† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1642|Trả lời: 0

12 2 Kings - Download English Bible Mp3

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 27-2-2015 10:54:06 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.
Hê- bơ-rơ 4:12-13

Bộ Kinh thánh mp3 này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn !

         12 2 Kings - Download English Bible Mp3

2 Kings 01 2 Kings 05 2 Kings 09 2 Kings 13 2 Kings 172 Kings   21 2 Kings 25
2 Kings 02 2 Kings 06 2 Kings 10 2 Kings 14 2 Kings 18 2 Kings 22
2 Kings 03 2 Kings 07 2 Kings 11 2 Kings 15 2 Kings 19 2 Kings 23
2 Kings 04 2 Kings 08 2 Kings 12 2 Kings 16 2 Kings 20 2 Kings 24


12 2 Kings - Download English Bible Mp3 , bible, download, kings, bible 2 kings
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 7-8-2020 11:59 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách