† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1566|Trả lời: 0

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Chia sẻ câu chuyện của bạn

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 9-12-2014 10:26:53 | Xem tất |Chế độ đọcMục sư Huỳnh Quốc Khánh, Chia sẻ câu chuyện của bạn
https://www.youtube.com/embed/ONAv_afZqig

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh là Mục Sư Trưởng , sáng lập viên của Hội Thánh Báp Tít Việt Nam tại Houston, Texas. Ngoài việc chăn dắt khoảng hơn 500 tín đồ, ông cũng tham gia vào việc lãnh đạo và cố vấn cho một số mục vụ trong thành phố, như Union Baptist Association, Mission Houston and Somebody Cares Houston.

† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 15-11-2018 01:47 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách