† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 3329|Trả lời: 0

Tân ước lược khảo mp3 - Download Trường Cao Đẳng Kinh thánh

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 14-2-2015 16:39:41 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Trường Cao Đẳng Thánh Kinh Thu Nhỏ (MBC) đáp ứng tài liệu cốt lõi để nuôi dưỡng tín hữu và hỗ trợ phát triển tâm linh cho Hội Thánh trên toàn thế giới. Mục sư và Giảng viên Dick Woodward đã sử dụng một tiến trình độc nhất để làm Thánh Kinh trở nên sống động, loại bỏ đi các rào cản hệ phái và văn hoá. Lời giảng dạy này cung cấp một tiến trình suy ngẫm Thánh Kinh và dễ hiểu ngay cả với những người học vấn thấp và những người học vấn cao.

Bộ Giáo trình Cao Đẳng Kinh Thánh này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn !


        Download Trường Cao Đẳng Kinh thánh
Tân ước lược khảo mp3

Tân ước lược khảo 01 Tân ước lược khảo 11 Tân ước lược khảo 21 Tân ước lược khảo 31
Tân ước lược khảo 02 Tân ước lược khảo 12 Tân ước lược khảo 22 Tân ước lược khảo 32
Tân ước lược khảo 03 Tân ước lược khảo 13 Tân ước lược khảo 23 Tân ước lược khảo 33
Tân ước lược khảo 04 Tân ước lược khảo 14 Tân ước lược khảo 24 Tân ước lược khảo 34
Tân ước lược khảo 05 Tân ước lược khảo 15 Tân ước lược khảo 25 Tân ước lược khảo 35
Tân ước lược khảo 06 Tân ước lược khảo 16 Tân ước lược khảo 26 Tân ước lược khảo 36
Tân ước lược khảo 07 Tân ước lược khảo 17 Tân ước lược khảo 27 Tân ước lược khảo 37
Tân ước lược khảo 08 Tân ước lược khảo 18 Tân ước lược khảo 28 Tân ước lược khảo 38
Tân ước lược khảo 09 Tân ước lược khảo 19 Tân ước lược khảo 29 Tân ước lược khảo 39
Tân ước lược khảo 10 Tân ước lược khảo 20 Tân ước lược khảo 30 Tân ước lược khảo 40


Tân ước lược khảo 41 Tân ước lược khảo 51 Tân ước lược khảo 61 Tân ước lược khảo 71
Tân ước lược khảo 42 Tân ước lược khảo 52 Tân ước lược khảo 62 Tân ước lược khảo 72
Tân ước lược khảo 43 Tân ước lược khảo 53 Tân ước lược khảo 63 Tân ước lược khảo 73
Tân ước lược khảo 44 Tân ước lược khảo 54 Tân ước lược khảo 64 Tân ước lược khảo 74
Tân ước lược khảo 45 Tân ước lược khảo 55 Tân ước lược khảo 65 Tân ước lược khảo 75
Tân ước lược khảo 46 Tân ước lược khảo 56 Tân ước lược khảo 66 Tân ước lược khảo 76
Tân ước lược khảo 47 Tân ước lược khảo 57 Tân ước lược khảo 67 Tân ước lược khảo 77
Tân ước lược khảo 48 Tân ước lược khảo 58 Tân ước lược khảo 68 Tân ước lược khảo 78
Tân ước lược khảo 49 Tân ước lược khảo 59 Tân ước lược khảo 69 Tân ước lược khảo 79
Tân ước lược khảo 50 Tân ước lược khảo 60 Tân ước lược khảo 70 Tân ước lược khảo 80


Tân ước lược khảo 81 Tân ước lược khảo 91 Tân ước lược khảo 101 Tân ước lược khảo 101
Tân ước lược khảo 82 Tân ước lược khảo 92 Tân ước lược khảo 102 Tân ước lược khảo 102
Tân ước lược khảo 83 Tân ước lược khảo 93 Tân ước lược khảo 103 Tân ước lược khảo 103
Tân ước lược khảo 84 Tân ước lược khảo 94 Tân ước lược khảo 104 Tân ước lược khảo104
Tân ước lược khảo 85 Tân ước lược khảo 95 Tân ước lược khảo 105 Tân ước lược khảo 105
Tân ước lược khảo 86 Tân ước lược khảo 96 Tân ước lược khảo 106 Tân ước lược khảo 106
Tân ước lược khảo 87 Tân ước lược khảo 97 Tân ước lược khảo 107 Tân ước lược khảo 107
Tân ước lược khảo 88 Tân ước lược khảo 98 Tân ước lược khảo 108 Tân ước lược khảo 108
Tân ước lược khảo 89 Tân ước lược khảo 99 Tân ước lược khảo 109 Tân ước lược khảo 109
Tân ước lược khảo 90 Tân ước lược khảo 100 Tân ước lược khảo 100 Tân ước lược khảo 120


Tân ước lược khảo 121 Tân ước lược khảo 131 Tân ước lược khảo 141 Tân ước lược khảo 151
Tân ước lược khảo 122 Tân ước lược khảo 132 Tân ước lược khảo 142 Tân ước lược khảo 152
Tân ước lược khảo 123 Tân ước lược khảo 133 Tân ước lược khảo 143 Tân ước lược khảo 153
Tân ước lược khảo 124 Tân ước lược khảo 134 Tân ước lược khảo 144 Tân ước lược khảo 154
Tân ước lược khảo 125 Tân ước lược khảo 135 Tân ước lược khảo 145 Tân ước lược khảo 155
Tân ước lược khảo 26 Tân ước lược khảo 136 Tân ước lược khảo 146 Tân ước lược khảo 156
Tân ước lược khảo 127 Tân ước lược khảo 137 Tân ước lược khảo 147 Tân ước lược khảo 157
Tân ước lược khảo 128 Tân ước lược khảo 138 Tân ước lược khảo 148 Tân ước lược khảo 158
Tân ước lược khảo 129 Tân ước lược khảo 139 Tân ước lược khảo 149 Tân ước lược khảo 159
Tân ước lược khảo 130 Tân ước lược khảo 140 Tân ước lược khảo 150 Tân ước lược khảo 160Tân ước lược khảo 161Tân ước lược khảo 167 Tân ước lược khảo 173 Tân ước lược khảo 179
Tân ước lược khảo 162 Tân ước lược khảo 168 Tân ước lược khảo 174 Tân ước lược khảo 180
Tân ước lược khảo 163 Tân ước lược khảo 169 Tân ước lược khảo 175 Tân ước lược khảo 181
Tân ước lược khảo 164 Tân ước lược khảo 170 Tân ước lược khảo 176 Tân ước lược khảo 182
Tân ước lược khảo 165 Tân ước lược khảo 171 Tân ước lược khảo 177
Tân ước lược khảo 166 Tân ước lược khảo 172 Tân ước lược khảo 178
† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 19-12-2018 05:26 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách