† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1741|Trả lời: 0

02 Exodus - Download English Bible Mp3

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 21-2-2015 15:35:29 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.
Hê- bơ-rơ 4:12-13

Bộ Kinh thánh mp3 này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn !

        02 Exodus - Download English Bible  Mp3

Exodus 01 Exodus 06 Exodus 11 Exodus 16 Exodus 21 Exodus 26Exodus 31Exodus 36
Exodus 02 Exodus 07 Exodus 12 Exodus 17 Exodus 22 Exodus 27 Exodus 32 Exodus 37
Exodus 03 Exodus 08 Exodus 13 Exodus 18 Exodus 23 Exodus 28 Exodus 33 Exodus 38
Exodus 04 Exodus 09 Exodus 14 Exodus 19 Exodus 24 Exodus 29 Exodus 34 Exodus 39
Exodus 05 Exodus 10 Exodus 15 Exodus 20 Exodus 25 Exodus 30 Exodus 35 Exodus 40Download English Bible, Download English Bible Reading Mp3
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-8-2020 05:46 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách