† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1657|Trả lời: 0

18 Job - Download English Bible Mp3

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 28-2-2015 15:47:28 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.
Hê- bơ-rơ 4:12-13

Bộ Kinh thánh mp3 này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn !

        18 Job - Download English Bible Mp3

Job 01Job 06 Job 11 Job 16 Job 21 Job 26 Job 31 Job 36Job 41
Job 02Job 07 Job 12 Job 17 Job 22 Job 27 Job 32 Job 37 Job 42
Job 03 Job 08 Job 13 Job 18 Job 23Job 28 Job 33 Job 38
Job 04 Job 09 Job 14 Job 19 Job 24 Job 29 Job 34 Job 39
Job 05 Job 10 Job 15 Job 20 Job 25 Job 30 Job 35 Job 40


18 Job - Download English Bible Mp3, job bible, bible mp3, download bible, English Bible Mp3
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 6-8-2020 02:35 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách