† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1476|Trả lời: 0

30 Amos - Download English Bible Mp3

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 1-3-2015 05:05:29 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.
Hê- bơ-rơ 4:12-13

Bộ Kinh thánh mp3 này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn !

        30 Amos - Download English Bible Mp3

Amos 01Amos 02
Amos 03Amos 04Amos 05Amos 06Amos 07
Amos 08Amos 09
30 Amos - Download English Bible Mp3 , bible mp3, english bible mp3, download bible mp3, bible

† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 15-10-2019 12:23 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách