† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2536|Trả lời: 0

1 Cô rinh tô mp3 - Download Kinh thánh MP3

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 12-2-2015 07:33:12 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.
Hê- bơ-rơ 4:12-13

Bộ Kinh thánh mp3 này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn !

        Download Kinh thánh Tân ước MP3
Tải sách > 1 Cô rinh tô mp3

1 Cô rinh tô 01 1 Cô rinh tô  021 Cô rinh tô   031 Cô rinh tô   041 Cô rinh tô   051 Cô rinh tô   06
1 Cô rinh tô 071 Cô rinh tô   081 Cô rinh tô   091 Cô rinh tô   101 Cô rinh tô   111 Cô rinh tô   12
1 Cô rinh tô 131 Cô rinh tô   141 Cô rinh tô   151 Cô rinh tô   16
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 7-8-2020 11:19 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách