† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 3876|Trả lời: 0

Sáng Thế Ký mp3 - Download Kinh thánh Mp3

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 7-2-2015 18:02:16 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.
Hê- bơ-rơ 4:12-13

Bộ Kinh thánh mp3 này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn !

        Download Kinh thánh Mp3
Sáng Thế Ký mp3

Sáng thế ký 01 Sáng thế ký 11 Sáng thế ký 21 Sáng thế ký 31 Sáng thế ký 41
Sáng thế ký 02 Sáng thế ký 12 Sáng thế ký 22 Sáng thế ký 32 Sáng thế ký 42
Sáng thế ký 03 Sáng thế ký 13 Sáng thế ký 23 Sáng thế ký 33 Sáng thế ký 43
Sáng thế ký 04 Sáng thế ký 14 Sáng thế ký 24 Sáng thế ký 34 Sáng thế ký 44
Sáng thế ký 05 Sáng thế ký 15 Sáng thế ký 25 Sáng thế ký 35 Sáng thế ký 45
Sáng thế ký 06 Sáng thế ký 16 Sáng thế ký 26 Sáng thế ký 36 Sáng thế ký 46
Sáng thế ký 07 Sáng thế ký 17 Sáng thế ký 27 Sáng thế ký 37 Sáng thế ký 47
Sáng thế ký 08 Sáng thế ký 18 Sáng thế ký 28 Sáng thế ký 38 Sáng thế ký 48
Sáng thế ký 09 Sáng thế ký 19 Sáng thế ký 29 Sáng thế ký 39 Sáng thế ký 49
Sáng thế ký 10 Sáng thế ký 20 Sáng thế ký 30 Sáng thế ký 40 Sáng thế ký 50

Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 6-8-2020 03:38 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách