† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2355|Trả lời: 0

Công vụ các sứ đồ mp3 - Download Kinh thánh MP3

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13-2-2015 11:39:44 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.
Hê- bơ-rơ 4:12-13

Bộ Kinh thánh mp3 này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn !

        Download Kinh thánh MP3
Tải sách > Công vụ các sứ đồ mp3

Công vụ 01 Công vụ 05 Công vụ 09 Công vụ 13 Công vụ 17 Công vụ 21Công vụ 25
Công vụ 02 Công vụ 06 Công vụ 10 Công vụ 14 Công vụ 18 Công vụ 22 Công vụ 26
Công vụ 03 Công vụ 07 Công vụ 11 Công vụ 15 Công vụ 19 Công vụ 23 Công vụ 27
Công vụ 04 Công vụ 08 Công vụ 12 Công vụ 16 Công vụ 20 Công vụ 24 Công vụ 28
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 7-8-2020 11:38 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách