nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài-----
Xem: 2243|Trả lời: 0

66 Revelation - Download English Bible Mp3

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-3-2015 13:48:55 | Xem tất |Chế độ đọc
Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.
Hê- bơ-rơ 4:12-13

Bộ Kinh thánh mp3 này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn !

        66 Revelation - Download English Bible Mp3

Revelation 01 Revelation 05 Revelation 09 Revelation 13 Revelation 17 Revelation 21
Revelation 02 Revelation 06 Revelation 10 Revelation 14Revelation 18
Revelation 03 Revelation 07 Revelation 11 Revelation 15 Revelation 19
Revelation 04 Revelation 08 Revelation 12 Revelation 16 Revelation 20

Tạ ơn Chúa, sau bao ngày vất vả, giờ đã làm xong bộ Kinh thánh tiếng Anh.

66 Revelation - Download English Bible Mp3, bible mp3, english bible mp3, download bible mp3, bible

† Welcome to nguonsusong.com

GMT+8, 17-12-2017 02:05 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách