† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1674|Trả lời: 0

13 1 Chronicles - Download English Bible Mp3

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 27-2-2015 11:07:49 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.
Hê- bơ-rơ 4:12-13

Bộ Kinh thánh mp3 này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn !

        13 1 Chronicles -  Download English Bible Mp3

1 Chronicles  01 1 Chronicles 06 1 Chronicles 11 1 Chronicles 16 1 Chronicles 21 1 Chronicles 26
1 Chronicles 02 1 Chronicles 07 1 Chronicles 12 1 Chronicles 17 1 Chronicles 22 1 Chronicles 27
1 Chronicles 03 1 Chronicles 08 1 Chronicles 13 1 Chronicles 18 1 Chronicles 23 1 Chronicles 28
1 Chronicles 04 1 Chronicles 09 1 Chronicles 14 1 Chronicles 19 1 Chronicles 24 1 Chronicles 29
1 Chronicles 05 1 Chronicles 10 1 Chronicles 15 1 Chronicles 20 1 Chronicles 25


13 1 Chronicles -  Download English Bible Mp3 , bible, 1 Chronicles bible mp3
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 7-8-2020 11:59 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách