nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài-----
Xem: 4453|Trả lời: 0

Tít mp3 - Download Kinh thánh MP3

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13-2-2015 18:53:47 | Xem tất |Chế độ đọc
Download Kinh thánh MP3
Tải sách > Tít mp3

Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.
Hê- bơ-rơ 4:12-13

Bộ Kinh thánh mp3 này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn !

Tít 01 Tít 02 Tít 03


Tạ ơn Chúa, đã làm xong trang download Kinh thánh, mừng quá! Không có ơn của Chúa chắc bỏ không làm vì quá cực khổ.

† Welcome to nguonsusong.com

GMT+8, 18-1-2018 08:00 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách