† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1610|Trả lời: 0

19 Psalm - Download English Bible Mp3

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 28-2-2015 16:16:38 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.
Hê- bơ-rơ 4:12-13

Bộ Kinh thánh mp3 này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn !

        19 Psalm - Download English Bible Mp3


Psalm 01 Psalm 11 Psalm 21 Psalm 31Psalm 41 Psalm 51  
Psalm 61Psalm 71  
Psalm 81
Psalm 91  
Psalm 02 Psalm 12 Psalm 22 Psalm 32 Psalm 42 Psalm 52 Psalm 62 Psalm 72 Psalm 82 Psalm 92
Psalm 03 Psalm 13 Psalm 23 Psalm 33 Psalm 43 Psalm 53 Psalm 63 Psalm 73 Psalm 83 Psalm 93
Psalm 04 Psalm 14 Psalm 24 Psalm 34 Psalm 44 Psalm 54 Psalm 64 Psalm 74 Psalm 84 Psalm 94
Psalm 05 Psalm 15 Psalm 25 Psalm 35 Psalm 45 Psalm 55 Psalm 65 Psalm 75 Psalm 85 Psalm 95
Psalm 06 Psalm 16 Psalm 26 Psalm 36 Psalm 46 Psalm 56 Psalm 66 Psalm 76 Psalm 86 Psalm 96
Psalm 07 Psalm 17 Psalm 27 Psalm 37 Psalm 47 Psalm 57 Psalm 67 Psalm 77 Psalm 87 Psalm 97
Psalm 08 Psalm 18 Psalm 28 Psalm 38 Psalm 48 Psalm 58 Psalm 68 Psalm 78 Psalm 88 Psalm 98
Psalm 09 Psalm 19 Psalm 29 Psalm 39 Psalm 49 Psalm 59 Psalm 69 Psalm 79 Psalm 89 Psalm 99
Psalm 10 Psalm 20 Psalm 30 Psalm 40 Psalm 50 Psalm 60 Psalm 70 Psalm 80 Psalm 90 Psalm 100


Psalm 101
Psalm 106 Psalm 111 Psalm 116 Psalm 121 Psalm 126Psalm   131Psalm 136Psalm 141Psalm 146
Psalm 102 Psalm 107 Psalm 112 Psalm 117 Psalm 122 Psalm 127 Psalm 132 Psalm 137 Psalm 142 Psalm 147
Psalm 103 Psalm 108 Psalm 113 Psalm 118 Psalm 123 Psalm 128 Psalm 133 Psalm 138 Psalm 143 Psalm 148
Psalm 104 Psalm 109 Psalm 114 Psalm 119 Psalm 124 Psalm 129 Psalm 134 Psalm 139 Psalm 144 Psalm 149
Psalm 105 Psalm 110 Psalm 115 Psalm 120 Psalm 125 Psalm 130 Psalm 135 Psalm 140 Psalm 145 Psalm 150
19 Psalm - Download English Bible Mp3, psalm, psalm mp3, psalm bible, download psalm mp3, download bible
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-8-2020 05:08 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách