† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2217|Trả lời: 0

Hê bơ rơ mp3 - Download Kinh thánh MP3

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13-2-2015 16:11:14 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.
Hê- bơ-rơ 4:12-13

Bộ Kinh thánh mp3 này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn !

        Download Kinh thánh MP3
Tải sách > Hê bơ rơ mp3

Hê bơ rơ  01 Hê bơ rơ  02 Hê bơ rơ  03Hê bơ rơ  04 Hê bơ rơ  05 Hê bơ rơ  06 Hê bơ rơ  07
Hê bơ rơ  08Hê bơ rơ  09Hê bơ rơ  10Hê bơ rơ 11Hê bơ rơ  12Hê bơ rơ  13


† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 18-9-2019 11:50 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách