† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1959|Trả lời: 0

Thư Rô ma mp3 - Download Trường Cao Đẳng Kinh thánh

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 14-2-2015 15:40:55 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
  Trường Cao Đẳng Thánh Kinh Thu Nhỏ (MBC) đáp ứng tài liệu cốt lõi để nuôi dưỡng tín hữu và hỗ trợ phát triển tâm linh cho Hội Thánh trên toàn thế giới. Mục sư và Giảng viên Dick Woodward đã sử dụng một tiến trình độc nhất để làm Thánh Kinh trở nên sống động, loại bỏ đi các rào cản hệ phái và văn hoá. Lời giảng dạy này cung cấp một tiến trình suy ngẫm Thánh Kinh và dễ hiểu ngay cả với những người học vấn thấp và những người học vấn cao.

Bộ Giáo trình Cao Đẳng Kinh Thánh này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn !

Download Trường Cao Đẳng Kinh thánh
Thư Rô ma mp3

Thư Rô ma 01Thư Rô ma 14 Thư Rô ma 27 Thư Rô ma 40 Thư Rô ma 53 Thư Rô ma 66
Thư Rô ma 02 Thư Rô ma 15 Thư Rô ma 28 Thư Rô ma 41 Thư Rô ma 54 Thư Rô ma 67
Thư Rô ma 03 Thư Rô ma 16 Thư Rô ma 29 Thư Rô ma 42 Thư Rô ma 55 Thư Rô ma 68
Thư Rô ma 04 Thư Rô ma 17 Thư Rô ma 30 Thư Rô ma 43 Thư Rô ma 56 Thư Rô ma 69
Thư Rô ma 05 Thư Rô ma 18 Thư Rô ma 31 Thư Rô ma 44 Thư Rô ma 57 Thư Rô ma 70
Thư Rô ma 06 Thư Rô ma 19 Thư Rô ma 32 Thư Rô ma 45 Thư Rô ma 58 Thư Rô ma 71
Thư Rô ma 07 Thư Rô ma 20 Thư Rô ma 33 Thư Rô ma 46 Thư Rô ma 59 Thư Rô ma 72
Thư Rô ma 08 Thư Rô ma 21 Thư Rô ma 34 Thư Rô ma 47 Thư Rô ma 60 Thư Rô ma 73
Thư Rô ma 09 Thư Rô ma 22 Thư Rô ma 35 Thư Rô ma 48 Thư Rô ma 61
Thư Rô ma 10 Thư Rô ma 23 Thư Rô ma 36 Thư Rô ma 49 Thư Rô ma 62
Thư Rô ma 11 Thư Rô ma 24 Thư Rô ma 37 Thư Rô ma 50 Thư Rô ma 63
Thư Rô ma 12 Thư Rô ma 25 Thư Rô ma 38 Thư Rô ma 51 Thư Rô ma 64
Thư Rô ma 13 Thư Rô ma 26 Thư Rô ma 39 Thư Rô ma 52 Thư Rô ma 65


† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 19-12-2018 01:20 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách