† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2476|Trả lời: 0

Lu ca mp3 - Download Kinh thánh MP3

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13-2-2015 18:09:05 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.
Hê- bơ-rơ 4:12-13

Bộ Kinh thánh mp3 này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn !

        Download Kinh thánh MP3
Tải sách > Lu ca mp3

Lu ca 01 Lu ca 04 Lu ca 07 Lu ca 10 Lu ca 13 Lu ca 16Lu ca 19 Lu ca 22
Lu ca 02 Lu ca 05 Lu ca 08 Lu ca 11 Lu ca 14 Lu ca 17 Lu ca 20 Lu ca 23
Lu ca 03 Lu ca 06 Lu ca 09 Lu ca 12 Lu ca 15 Lu ca 18 Lu ca 21 Lu ca 24


† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 18-9-2019 05:27 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách