† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2103|Trả lời: 0

1 Sử ký mp3 - Download Kinh thánh Mp3

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 8-2-2015 10:07:31 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.
Hê- bơ-rơ 4:12-13

Bộ Kinh thánh mp3 này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn !

        Download Kinh thánh Mp3
Tải sách > 1 Sử ký mp3

Để tải Kinh thánh nhanh hơn, bạn nên dùng IDM để tải, IDM chia file ra 8 phần tải về song nên sẽ ít tốn thời gian, bạn xem hướng dẫn ở link sau: ( nhấn phím Ctrl trên bàn phím rồi click vào link dưới để ra trang mới nhé )


1 Sử ký 011 Sử ký   05 1 Sử ký 09 1 Sử ký 13 1 Sử ký 17 1 Sử ký 21 1 Sử ký 251 Sử ký   29
1 Sử ký 02 1 Sử ký 06 1 Sử ký 10 1 Sử ký 14 1 Sử ký 18 1 Sử ký 22 1 Sử ký 26
1 Sử ký 03 1 Sử ký 07 1 Sử ký 11 1 Sử ký 15 1 Sử ký 19 1 Sử ký 23 1 Sử ký 27
1 Sử ký 04 1 Sử ký 08 1 Sử ký 12 1 Sử ký 16 1 Sử ký 20 1 Sử ký 24 1 Sử ký 28

Download Kinh thánh

† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 15-12-2018 08:05 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách