† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1914|Trả lời: 0

01 Genesis - Download English Bible Mp3

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 21-2-2015 07:56:58 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.
Hê- bơ-rơ 4:12-13

Bộ Kinh thánh mp3 này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn !

        01 Genesis - Download English Bible  Mp3

Genesis 01 Genesis 08 Genesis 15 Genesis 22 Genesis 29 Genesis 36Genesis 43  
Genesis 50  
Genesis 02 Genesis 09 Genesis 16 Genesis 23 Genesis 30 Genesis 37 Genesis 44
Genesis 03 Genesis 10 Genesis 17 Genesis 24 Genesis 31 Genesis 38 Genesis 45
Genesis 04 Genesis 11 Genesis 18 Genesis 25 Genesis 32 Genesis 39 Genesis 46
Genesis 05 Genesis 12Genesis 19 Genesis 26 Genesis 33 Genesis 40 Genesis 47
Genesis 06 Genesis 13Genesis 20 Genesis 27 Genesis 34 Genesis 41 Genesis 48
Genesis 07 Genesis 14 Genesis 21 Genesis 28 Genesis 35 Genesis 42 Genesis 49


Download English Bible Reading
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-8-2020 05:23 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách