† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1539|Trả lời: 0

06 Joshua - Download English Bible Mp3

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 25-2-2015 08:53:21 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.
Hê- bơ-rơ 4:12-13

Bộ Kinh thánh mp3 này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn !

        06 Joshua - Download English Bible Mp3

Joshua 01 Joshua 04 Joshua 07 Joshua 10Joshua 13   
Joshua 16 Joshua 19 Joshua 22
Joshua 02 Joshua 05 Joshua 08 Joshua 11 Joshua 14 Joshua 17 Joshua 20 Joshua 23
Joshua 03 Joshua 06 Joshua 09 Joshua 12 Joshua 15 Joshua 18 Joshua 21 Joshua 24† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 16-9-2019 10:55 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách