† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1888|Trả lời: 0

04 Numbers - Download English Bible Mp3

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 22-2-2015 08:09:46 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.
Hê- bơ-rơ 4:12-13

Bộ Kinh thánh mp3 này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn !

        04 Numbers - Download English Bible Mp3

Numbers 01 Numbers 06 Numbers 11 Numbers 16 Numbers 21 Numbers 26 Numbers 31 Numbers 36
Numbers 02 Numbers 07 Numbers 12 Numbers 17 Numbers 22 Numbers 27 Numbers 32
Numbers 03 Numbers 08 Numbers 13 Numbers 18 Numbers 23 Numbers 28 Numbers 33
Numbers 04 Numbers 09 Numbers 14 Numbers 19 Numbers 24 Numbers 29 Numbers 34
Numbers 05Numbers 10Numbers 15 Numbers 20 Numbers 25 Numbers 30 Numbers 35Download English Bible Mp3
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 3-8-2020 07:56 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách