† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1785|Trả lời: 0

10 2 Samuel - Download English Bible Mp3

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 25-2-2015 09:51:12 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.
Hê- bơ-rơ 4:12-13

Bộ Kinh thánh mp3 này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn !

        10 2 Samuel - Download English Bible Mp3

2Samuel 01 2Samuel 05 2Samuel 09 2Samuel 13 2Samuel 17 2Samuel 21
2Samuel 02 2Samuel 06 2Samuel 10 2Samuel 14 2Samuel 18 2Samuel 22
2Samuel 03 2Samuel 07 2Samuel 11 2Samuel 15 2Samuel 19 2Samuel 23
2Samuel 04 2Samuel 08 2Samuel 12 2Samuel 16 2Samuel 20 2Samuel 24

Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 7-8-2020 11:57 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách