nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài-----
Xem: 1480|Trả lời: 0

Các quan xét mp3 - Download Kinh thánh

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 8-2-2015 08:13:18 | Xem tất |Chế độ đọc
Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.
Hê- bơ-rơ 4:12-13

Bộ Kinh thánh mp3 này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn !

        Tải sách > Các quan xét mp3

Các quan  01
Các quan 04Các quan  07Các quan  10Các quan  13Các quan  16Các quan 19
Các quan 02Các quan  05Các quan  08Các quan  11Các quan  14Các quan  17Các quan  20
Các quan  03Các quan  06Các quan  09Các quan  12Các quan  15Các quan  18Các quan  21


† Welcome to nguonsusong.com

GMT+8, 18-1-2018 12:29 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách