† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1538|Trả lời: 0

44 Acts - Download English Bible Mp3

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-3-2015 20:51:22 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.
Hê- bơ-rơ 4:12-13

Bộ Kinh thánh mp3 này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn !

        44 Acts - Download English Bible Mp3

Acts 01 Acts 04 Acts 07Acts 10 Acts 13 Acts 16 Acts 19 Acts 22 Acts 25 Acts 28
Acts 02 Acts 05 Acts 08 Acts 11 Acts 14 Acts 17 Acts 20 Acts 23 Acts 26
Acts 03 Acts 06 Acts 09 Acts 12 Acts 15 Acts 18 Acts 21 Acts 24 Acts 2744 Acts - Download English Bible Mp3, bible mp3, english bible mp3, download bible mp3, bible

Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 6-8-2020 02:24 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách