† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1759|Trả lời: 0

26 Ezekiel - Download English Bible Mp3

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 1-3-2015 01:22:00 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.
Hê- bơ-rơ 4:12-13

Bộ Kinh thánh mp3 này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn !

        26 Ezekiel - Download English Bible Mp3

Ezekiel 01 Ezekiel 06Ezekiel 11Ezekiel 16Ezekiel 21Ezekiel 26Ezekiel 31Ezekiel 36Ezekiel 41Ezekiel 46
Ezekiel 02Ezekiel 07Ezekiel 12Ezekiel 17Ezekiel 22Ezekiel 27Ezekiel 32Ezekiel 37Ezekiel 42Ezekiel 47
Ezekiel 03 Ezekiel 08Ezekiel 13Ezekiel 18Ezekiel 23Ezekiel 28Ezekiel 33Ezekiel 38Ezekiel 43Ezekiel 48
Ezekiel 04Ezekiel 09Ezekiel 14Ezekiel 19Ezekiel 24Ezekiel 29Ezekiel 34Ezekiel 39Ezekiel 44Ezekiel 49
Ezekiel 05Ezekiel 10Ezekiel 15Ezekiel 20Ezekiel 25Ezekiel 30Ezekiel 35Ezekiel 40Ezekiel 45

26 Ezekiel - Download English Bible Mp3, bible mp3, english bible mp3, download bible mp3, bible


Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-8-2020 06:22 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách