† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1367|Trả lời: 0

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Đấng Christ chịu thương khó trong...

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 6-12-2014 07:43:35 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Đấng Christ chịu thương khó trong lễ vượt qua

† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 25-5-2018 01:38 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách