† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2559|Trả lời: 0

Dân số ký mp3 - Download Kinh thánh Mp3

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 7-2-2015 18:33:12 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.
Hê- bơ-rơ 4:12-13

Bộ Kinh thánh mp3 này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn !

        Download Kinh thánh Mp3
Dân số ký mp3


Dân số ký 01 Dân số ký 10 Dân số ký 19 Dân số ký 28
Dân số ký 02 Dân số ký 11 Dân số ký 20 Dân số ký 29
Dân số ký 03 Dân số ký 12 Dân số ký 21 Dân số ký 30
Dân số ký 04 Dân số ký 13 Dân số ký 22 Dân số ký 31
Dân số ký 05 Dân số ký 14 Dân số ký 23 Dân số ký 32
Dân số ký 06 Dân số ký 15 Dân số ký 24 Dân số ký 33
Dân số ký 07 Dân số ký 16 Dân số ký 25 Dân số ký 34
Dân số ký 08 Dân số ký 17 Dân số ký 26 Dân số ký 35
Dân số ký 09 Dân số ký 18 Dân số ký 27 Dân số ký 36


Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 9-8-2020 10:37 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách