† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2448|Trả lời: 0

Lê vi ký mp3 - Download Kinh thánh Mp3

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 7-2-2015 22:16:42 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.
Hê- bơ-rơ 4:12-13

Bộ Kinh thánh mp3 này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn !

        Download Kinh thánh Mp3
Lê vi ký mp3

Lê vi ký 01
Lê vi ký 07 Lê vi ký 13 Lê vi ký 19 Lê vi ký 25
Lê vi ký 02 Lê vi ký 08 Lê vi ký 14 Lê vi ký 20 Lê vi ký 26
Lê vi ký 03 Lê vi ký 09 Lê vi ký 15 Lê vi ký 21 Lê vi ký 27
Lê vi ký 04 Lê vi ký 10 Lê vi ký 16 Lê vi ký 22
Lê vi ký 05 Lê vi ký 11 Lê vi ký 17 Lê vi ký 23
Lê vi ký 06 Lê vi ký 12 Lê vi ký 18 Lê vi ký 24


Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 6-8-2020 03:56 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách