nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài-----
Xem: 1466|Trả lời: 0

Sách Ô suê mp3 - Download Kinh thánh Mp3

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 10-2-2015 05:55:06 | Xem tất |Chế độ đọc
Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.
Hê- bơ-rơ 4:12-13

Bộ Kinh thánh mp3 này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn !

        Download Kinh thánh Mp3
Tải sách Ô suê mp3


Ô suê 01
Ô suê 03 Ô suê 05 Ô suê 07 Ô suê 09 Ô suê 11 Ô suê 13
Ô suê 02 Ô suê 04 Ô suê 06 Ô suê 08 Ô suê 10 Ô suê 12 Ô suê 14Download Kinh thánh


† Welcome to nguonsusong.com

GMT+8, 18-1-2018 07:59 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách