† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1582|Trả lời: 0

16 Nehemiah - Download English Bible Mp3

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 28-2-2015 08:29:36 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.
Hê- bơ-rơ 4:12-13

Bộ Kinh thánh mp3 này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn !

        16 Nehemiah -  Download English Bible Mp3


Nehemiah 01 Nehemiah 03 Nehemiah 05 Nehemiah 07 Nehemiah 09 Nehemiah 11 Nehemiah 13
Nehemiah 02 Nehemiah 04 Nehemiah 06 Nehemiah 08 Nehemiah 10 Nehemiah 12


Nehemiah, Nehemiah mp3, Nehemiah Bible, Bible, Nehemiah Bible,  Download English Bible Mp3 , Download Bible


Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 3-8-2020 07:23 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách