† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2149|Trả lời: 0

Truyền đạo mp3 - Download Kinh thánh MP3

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 10-2-2015 09:28:10 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.
Hê- bơ-rơ 4:12-13

Bộ Kinh thánh mp3 này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn !

        Download Kinh thánh MP3
Tải sách > Truyền đạo mp3


Truyền đạo 01
Truyền đạo 03 Truyền đạo 05 Truyền đạo 07 Truyền đạo 09 Truyền đạo 11
Truyền đạo 02 Truyền đạo 04 Truyền đạo 06 Truyền đạo 08 Truyền đạo 10 Truyền đạo 12Download Kinh thánh

† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 17-9-2019 06:48 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách