† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1442|Trả lời: 0

01 Đời Sống Sung Mãn, Vâng theo Đấng ban cơ nghiệp

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 6-3-2016 10:10:04 | Xem tất |Chế độ đọc


Đời sống sung mãn

01 Đời Sống Sung Mãn, Vâng theo Đấng ban cơ nghiệp

Chào mừng bạn đến nhóm học Kinh Thánh “Đời Sống Sung Mãn”

“Đời Sống Sung Mãn” là một nhóm học Kinh Thánh qua đường dây điện thoại conference call.
Giờ học của nhóm là mỗi chiều Chúa Nhật 7:00 pm EST
Số điện thoại để gọi vào phòng nhóm là 1-857-232-0476; số phòng là 650339

Xin Chúa sử dụng những bài học này làm ích lợi cho đời sống đức tin của bạn và xin Chúa ban phước lại bội phần hơn cho quý vị đã theo dõi những bài học này.

Nếu muốn liên lạc với nhóm xin quý vị email đến địa chỉ này:
[email protected]

Tải về hết loạt bài Đời sống sung mãn:
http://nguonsusong.com/forum.php ... 8525&extra=page%3D1


† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 18-9-2019 05:04 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách