† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1643|Trả lời: 0

23 Isaiah - Download English Bible Mp3

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 28-2-2015 18:08:07 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.
Hê- bơ-rơ 4:12-13

Bộ Kinh thánh mp3 này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn !

        23 Isaiah - Download English Bible Mp3

Isaiah 01 Isaiah 08 Isaiah 15 Isaiah 22Isaiah 29
Isaiah 36Isaiah 43 Isaiah 50 Isaiah 57 Isaiah 64
Isaiah 02 Isaiah 09 Isaiah 16 Isaiah 23 Isaiah 30 Isaiah 37 Isaiah 44 Isaiah 51 Isaiah 58 Isaiah 65
Isaiah 03 Isaiah 10 Isaiah 17 Isaiah 24 Isaiah 31 Isaiah 38 Isaiah 45 Isaiah 52 Isaiah 59 Isaiah 66
Isaiah 04 Isaiah 11 Isaiah 18 Isaiah 25 Isaiah 32Isaiah 39 Isaiah 46 Isaiah 53 Isaiah 60
Isaiah 05 Isaiah 12 Isaiah 19 Isaiah 26 Isaiah 33 Isaiah 40 Isaiah 47 Isaiah 54 Isaiah 61
Isaiah 06 Isaiah 13 Isaiah 20 Isaiah 27 Isaiah 34 Isaiah 41 Isaiah 48 Isaiah 55 Isaiah 62
Isaiah 07 Isaiah 14 Isaiah 21 Isaiah 28 Isaiah 35 Isaiah 42 Isaiah 49 Isaiah 56 Isaiah 63


23 Isaiah - Download English Bible Mp3, bible mp3, english bible mp3, download bible mp3, bible
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 3-8-2020 07:27 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách