† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 3903|Trả lời: 0

Tin lành Giăng mp3 - Download Kinh thánh MP3

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13-2-2015 15:33:48 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.
Hê- bơ-rơ 4:12-13

Bộ Kinh thánh mp3 này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn !

        Download Kinh thánh MP3
Tải sách > Tin lành Giăng mp3

Tin lành Giăng 01
Tin lành Giăng 05 Tin lành Giăng 09 Tin lành Giăng 13Tin lành Giăng 17 Tin lành Giăng 21
Tin lành Giăng 02 Tin lành Giăng 06 Tin lành Giăng 10 Tin lành Giăng 14 Tin lành Giăng 18
Tin lành Giăng 03 Tin lành Giăng 07 Tin lành Giăng 11 Tin lành Giăng 15 Tin lành Giăng 19
Tin lành Giăng 04 Tin lành Giăng 08 Tin lành Giăng 12 Tin lành Giăng 16 Tin lành Giăng 20
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 7-8-2020 11:40 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách