những cảm giác trong xác thịt
của bạn để giữ bạn không cầu nguyện tiếng lạ. Nó thực
hiện điều này với hầu hết các tín hữu. Dưới đây là một số
lý do thông thường và lời biện hộ mà nó đưa ra. Nghe quen
thuộc quá đúng không? Hãy viết ra bất kỳ những lý do hay
lời biện hộ nào khác bạn có thể nghĩ ra; sau đó hãy cầu
nguyện và xin Đức Thánh Linh ban cho câu trả lời đến từ
Chúa để đáp trả lại mọi lời nói dối mà kẻ thù đem tới.
Điều này không đến từ Chúa; ngươi bịa đặt ra điều này.
__________________________________________________
Tôi nghe/cảm thấy thật ngớ ngẩn.
__________________________________________________
Ngươi lặp lại những gì người khác nói.
__________________________________________________
Điều này chẳng ích lợi gì cả.
__________________________________________________
Tôi có cảm giác không thích cầu nguyện tiếng lạ.
__________________________________________________
Tôi chỉ nói được một hai lời mà thôi.
__________________________________________________
Người ta sẽ nghĩ gì nếu họ nghe mình nói thứ tiếng gì kì
cục thế?
__________________________________________________
__________________________________________________
Hỡi độc giả, đừng để kẻ thù lừa bạn bằng lối suy nghĩ
rằng bạn không nên cầu nguyện tiếng lạ. Hãy đạp đổ
tư tưởng của kẻ thù và bỏ đi những cảm giác này. Hằng
ngày hãy mở miệng và “hãy xây dựng chính mình trên
đức tin rất thánh bằng cách cầu nguyện trong Thánh Linh”
(Giu-đe 20).

CÂU HỎI THẢO LUẬN
Nếu bạn đang dùng sách này là một phần của loạt
bài dạy của The Messenger Series về đề tài Đức
Thánh Linh, xin xem video phần 5.
1. Cầu nguyện tiếng lạ (ngôn ngữ của Thánh Linh) rất là
ích lợi. Hãy để vài phút nêu ra càng nhiều lợi ích càng
tốt theo những gì bạn có thể nhớ. Trong số những ích
lợi này, lợi ích nào là có giá trị nhất đối với bạn trong
thời điểm hiện tại? Nếu bạn cảm thấy thoải mái, hãy
chia sẻ tại sao.
2. Một lý do mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta ân
tứ tiếng lạ đó là giữ cho kẻ thù không biết chuyện gì
đang xảy ra. Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Tri; Satan
thì không. Satan không có hiểu tần suất thiên thượng
của ngôn ngữ Đức Thánh Linh. Chia sẻ bất cứ trường
hợp cụ thể nào khi bạn cầu nguyện tiếng lạ (cầu thay)
và đắc thắng kế hoạch của kẻ thù trong đời sống bạn
và người khác.
Người lãnh đạo: Những câu Kinh Thánh cần xem :Lu-ca
10:19; Ê-phê-sô 6:10-18; 2Cô-rinh-tô 10:3-5; Ma-thi-ơ
11:12; Khải Huyền 12:11
Hãy dùng mọi cách cầu nguyện và nài xin mà cầu
nguyện mãi trong Đức Thánh Linh. Với ý tưởng
đó, hãy hết sức kiên trì thức canh và cầu nguyện cho
tất cả các thánh đồ.
Ê-phê-sô 6:18
246 ĐỨC THÁNH LINH
246
3. Khi chúng ta cần sự khôn ngoan để biết phải làm gì
trong một tình huống, thì cầu nguyện trong Đức Thánh
Linh là một chìa khóa quan trọng để nhận lãnh sự
hướng dẫn thiên thượng. Đọc kỹ Châm Ngôn 20:5;
1Cô-rinh-tô 14:13 và Giăng 7:38-39. Miêu tả cách mà
sự cầu nguyện tiếng lạ khai phóng sự cố vấn của Đức
Chúa Trời đã được ký gửi trong lòng của chúng ta.
4. Cứ ở trong sự thông công với Thân Vị Đức Thánh Linh
cho phép những “sự huyền nhiệm” kín giấu được khải
thị ra. Những sự huyền nhiệm này bao gồm nơi chúng
ta nên đi nhóm lại, người chúng ta nên lấy, việc chúng
ta nên làm, chúng ta nên mua căn nhà nào, làm sao
để cầu nguyện cho người khác, làm sao để trở thành
người phối ngẫu hay cha mẹ tốt hơn, và làm sao để
giải quyết những khó khăn trong công việc. Nếu bạn
sẵn lòng, hãy chia sẻ với nhóm nhỏ của bạn về cách
mà sự cầu nguyện trong Thánh Linh mở ra những câu
trả lời cho một hay nhiều hoàn cảnh của bạn.
5. Trong 1Cô-rinh-tô 14:15, chúng ta thấy rằng có giá trị
trong việc cầu nguyện cả bằng tiếng lạ lẫn bằng trí
hiểu. Đâu là một số lợi ích của cầu nguyện bằng trí
hiểu? Cầu nguyện trong Thánh Linh giúp đỡ chúng ta
cầu nguyện chính xác hơn là cầu nguyện bằng trí hiểu
như thế nào?
6. 1Tê-sa-lô-ni-ca 5:17 dạy chúng ta “cầu nguyện không
thôi.” Có phải điều này có nghĩa là chúng ta nên cầu
nguyện 24/7, hay nói về một điều nào khác? Đọc 1Têsa-
lô-ni-ca 5:16-19 và thảo luận những gì Đức Chúa
Trời đang nói với chúng ta.

7. Một số tín hữu đầy dẫy Thánh Linh đã xem thường
những người chưa nhận lãnh món quà diệu kỳ này –
đối xử với họ như là những Cơ Đốc Nhân hạng hai.
Bạn có từng bị đối xử như vậy không? Nếu có, nó đã
ảnh hưởng mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời và
những tín hữu khác như thế nào? Bạn có từng đối xử
với người khác theo cách này, dù vô tình hay hữu ý?
Thái độ của chúng ta liên quan đến sự đầy dẫy Đức
Thánh Linh nên như thế nào?
248 ĐỨC THÁNH LINH

TỔNG KẾT CHƯƠNG NÀY:
_ Những biểu hiện về sự thân mật với Thánh
Linh, bao gồm việc cầu nguyện tiếng lạ, có
thời gian và địa điểm phù hợp.
_ Đừng làm ngơ, khinh bỉ hay tránh ân tứ tiếng
lạ bởi vì một số người đã dùng sai.
_ Khi bạn cầu nguyện tiếng lạ, bạn đang nói
những sự huyền nhiệm của Đức Chúa Trời,
và bạn có thể xin Ngài ban cho bạn sự thông
giải về lời cầu nguyện của mình.
_ Quyền năng của Đức Thánh Linh được ban
cho người khiêm nhường. Sự khiêm nhường
mở cánh cửa vào những sự huyền nhiệm của
Đức Chúa Trời.
_ Chúng ta có thể cầu nguyện trong Thánh
Linh khi chúng ta cần sự khôn ngoan, khát
khao muốn thờ phượng Đức Chúa Trời ở mức
độ sâu nhiệm hơn, hay muốn cầu thay cho
những người khác. Đức Thánh Linh mở rộng
khả năng của chúng ta trong tất cả những lĩnh
vực này một cách ngoạn mục.
_ Sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời thường
đến dưới dạng là sự bình an; khi chúng ta cầu
nguyện trong Thánh Linh và có sự bình an
về điều gì đó, thì Đức Thánh Linh đang làm
chứng với tâm linh chúng ta và bảo chúng ta
tiến hành.

_ Cầu nguyện trong tiếng lạ làm tươi, thêm sức
và xây dựng toàn bộ con người chúng ta. Hãy
dành thời gian cầu nguyện trong ngôn ngữ
của Đức Thánh Linh mỗi ngày!

HỎI & ĐÁP
Nội dung dưới đây được ghi lại từ phần hỏi & đáp
trực tiếp với John và Lisa Bevere. Phần này có
trong phần audio và video trong loạt bài dạy của
The Messenger Series về đề tài Đức Thánh Linh:
Phần Dẫn Nhập.
Lisa: Anh nói rằng một số hội thánh đã quá tập
trung vào việc tạo ra bầu không khí đến nỗi họ bỏ
qua sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Nhiều hội
thánh muốn biết cách nào để mời sự hiện diện của
Thánh Linh trở lại – mà không làm cho buổi nhóm
“lạ đời” hay kéo dài không cần thiết. Họ có thể làm
như thế nào?
John: Đơn giản là hãy cầu xin Chúa. Như tôi đã nói
trước, Đức Thánh Linh là một Đấng lịch sự. Ngài để cho
chúng ta chủ động.
Nhiều lần, khi tôi đang giảng trong các hội thánh và
người ta tiến lên phía trước để tiếp nhận Chúa, tôi hay
nói, “Đức Thánh Linh ôi, xin hãy đụng chạm họ.” Chỉ mất
vài phút thì sự hiện diện của Ngài bày tỏ và tất cả mọi
người trong hội thánh bật khóc. Tôi luôn thích điều đó,
bởi vì Kinh Thánh nói về việc nếm biết ân tứ của thiên
đàng (xem Hê-bơ-rơ 6:1-6), và tôi thấy tín đồ ít sa ngã
hơn nếu họ đã nếm biết ân tứ của thiên đàng – sự bày tỏ
về sự hiện diện của Đức Thánh Linh.
Một lần nọ tôi nhóm trong một hội thánh lớn, hội
thánh này đã không còn giữ hình thức nhóm lại theo
kiểu của các hội thánh Ngũ Tuần truyền thống. Một trong
những buổi nhóm này, Thánh Linh đã bày tỏ sự hiện
diện của Ngài. Người ta bật khóc trong nhà thờ; sự hiện
diện của Đức Chúa Trời rất là thực hữu. Chúa nói với tôi,
“Giờ là lúc bảo họ dâng lời tạ ơn và ngợi khen Chúa.” Tôi
đã làm theo và sau đó kết thúc buổi nhóm. Sau đó, vị mục
sư nói, “Chà, tôi tự nhủ, hội thánh lại phải nhóm thêm
một giờ nữa. Hội thánh sẽ chứng kiến nhiều điều “kì lạ”
xảy ra như trước đây.” Ông nói tiếp, “Tôi thích cách Chúa
dẫn dắt ông. Khi anh nói Chúa đã làm xong công việc
của Ngài, thực sự tôi cũng cảm thấy vậy, quả là Ngài đã
hoàn thành mục đích của Ngài. Đó là lúc anh nói, ‘Chúng
ta hãy kết thúc buổi nhóm.’” Tôi đã thấy Thánh Linh Đức
Chúa Trời bày tỏ sự hiện diện trong hai phút và tác động
đến tín hữu rất sâu xa.
Lisa: John và tôi gần đây đã nói chuyện nhau về điều
này. Đôi khi chúng ta chỉ có 30 phút để giảng trong một
buổi nhóm, những sự thật thì hội thánh nghe chúng tôi
giảng đến ba mươi lăm phút. Và thay vì giảng 35 phút -
John: Giảng 30 phút.
Lisa: Giảng 30 phút. Hãy để cho Đức Thánh Linh có
khoảng lặng giữa sứ điệp của bạn. Hãy để Đức Thánh
Linh thật sự có chỗ để thực hiện ý muốn của Ngài. Đôi
khi người diễn giả cô gắng giảng quá nhiều vấn đề nên họ
quên mất để cho Đức Thánh Linh hành động.
Lisa: Anh đã chia sẻ rất nhiều về ý nghĩa thế nào
được Đức Thánh Linh đầy dẫy, nhưng còn khi
Ngài ngăn cấm chúng ta thì sao? Điều đó anh có
thể miêu tả thế nào?
John: Sách Cô-lô-se hướng dẫn chúng ta, “Hãy để sự
bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh chị em”
(xem Cô-lô-se 3:15). Sau đó Rô-ma chương 8 nói, “Vì ai
được Đức Thánh Linh Đức Chúa Trời hướng dẫn đều là
con Đức Chúa Trời” (câu 14). Chữ con trong câu này - nói
cả về con trai và con gái – là chữ huios trong tiếng Hylạp,
có nghĩa “con trưởng thành.” Không phải Cơ Đốc
Nhân nào đều được Thánh Linh dẫn dắt. Nhiều người bị
cảm xúc, lí trí, hay hoàn cảnh dẫn dắt. Chúa nói rằng con
trai và con gái trưởng thành đều được Thánh Linh dẫn
dắt. Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta như thế nào? Ngài
làm chứng với tâm linh chúng ta (câu 16). Nói cách khác,
giả thử tôi muốn đến một thành phố nọ, và tôi cảm thấy
bị day dứt, khó chịu trong tâm linh -
Lisa: Chuyện đó đã xảy ra chưa, rằng anh thực sự đã đến
nơi nào đó mà đáng lẽ anh không nên đi?
John: Vâng.
Lisa: Kết quả là gì?
John: Kết quả là vầy, “Tôi sẽ không tái phạm nữa!” Đó là
một thảm họa. Tôi đã học được rằng nếu tôi bị ngăn trở
như vậy, tôi cần dừng lại.
Tôi rơi vào một hoàn cảnh đó là tôi đã đồng ý giảng
cho một buổi nhóm nhưng sau đó cảm thấy như thể Chúa
không muốn tôi đi, nhưng tôi đã lỡ hứa rồi. Tôi nói, “Chúa
ơi, Lời Ngài nói rằng con phải là người nếu có hứa nguyện
thì dù tổn hại vẫn không thay đổi. Con phải giảng cho
buổi nhóm này. Con cần Ngài bảo vệ con.” Chúa không
quở tôi về chuyện đó. Nhưng chuyến đi hầu việc Chúa đó
không được phước lắm, nhưng tôi cảm nhận sự bảo vệ của
Ngài.

Nhưng tốt hơn hết là trước tiên tôi phải nhận ra sự
cản trở đó : Đừng làm điều đó. Ngài không muốn đi đến
đó. Thật là kỳ diệu – bạn có thể nhận ra sự cản trở đó,
nó rất rõ ràng. Khi bạn càng theo Chúa lâu thì bạn càng
nhạy bén với sự ngăn trở đó.
Lisa: Anh nói về tiến sỹ Cho và những điều kỳ diệu mà
ông đã làm, ông ta được đầy dẫy Thánh Linh bằng cách
cầu nguyện trong Thánh Linh. Tôi cũng biết rằng một
trong những chìa khóa mà nhiều người không hiểu đó là
tiến sỹ Cho nói “không” với nhiều thứ khác để ông có thể
giữ thì giờ với Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh sẽ phán
“không” với chúng ta với những điều tự nhiên để Ngài có
thể làm những điều siêu nhiên trong cuộc đời chúng ta.
John: Bạn để ý trong sách Công Vụ, họ được đầy dẫy
Thánh Linh ở chương hai, nhưng sau đó Phi-e-rơ “được
đầy dẫy Thánh Linh” khi giảng cho những người quản
lí trong Công Vụ 4:8, và những tín hữu “được đầy dẫy
Thánh Linh” trong Công Vụ 4:31. Được đầy dẫy Thánh
Linh không phải là sự kiện chỉ xảy ra một lần. Chúa
phán, “Đừng say rượu, nhưng hãy liên tục đầy dẫy Đức
Thánh Linh” (xem Ê-phê-sô 5:18). Không phải là chúng
ta bị rò rỉ mà là chúng ta muốn được bảo hòa Thánh Linh
liên tục. Có những lúc trong hôn nhân chúng tôi tràn
ngập bởi tình yêu dành cho nhau. Rồi cũng có lúc chúng
tôi xa nhau và chúng tôi phải được ngập tràn trở lại.
Lisa: Anh phải chủ ý làm điều đó.
John: Phải chủ ý làm. Nên phải duy trì sự đầy dẫy. Được
đầy dẫy Thánh Linh là một việc liên lục. Và khi bạn
được đầy dẫy Thánh Linh, nó sẽ bày tỏ qua những bài
thi thiên, thánh ca và bài hát thiêng liêng (xem Ê-phê-sô

5:18-20). Bạn sẽ thấy mình cứ ca hát luôn. Tuần này tôi
đã hát rất nhiều –
Lisa: Tắt ti vi đi.
John: Vâng, tắt ti vi đi.
Lisa: Hãy hạn chế những điều nào làm bạn kiệt quệ.
Lisa: Có phải tất cả tín hữu đều có thể vận hành
trong các ân tứ thuộc linh, hay chỉ có người hầu
việc Chúa thôi?
John: Tôi tin mọi tín hữu đều có khả năng vận hành
trong bất cứ ân tứ thuộc linh nào. Nếu ai đó cần một phép
lạ lớn lao, thì ân tứ làm các phép lạ có thể đến với bất
cứ tín hữu nào. Đức Chúa Trời cũng đặt các ân tứ cụ thể
trong đời sống của một số người, và những ân tứ này vận
hành bất cứ nơi nào họ đi.
Lisa và tôi biết có một người có ân tứ chữa bệnh, và
ân tứ này cho phép ông giúp đỡ chữa lành đặc biệt là
bệnh tim. Người gặp vấn đề về tim từ khắp nơi trên nước
Mỹ đến các buổi nhóm của ông, và họ được chữa lành. Ân
tứ chữa lành trong đời sống ông giúp hoàn thành chức vụ
mà ông được kêu gọi.
Tôi cũng nghĩ về một người bạn khác, anh có người
con trai bị chết chìm trong cái bồn tắm. Cháu bị điện giật
và chết sau 45 phút. Bạn tôi nói, “Mục sư John ơi, tôi đã
cầu nguyện 30 phút mà không có điều gì xảy ra cả. Công
tác cấp cứu rất là tệ. Sau đó có cái gì đó đập vào đầu tôi.
Có ai khác nhìn xuyên qua đôi mắt tôi, và tôi nói với con
trai, “Con sẽ sống và chẳng chết đâu.” Và con trai của anh
đã được sống lại. Anh tin rằng đó là “ân tứ đức tin” đến
trên anh. Ân tứ đức tin là cần thiết vào lúc đó.

Lisa: Và lúc đó anh này không phải là người hầu việc
Chúa.
John: Anh ấy là nhân viên cảnh sát.
Lisa: Anh ấy không phải là người hướng dẫn buổi nhóm.
John: Anh ấy vừa mới về nhà từ buổi nhóm mà anh
giảng lần đầu trong đời.
Lisa: Điều tôi muốn làm rõ là –
John: Các tín hữu, bất cứ tín hữu nào.
Lisa: Bất cứ tín hữu nào được đầy dẫy Thánh Linh, bất
cứ lúc nào trong cuộc đời của họ.
John: Bạn không cần chờ đợi để có ân tứ chữa lành.
Chúa Giê-su phán, “Những dấu lạ này sẽ theo sau kẻ tin:
trong Danh Ta . . . họ sẽ đặt tay trên kẻ đau” (xem Mác
16:17-18). Điều này đề cập đến việc bạn cầu nguyện lời
cầu nguyện đức tin để chữa lành cho ai đó. Chúa sẽ tôn
trọng điều đó bởi vì Ngài tôn trọng lời Ngài.
Lisa: Bạn không cần phải chờ đợi cho đến khi mục sư đặt
tay trên bạn tại nhà thờ. Bạn không cần chờ đợi đến khi
bạn gặp ai đó ngay cổng nhà thờ. Bạn có thể đem quyền
năng của Đức Chúa Trời, lời hứa của Chúa vào thế giới
thực mỗi ngày. Và nếu bạn cảm thấy được Thánh Linh
dẫn dắt để nói với ai đó, hay đụng chạm ai đó, cầu nguyện
cho ai đó, hay dâng hiến cho ai đó – như có lẽ chúng ta
nên bắt đầu dâng hiến rời rộng hơn - những điều này thì
tuyệt thôi. Chúng ta có thể làm được điều đó.

John: Và đó là một trong số các ân tứ - ân tứ dâng hiến
rời rộng.
Lisa: Chúng ta biết rằng Đức Thánh Linh đến để
khải thị Chúa Giê-su. Nên khi chúng ta nói về
những sự bày tỏ chúng ta đã thấy trong vài thập
kỷ qua – nào là lắc lư, bật cười, lăn trên sàn nhà và
ngã xuống – những điều này khải thị Chúa Giê-su
như thế nào?
John: Ồ, Kinh Thánh nói về những dấu kỳ khác thường,
nhưng thường nó chỉ tạm thời thôi. Có lúc các dấu kỳ và
điều phi thường xảy ra, và nó thu hút sự chú ý của người
ta và chỉ cho họ về Chúa Giê-su. Điều mà tôi thấy cực kỳ
khó chịu đó là khi người ta quá tập trung vào những sự
bày tỏ hơn là tập trung vào “Đấng Bày Tỏ.”
Một lần nọ khi tôi ở Singapore, một nhà truyền giảng
chữa lành đến hội thánh nơi tôi đang giảng. Ông có một
ân tứ được bày tỏ bằng cách là người ta cười một cách
cuồng loạn. Trong buổi nhóm của chúng tôi, tôi có thể
cảm thấy sự hiện diện của Chúa sắp sửa đổ xuống trong
hội thánh lớn đó. Thình lình, người ta bắt đầu cười, giống
như ai cũng bắt chướt cười theo – đó là cách tôi cảm nhận
trong tâm linh.
Lisa: Tôi nói, “Hãy dừng lại! Quí vị đã “dậm chân” ở dấu
lạ. Quí vị không bước theo Thánh Linh của Chúa. Đó
không phải là điều Ngài sắp làm tại đây. Ngài sắp đụng
chạm mọi người cách sâu nhiệm với sự kính sợ Chúa. Bây
giờ, chúng ta sẽ hy vọng rằng Thánh Linh Đức Chúa Trời
quay trở lại và bày tỏ.” Sau đó tôi mời họ cầu nguyện lại.
Thánh Linh Đức Chúa Trời bước vào và mọi người trong
tòa nhà đó bắt đầu than khóc.

Những gì xảy ra trong hội thánh này trở thành một
thảm họa vì tín đồ hầu như bắt đầu phô trương những
dấu lạ này. Vợ chồng sẽ không thể hiện sự thân mật
ngay trước mặt mọi người. Cũng vậy, nhiều người muốn
phô trường sự thân mật Chúa ban cho họ rồi họ lại rêu
rao, “Hãy xem kìa! Chúng tôi là những người thuộc linh.”
Tôi thấy rằng càng biết Đức Thánh Linh, tôi càng muốn
bảo vệ Ngài (các ân tứ, khả năng và quyền năng của
Ngài) theo một cách tôn trọng và kính trọng – không
phả là dập tắt Ngài. Kinh Thánh nói về việc dập tắt
Thánh Linh trong 1Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-21. Việc dập tắt
Đức Thánh Linh xảy ra khi bạn dập tắt quyền năng và
các ân tứ của Ngài. Đừng làm điều đó! Hãy tôn trọng
Ngài. Đừng bày tỏ Ngài như thể Ngài là một ảnh hưởng
hay sức mạnh rẻ mạt.
Lisa: Tôi muốn nói rằng chúng ta xin và mời Đức Chúa
Trời làm bất cứ điều gì mà Ngài muốn. Tôi thấy Đức
Thánh Linh đôi khi sẽ làm việc theo một cách thức hay
vào một thời điểm không thuận tiện, nhưng Ngài không
bao giờ ép buộc, không bao giờ áp đặt, không bao giờ làm
chúng ta bực mình. Công việc của Ngài sẽ không bao giờ
thu hút sự chú ý vào con người mà sẽ thu hút sự chú ý vào
Đức Chúa Trời - và thường thì phải có một bầu không khí
và sự hiện diện của Thánh Linh.
Gần đây tôi có gặp một nhóm tín hữu đến từ mọi giáo
phái khác nhau. Tôi nghe một số người trong số họ chế
nhạo những sự bày tỏ của Đức Thánh Linh mà tôi tin
rằng điều đó là thật, và họ cứ hy vọng rằng Chúa sẽ tiếp
tục chúc phước như Ngài đã từng chúc phước cho họ trước
đây. Hình thức nhóm lại thì vẫn như củ nhưng nội dung
thì đã không còn nữa vì nhóm tín hữu này chế nhạo ân
tứ của Thánh linh. Chúng ta không được chế nhạo bất kỳ
một sự bày tỏ nào của Chúa. Chúng ta khao khát mọi sự
mà Đức Thánh Linh có, nhưng chúng ta khao khát bởi
đức tin. Chúng ta muốn sự bày tỏ phải trong trật tự, và
chúng ta muốn sự bày tỏ phải kèm theo sự hiện diện của
Chúa.
Lisa: Có thể nào một người thực sự cảm nhận là
họ có bình an về một điều gì đó nhưng điều đó lại
không đến từ Chúa không?
John: Vâng, chắc chắn rồi. Nếu bạn xem Ê-xê-chi-ên
chương 14, Chúa nói về những người đến với Ngài mà
mang theo các hình tượng trong lòng. Hình tượng là gì?
Hình tượng của Tân Ước đó là sự tham lam (xem Cô-lôse
3:5), khát khao điều gì đó để dùng cho mục đích sai
trật. Ngay cả người có hình tượng trong tấm lòng sẽ đến
gặp một tiên tri và nói, “Xin hãy cầu nguyện cho tôi và
nói lời Chúa cho tôi.” Chúa phán, “Ta sẽ trả lời kẻ tìm
đến, vì nó đã thờ quá nhiều hình tượng” (xem Ê-xê-chiên
14:4). Khi tôi ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời
và cầu xin điều gì đó, tôi phải đảm bảo rằng lòng mình
trung lập. Nhưng có những lúc tôi lại không giữ được như
vậy. Bởi vì lòng tôi không trung lập, tôi vẫn có sự bình
an nhưng không đến từ Chúa, và điều đó gây cho tôi rất
nhiều đau buồn.
Đó là lý do tôi rất vui mừng khi Lisa và tôi ở trong hai
thành phố khác nhau trong ngày đầu chúng tôi mới hẹn
hò. Chúng tôi để 30 ngày cầu nguyện để xem chúng tôi có
nên tiến tới trong mối quan hệ, tôi đã bị cô ấy cuốn hút
đến nỗi tôi đã mất khoảng 25 ngày để không cho sự thu
hút đó cai trị tôi. Tôi đã đi đến chỗ, trong 30 ngày đó tôi
biết rằng nếu Chúa nói, “Không,” tôi vẫn không sao cả.
Tôi biết điều đó có nghĩa Ngài có người nữ khác dành cho
tôi và một người nam khác cho cô ấy. Một khi tôi đạt đến
điểm trung lập đó thì tôi thật sự bắt đầu nghe tiếng Chúa.

Nếu tôi bước vào phòng cầu nguyện và cảm thấy
rằng mình không có trung lập, tôi phải xử lý nó – bằng
Lời Chúa và sự cầu nguyện – cho đến khi tôi trung lập.
Tôi cần phải có khả năng nghe câu trả lời “được” hay là
“không được,” bởi vì nếu tôi dựa vào cách này hay cách
khác, tôi sẽ có sự bình an giả tạo.
Lisa: Chúng ta đã rơi vào chuyện này rất nhiều lần trong
đời, chúng ta nghĩ, Mọi việc sẽ như thế này, thế nọ, thế
kia – và rồi chúng ta nhận ra rằng không có gì xảy ra.
Chúng ta phải trở nên như “tờ giấy trắng” và thưa với
Chúa, “Chúa ơi, Ngài muốn gì cũng được.”
Anh nói về sự nhận biết đến từ Đức Thánh Linh. Khi
tôi nghiên cứu để viết cuốn sách Nurture, tôi tra cứu chữ
trực giác. Chữ này gồm hai chữ Latinh – in và tueor, kết
hợp lại có nghĩa “người hướng dẫn bên trong.” Đức Thánh
Linh là Đấng hướng dẫn bên trong của chúng ta. Ngài
ban cho chúng ta một tấm lòng mới (xem Ê-xê-chi-ên
36:26) và Ngài bắt đầu dạy dỗ chúng ta.
Lisa: Có những trường hợp trong cuộc sống – tiếp
xúc với con người hay hoàn cảnh – khi mà mọi thứ
trông có vẻ đúng, nhưng lại cảm thấy không đúng.
Anh có thể nói về điều đó không?
John: Mỗi lần tôi không nghe Đấng hướng dẫn bên trong
– khi mọi sự trong tâm linh tôi rối bời mà bề ngoài nhìn
thì suôn sẻ - thì đó là một cái bẫy cho tôi.
Lisa: Có phải thường anh phản ứng lại lúc đầu
nhưng anh lại lí luận ngược lại không?
John: Vâng, thường sự đáp ứng ban đầu là Thánh Linh

Đức Chúa Trời. Cùng vấn đề đó cũng phát sinh khi anh
không để ý tới lời khuyên của em, Lisa à.
Để tôi nói điều này cho các ông chồng và bà vợ. Khi
Lisa và tôi mới cưới nhau, tôi cầu nguyện khoảng một
tiếng rưỡi một ngày. Tôi quan sát thấy Lisa cầu nguyện
10 phút trong lúc tắm.
Lisa: Tôi làm việc trọn thời gian!
John: Có nhiều lần tôi hay nói, “Lisa ơi, anh nghĩ chúng
ta nên làm điều này. Anh cảm thấy chúng ta nên làm
điều kia.” Rồi cô ấy nói, “Em không có cảm thấy như vậy”
– và nửa trong số đó thì cô ấy đúng! Tôi rất thất vọng.
Một ngày nọ tôi nói, “Chúa ơi, con cầu nguyện một
tiếng rưỡi mỗi buổi sáng. Lisa cầu nguyện mười phút
trong lúc tắm. Thế nhưng cô ấy lại đúng hơn phân nửa
những điều con cảm thấy.”
Chúa nói với tôi, “Con hãy vẽ một vòng tròn.” Nên tôi
vẽ một cái vòng tròn lên một miếng giấy. Chúa nói, “Hãy
viết chữ x vào khắp vòng tròn.” Tôi bắt đầu viết chữ x bên
trong vòng tròn. Ngài phán, “Bây giờ hãy vẽ một đường
thẳng từ trên xuống ngay giữa vòng tròn.” Tôi đã vẽ một
đường ngay giữa vòng tròn.
Ngài nói, “Con có thấy một nửa chữ x nằm một bên
và một nửa còn lại nằm phía bên kia không? John, khi
con độc thân, con trọn vẹn ở trong Ta và trong chính con.
Nhưng con đã trở nên một thịt với Lisa nên vòng tròn
tượng trưng cho con và Lisa. Con là nửa trái, vợ con là
nửa phải.”
Sau đó Chúa nói, “Con có biết những dấu chữ x là gì
không? Nó tượng trưng cho thông tin mà con cần từ nơi
Ta để có thể đưa ra những lựa chọn khôn ngoan. Vấn đề
là con đưa ra quyết định mà chỉ dựa vào một nửa thông
tin mà Ta đưa ra. Con cần học cách “múc” từ vợ con
những gì mà Ta tỏ bày cho Lisa, để con, là chủ gia đình,
có thể đưa ra những quyết định với tất cả mọi thông tin.”
Khi có đươc sự hiểu biết liên quan đến trực giác, giả
dụ nếu tôi cảm thấy có sự ngăn trở lúc đầu nhưng lại bỏ
qua rồi sau đó tôi lại nghĩ đến chuyện đó. Nhưng cũng có
lúc Lisa nói điều này, điều kia nhưng tôi làm lơ, ngay cả
khi tôi biết từ trong sâu xa rằng những lời của cô ấy là
đến từ Đức Thánh Linh – bởi vì Thánh Linh làm điều gì?
Ngài làm chứng.
Lisa cũng nói nhiều điều và chuyện này chỉ xảy ra
trong vài năm thôi, tôi biết Những lời đó không nói bởi
đức tin, chỉ nói trong sợ hãi. Tôi sẽ không làm theo.
Nhưng đa số khi Lisa nói thì trong tâm linh tôi biết rằng
cô ấy đúng. Nếu tôi bỏ qua lời chứng đó, tôi là người sẽ
trả giá.
Lisa: Tôi nghĩ John rất là rời rộng, nhưng tôi muốn mọi
người hiểu rằng khi Đức Chúa Trời nói điều gì đó với họ
thì họ có thể tin tưởng điều đó. Các nhà nghiên cứu nói
rằng tâm linh nhạy bén hơn là những gì chúng ta hiểu
được. Khi chúng ta để lý trí xen vào và bắt đầu đoán già
đoán non, chúng ta không phải nghi ngờ bản thân mà
chúng ta nghi ngờ Chúa. Khi Chúa bắt đầu nói điều gì đó
với chúng ta, chúng ta cần làm theo.
Mới đây tôi có một kinh nghiệm với một nhóm người
trên xe buýt – và tôi phải nói rằng tôi ghét xe buýt.
Nhóm của chúng tôi ngồi trên xe buýt tại sân bay trong
thời gian rất lâu, và một người trong nhóm dường như
không thể tìm đường tới chỗ đón tất cả chúng tôi. Chúng
tôi cứ gọi cho cô nhưng không thấy cô đâu cả.
Cuối cùng tôi thấy có một người nhảy lên nhảy xuống
và vẫy tay, người đó ở đàng xa vì bị taxi cản đường,
không đến đúng chỗ đón chúng tôi. Tôi muốn bực mình
với cô này, nhưng vừa khi tôi thấy cô, tôi tự nhủ, Mình
phải yêu quí cô ấy. Có một sự kết nối tấm lòng ngay tức
thì. Ngay khi vừa thấy cô, tôi yêu quí cô ấy, và chúng tôi
trở nên thân tình nhau từ dạo ấy.
Chúa sẽ ban cho bạn những kết nối như thế. Về tự
nhiên không biết tại sao tôi lại cảm thông cho cô ấy.
Nhưng tôi yêu quí thật. Hôm nay tôi đã nhận một thư điện
tử dài từ cô ấy. Cô nói, “Tôi hiểu mục sư ngay, và việc mục
sư cảm thông tôi khiến tôi cảm nhận tình yêu của Chúa
trong những lúc cuộc đời tôi rất cô đơn.” Những điều như
thế đến với chúng ta qua những kết nối tấm lòng, thay vì
chúng ta để cho hoàn cảnh điều khiển chúng ta.
Có những lúc John nói với tôi, “Lisa, anh cảm thấy
không bình an về người đó.” Tôi đáp, “Cưng ơi, anh đâu
phải là phụ nữ. Anh đâu có hiểu sự việc như em hiểu.”
Anh cảnh báo tôi như vậy ba bốn lần, và có những lúc tôi
không nghe, thế là chuyện này cứ trở lại làm tôi khó chịu.
John: Để tôi nói điều này: trong Công Vụ 15, Phao-lô và
Ba-na-ba đối diện với sự tranh cãi về việc liệu những tín
hữu ngoại bang có phải làm theo luật pháp của Môi-se
không. Hội thánh gởi họ đến Giê-ru-sa-lem để gặp các sứ
đồ và trưởng lão. Tại sao Ba-na-ba và Phao-lô không tự
mình đưa ra quyết định? Tại sao họ phải đi xuống Giêsu-
sa-lem và nhóm họp với tất cả những người khác? Bởi
vì quyền năng và sự hướng dẫn kèm theo sự hiệp một.
Vì lý do này, người chồng và người vợ nên làm mọi việc
theo sức của mình để giữ sự hiệp một. Tình trạng hiệp
một khiến chúng ta có thể nhận câu trả lời rõ ràng từ
Đức Chúa Trời.
Lisa: Đâu là sự khác biệt giữa các ân tứ của Đức
Thánh Linh và bông trái của Thánh Linh?
John: Ân tứ của Đức Thánh Linh là điều Đức Chúa Trời
đặt để trên đời sống của một ai đó. Nó không cần được
vun đắp hay phát triển. Ân tứ tự động vận hành. Điều
duy nhất cần được phát huy là cách người nhận ân tứ đó
vận hành ân tứ mà mình đã nhận. Ngược lại, bông trái
của Thánh Linh thì cần được vun đắp. Cho nên, các ân tứ
thì được ban cho, bông trái thì cần vun đắp.
Bông trái của Đức Thánh Linh là kết quả của một đời
sống được Thánh Linh dẫn dắt. Khi bạn bước đi trong
Đức Thánh Linh, bông trái được vun đắp đó là việc bạn
trở thành người có niềm vui, bình an, kiên nhẫn, tình
yêu... lớn lao hơn. (xem Ga-la-ti 5:22-23). Tình yêu, niềm
vui hay bình an đó sẽ tỏa ra từ trong bạn bởi vì bạn bước
đi với Đức Thánh Linh. Bông trái liên quan đến đời sống
cá nhân của bạn. Bông trái của Thánh Linh là nền tảng
giữ bạn an toàn trong đời sống chức vụ. Các ân tứ của
Đức Thánh Linh, ngược lại, liên quan đến đời sống chức
vụ của bạn – và không may nhiều người đã theo đuổi các
ân tứ hơn là bông trái.
Tôi đã cầu nguyện, “Chúa ơi, con không bao giờ muốn
các ân tứ Ngài đặt trên cuộc đời con thay thế bông trái
mà Ngài đặt để trong con.” Tôi cầu nguyện để tôi có thể
hoàn tất xuất sắc cuộc đua của mình, bời vì điều thường
xảy ra đó là người ta bắt đầu theo đuổi các ân tứ. Kinh
Thánh nói, “Hãy theo đuổi tình yêu thương, và khát khao
các ân tứ thuộc linh” (1Cô-rinh-tô 14:1). Người ta theo
đuổi các ân tứ, nhưng bỏ qua bông trái (tình yêu thương).
Ân tứ không có phẩm chất để mang người ta đi xa
hơn và kết cuộc nó có thể tiêu diệt họ. Giu-đa đã đuổi
quỷ, đã chữa bệnh, nhưng Giu-đa hiện ở dưới địa ngục.
Chúa Giê-su phán, “Thà nó đừng sinh ra thì hơn” (Mathi-
ơ 26:24). Giu-đa có các ân tứ của Đức Thánh Linh vận
hành trong đời sống ông, những rõ ràng ông không có
phát huy bông trái.
Lisa: Một số người vận hành trong các ân tứ rất
quyền năng, thế nhưng bông trái đời sống họ thì
hoàn toàn ngược lại với quyền năng của các ân tứ
đó. Chuyện này xảy ra thế nào?
John: Chúng ta xem Ba-la-am. Ba-la-am có ân tứ nói tiên
tri. Lời tiên tri của ông được ghi trong Kinh Thánh! Lời
ông nói ra là Lời Đức Chúa Trời. Thế nhưng Chúa bảo
dân Y-sơ-ra-ên dùng gươm giết ông vì ông quá gian ác và
không chịu vâng lời Chúa. Vua Sau-lơ nổi khùng. Ông là
một người điên. Có lúc, ông đã truy lùng Đa-vít, người
được xức dầu của Chúa, để giết Đa-vít. Dầu vậy trong lúc
như thế ông lại nói tiên tri cùng với các tiên tri khác
(xem 1Sa-mu-ên 19).
Sự thật các ân tứ Thánh Linh vận hành trong đời
sống của một người không nhất thiết chỉ ra rằng Chúa
ủng hộ họ. Chúa Giê-su phán, “Ngày đó sẽ có nhiều người
nói với Ta rằng, ‘lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi há chẳng
từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, hoặc nhân danh
Chúa mà đuổi quỷ, hoặc nhân danh Chúa mà làm nhiều
phép lạ sao? Bấy giờ Ta sẽ đáp với chúng, ‘ Ta không hề
biết các ngươi, hỡi bọn làm việc gian tà, hãy đi ngay cho
khuất mắt Ta.” (xem Ma-thi-ơ 7:22-23). Ngày nọ Chúa
phán với tôi, “Con có chú ý thấy là họ không có nói,
‘trong danh Chúa chúng tôi cho kẻ nghèo ăn. Trong danh
Chúa chúng tôi tới thăm các trại tù sao’ sao? Ai làm điều
này là vun đắp bông trái Thánh Linh.” Sự vun đắp bông
trái Thánh Linh là một sự bảo vệ, đặt chúng ta vào địa vị
để hoàn thành xuất sắc cuộc đua.
Tôi học được điều này lần đầu khi làm việc cho một
hội thánh lớn, một trong những hội thánh được biết đến
nhiều nhất trên thế giới. Những diễn giả nổi tiếng nhất
cũng như các diễn giả không ai biết tên tuổi đã đến thăm
hội thánh này – toàn bộ những người hầu việc Chúa Cơ
Đốc. Công việc của tôi là đón họ ở sân bay và tiếp đãi
họ trong suốt thời gian ở hội thánh. Tôi thấy khi những
người hầu việc Chúa (không phải tất cả) đó bước vào xe,
thì bạn cảm nhận như thể Chúa Giê-su đang ngồi cạnh
bạn. Họ đứng lên và giảng, bạn cảm nhận như Chúa Giêsu
đứng lên và giảng.
Những người khác cũng đến, và bạn sẽ tự nhủ, Chuyện
gì vừa mới xảy ra vậy? Tại sao mình lại cảm thấy dơ bẩn?
Tại sao họ nói chuyện quá dâm đãng? Sau đó họ đứng lên
bục giảng và người ta được cứu, chữa lành và được giúp
đỡ. Đó không phải là sự cứu rỗi hay chữa lành giả tạo;
đó là quyền năng của Đức Thánh Linh. Tôi nghĩ, Chúa
ơi, con không hiểu điều này! Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tại sao họ có thể hành động với con như vậy mà lại bước
lên bục giảng và chứng kiến người ta được cứu, được chữa
lành? Đó là lúc Chúa chỉ cho tôi rằng Giu-đa đã công bố
về vương quốc, đuổi quỷ, chữa bệnh và làm phép lạ - thế
nhưng Giu-đa hiện ở dưới địa ngục. Ba-la-am đã nói tiên
tri, nhưng Chúa để cho ông chết bởi gươm. Sau-lơ đã nói
tiên tri, nhưng kết cục của ông không tốt đẹp gì. Chúa
nói với tôi, “Sự xức dầu của Đức Chúa Trời – các ân tứ
của Chúa làm việc trong đời sống của một người – không
nhất thiết chỉ ra rằng Chúa ủng hộ họ.” Bạn sẽ biết họ
qua bông trái của họ (xem Ma-thi-ơ 7:16).
Lisa: Rốt cuộc anh nói ân tứ là điều đến trên đời sống
của một người, còn bông trái là điều được phát triển bên
trong đời sống họ - bản tính bên trong phải không?
John: Vâng, đó là một cách diễn tả tuyệt vời.
Lisa: Anh nói về việc Thánh Linh dẫn dắt bởi sự
bình an bên trong, và anh cũng nói về việc cảm
nhận sự ngăn trở - cảm giác day dứt và khó chịu
khi Đức Thánh Linh cấm cản anh. Nhưng một số
người thách thức chuyện Chúa vẫn còn phán với
chúng ta ngày nay. Có thể họ tin là Chúa chỉ phán
qua Kinh Thánh. Anh có tin ngày nay Chúa vẫn
còn phán, và Ngài chỉ phán những gì hợp Lời Ngài?
John: Trước hết, Phao-lô nói với hội thánh Cô-rinh-tô,
“Anh chị em đã bị lôi cuốn và dẫn dụ thờ lạy những thần
tượng câm (không biết nói)” (xem 1Cô-rinh-tô 12:2). Chữ
câm bây giờ với chúng ta nó nghĩa “những thần tượng
“ngu dốt” đúng không? Ý nghĩa thật sự của chữ câm trong
bối cảnh này là “câm.” Nói cách khác, các thần mà người
Cô-rinh-tô phục vụ không thể nói. Phao-lô nói, “sự khác
biệt là Đức Chúa Trời của chúng ta thì nói.” Và Ngài nói
cách rõ ràng.
Chúa phán như thế nào? Tân Ước cho thấy nhiều cách
khác nhau mà Chúa phán với chúng ta. Đầu tiên đó là lời
chứng bên trong, cảm giác bình an. Đó là cách số một mà
Ngài phán với chúng ta.
Lisa: Thường là qua lời Ngài?
John: Không, Lời Ngài luôn luôn khế hiệp với sự làm
chứng trong lòng. Nếu bạn có sự bình an mà không phù
hợp với Lời Chúa, thì bạn đừng nghe. Rõ ràng là bạn có
động cơ sai lầm trong tấm lòng rồi, đầu tiên phải trở về
trạng thái trung lập. Lời Chúa có thẩm quyền tuyệt đối.
Lisa: Lời Chúa phải luôn là nền tảng và nội dung.
John: Vâng, đúng vậy. Sự làm chứng bên trong là số
một. Số hai đó là tiếng nói nhỏ nhẹ mà Kinh Thánh nói
đến. Chúa Giê-su phán, “Chiên Ta biết tiếng Ta” (xem
Giăng 10:27). Thánh Linh của Đức Chúa Trời nói những
gì Ngài nghe Chúa Giê-su nói, và đó là tiếng nói nhỏ nhẹ.
Một số người đã bị trói buộc bởi vì họ bắt đầu đi theo
những tiếng nói mà không có bất cứ sự xác chứng bên
trong nào. Bất cứ lúc nào chúng ta nghe tiếng nói của
Chúa, thì có sự làm chứng kèm theo, và cả hai đều khế
hiệp với Lời Chúa. Chúng ta xây dựng một nền tảng ở
đây: Lời Chúa, lời chứng và tiếng nói trong lòng. Khi bạn
nghe Lời mà không có sự xác chứng thì bạn đừng nghe
tiếng nói đó. Tôi đã có mặt tại các buổi nhóm, ở đó người
ta nói tiên tri cho tôi nhưng tôi không kinh nghiệm sự
hiện diện của Đức Chúa Trời, không có sự làm chứng bên
trong. Tôi không để ý vào lời họ nói.
Cách tiếp theo mà Tân Ước nói rằng Đức Chúa Trời
phán với chúng ta qua những giấc mơ. Công Vụ 16 kể lại
chi tiết câu chuyện Phao-lô có một giấc mơ. Một người
Ma-xê-đoan đến với Phao-lô trong giấc mơ và nói, “Hãy
đến giúp chúng tôi.” Đức Thánh Linh dùng giấc mơ để
nói với Phao-lô, “Hãy đi qua Ma-xê-đoan.” Đức Chúa Trời
phán với một số người qua những giấc mơ nhiều hơn
những người khác. Chúa phán với vợ tôi qua những giấc
mơ một cách rất quyền năng. Chúa thường phán với tôi
qua sự làm chứng bên trong và qua tiếng nói nhỏ nhẹ.
Cách tiếp theo Kinh Thánh nói về việc Chúa phán
với dân sự của Ngài đó là qua khải tượng. Phao-lô cũng
có khải tượng. Khi miêu tả khải tượng, Phao-lô nói, “Tôi
không biết tôi ở trong thân thể hay ở ngoài thân thể”
(2Cô-rinh-tô 12:2). Trong một khải tượng, bạn không biết
bạn ở trong hay là ngoài thân thể, nhưng đúng là bạn có
thể nhìn thấy thế giới tâm linh. Khi mục sư của tôi phóng
thích tôi và Lisa vào chức vụ năm 1989, ấy là qua một
khải tượng. Mục sư bước vào buổi họp với nhân sự và nói,
“Tối qua tôi có một khải tượng. Cứ như thể tôi đang xem
nó trên màn hình ti vi vậy. Một trong số quý mục sư đây
sẽ không còn nằm trong đội ngũ nhân sự của chúng ta
nữa. Quý vị sẽ đi đây đó, và sẽ là một phước hạnh cho hội
thánh.” Sau đó ông nói, “Người đó là anh, John Bevere.”
Chúa đã nói điều tương tự với tôi trong sự cầu nguyện
khoảng tám tháng trước đó, đó là một sự xác chứng đối
với tôi.
Cách cuối cùng Tân Ước nói Đức Chúa Trời phán với
chúng ta là qua sự ngất trí. Phi-e-rơ đã kinh nghiệm sự
ngất trí trong Công Vụ 10. Ngất trí là lúc các giác quan
của bạn tạm lắng xuống. Điều này khác với khải tượng,
bởi lẽ trong một khải tượng, các giác quan của bạn vẫn
không bị ảnh hưởng – bạn vẫn có thể di chuyển. Khi
Phao-lô và Giăng lên thiên đàng tức là họ di chuyển.
Trong sự ngất trí, bạn thấy điều gì đó và bạn nghe tiếng
của Đức Chúa Trời. Tất cả những giác quan khác tạm
lắng xuống.
Rồi có người nói, “Thế còn việc xin dấu hiệu (thử lốt
chiên) thì sao?” Xin dấu hiệu là một phương pháp cũ của
Cựu Ước nhằm nghe Đức Chúa Trời. Bạn phải lấy tất
cả những gì trong Cựu Ước và sàng lọc qua thập tự giá.
Thập tự giá sẽ để yên, sửa lại hay xóa bỏ phương pháp
trong Cựu Ước. Tôi lấy những trường hợp “xin dấu hiệu”
và và sàng lọc qua thập tự giá, tôi thấy thập tự giá xóa
bỏ phương cách này. Kinh Thánh nói, “Hễ ai được Thánh
Linh dẫn dắt . . . ,” không phải, “Hễ ai được dấu hiệu bên
ngoài dẫn dắt . . .” (xem Rô-ma 8:14). Dân chúng trong
Cựu Ước không có Đức Thánh Linh ở trong họ, nên Đức
Chúa Trời phán với họ qua những dấu hiệu bên ngoài.
Bản thân tôi không khích lệ, ủng hộ tín hữu trong Tân
Ước dùng dấu hiệu để nghe Chúa. Tôi tin xin dấu hiệu
cũng không có vấn đề gì, nhưng hãy đảm bảo rằng bạn
được dẫn dắt bởi Lời Chúa và sự làm chứng bên trong.
Xin dấu hiệu ở trong lĩnh vực vật lí, và bạn không muốn
trở nên thất vọng nếu áp dụng cách này. Chúng ta được
kêu gọi sống và bước đi bởi Đức Thánh Linh.
Lisa: Tôi muốn thêm vào những gì anh nói. Tất cả những
câu trả lời này là theo lĩnh vực thuộc linh. Chúng ta cũng
có một sự ủy thác rõ ràng rằng nếu mình thấy một người
anh chị em có nhu cầu, thì đừng đóng lòng mình lại (xem
1Giăng 3:13-18). Đôi khi bạn không cần một tiếng nói từ
thiên đàng. Đôi khi bạn chỉ cần thấy và nghe một nhu
cầu. Khi chúng tôi nghe về chuyện các sách vở của chúng
tôi được nhiều người tìm đọc – nhiều người xé từng trang
và chuyền cho nhau để đọc – chúng tôi nói, “Làm sao
chúng ta có thể đóng lòng mình lại được?” Chúng tôi chưa
hề thấy chuyện này, nhưng khi chúng tôi nghe, chúng tôi
trả lời, “Mình phải ra tay thôi.”
John: Khi tôi nghe chuyện những cô gái bị bán, Chúa
không phán với tôi, nhưng tôi nói, “Lisa ơi, chúng ta phải
giúp đỡ.”
Lisa: Tôi đọc tin này trong một tạp chí. Tôi đã chứng
kiến khi tôi đi ra nước ngoài. Đôi khi người ta chờ đợi
một dấu hiệu hay sự ngất trí hay thấy khải tượng hay
giấc mơ, trong khi đó Kinh Thánh nói, “Nếu các ngươi
thấy.”
John: “Nếu các ngươi thấy anh chị em mình túng thiếu.”
Lisa: Và chúng tôi bắt đầu giúp những anh chị em đang
túng thiếu. Đúng vậy chúng ta bắt đầu với các Cơ Đốc
Nhân. Chúng ta bắt đầu với những người mà chúng ta
thấy, những người chúng ta thật sự có thể rờ chạm, những
người có tiếng nói mà chúng ta thật sự có thể nghe – và
chúng ta không thể chặt dạ được. Tôi thấy rằng mỗi lần
chúng ta phản ứng với những gì chúng ta thấy trong lĩnh
vực tự nhiên, thì Chúa tin tưởng giao thác cho chúng ta
nhiều hơn nữa những điều trong lĩnh vực tâm linh, bởi
vì Ngài phán, “Ta đã thấy con trung tín với điều này. Ta
có thể tin tưởng và ban cho con thêm nữa trong lĩnh vực
đức tin.”

Những Câu Trả Lời Thêm Của Mục Sư John
Câu hỏi: Bạn phỉ báng Thánh Linh bằng cách nào?
John: Trong Ma-thi-ơ 12:22-32; Mác 3:22-30 và Luca
12:10 chúng ta có thể tìm thấy lời của Chúa Giê-su
liên quan đến việc phỉ báng Đức Thánh Linh. Trong câu
chuyện của Ma-thi-ơ và Mác thì bối cảnh được giới thiệu
cách rõ ràng. Các lãnh đạo tôn giáo buộc tội Chúa Giêsu
đuổi quỷ bằng quyền lực của Bê-ên-xê-bun, chúa quỷ.
Đó là lúc Chúa Giê-su phán, “Mọi tội lỗi và lời xúc phạm
của người ta sẽ được tha thứ, nhưng lời xúc phạm đến
Đức Thánh Linh sẽ không được tha thứ” (Ma-thi-ơ 12:31).
Chính vì vậy, phỉ báng Đức Thánh Linh chính là việc nói
xấu về Ngài một cách hiển nhiên, đặc biệt là nói về sự
bày tỏ của Ngài như thể đó là các công việc của ma quỷ.
Câu hỏi: Cầu nguyện với Thánh Linh và hát cho
Ngài theo như cách chúng ta làm với Chúa Cha và
Chúa Con có đúng Kinh Thánh không?
John: Vâng chắc chắn rồi. Đức Thánh Linh là Đức Chúa
Trời, và Ngài được thờ phượng như Đức Chúa Trời. Giăng
4:24 nói, “Đức Chúa Trời là Thần, ai thờ phượng Ngài
phải thờ phượng trong tâm linh và lẽ thật.” Tôi tin bạn
nên thờ phượng và ca ngợi Đức Thánh Linh như thể bạn
ca ngợi Đức Chúa Trời là Chúa Cha và Chúa Con.
Câu hỏi: Làm sao anh biết lời cầu nguyện hay bài
hát nào nên dành cho Đức Thánh Linh?
John: Chúa Giê-su phán với các môn đồ của Ngài:
Ta còn nhiều điều nữa muốn nói với các ngươi,
nhưng bây giờ các ngươi chưa nhận lãnh nổi. Khi
Thần Chân Lý đến, Ngài sẽ dẫn các ngươi vào
mọi sự thật, vì Ngài sẽ không tự mình nói điều
gì, nhưng sẽ nói những gì mình đã nghe, và Ngài
sẽ báo cho các ngươi biết những việc sẽ xảy đến.
Ngài sẽ tôn vinh Ta, vì những gì Ngài nhận được
về Ta, Ngài sẽ báo cho các ngươi. Còn ít lâu nữa
các ngươi sẽ không thấy Ta, rồi sau một ít lâu các
ngươi lại thấy Ta. Ngày ấy các ngươi sẽ không
còn hỏi Ta về điều gì nữa. Quả thật, quả thật, Ta
nói với các ngươi, bất cứ điều gì các ngươi nhân
Danh Ta cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi.
(Giăng 16:12-14, 16, 23).
Chúng ta cầu xin Chúa Cha trong danh (thẩm quyển) của
Chúa Giê-su. Sau đó chúng ta thông công với (nghĩa là
truyền thông, nói chuyện hay hỏi) Đức Thánh Linh – đây
là phần được nói đến trong cả sách này.
Câu hỏi: Cầu xin Đức Thánh Linh “đến” trong buổi
nhóm khi mà Ngài là Đấng Toàn Tại thì có đúng
Kinh Thánh không?
John: Vâng. Kinh Thánh dạy về cả sự Toàn Tại lẫn sự
hiện diện tỏ bày của Ngài. Chúng ta học về sự Toàn Tại
của Chúa từ những lời của Đa-vít:
Con có thể đi đâu để có thể tránh khỏi Thần của
Ngài?
Con sẽ trốn đâu hầu thoát khỏi sự hiện diện của
Ngài?
Nếu con lên trời, Ngài đang ngự tại đó,
Nếu con xuống âm phủ, kìa, Ngài cũng hiện hữu
ở đó.
Nếu con lấy cánh bình minh bay đến những nơi xa
xăm tận chân trời góc bể,
Tại đó tay Ngài sẽ dẫn dắt con,
Tay phải Ngài sẽ nắm lấy con.
(Thi Thiên 139:7-10)
Kinh Thánh cũng nói rằng Đức Chúa Trời sẽ không
bao giờ lìa hay bỏ chúng ta (xem Hê-bơ-rơ 13:5). Một lần
nữa, đây là sự toàn tại của Ngài – sự hiện diện của Ngài
luôn luôn ở khắp mọi nơi.
Nói cách khác, có sự hiện diện tỏ bày của Đức Chúa
Trời. Tỏ bày có nghĩa là đem những điều không thấy ra
thấy được, điều không thể nghe có thể nghe được hay điều
không biết thành ra biết được. Đức Chúa Trời bày tỏ sự
hiện diện của Ngài khi Ngài khải thị chính mình Ngài
cho các giác quan của chúng ta (xem Giăng 14:19-24). Tôi
tin nếu cầu xin như vậy là đúng Kinh Thánh.
Câu hỏi: Tại sao chúng ta lại cầu nguyện xin Đức
Chúa Trời đổ Thánh Linh của Ngài? Chẳng phải
Ngài đã làm điều đó rồi sao?
John: Xa-cha-ri 10:1 nói, “Cầu xin Chúa ban cơn mưa
cuối mùa.” Trong Kinh Thánh, mưa luôn luôn tượng trưng
sự tuôn đổ của Thánh Linh. Tôi tin khi chúng ta cầu xin
Đức Chúa Trời tuôn đổ Thánh Linh của Ngài, thì chúng
ta đang cầu xin một sự tuôn đổ tươi mới lên các cộng
đồng, thành phố và quốc gia. Đây là một sự phóng thích
sự hiện diện tỏ bày của Ngài một cách lớn lao hơn, sự
hiện diện đó thêm sức cho chúng ta làm công việc của
Ngài và giúp chúng ta gặt hái thêm nhiều linh hồn cho
Vương Quốc Đức Chúa Trời.

Câu hỏi: Làm sao tôi có thể phát triển một mối
quan hệ sâu nhiệm hơn với Đức Thánh Linh? Làm
sao tôi có thể kinh nghiệm hơn nữa sự hiện diện và
quyền năng của Ngài?
John: Bằng cách dành thời gian với Đức Chúa Trời và
trong Lời Ngài. Lời giải thích chi tiết hơn về cách phát
triển sự thân mật với Đức Chúa Trời có thể tìm thấy
trong các chương Hai và Ba của sách này.
Câu hỏi: Nếu Đức Thánh Linh biết mọi sự, tại sao
chúng ta cần phải đọc Kinh Thánh?
John: Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Kinh Thánh được
hà hơi của Ngài bởi vì Kinh Thánh “có ích lợi cho sự
dạy dỗ, khiển trách, sửa trị, đào tạo người trong sự công
chính, để người thuộc về Đức Chúa Trời được trang bị đầy
đủ, sẵn sàng cho mọi việc tốt đẹp.” (2Ti-mô-thê 3:16-17).
Đức Thánh Linh sẽ dùng lời thành văn này (chữ Hy-lạp
là logos) để đem lời thành ngôn (rhema) đến với chúng ta.
Đức Thánh Linh làm sống lại lời logos và biến nó thành
lời rhema phán với chúng ta. Nếu chúng ta không dành
thời gian trong lời logos – với một tấm lòng mở ra với
Đức Thánh Linh – thì lời rhema rất khó đến với chúng
ta. Hội Thánh thầm lặng tại Trung Quốc được đầy dãy
Đức Thánh Linh, nhưng trong nhiều năm họ đói khát
Kinh Thánh. Họ muốn đọc Lời Chúa để Đức Thánh Linh
có thể phán với họ qua lời ấy và làm cho lời logos sống
động trong lòng họ. Nên việc bạn đọc Kinh Thánh là điều
quan trọng. Lời Chúa và Thánh Linh Đức Chúa Trời cùng
làm việc với nhau. Đó là một sự cộng tác.
Hãy nhớ rằng, Kinh Thánh chứa đựng những sự huyền
nhiệm của Đức Chúa Trời, và Đức Thánh Linh là Đấng
khải thị những sự huyền nhiệm đó cho chúng ta. Nếu
bạn đọc một đoạn Kinh Thánh mà không có ảnh hưởng
của Đức Thánh Linh, thì bạn chỉ có thể thấy những gì
chữ viết nói qua ngôn ngữ của con người. Nhưng qua Đức
Thánh Linh, bạn có thể hiểu ý nghĩa thuộc linh của câu
chữ, là điều vượt quá sự hiểu biết con người, bởi vì trong
Đức Thánh Linh chúng ta có tâm trí của Đấng Christ:
Nhưng chúng tôi rao giảng sự khôn ngoan của Đức
Chúa Trời, là huyền nhiệm vốn được giữ kín, mà Đức
Chúa Trời đã định trước từ muôn đời cho sự vinh hiển
chúng ta. Đó là điều không nhà lãnh đạo nào ở đời này
biết được, vì nếu họ biết, họ đã không đóng đinh Chúa
vinh hiển của chúng ta lên thập tự giá, như có chép rằng,
“Những điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và
lòng chưa nghĩ đến, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị
những điều ấy cho những kẻ yêu kinh Ngài.” Đức
Chúa Trời đã tỏ bày những điều ấy cho chúng ta
qua Đức Thánh Linh, vì Đức Thánh Linh dò thấy
mọi sự, ngay cả những sự sâu nhiệm của Đức Chúa
Trời. Vì ai biết được những gì trong lòng người,
ngoại trừ tâm linh của người ấy? Cũng vậy, không
ai biết được những gì trong lòng Đức Chúa Trời,
ngoại trừ Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời.
Bây giờ chúng ta đã nhận lãnh, không phải linh
của thế gian, nhưng Đức Thánh Linh đến từ Đức
Chúa Trời, để chúng ta có thể nhận biết những ân
tứ Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Chúng ta nói
điều ấy không dựa vào lời lẽ khôn ngoan do loài
người dạy bảo, nhưng dựa vào sự dạy dỗ của Đức
Thánh Linh, dùng những lời lẽ thuộc linh giãy bày
những việc thuộc linh. Một người sống theo bản
tính tự nhiên sẽ không nhận biết những gì thuộc
về Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì người
ấy sẽ cho điều đó là rồ dại; người không thể biết
được những điều đó, vì chúng ta phải được nhận
thức cách thuộc linh. Một người thuộc linh có thể
nhận biết mọi sự, còn chính người ấy, không ai có
thể nhận biết chính xác được.
“Vì ai biết được tâm trí của Chúa, để chỉ bảo Ngài?”
Nhưng chúng ta có tâm trí của Đấng Christ. (1 Côrinh-
tô 2:7-16)
Câu hỏi: Hội thánh của tôi khô khan. Là một tín
hữu tôi có thể làm gì để Thánh Linh vận hành
nhiều hơn trong hội thánh tôi?
John: Nếu bạn không phải là lãnh đạo trong hội thánh,
điều duy nhất bạn có thể làm là cầu nguyện. Đầu tiên,
hãy mời Đức Thánh Linh vào đời sống bạn, để bạn có thể
đem sự hiện diện tỏ bày của Ngài vào hội thánh cùng với
bạn. Thứ hai, cầu xin Chúa hành động trong tấm lòng các
lãnh đạo của bạn để họ càng mở ra với sự hiện diện tỏ
bày của Đức Thánh Linh.

CÂU HỎI THẢO LUẬN
Nếu bạn đang dùng sách này như là một phần trong
loạt bài dạy của Messenger Series về đề tài Đức
Thánh Linh, xin hãy xem video phần 6.
1. Mọi tín hữu đều có khả năng vận hành trong các ân
tứ thuộc linh. Nếu vận hành trong các ân tứ này bên
ngoài bối cảnh “chức vụ” thì sẽ như thế nào?
2. Khi bạn tin Đức Chúa Trời ban cho bạn sự bình an về
một quyết định nào đó, điều gì khiến bạn tin quyết rằng
bạn nghe từ nơi Ngài?
3. Đức Thánh Linh đã bao giờ phán với người phối ngẫu
của bạn thay vì phán trực tiếp với bạn? Theo bạn, tại
sao Ngài chọn làm theo cách này, và làm thế nào để
bạn có thể nhận lãnh sự hướng dẫn cho đời sống bạn?
4. Khi bạn cần đưa ra những quyết định quan trọng và
dường như bạn không thể có sự hướng dẫn, bạn có thể
làm gì?
Xem Châm ngôn 11:14; 15:22; 24:6 và Rô-ma 8:26-27.
5. Bạn có tin là ngày nay Đức Chúa Trời vẫn còn phán dân
sự Ngài không? Ngài đã phán với bạn như thế nào?

PH Ụ LỤC
Cách Tiếp Nhận Chúa
Vì nếu miệng bạn xưng nhận Đức Chúa Giê-su là
Chúa, và lòng bạn tin rằng Đức Chúa Trời đã làm
cho Ngài sống lại từ cõi chết bạn sẽ được cứu. Vì ai
tin trong lòng sẽ được xưng công chính, và ai xưng
nhận rằng môi miệng sẽ được cứu.
Rô-ma 10:9-10
Đức Thánh Linh muốn thông công với bạn bất cứ
lúc nào, Ngài khích lệ và trang bị bạn để bạn
biết Đức Chúa Trời và mở rộng vương quốc của
Ngài. Nhưng bước đầu tiên đi đến một đời sống thân
mật với Thánh Linh Đức Chúa Trời đó là nhận lãnh sự
cứu rỗi qua Con Ngài, Chúa Giê-su Christ.
Qua sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-su, Đức Chúa
Trời đã mở con đường cho bạn bước vào Vương Quốc của
Ngài như là con trai, con gái yêu dấu. Sự hy sinh của
Chúa Giê-su trên thập tự giá đã cung ứng miễn phí sự
sống đời đời và dư dật cho bạn. Sự cứu rỗi là tặng phẩm
của Đức Chúa Trời dành cho bạn, bạn không thể làm gì
để nhận hay xứng đáng với tặng phẩm đó.
Để nhận tặng phẩm quý giá này, trước hết hãy nhận
biết tội lỗi của mình vì đã sống độc lập khỏi Đấng Tạo
Hóa của bạn (vì đây là căn nguyên của mọi tội lỗi mà bạn
đã phạm). Sự ăn năn này là một phần cốt yếu trong việc
nhận sự cứu rỗi. Phi-e-rơ đã nói điều này rõ ràng vào cái
ngày 5000 người được cứu trong sách Công Vụ: “Vậy anh
chị em hãy ăn năn, hãy trở về với Đức Chúa Trời để tội
lỗi anh chị em được xóa đi” (Công Vụ 3:19). Kinh Thánh
công bố rằng mỗi chúng ta sinh ra là nô lệ cho tội lỗi.
Sự nô lệ này xuất phát từ tội lỗi của A-đam, ông là người
đầu tiên phạm sự bất tuân cố ý đó. Sự ăn năn là một lựa
chọn ra khỏi việc làm theo bản thân và Sa-tan, là cha
nói dối để quay về vâng phục người Chủ mới của bạn là
Chúa Giê-su Christ – Đấng đã phó mạng sống của Ngài
cho bạn.
Bạn phải để cho Chúa Giê-su có quyền làm Chúa trên
cuộc đời bạn. Để Chúa Giê-su làm “Chúa” có nghĩa là bạn
cho Ngài quyền sở hữu cuộc đời bạn (tâm linh, hồn và thể
xác) – tất cả con người của bạn và những gì bạn có. Thẩm
quyền của Ngài trên đời sống bạn trở nên tuyệt đối. Giây
phút bạn thực hiện điều này thì Đức Chúa Trời giải cứu
bạn ra khỏi bóng tối và đem bạn vào ánh sáng và vinh
hiển của vương quốc Ngài. Bạn từ sự chết mà bước vào sự
sống – bạn trở nên con cái của Ngài!
Nếu bạn muốn tiếp nhận sự cứu rỗi qua Chúa Giê-su,
hãy cầu nguyện những lời này:
Lạy Đức Chúa Trời ở trên trời, con nhận biết rằng
con là một tội nhân và đã thiếu mất tiêu chuẩn
công chính của Ngài. Con đáng nhận sự phán xét
đời đời cho tội lỗi của mình. Cảm ơn Chúa vì Ngài
không để con trong tình trạng này, vì con tin rằng
Ngài đã sai Chúa Giê-su, Con Một yêu quý của
Ngài, Đấng được sinh ra từ nữ đồng trinh Ma-ri,
để chết cho con và gánh sự phán xét của con trên
thập tự giá. Con tin Ngài đã sống lại vào ngày
thứ ba và bây giờ ngồi bên hữu Cha như là Chúa
và Đấng Cứu Thế của con. Nên hôm nay, con ăn
năn về việc độc lập khỏi Ngài và dâng toàn bộ đời
sống con cho quyền làm Chúa của Chúa Giê-su.
Chúa Giê-su ơi, con xưng nhận Ngài là Chúa, Đấng
Cứu Thế của con. Xin hãy bước vào cuộc đời con
qua Thánh Linh của Ngài và biến đổi con thành
con cái của Chúa. Con từ bỏ những việc của bóng
tối mà con đã từng nắm giữ, và từ ngày nay trở đi
con sẽ không sống cho chính mình nữa; nhưng bởi
ân sủng của Ngài, con sẽ sống cho Ngài, Đấng đã
phó chính mình vì con để con có thể sống đời đời.
Cám ơn Chúa, cuộc đời con bây giờ hoàn toàn ở
trong tay Ngài, và theo lời Ngài con sẽ không bao
giờ hổ thẹn.
Chào mừng bạn bước vào gia đình của Chúa! Tôi khích
lệ bạn chia sẻ tin tức phấn khởi này với một tín hữu
khác. Điều quan trọng là bạn nên nhóm ở một hội thánh
tin Kinh Thánh và liên kết với những người khác, những
người có thể khích lệ bạn trong đức tin mới của mình.
Bạn có thể tự do liên hệ với chức vụ của chúng tôi để được
giúp đỡ và tìm cho bạn một hội thánh tại khu vực của bạn
(hãy vào trang mạng MessengerInternational.org).
Bạn vừa mới bắt đầu một hành trình thân mật đặc
biệt nhất với Đức Chúa Trời Chí Cao. Chúc bạn phát
triển tình bạn với Ngài mỗi ngày.

John Bevere
† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 19-12-2018 05:24 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách