† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1645|Trả lời: 0

42 Luke - Download English Bible Mp3

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-3-2015 19:46:04 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.
Hê- bơ-rơ 4:12-13

Bộ Kinh thánh mp3 này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn !

        42 Luke - Download English Bible Mp3

Luke 01 Luke 04 Luke 07 Luke 10 Luke 13 Luke 16 Luke 19 Luke 22
Luke 02 Luke 05 Luke 08 Luke 11 Luke 14 Luke 17 Luke 20 Luke 23
Luke 03 Luke 06 Luke 09 Luke 12 Luke 15 Luke 18 Luke 21 Luke 2442 Luke - Download English Bible Mp3, bible mp3, english bible mp3, download bible mp3, bible

Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 3-8-2020 08:43 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách