† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1739|Trả lời: 0

40 Matthew - Download English Bible Mp3

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-3-2015 19:28:30 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.
Hê- bơ-rơ 4:12-13

Bộ Kinh thánh mp3 này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn !

        40 Matthew - Download English Bible Mp3

Matthew 01 Matthew 05 Matthew 09 Matthew 13 Matthew 17 Matthew 21 Matthew 25
Matthew 02 Matthew 06 Matthew 10 Matthew 14 Matthew 18 Matthew 22 Matthew 26
Matthew 03 Matthew 07 Matthew 11 Matthew 15 Matthew 19 Matthew 23 Matthew 27
Matthew 04 Matthew 08 Matthew 12 Matthew 16 Matthew 20 Matthew 24 Matthew 28

40 Matthew - Download English Bible Mp3 , bible mp3, english bible mp3, download bible mp3, bible
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 7-8-2020 11:56 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách