† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2342|Trả lời: 0

Giô suê mp3 -Download Kinh thánh Mp3

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 8-2-2015 07:57:21 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.
Hê- bơ-rơ 4:12-13

Bộ Kinh thánh mp3 này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn !

        Download Kinh thánh Mp3
Tải về sách > Giô suê mp3

Giô suê 01
Giô suê 05 Giô suê 09 Giô suê 13 Giô suê 17 Giô suê 21 Giô suê 25
Giô suê 02 Giô suê 06 Giô suê 10 Giô suê 14 Giô suê 18 Giô suê 22
Giô suê 03 Giô suê 07 Giô suê 11 Giô suê 15 Giô suê 19 Giô suê 23
Giô suê 04 Giô suê 08 Giô suê 12 Giô suê 16 Giô suê 20 Giô suê 24


Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 6-8-2020 02:29 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách