† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1667|Trả lời: 0

05 Deuteronomy - Download English Bible Mp3

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 23-2-2015 20:53:05 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.
Hê- bơ-rơ 4:12-13

Bộ Kinh thánh mp3 này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn !

        05 Deuteronomy - Download English Bible Mp3

Deuteronomy 01 Deuteronomy 08 Deuteronomy 15Deuteronomy 22 Deuteronomy 29
  Deuteronomy 02 Deuteronomy 09 Deuteronomy 16Deuteronomy 23 Deuteronomy 30
Deuteronomy 03 Deuteronomy 10 Deuteronomy 17 Deuteronomy 24 Deuteronomy 31
Deuteronomy 04 Deuteronomy 11 Deuteronomy 18 Deuteronomy 25 Deuteronomy 32
Deuteronomy 05 Deuteronomy 12 Deuteronomy 19 Deuteronomy 26 Deuteronomy 33
Deuteronomy 06 Deuteronomy 13 Deuteronomy 20 Deuteronomy 27 Deuteronomy 34
Deuteronomy 07 Deuteronomy 14 Deuteronomy 21 Deuteronomy 28
05 Deuteronomy - Download English Bible Mp3
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 3-8-2020 07:57 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách