† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2107|Trả lời: 0

Ê sai mp3 - Download Kinh thánh Mp3

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 8-2-2015 19:35:23 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.
Hê- bơ-rơ 4:12-13

Bộ Kinh thánh mp3 này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn !

        Download Kinh thánh Mp3
Tải sách > Ê sai mp3

Để tải Kinh thánh nhanh hơn, bạn nên dùng IDM để tải, IDM chia file ra 8 phần tải về song nên sẽ ít tốn thời gian, bạn xem hướng dẫn ở link sau: ( nhấn phím Ctrl trên bàn phím rồi click vào link dưới để ra trang mới nhé )


Ê sai 01 Ê sai 10 Ê sai 19 Ê sai 28 Ê sai 37 Ê sai 46 Ê sai 55 Ê sai 64
Ê sai 02 Ê sai 11 Ê sai 20 Ê sai 29 Ê sai 38 Ê sai 47 Ê sai 56 Ê sai 65
Ê sai 03 Ê sai 12 Ê sai 21 Ê sai 30 Ê sai 39 Ê sai 48 Ê sai 57 Ê sai 66
Ê sai 04 Ê sai 13 Ê sai 22 Ê sai 31 Ê sai 40 Ê sai 49 Ê sai 58
Ê sai 05 Ê sai 14 Ê sai 23 Ê sai 32 Ê sai 41 Ê sai 50 Ê sai 59
Ê sai 06 Ê sai 15 Ê sai 24 Ê sai 33 Ê sai 42 Ê sai 51 Ê sai 60
Ê sai 07 Ê sai 16 Ê sai 25 Ê sai 34 Ê sai 43 Ê sai 52 Ê sai 61
Ê sai 08 Ê sai 17 Ê sai 26 Ê sai 35 Ê sai 44 Ê sai 53 Ê sai 62
Ê sai 09 Ê sai 18 Ê sai 27 Ê sai 36 Ê sai 45 Ê sai 54 Ê sai 63

Download Kinh thánh

Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 7-8-2020 10:54 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách