† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2476|Trả lời: 0

Tin lành Giăng mp3 - Download Trường Cao Đẳng Kinh thánh

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 14-2-2015 22:12:24 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Trường Cao Đẳng Thánh Kinh Thu Nhỏ (MBC) đáp ứng tài liệu cốt lõi để nuôi dưỡng tín hữu và hỗ trợ phát triển tâm linh cho Hội Thánh trên toàn thế giới. Mục sư và Giảng viên Dick Woodward đã sử dụng một tiến trình độc nhất để làm Thánh Kinh trở nên sống động, loại bỏ đi các rào cản hệ phái và văn hoá. Lời giảng dạy này cung cấp một tiến trình suy ngẫm Thánh Kinh và dễ hiểu ngay cả với những người học vấn thấp và những người học vấn cao.

Bộ Giáo trình Cao Đẳng Kinh Thánh này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn !


Download Trường Cao Đẳng Kinh thánh
Tin lành Giăng mp3

Tin lành Giăng 01 Tin lành Giăng 11 Tin lành Giăng 21 Tin lành Giăng 31 Tin lành Giăng 41Tin lành Giăng 51
Tin lành Giăng 02 Tin lành Giăng 12 Tin lành Giăng 22 Tin lành Giăng 32 Tin lành Giăng 42 Tin lành Giăng 52
Tin lành Giăng 03 Tin lành Giăng 13 Tin lành Giăng 23 Tin lành Giăng 33 Tin lành Giăng 43 Tin lành Giăng 53
Tin lành Giăng 04 Tin lành Giăng 14 Tin lành Giăng 24 Tin lành Giăng 34 Tin lành Giăng 44 Tin lành Giăng 54
Tin lành Giăng 05 Tin lành Giăng 15 Tin lành Giăng 25 Tin lành Giăng 35 Tin lành Giăng 45 Tin lành Giăng 55
Tin lành Giăng 06 Tin lành Giăng 16 Tin lành Giăng 26 Tin lành Giăng 36 Tin lành Giăng 46 Tin lành Giăng 56
Tin lành Giăng 07 Tin lành Giăng 17 Tin lành Giăng 27 Tin lành Giăng 37 Tin lành Giăng 47 Tin lành Giăng 57
Tin lành Giăng 08 Tin lành Giăng 18 Tin lành Giăng 28 Tin lành Giăng 38 Tin lành Giăng 48 Tin lành Giăng 58
Tin lành Giăng 09 Tin lành Giăng 19 Tin lành Giăng 29 Tin lành Giăng 39 Tin lành Giăng 49 Tin lành Giăng 59
Tin lành Giăng 10 Tin lành Giăng 20 Tin lành Giăng 30 Tin lành Giăng 40 Tin lành Giăng 50 Tin lành Giăng 60


Tin lành Giăng 61 Tin lành Giăng 71 Tin lành Giăng 81 Tin lành Giăng 91Tin lành Giăng 101Tin lành Giăng  111
Tin lành Giăng 62 Tin lành Giăng 72 Tin lành Giăng 82 Tin lành Giăng 92 Tin lành Giăng 102 Tin lành Giăng 112
Tin lành Giăng 63 Tin lành Giăng 73 Tin lành Giăng 83 Tin lành Giăng 93 Tin lành Giăng 103 Tin lành Giăng 113
Tin lành Giăng 64 Tin lành Giăng 74 Tin lành Giăng 84 Tin lành Giăng 94 Tin lành Giăng 104 Tin lành Giăng 114
Tin lành Giăng 65 Tin lành Giăng 75 Tin lành Giăng 85 Tin lành Giăng 95 Tin lành Giăng 105 Tin lành Giăng 115
Tin lành Giăng 66 Tin lành Giăng 76 Tin lành Giăng 86 Tin lành Giăng 96 Tin lành Giăng 106 Tin lành Giăng 116
Tin lành Giăng 67 Tin lành Giăng 77 Tin lành Giăng 87 Tin lành Giăng 97 Tin lành Giăng 107 Tin lành Giăng 117
Tin lành Giăng 68 Tin lành Giăng 78 Tin lành Giăng 88 Tin lành Giăng 98 Tin lành Giăng 108 Tin lành Giăng 118
Tin lành Giăng 69 Tin lành Giăng 79 Tin lành Giăng 89 Tin lành Giăng 99 Tin lành Giăng 109 Tin lành Giăng 119
Tin lành Giăng 70 Tin lành Giăng 80 Tin lành Giăng 90 Tin lành Giăng 100 Tin lành Giăng 110 Tin lành Giăng 120


Tin lành Giăng 121 Tin lành Giăng 122 Tin lành Giăng 123 Tin lành Giăng 124 Tin lành Giăng 125 Tin lành Giăng 126
Tin lành Giăng 127


† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 19-12-2018 05:27 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách