† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1682|Trả lời: 0

03 Leviticus - Download English Bible Mp3

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 21-2-2015 17:12:24 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.
Hê- bơ-rơ 4:12-13

Bộ Kinh thánh mp3 này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn !

        Leviticus - Download English Bible Mp3

Leviticus 01 Leviticus 06 Leviticus 11 Leviticus 16 Leviticus 21 Leviticus 26
Leviticus 02 Leviticus 07 Leviticus 12 Leviticus 17 Leviticus 22 Leviticus 27
Leviticus 03 Leviticus 08 Leviticus 13 Leviticus 18 Leviticus 23
Leviticus 04Leviticus 09 Leviticus 14 Leviticus 19 Leviticus 24
Leviticus 05 Leviticus 10 Leviticus 15 Leviticus 20 Leviticus 25English Bible, Download
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 3-8-2020 07:54 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách