† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2142|Trả lời: 0

Gióp mp3 - Download Kinh thánh Mp3

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 9-2-2015 20:04:47 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.
Hê- bơ-rơ 4:12-13

Bộ Kinh thánh mp3 này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn !

        Download Kinh thánh Mp3
Tải sách Gióp mp3

Gióp 01
Gióp 06 Gióp 11 Gióp 16 Gióp 21 Gióp 26 Gióp 31 Gióp 36Gióp 41
Gióp 02 Gióp 07 Gióp 12 Gióp 17 Gióp 22 Gióp 27 Gióp 32 Gióp 37Gióp 42
Gióp 03 Gióp 08 Gióp 13 Gióp 18 Gióp 23 Gióp 28 Gióp 33 Gióp 38
Gióp 04 Gióp 09 Gióp 14 Gióp 19 Gióp 24 Gióp 29 Gióp 34 Gióp 39
Gióp 05 Gióp 10 Gióp 15 Gióp 20 Gióp 25 Gióp 30 Gióp 35 Gióp 40Download Kinh thánh
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 7-8-2020 11:02 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách