† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2710|Trả lời: 0

Xuất ê díp tô ký mp3 - Download Kinh thánh Mp3

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 7-2-2015 18:20:39 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.
Hê- bơ-rơ 4:12-13

Bộ Kinh thánh mp3 này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn !

        Download Kinh thánh Mp3
Xuất ê díp tô ký mp3


Xuất ê díp tô 01
Xuất ê díp tô 11 Xuất ê díp tô 21Xuất ê díp tô 31
Xuất ê díp tô 02Xuất ê díp tô 12Xuất ê díp tô 22 Xuất ê díp tô 32
Xuất ê díp tô 03Xuất ê díp tô 13 Xuất ê díp tô 23 Xuất ê díp tô 33
Xuất ê díp tô 04Xuất ê díp tô 14Xuất ê díp tô 24 Xuất ê díp tô 34
Xuất ê díp tô 05Xuất ê díp tô 15 Xuất ê díp tô 25 Xuất ê díp tô 35
Xuất ê díp tô 06 Xuất ê díp tô 16 Xuất ê díp tô 26 Xuất ê díp tô 36
Xuất ê díp tô 07Xuất ê díp tô 17Xuất ê díp tô 27Xuất ê díp tô 37
Xuất ê díp tô 08Xuất ê díp tô 18Xuất ê díp tô 28Xuất ê díp tô 38
Xuất ê díp tô 09Xuất ê díp tô 19Xuất ê díp tô 29 Xuất ê díp tô 39
Xuất ê díp tô 10 Xuất ê díp tô 20Xuất ê díp tô 30Xuất ê díp tô 40

Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 6-8-2020 03:39 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách