† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2492|Trả lời: 0

2 Cô rinh tô - Download Kinh thánh MP3

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 12-2-2015 17:08:06 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.
Hê- bơ-rơ 4:12-13

Bộ Kinh thánh mp3 này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn !

        Download Kinh thánh Tân ước MP3
Tải sách > 2 Cô rinh tô mp3

2 Cô rinh tô 01 2 Cô rinh tô 02 2 Cô rinh tô 03 2 Cô rinh tô 04 2 Cô rinh tô 052 Cô rinh tô   06 2 Cô rinh tô 07
2 Cô rinh tô 08 2 Cô rinh tô 09 2 Cô rinh tô 10 2 Cô rinh tô 11 2 Cô rinh tô 12 2Cô rinh tô 13


† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 18-9-2019 05:06 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách