† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1483|Trả lời: 0

46 1 Corinthians - Download English Bible Mp3

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-3-2015 12:45:26 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.
Hê- bơ-rơ 4:12-13

Bộ Kinh thánh mp3 này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn !

        46 1 Corinthians - Download English Bible Mp3


1 Corinthians 01 1 Corinthians 04 1 Corinthians 07 1 Corinthians 10 1 Corinthians 13 1 Corinthians 16
1 Corinthians 02 1 Corinthians 05 1 Corinthians 08 1 Corinthians 11 1 Corinthians 14
1 Corinthians 03 1 Corinthians 06 1 Corinthians 09 1 Corinthians 12 1 Corinthians 15

46 1 Corinthians - Download English Bible Mp3, bible mp3, english bible mp3, download bible mp3, bible

Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 6-8-2020 02:55 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách