† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1298|Trả lời: 0

11 1 Kings - Download English Bible Mp3

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 27-2-2015 10:41:04 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.
Hê- bơ-rơ 4:12-13

Bộ Kinh thánh mp3 này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn !

        11 1 Kings - Download English Bible Mp3

1 Kings 01 1 Kings 04 1 Kings 07 1 Kings 101 Kings   13 1 Kings 16 1 Kings 19 1 Kings 22
1 Kings 02 1 Kings 05 1 Kings 08 1 Kings 11 1 Kings 14 1 Kings 17 1 Kings 20
1 Kings 03 1 Kings 06 1 Kings 09 1 Kings 12 1 Kings 15 1 Kings 18 1 Kings 21


11 1 Kings - Download English Bible Mp3 , bible, kings

† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 16-11-2018 10:02 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách