† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2346|Trả lời: 0

Phục truyền luật lệ ký mp3 - Download Kinh thánh Mp3

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 8-2-2015 07:43:45 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.
Hê- bơ-rơ 4:12-13

Bộ Kinh thánh mp3 này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn !

        Download Kinh thánh Mp3
Tải về sách >  Phục Truyền Luật Lệ Ký mp3

Phục truyền 01 Phục truyền 08 Phục truyền 15 Phục truyền 22 Phục truyền 29
Phục truyền 02 Phục truyền 09 Phục truyền 16 Phục truyền 23 Phục truyền 30
Phục truyền 03 Phục truyền 10 Phục truyền 17 Phục truyền 24 Phục truyền 31
Phục truyền 04 Phục truyền 11 Phục truyền 18 Phục truyền 25 Phục truyền 32
Phục truyền 05 Phục truyền 12 Phục truyền 19 Phục truyền 26 Phục truyền 33
Phục truyền 06 Phục truyền 13 Phục truyền 20 Phục truyền 27 Phục truyền 34
Phục truyền 07 Phục truyền 14 Phục truyền 21 Phục truyền 28Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 6-8-2020 06:53 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách